Jozef Miloslav Hurban, Hurbanovci a divadlo

Výstava Jozef Miloslav Hurban, Hurbanovci a divadlo nazerá na najznámejšieho národného dejateľa divadelnou optikou. Prezentuje slovenské inscenácie s tematikou revolúcie 1848/49 a tie, v ktorých je hlavnou dramatickou postavou Jozef Miloslav Hurban. Chce upozorniť na neznáme fakty, súvislosti a udalosti spojené s divadelnou a dramatickou činnosťou Jozefa Miloslava Hurbana a jeho potomkov vo viacerých generáciách (Svetozár Hurban Vajanský, Vladimír Hurban Svetozárov, Vladimír Hurban Vladimírov, Sveťo Hurban). Rovnako reflexia národného hnutia a jeho hlavných protagonistov (Hurban ako postava dramatickej literatúry) je skôr výnimočná než pravidelná, preto ju výstava zaznamená prostredníctvom inscenácií zobrazujúcich osudy Hurbana a hurbanovcov (dobrovoľníkov).

Autorka výstavy Juliana Beňová

Grafické riešenie Ján Pálffy

Divadelný ústav Bratislava © 2017

Výstava Jozef Miloslav Hurban, Hurbanovci a divadlo je samostojná veľkoformátová výstava.

 

A
A
A
.