Gejza Dezorz (1978, Košice)

Odbor bábková réžia a dramaturgia absolvoval na Divadelnej fakulte VŠMU v roku 2001. Už počas vysokoškolských štúdií spolupracoval s viacerými bábkovými divadlami (Bábkové divadlo Košice, Staré divadlo Nitra – dnes Staré divadlo Karola Spišáka v Nitre, Bábkové divadlo Žilina, Bratislavské bábkové divadlo) a takisto so Slovenským rozhlasom. V roku 2004 spolu so scénografom Von Dubravayom založil Dezorzovo lútkové divadlo, jediné bábkové divadlo na Slovensku, ktoré sa orientuje výlučne na dospelého diváka. S divadlom spolupracuje aj spisovateľ Agda Bavi Pain, ktorý preň napísal viacero textov. So svojím bábkovým divadlom sa G. Dezorz úspešne zúčastnil domácich a zahraničných festivalov (Charleville-Mezières, Francúzsko; Spectaculo Interesse, Česká republika; Lalka też Człowiek, Poľsko; Arrivano dal mare, Taliansko). Ako režisér sa intenzívne venuje filmovej a televíznej tvorbe (Mesto tieňov, 2008; Kriminálka Anděl, 2008; Devínsky masaker, 2011; Babie leto, 2013 a i.)

Charakteristika tvorby:

Gejza Dezorz sa od začiatku svojej tvorby profiluje ako experimentátor v rámci dramaturgie a prístupu k tradíciám bábkového divadla. Jeho originálny prístup sa prejavil už na začiatku jeho profesionálnej kariéry, keď v Bábkovom divadle v Košiciach inscenoval vlastné dramatické texty, v ktorých čerpal z ľudového divadla, rozprávok a folklóru, ale i popkultúry (Piatko a Pustaj, 2000; Momo z Marsu, 2001). I v ďalších profesionálnych divadlách sa v rámci dramaturgie orientoval na klasické rozprávkové texty, ku ktorým pristupoval so značnou invenciou a kreativitou, tradičné prvky prepájal s modernými technológiami a so súčasnými popkultúrnymi odkazmi (Tri múdre kozliatka putujú do Ameriky, 2002; Pes Hugo a ukradnuté Vianoce, 2002; Čarodejník z krajiny Oz, 2002).

Po založení Dezorzovho lútkového divadla pokračoval v hľadaní nových možností a spôsobov uchopenia historických bábkarských postupov provokujúcim spôsobom. V Dezorzovom lútkovom divadle spolupracuje so stálym tímom spolupracovníkov a bábkohercov, s ktorým vytvoril napr. úspešnú hororovú „moralitu“ Desperanduľa (podtitul Strašlivá dcára, či spravodlivá zpláta pýchy i márnivej nádharnosti, 2006), gerojskú adventúru Perun, Hrom bezbožných abo Pogrom Slávia (2008), kde voľne narábal s mytológiou starých Slovanov, či nápaditú paródiu na muzikál Sandokan – Tiger sa vracia (2012).

V roku 2011 Dezorz uviedol projekt Slovenské marionetové divadlo, v ktorom uvádza tradičné bábkové hry (so zapožičanými bábkami zo zbierky významného ľudového bábkara Antona Anderleho) v replike barokového marionetového divadla s maľovanými horizontmi a so starými pôvodnými textami v starej slovenčine. Tradičné príbehy bábok ponúka v novom šate, pričom silnou stránkou inscenácií je majstrovská animácia bábok spolu s interpretáciou postáv (Johanes Faust, 2011; Trúchlohra o svätej Genovefe, 2011; Gašparko putuje do Turecka, 2011; Don Juan alebo márnotratný syn, 2013, Cirkus, 2014).

Dezorz či už ako režisér, autor alebo dramaturg spája tradičné prvky bábkového divadla s prvkami modernými, navzájom mieša vplyvy rôznych subkultúr a masovej kultúry (muzikály, reklamy, filmy) s inšpiráciami z klasických rozprávok či mýtov. Deštruuje tak zaužívanú predstavu o bábkovom divadle určenom majoritne detskému divákovi. Dezorzovo lútkové divadlo a projekt Slovenského marionetového divadlo sú ojedinelým bábkovým divadlom na Slovensku.

