Súťaž Dráma 2013

V slávnostný večer udeľovania cien festivalu Nová dráma/New Drama 2014 sa udeľovali aj ceny súťaže pôvodných dramatických textov divadelných hier v slovenskom a českom jazyku DRÁMA 2013.

Prvú cenu súťaže DRÁMA odovzdala predsedníčka poroty Zuzana Paleníčková Danielovi Hevierovi za text Smrť si vás pridala do svojich kruhov. Víťazom Ceny Činohry Slovenského národného divadla, ktorá v sebe obnáša scénické čítanie v Modrom salóne SND sa stal rovnako text Daniela Heviera Smrť si vás pridala do svojich kruhov. Na druhom mieste sa umiestil Pavel Trtílek s textom Bezesná noc. Jana Bodnárová získala za text Snežný vrchol tretie miesto.

Cenu Rádia Devín, o ktorej rozhodovala odborná porota v zložení Ján Šimko, Zuzana Grečnerová a Peter Pavlac, získala Lenka Čepková za text Až do Ameriky ! Cenu odovzdala šéfdramaturgička Rádia Devín Eva Reiselová.

Porota 14. ročníka súťaže pôvodných dramatických textov – divadelných hier v slovenskom a českom jazyku DRÁMA 2013 v zložení Zuzana Palenčíková (dramaturgička Mestského divadla Žilina a predsedníčka poroty), Viliam Klimáček (dramatik), Vladislava Fekete (riaditeľka Divadelného ústavu v Bratislave, dramaturgička), Andrea Dőmeová (dramaturgička Divadla ASTORKA Korzo ´90) a Miriam Kičiňová (lektorka dramaturgie Činohry SND) z 27 prihlásených textov vybrala piatich finalistov súťaže.

Finálové texty boli prezentované 15. mája 2014 na scénickom čítaní TROJBOJ počas festivalu Nová dráma/New Drama 2014 v Modrom salóne Slovenského národného divadla v Bratislave.

Autor víťazného textu získal odmenu v hodnote 1 000 eur.

Činohra Slovenského národného divadla udelila špeciálnu cenu, ktorou je naštudovanie vybranej hry vo forme inscenácie alebo scénického čítania v nasledujúcich divadelných sezónach.

Partner súťaže Rozhlas a televízia Slovenska – Rádio Devín udelil Cenu Rozhlasu a televízie Slovenska –  naštudovanie textu v roku 2014.

Texty finalistov súťaže boli publikované v zborníku Dráma 2013 a formou elektronickej knihy.

Súťaž Dráma - archív

A
A
A
.