Súťaž Dráma 2018

Do súťaže DRÁMA 2018 o najlepší dramatický text v slovenskom a českom jazyku prihlásili autori a autorky 34 textov. Z toho 24 v slovenskom a 10 v českom jazyku. Novinkou súťaže bolo rozšírenie ocenení o Cenu Divadla Jána Palárika v Trnave, ktoré sa zároveň spoločne s Divadelným ústavom a Činohrou Slovenského národného divadla stalo spoluusporiadateľom.

O dramatických textoch rozhodovala päťčlenná odborná porota v zložení:

Miriam Kičiňová (dramaturgička, lektorka dramaturgie Činohry Slovenského národného divadla) 
Lucia Mihálová (dramaturgička Divadla Jána Palárika v Trnave) 
Marián Amsler (režisér, pedagóg na VŠMU v Bratislave, umelecký šéf Divadla DPM) 
Lenka Čepková (dramatička, scenáristka, dramaturgička Štúdia 12 v Bratislave) 
Vladislava Fekete (dramaturgička, riaditeľka Divadelného ústavu)

CENY SÚŤAŽE DRÁMA 2018:
1. miesto: 
Kaja Kowalczuková: 63/64
2. miesto: Ervín Hodulík: Jánova maľba
3. miesto: A. S. Baske: Strigy
Cena Rádia Devín: neudelená
Cena Činohry Slovenského národného divadla: A. S. Baske: Strigy
Cena Divadla Jána Palárika v Trnave: Dušan Vicen: Diagnóza dno

Texty finalistov súťaže budú publikované v podobe e-knihy.

Vyhlásenie výsledkov súťaže spolu s verejnou prezentáciou textov – TROJBOJ sa uskutočnilo v máji v rámci 15. ročníka festivalu NOVÁ DRÁMA/NEW DRAMA 2019.

Organizátormi súťaže DRÁMA je Divadelný ústavČinohra Slovenského národného divadla a Divadlo Jána Palárika v Trnave.

Partnerom súťaže je Rozhlas a televízia Slovenska – Rádio Devín.

Súťaž Dráma - archív

A
A
A
.