Richard Wagner

Dokumentačná výstava vznikla pri príležitosti 200. výročia narodenia významného zjavu opery romantizmu a novoromantizmu, operného reformátora, tvorcu vytúženého súčinu umeleckých druhov – Gesamtkunstwerku, hudobníka, naznačujúceho smerovanie európskej hudby ku klasikom XX. storočia – Richarda Wagnera.

Wagner na Slovensku, to je predovšetkým história Opery SND. Wagnerovo dielo je náročné inscenačne, smerom k hudobnému naštudovaniu (vrátane veľkosti aparátu kolektívnych telies), kladie nadpriemerné nároky na vokálnu kondíciu sólistov a v neposlednom rade je náročné aj na vnímanie či už hudobného pradiva, alebo myšlienky, filozofie  toho-ktorého diela.

Fotografie, bulletiny, divadelné plagáty, scénické a kostýmové návrhy dokumentujú Wagnerove inscenácie od roku 1920, pričom výstava ide chronologicky podľa  autorovej tvorby. Začína Rienzim(SND, 1967) a končí jediným naštudovaním torza Prsteňa Niebelungov (Zlato Rýna, SND, 1928).

PhDr. Jaroslav Blaho

 

Výstavu pripravil Divadelný ústav © 2013

Autor výstavy Jaroslav Blaho

Grafické riešenie Viera Burešová

 

A
A
A
.