Súťaž Dráma 2016

Porota 17. ročníka súťaže pôvodných dramatických textov – divadelných hier v slovenskom a českom jazyku  DRÁMA 2016 rozhodovala v zložení: Patrik Lančarič (režisér, predseda poroty), Viliam Klimáček (dramatik), Vladislava Fekete (riaditeľka Divadelného ústavu, dramaturgička), Andrea Domeová (dramaturgička Divadla ASTORKA Korzo ´90) a Miriam Kičiňová(lektorka dramaturgie Činohry SND, dramaturgička)

Na treťom mieste sa umiestnil Samuel Chovanec s textom HUMANS OF LATE CAPITALISM. Druhé miesto v súťaži získal Dušan Vicen za text Squat. Prvé miesto odborná porota súťaže Dráma 2016 udelila Petrovi Scherhauferovi za hru Invázia.

Cenu Rádia Devín, o ktorej rozhodla porota v zložení Zuzana Grečnárová, Peter Pavlac a Ján Šimko, získal Dušan Vicen s textom Squat.

Cena Činohry Slovenského národného divadla nebola udelená.

Finálové texty boli prezentované v sobotu 13. mája 2017 o 16.00 hod. na scénickom čítaní TROJBOJ počas festivalu Nová dráma/New Drama 2017 v Modrom salóne Slovenského národného divadla v Bratislave.Texty finalistov súťaže budú publikované v podobe elektronickej publikácie Dráma 2016 — 2017.

Organizátormi súťaže Dráma je Divadelný ústav v Bratislave a Činohra Slovenského národného divadla.

Partnerom súťaže je Rozhlas a televízia Slovenska — Rádio Devín.

Súťaž Dráma - archív

A
A
A
.