Poznáme víťazné inscenácie festivalu Nová dráma/New Drama 2024

Jubillejný 20. ročník festivalu Nová dráma/New Drama je úspešne za nami. Ďakujeme všetkým, ktorí sa pričinili o to, že bol výnimočným a nezabudnuteľným zážitkom. Oceneným zo srdca blahoželáme!

Galavečer 20 rokov s Novou drámou, foto: Tibor Géci

Foto: Tibor Géci. Čestná riaditeľka festivalu Nová dráma/New Drama Zuzana Kronerová a riaditeľka festivalu Vladislava Fekete počas galavečera 20 rokov s Novou Drámou. 

 

desiatich divadelných inscenácií v hlavnom programe vyberala medzinárodná porota jednu víťaznú, ktorá na záverečnom ceremoniáli 18. mája získala Grand Prix. Medzinárodnú odbornú porotu tvorili divadelná kritička a manažérka z Gruzínska Tamar Laliashvili, divadelný kritik, pedagóg a kultúrny manažér zo Srbska Ivan Medenica, ktorý sa stal aj predsedom poroty a Artur Ghukasyan – umelecký riaditeľ medzinárodného festivalu High Fest z Arménska. 

 

Grand Prix Nová dráma/New Drama

Divadlo LUDUS

Édouard Louis: História istého násilia (podľa románu Histoire de la violence)

Réžia: Barbora Chovancová

Inscenácie do hlavného programu festivalu nominovala v úvode roka 2024 dramaturgická rada festivalu v zložení teatrologička Dária Fojtíková Fehérová, kritička Diana Pavlačková a teatrológ a dramaturg  Marek Godovič. Ich výberom prešlo celkovo 80 inscenácií.

"Vážíme si možnosti vystoupit před zahraničním publikem. Teď taky sice stojím jen já, ale toto ocenění patří celému mému týmu, který se tohoto nesnadného dobrodružství zhostil – bez jejich vkladu, inteligence, citlivosti, odvahy i pokory před náročnou a komplexní látkou, před kterou jsme stanuli, by nevznikla inscenace, která k vám – zřejmě – promluvila. To jim patří největší dík." 

MgA. Barbora Chovancová, režisérka a programová manažérka Divadla LUDUS 

režisérka Barbora Chovancová prevzala Grand Prix pre Divadlo LUDUS, foto Tibor Géci

Foto: Tibor Géci. Režisérka B. Chovancová prevzala Grand Prix pre Divadlo LUDUS za inscenáciu História istého násilia počas záverečného galavečera 20 rokov s Novou drámou 18. mája 2024. 

 

Grand Prix Nová dráma/New Drama

 

Cena bratislavského diváka

Spišské divadlo

Alena Sabuchová – Lucia Mihálová: Šeptuchy

Réžia: Mariana Luteránová

Diváci rozhodli na základe hlasovania prostredníctvom hlasovacích lístkov.

 

Cena Študentskej poroty

Divadlo Jozefa Gregora Tajovského

Petra Tejnorová, Marta Ljubková a kol.: Sme krajina

Réžia: Petra Tejnorová

Cenu Študentskej poroty festivalu odovzdali účastníci Seminára mladej kritiky – študentky a študenti umenovedných odborov vysokých škôl. Počas festivalového seminára ich viedla česká teatrologička, dramaturgička a redaktorka Jitka Šotkovská.

 

Ceny súťaže o najlepší dramatický text DRÁMA 2023

Súčasťou festivalu Nová dráma/New Drama je aj súťaž DRÁMA o najlepší pôvodný dramatický text v slovenskom a českom jazyku. Súťaž DRÁMA 2023 vyhlásil Divadelný ústav v spolupráci s Divadlom Jána Palárika v Trnave, Činohrou Národného divadla Košice, Divadlom Jozefa Gregora Tajovského a Štúdiom 12, ktoré je divadelnou a prezentačnou platformou Divadelného ústavu. Partnerom súťaže je Rozhlas a televízia Slovenska – Rádio Devín.

Partneri súťaže ocenili tieto texty:

Cena Divadla Jána Palárika v Trnave: Jana Borsuková s textom Nahá

Cena Divadla Jozefa Gregora Tajovského: Jana Borsuková s textom Nahá      

Cena Štúdia 12: Dominik Reisel s textom 143/144, 12i

Partneri súťaže RTVS Rádio Devín Činohra Národného divadla Košice sa tento rok rozhodli svoje ceny neudeliť.

 

Hlavné ceny v súťaži DRÁMA 2023

O hlavných cenách súťaže DRÁMA 2023 rozhodovala päťčlenná odborná porota v zložení: Ilona Smejkalová, dramaturgička Národného divadla v Prahe, Andrea Domeová, dramaturgička Divadla ASTORKA Korzo ʼ90 a vedúca Centra edičnej činnosti Divadelného ústavu, Jakub Molnár, dramaturg Divadla Jána Palárika v Trnave, Peter Himič, dramaturg Činohry Národného divadla Košice a Vladislava Fekete, riaditeľka Divadelného ústavu. Porota udelila hlavné ceny nasledovne:

1. miesto: Vilém Dubnička s textom České moře aneb Královec na prvním místě

2. miesto: Jana Borsuková s textom Nahá

3. miesto Barbora Rokytová s textom Nějak tě nestíhám

Víťazné dramatické texty sa vďaka cenám partnerov následne predstavia publiku v rôznych formách spracovania.

Ilona Smejkalová a víťaz súťaže DRÁMA 2023 Vilém Dubnička

Foto: Tibor Géci. Dramaturgička Národného divadla v Prahe a predsedníčka poroty Ilona Smejkalová s víťazom súťaže DRÁMA 2023 Vilémom Dubničkom počas galavečera festivalu Nová dráma/New Drama 2024. Kytice pre galavečer venovala Kvetináreň na Medenej ulici v Bratislave


 

Nová dráma/New Drama 2024

A
A
A
.