Zbierka tematických hesielZbierka patrí k najrozsiahlejším a vnútorne bohato členeným zbierkam Divadelného ústavu. Dokumentuje nielen mimoumelecké aktivity slovenských profesionálnych divadiel a kultúrnych inštitúcií, ich zájazdovú a hostiteľskú činnosť, ale tiež ich inštitucionálnu históriu. Dôležitými súčasťami zbierky sú informácie o divadelných festivaloch a oceneniach divadelných tvorcov a presahy ku spoločensko-politickým a esteticko-humanitným témam. Svoje miesto v nej majú napríklad aj rôzne typy divadelných kalendárov, novoročné pohľadnice a priania divadelných inštitúcií či fotografie zo zákulisia (skúšok, súboru, divadla) a pod.

 

Mgr. Zuzana Nemcová – správkyňa Zbierky tematických hesiel

Tel.: +421 220 487 300

E-mail:
zuzana.nemcova@theatre.sk


 

A
A
A
.