Súťaž Dráma 2012

Ceny súťaže Dráma 2012
1. miesto: 
Helena Eliášová: Tentazione
1. miesto: Marian Janik:  Autista
2. miesto: Michal Baláž: Spojené kráľovstvo
3. miesto: neudelené

Cena Slovenského rozhlasu: Vladimír Ragala: Metro

Do 13. ročníka súťaže Dráma o najlepší dramatický text v slovenskom alebo českom jazyku prihlásili autori tento rok 33 divadelných hier. Súťaž vyhlasuje Divadelný ústav Bratislava v spolupráci s Rozhlasom a televíziou Slovenska – Rádiom Devín.

Do hodnotenia postúpilo 29 textov, štyri boli vylúčené pre porušenie štatútu súťaže. O textoch rozhoduje v priebehu mesiacov február až apríl päťčlenná porota v zložení:

Vladislava Fekete, riaditeľka Divadelného ústavu Bratislava, dramaturgička
Iva Klestilová, dramaturgička Národného divadla Praha
Rastislav Ballek, režisér
Viliam Klimáček, dramatik a režisér
Andrea Dömeová, dramaturgička.

Vyhlásenie absolútneho víťaza súťaže Dráma 2012 spolu s vyhlásením Ceny Slovenského rozhlasu sa uskutočnilo v rámci záverečného ceremoniálu festivalu Nová dráma / New Drama 2013 v Mestskom divadle P. O. Hviezdoslava v Bratislave.

Súťaž Dráma - archív

A
A
A
.