Zásady používania cookies

Nastavenie Cookies

Informácia pre dotknuté osoby GDPR 

V súlade s § 55 ods. 5 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov si vás dovoľujeme informovať o používaní cookies na stránkach Divadelného ústavu a upriamiť vašu pozornosť na možnosť zmeny nastavenia svojho internetového prehliadača pre prípad, že vám aktuálne nastavenie využívania cookies nevyhovuje.

Súhlas je vždy dobrovoľný a nepodmienený, a teda, aj keď ho dotknutá osoba neposkytne, môže stále navštevovať a používať webové stránky, on-line služby a produkty v rozsahu, v akom nie sú cookies potrebné pre ich funkčnosť a prístupnosť. Ak sa používanie cookies zakáže alebo obmedzí, môže to mať dopad na funkčnosť a prístupnosť stránok a služieb prevádzkovateľa, a môže sa stať, že všetky alebo časť služieb nebudú úplne funkčné alebo nebudú prístupné.
 

Čo sú cookies?

Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré webová lokalita ukladá vo vašom počítači alebo mobilnom zariadení pri jej prehliadaní. Vďaka cookies si webová lokalita na určitý čas uchováva informácie o vašich krokoch a preferenciách (ako sú jazyk, veľkosť písma a iné nastavenia zobrazovania), takže ich pri ďalšej návšteve lokality alebo prehliadaní jej jednotlivých stránok nemusíte opätovne uvádzať a preto vaša návšteva lokality prebehne jednoduchšie a efektívnejšie.


Ako používame cookies?

Divadelný ústav používa súbory cookies iba za účelom analyzovania prevádzky webovej stránky. Cookies nám umožňujú zbierať a spracovávať anonymné súhrnné informácie pre štatistickú analýzu, ktorá nám pomáha rozumieť, ako požívatelia našu webovú stránku a jej jednotlivé prvky používajú. Tieto údaje môžeme využiť na následné vylepšenia štruktúry webovej stránky.
 

Povolenie alebo odmietnutie cookies

Väčšina internetových prehliadačov má cookies povolené ako východiskové nastavenie. Zmenou nastavení vášho internetového prehliadača máte možnosť povoliť alebo odmietnuť cookies na webových stránkach, ktoré navštívite. Odmietnutím cookies však nebudete môcť využívať niektoré funkcionality tejto a iných webových stránok.

Inštrukcie ako odmietnuť cookies nájdete vo voľbe „pomoc“ každého internetového prehliadača.
 

Informácie o identifikačných a kontaktných údajoch prevádzkovateľa:
Divadelný ústav, Jakubovo námestie 12, 813 57 Bratislava, IČO: 164691
 

Účel spracúvania osobných údajov
Spracúvanie osobných údajov sa uskutočňuje za účelmi:
a) poskytovania služieb v súvislosti s prevádzkovaním webovej stránky v nevyhnutnom
režime,
b) zabezpečovania lepšej funkčnosti a prispôsobenie obsahu webovej stránky,
c) určenia počtu návštev a zdrojov návštevnosti – meranie a vylepšovanie výkonu
webovej stránky;
 

Zoznam osobných údajov
poskytovanie služieb v súvislosti s prevádzkovaním webovej stránky:
Pri prístupe a používaní webových stránok sa zhromažďujú osobné údaje, ktoré prehliadač automaticky prenáša na server prevádzkovateľa. Nasledujúce informácie sa zaznamenávajú bez zásahu a uložia sa, kým sa automaticky nevymažú: - IP adresa požadujúceho počítača, dátum a čas prístupu, názov a URL prevzatého súboru, webová stránka, z ktorej sa uskutočňuje prístup (odkazujúcich na URL), použitý prehliadač a prípadne aj operačný systém počítača, ako aj meno prevádzkovateľa prístupu na internet.
 

Tieto súbory cookies nám umožňujú zapamätať si voľby, ktoré ste urobili v minulosti:
Názov:^_ga    Doména: google.com    Uplynutie platnosti: 2 roky     Popis: Používa sa na rozlíšenie používateľov.
 

Dotknuté osoby:
Dotknutými osobami sú používatelia webových stránok prevádzkovateľa.  
 

Postup osobných údajov do tretích krajín:
Prevádzkovateľ využíva na svojich webových stránkach služby tretích strán ako napr. nástroj na meranie návštevnosti cez systémy Google Analytics,  Prevádzkovateľ pre využitie týchto služieb načítava kódy tretích strán, ktoré pre plnú funkčnosť môžu vyžadovať ukladanie cookies. Toto má za svoj následok prijatie cookies zo strany tretích strán. V prípade akceptovania využívania súborov cookies, ktoré sa týkajú tretích strán (súbory cookies súvisiace s výkonom a pre cieľové zameranie), Vaše údaje môžu byť postúpené do krajín, v ktorých sídlia dané tretie strany (napr. USA).

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa našich zásad používania súborov cookie, kontaktujte nás

A
A
A
.