Zbierka programových bulletinov


V zbierke sú umiestnené programové bulletiny k inscenáciám slovenských profesionálnych divadiel, radené podľa divadiel a viazané podľa divadelnej sezóny. Zbierka
obsahuje takmer 3 700 bulletinov, od najstarších (v listovej podobe) po aktuálne, ktoré sú obsažné, často vo forme infomačnej brožúry a neraz aj s inscenačným textom.


Mgr. art. Katarína Vozárová – správkyňa Zbierky divadelných bulletinov
Tel.: +421 220 487 316
E-mail: katarina.vozarova@theatre.sk
 

 

A
A
A
.