Súťaž Dráma 2015

Vyhlásenie výsledkov súťaže sa uskutočnilo v rámci festivalu NOVÁ DRÁMA/NEW DRAMA 2016 spolu s verejnou prezentáciou finálových textov prostredníctvom inscenovaného čítania Trojboj.

Na treťom mieste sa umiestnil Samuel Chovanec s textom Byť mnou? Byť vami. Druhé miesto v súťaži udelené nebolo. Porota súťaže Dráma 2015 však prekvapivo udelila dve prvé miesta: Petrovi Scherhauferovi za text Osamelosť bežca piesočných dún a Vande Zaplatílkovej Hutařovej za hru Sebestředná samota.

Cenu Rádia Devín, o ktorej rozhodla porota v zložení Zuzana Grečnárová, Peter Pavlac a Ján Šimko, získala Nina Nix za text 10 dní do stredy.

Cena Činohry Slovenského národného divadla tento rok nebola udelená.

Súťaž Dráma - archív

A
A
A
.