Divadelná tvár Ľudovíta Štúra

Reprezentatívna retrospektívna výstava predstavuje Ľudovíta Štúra  ako subjekt a objekt divadelného života na Slovensku v priebehu dvoch storočí.  V troch tematických celkoch znovu ožívajú známe slovenské inscenácie venované životu a dielu Ľudovíta Štúra a odhaľuje sa jeho úloha pri formovaní a rozvoji slovenského ochotníckeho divadla.

Výstava vznikla ako projekt, ktorý bol súčasťou podujatí Rok Ľudovíta Štúra vyhláseného Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky.
Výstavu pripravil Divadelný ústav v spolupráci so Slovenským národným múzeom © 2015
Kurátorka výstavy: Juliana Beňová
Architektonické a výtvarné riešenie výstavy: Ján Pálffy
Odborná a technická spolupráca: Viera Burešová, Karol Mišovic

 

A
A
A
.