Publikácie Divadelného ústavu

DEJINY SLOVENSKÉHO DIVADLA II.

Kolektív autorov

Detail publikácie

Vydavateľ
Divadelný ústav, Bratislava
Edícia
Slovenské divadlo
Rok vydania
2020
Počet strán
1200
Rozmer
180 x 247 mm, pevná väzba
Jazyk
slovenský
ISBN
978-80-8190-066-2
Cena
35,00

Dejiny slovenského divadla II.

 

Autor koncepcie a odborný garant: prof. PhDr. Vladimír Štefko, CSc.

Vedecká redaktorka: PhDr. Vlasta Jaksicsová, PhD.

Recenzenti: PhDr. Jaroslav Blaho, Mgr. Jaroslava Čajková, Mgr. art. Lenka Dzadíková, ArtD., doc. Mgr. art. Marcela Grecmanová, Mgr. Peter Himič, PhD., doc. Mgr. art. Dagmar Hubová, Mgr. Miroslava Kovářová, ArtD., Mgr. art. Ivica Liszkayová, PhD., doc. Zdenka Pašuthová, ArtD., PhDr. Viera Polakovičová, PhD., PhDr. Miron Pukan, PhD., prof. PhDr. Marta Součková, PhD., PhDr. Terézia Ursínyová

 

Autori a štúdie:

 

ČINOHRA

Činohra 1948 – 1956 (Dária Fojtíková Fehérová)

Činohra 1956 – 1971 (Karol Mišovic)

Činohra 1971 – 1989 (Martin Timko)

Činohra 1989 – 2000 (Ľubica Krénová)

Ochotnícke činoherné divadlo 1948 – 2000 (Vladimír Štefko)

OPERA

Opera 1948 – 1956 (Michaela Mojžišová)

Opera 1956 – 1971 (Vladimír Blaho)

Opera 1971 – 1989 (Pavel Unger)

Opera 1989 – 2000 (Michaela Mojžišová)

OPERETA A MUZIKÁL

Opereta a muzikál 1948 – 2000 (Stanislav Bachleda)

TANEC

Tanec 1948 – 1971 (Miklós Vojtek)

Tanec 1971 – 1989 (Peter Maťo)

Tanec 1989 – 2000 (Eva Gajdošová)

Nezávislá tanečná scéna 1989 – 2000 (Maja Hriešik)

Amatérsky tanec 1948 – 2000 (Monika Čertezni)

BÁBKOVÉ DIVADLO

Bábkové divadlo 1948 – 1971 (Vladimír Predmerský)

Bábkové divadlo 1971 – 2000 (Ida Hledíková)

Ochotnícke bábkové divadlo 1948 – 2000 (Vladimír Štefko)

DIVADLO V KRITIKE, KRITIKA V DIVADLE

Divadlo v kritike, kritika v divadle 1948 – 2000 (Soňa Šimková)

 

FAKTY

Menný register

Register divadelných hier a inscenácií

Zoznam inštitúcií a skratiek

Obrazová dokumentácia

Autori štúdií

Summary

 

Grafický dizajn a zalomenie: Ondrej Gavalda

 

Recenziu na druhý zväzok Dejín slovenského divadla nájdete na stránke projektu Monitoring divadiel na Slovensku v sekcii Monitoring teatrologickej literatúry: Reflexie divadla – Monitoring: Slovenské centrum AICT (monitoringdivadiel.sk)

 

Divadelný ústav vydal očakávanú publikáciu Dejiny slovenského divadla II. (1948 – 2000) | Opera Slovakia

 

Ukončením niekoľkoročnej práce kolektívu renomovaných slovenských teoretikov a historikov v oblasti divadla pod vedením Vladimíra Štefka sú dlho očakávané Dejiny slovenského divadla Divadelného ústavu. Prvý zväzok, Dejiny slovenského divadla I., poskytuje koncentrovaný a prehľadný obraz o vývinových tendenciách slovenskej divadelnej tvorby na profesionálnych javiskách do roku 1948, zachytený na primerane charakterizovanom spoločenskom pozadí a v dejinných súvislostiach. Druhý zväzok,

Dejiny slovenského divadla II., nadväzuje na prvý divadelnými udalosťami prelomového roku 1948 a pokračuje do roku 2000.

Dejiny slovenského divadla I. a II. majú ambíciu byť komplexným a syntetizujúcim dielom. Ani do objemných dvoch kníh dejín slovenského divadelníctva však nebolo možné vtesnať všetky udalosti, osoby a osobnosti či divadlá rovnakým dielom, všetky premiéry, festivaly. Ide preto o výber toho najpodstatnejšieho v ére slovenského profesionálneho divadla.

Cena ministerky kultúry SR

Tento rok si  Vladimír Predmerský osobne prevzal Cenu ministerky kultúry Slovenskej republiky za celoživotnú prácu v oblasti bábkového divadla s odkazom na prelomové knihy Dejiny slovenského divadla II a Dejiny slovenskej dramatiky bábkového divadla.

 

Späť na všetky publikácie
A
A
A
.