Publikácie Divadelného ústavu

SLOVENSKÉ ČINOHERNÉ DIVADLO 1938 - 1945

Pokus o plastickú mapu

Vladimír Štefko

Detail publikácie

Vydavateľ
Divadelný ústav, Bratislava
Edícia
Slovenské divadlo
Rok vydania
2022
Počet strán
280
Rozmer
170 x 240 mm, pevná väzba
Jazyk
slovenský
ISBN
978-80-8190-087-7
Cena
18,00

Pokus o plastickú mapu, ako knihu označil autor v podtitule, je vzácny nielen hodnotou samotného prvovýskumu, ale aj spôsobom uchopenia témy. Nezameriava sa výlučne na dejiny konkrétneho súboru či profily vybraných osobností. Prináša koncept „zaľudnených dejín“. Ak štýl jeho písania v recenziách osciloval medzi odborným hodnotením a esejou, štýl v prípade rozsiahlejších textov, vrátane tejto knihy, osciluje medzi vedeckým a rozprávačským. Princíp príbehu o dobe a ľuďoch umožňuje autorovi zachytiť dynamickú a neoddeliteľnú koexistenciu viacerých vývinových línií divadla (popri profesionálnych súboroch aj život ochotníckych divadiel), ale i pohyb osobností medzi jednotlivými inštitúciami a organizáciami. To všetko na prehľadne zachytenom pozadí spoločensko-politických pomerov.

Autor tak vytvára pomyselnú spoločensko-kultúrnu mapu. Umožňuje rýchlu a spoľahlivú orientáciu, ale i možnosť pristaviť sa pri jednotlivých detailoch. Pripája aj výnimočne rozsiahly poznámkový aparát. Obsahuje dôležité fakty z prvovýskumu, ktoré v súdobej literatúre neboli publikované a sú pre porozumenie textu užitočné. Nemenej dôležitý je náčrt súvislostí, ktoré zaraďujú slovenské divadlo do širšieho európskeho kontextu.


(Zdenka Pašuthová)

 

Grafický dizajn: Ondrej Gavalda

 

Odkaz na video:

Vladimír Štefko: Slovenské činoherné divadlo 1938 – 1945: Pokus o plastickú mapu - YouTube

https://www.tvba.sk/reportaze-metro-dnes/vladimir-stefko-o-historii-divadla-na-slovensku/

Odkaz na rozhovor:

Naše divadlo bolo počas totalitného štátu v polohe vzdoru, hovorí profesor Vladimír Štefko - - RTVS.sk

 

Úryvok z knihy

...

Späť na všetky publikácie
A
A
A
.