Porota - hodnotenie

Tohoročný festival Nová dráma/New Drama bol INÝ,

jeho program bol zostavený v podmienkach, ktoré sme nikdy predtým nezažili a všetci veríme, že opäť nezažijeme.

INÉ bolo zostavovanie programu festivalu – výber doň robili až dve dramaturgické rady. Tie divákom festivalu pripravili pestrú ponuku desiatich diel, ktoré vznikli počas dvoch sezón na slovenských zriaďovaných aj nezriaďovaných divadelných scénach.

Časť z inscenácií vznikla v čase, keď celá umelecká obec čelila jednej z najväčších výziev. Ako si udržať kontakt s divákom? Akým spôsobom ho aj v čase obmedzení nestratiť? Ako v nových podmienkach tvoriť? Ako prežiť? A časť bola premiérovaná pred touto udalosťou.

INÁ bola organizačná príprava festivalu – festival prebiehal v dvoch paralelných svetoch. Organizátori pripravili program pre zahraničných hostí, ktorí sa ho zúčastnili online, a zároveň realizovali festival vo fyzickom priestore, venovali sa hosťom, divákom, vytvárali jedinečnú atmosféru pre všetkých „živých“ návštevníkov.

INÁ bola porota festivalu – porota býva zložená zo zahraničných hostí, no jediným zahraničným členom bol v tomto roku Andrej Kurejčik, ktorý má na Slovensku pridelené humanitárne víza, keďže bol nútený utiecť zo svojej rodnej krajiny. Ale aj dve Slovenky z prostredia nezávislých kultúrnych centier by sme mohli pred časom označiť, v pozícii porotkýň festivalu, ako cudzinky.

V rámci festivalu prebehla diskusia s názvom Korona kríza: čo divadlu vzala a čo dala?. Myslíme, že táto otázka bude ešte dlho rezonovať v diskusiách tvorivých tímov, môžeme však povedať, že nám nevzala chuť tvoriť a dôkazom toho je 146 inscenácií premiérovaných počas dvoch náročných rokov a množstvo nových autorských textov.

Festival Nová dráma/New Drama je súťažným festivalom, a teda šancu získať ocenenie majú len nominované inscenácie. Avšak víťazmi predchádzajúcich dvoch sezón sú, v očiach našej poroty, všetci tvorcovia, ktorí ťažké obdobie zvládli, nevzdávali sa a naďalej tvorili pre svojich divákov..

Za to všetkým ďakujeme.

 

V Bratislave

16. 10.  2021

 

Členovia poroty Nová dráma/New Drama 2021

Zuzana Psotková, Barbara Jombíková, Andrej Kurejčik

 

 

Grand Prix festivalu Nová dráma/New Drama 2021

Pri rozhodovaní o Grand Prix festivalu Nová dráma/New Drama 2021 sme si v úvode zadefinovali kritériá, ktoré vychádzali z povahy festivalu. 

Sústredili sme sa na aktuálnosť a spracovanie témy, autorský prístup a komunikatívnosť, resp. priestor pre divácku intelektuálnu a emotívnu spoluúčasť. Jednohlasne sme sa zhodli, že inscenácia Slovenského komorného divadla Martin s názvom D1 (pracovný názov) rovnocenne naplnila všetky tieto kritériá. 

Téma inscenácie je v našej spoločnosti nanajvýš aktuálna a zároveň ju možno vnímať aj ako historickú, keďže už neúnosne veľa rokov rezonuje naprieč celou republikou. Tvorcovia sa ju preto rozhodli reflektovať s adekvátnou mierou irónie, ktorá je prítomná vo všetkých výrazových prostriedkoch i v bulletine inscenácie.

D1 (pracovný názov)

Koncentrované herectvo, ale aj výrazný pohybový prejav hercov a vytváranie scénografie priamo pred divákmi umocnili autenticitu individuálnej i kolektívnej výpovede.

Osobitne oceňujeme výber hudby. Použité notoricky známe skladby dotvárali, niekedy až vybičovávali významy, inokedy narúšali tempo inscenácie, ktoré sa tak pohybovalo niekde medzi rýchlosťou na diaľnici a rozbitej poľnej ceste.

Autor a tvorivý tím k inscenácii pristupovali s angažovanosťou, ktorá diváka nezaťaží, no zároveň ho nenechá ľahostajným ani k samotnej téme, ani k jej javiskovému naplneniu.

D1 (pracovný názov)

A
A
A
.