Publikácie Divadelného ústavu

UKRAJINSKÁ DRÁMA

Pavlo Arie, Natalia Vorožbyt, Maksym Kuročkin

Publication detail

Publisher
Divadelný ústav, Bratislava
Edition
Nová dráma/New Drama
Year of publication
2023
Language
slovenský
ISBN
978-80-8190-100-3
Price
12,00

 

Pavlo Arie
DENNÍK PREŽITIA CIVILNÉHO OBYVATEĽA MESTA VO VOJNOVÝCH PODMIENKACH

Natalia Vorožbyt
ZLÉ CESTY

Maksym Kuročkin
RUSOFÓBIA

 

Antológia súčasnej ukrajinskej drámy prináša hry svetovo známych dramatikov Natalie Vorožbyt, Maksyma Kuročkina a pre slovenské prostredie objavuje tvorbu dramatika, režiséra a konceptuálneho umelca Pavla Arieho. Tri hry, ktoré boli napísané v rozmedzí rokov 2013 – 2022, rozprávajú o vojne a o tom, čo jej predchádzalo. 

Autormi prekladov z ruského a ukrajinského jazyka sú Ján Štrasser a Valéria Juríčková. 

Do širšieho kultúrneho a literárneho kontextu Ukrajiny uvádza slovenských čitateľov v úvodnej štúdii divadelný kritik, spisovateľ a prekladateľ z ruštiny a ukrajinčiny John Freedman. Štúdiu z anglického jazyka preložila Jana Juráňová.

 

Pre koho je kniha určená: divadelní dramaturgovia, režiséri, interpretační umelci v oblasti divadla, teatrológovia, študenti stredných a vysokých umeleckých škôl a humanitných odborov.

 

Kategorizácia: Knihy, umenie, divadlo, dráma, európska dráma, ukrajinská dráma, Ukrajina, vojna na Ukrajine

 

#pavloarie #nataliavorozbyt #maksymkurockin  #nataliavorozhbyt  #maksymkurochkin

#janštrasser  #valeriajurickova 

#johnfreedman #janajuranova

#divadelná hra #europskadrama #ukrajinskadrama #divadlo #scenickeumenie #cinohra #divadelnyustav #vsmu #amubb #konzervatorium 

#stopthewarinukraine

Kľúčové slová: divadelná hra, európska dráma, ukrajinská dráma, divadlo, scénické umenie, činohra, Divadelný ústav, vojna na Ukrajine

 

 

Pavlo Arie Denník prežitia civilného obyvateľa mesta vo vojnových podmienkach
© Павло Ар’є, 2022.
Z ukrajinského originálu Щоденник виживання цивільного мешканця міста в умовах війни preložila Valéria Juríčková. 

 

Natalia Vorožbyt Zlé cesty 
© Наталія Ворожбит, 2016

Z ruského originálu Плохие дороги preložil Ján Štrasser. 

Maxim Kuročkin Rusofóbia 
© Максим Курочкін, 2013/2022

Z ukrajinského originálu Рюссяфобія preložila Valéria Juríčková. 

 

Odbornú štúdiu napísal John Freedman. 
Z anglického originálu preložila Jana Juráňová. 

Back to all publications
A
A
A
.