Dramaticky mladí 2019

Dramaticky mladí je súťaž Divadelného ústavu o najlepší dramatický text autorov do 18 rokov.  Súťaže sa môže zúčastniť každý, kto má zaujímavý nápad a chuť vyskúšať si napísať dramatický text. Do súťaže mladí autori a autorky v roku 2019 prihlásili celkovo 13 textov, o ktorých rozhodovala trojčlenná porota v zložení divadelných kritičiek - Dominika Zaťková, Dária Fojtíková Féherová, Lenka Dzadíková.Výsledky Dramaticky mladí 2019:

1. miesto - Marianna Ibrahimi s textom Kniha

2. miesto - Anna Vatalová s textom Deň, na ktorý zabudla

3. miesto - Tereza Spáčilová s textom Čas vypršal

Všetky tri ocenené texty vzišli z pera účastníčok Dielní kreatívneho písania Divadelného ústavu, ktoré sa celý školský rok realizovali v Topoľčanoch pod vedením Jozefa Krasulu, v Banskej Bystrici pod vedením Ivety Škripkovej a v Bratislave pod vedením Lýdie Ondrušovej."Úroveň prihlásených textov každým rokom stúpa a sme radi, že s niektorými autormi a autorkami sa stretávame opakovane. Aj vďaka tomu môžeme sledovať ich tvorivý progres, ktorý nás teší. Veríme, že sa z niektorých stanú úspešní divadelní tvorcovia a tvorkyne," zhodnotila členka poroty Dominika Zaťková.Súťaž pre mladých autorov a autorky od 9 do 18 rokov každoročne vyhlasuje Divadelný ústav v Bratislave. Vyhlásenie víťazov sa konalo počas divadelného festivalu Dotyky a spojenia v Martine.

Dramaticky mladí - archív

A
A
A
.