 

Súpis réžií:

1999 / Vysoká škola múzických umení v Bratislave / Roman Večer, Henrich Šiška, Gejza Dezorz, Miriam Struhárová: Vitráž

1999 / Vysoká škola múzických umení v Bratislave / Pavol Dobšinský, Gejza Dezorz: Piatko a Pustaj

2000 / Vysoká škola múzických umení v Bratislave / Karel Novák, Jozef Mokoš: O Palčekovi

2000 / Bábkové divadlo v Košiciach / Gejza Dezorz: Piatko a Pustaj

2001 / Bábkové divadlo v Košiciach / Gejza Dezorz: Momo z Marsu

2002 / Staré divadlo, Nitra / Jozef Cíger Hronský, Gejza Dezorz: Tri múdre kozliatka putujú do Ameriky

2002 / Bábkové divadlo Žilina / Frank Lyman Baum, Veronika Gabčíková, Gejza Dezorz: Čarodejník z krajiny Oz

2002 / Bábkové divadlo Žilina / Aladár Hrča: Pes Hugo a ukradnuté Vianoce

2003 / Divadlo a.ha., Bratislava / Peter Glocko: O pyšnej Dore

2005 / Bratislavské bábkové divadlo / Jan Malík, Gejza Dezorz: Lopta Hopta

2006 / Bratislavské bábkové divadlo / Kristína Vulgan, Gejaz Dezorz: Trip (Výlet)

2006 / Dezorzovo lútkové divadlo, Bratislava / Hubert Krejčí, Gejza Dezorz: Desperanduľa, strašlivá dcára či spravodlivá spláta pýchy márnivej nádharnosti

2008 / Dezorzovo lútkové divadlo, Bratislava / Aladár Hrča: Perun, Hrom bezbožných abo Pogrom Slávia

2010 / Dezorzovo lútkové divadlo, Bratislava / Gejza Dezorz: Gašparkove šibalstvá alebo erotic dobrodružstvá Bob De Nira

2011 / Dezorzovo lútkové divadlo, Bratislava / Gejza Dezorz: Lovestory – Tragédia z Extazu

2011 / Slovenské marionetové divadlo, Bratislava / Viliam Santanelli podľa textov starých bábkarov: Johanes Faust

2011 / Slovenské marionetové divadlo, Bratislava / Viliam Santanelli podľa textov starých bábkarov: Trúchlohra o svätej Genovefe

2011 / Slovenské marionetové divadlo, Bratislava / Viliam Santanelli podľa textov starých bábkarov: Gašparko putuje do Turecka

2012 / Dezorzovo lútkové divadlo, Bratislava / Gejza Dezorz, Agda Bavi Pain, Marián Čekovský: Sandokan – Tiger sa vracia

2013 / Slovenské marionetové divadlo, Bratislava / Viliam Santanelli podľa textov starých bábkarov: Don Juan alebo márnotratný syn

2013 / Dezorzovo lútkové divadlo, Bratislava / Gejza Dezorz, Agda Bavi Pain: Fantomas a Lovec zombíkov

2014 / Slovenské marionetové divadlo, Bratislava / Viliam Santanelli podľa textov starých bábkarov: Cirkus

2015 / Dezorzovo lútkové divadlo, Bratislava / Agda Bavi Pain: Ján Ošík a Pomstiteľ s fujaru

2017 / Dezorzovo lútkové divadlo, Bratislava / Alfred Jarry: Kráľ Ubu

2018 / Vysoká škola múzických umení v Bratislave / Gene Luen Yang, Paula Belická: Američan čínskeho pôvodu

2018 / Bratislavské bábkové divadlo / Gejza Dezorz, Lucia Ditte: Príšerka Charlie

2019 / Staré divadlo Karola Spišáka v Nitre / Jo Nesbo: Prdiprášok doktora Proktora

2019 / Bábkové divadlo Žilina / Peter Gärtner: Lovci duchov

 

Ocenenia:

2000 / Cena Literárneho fondu

2003 / Cena za text hry Piatko a Pustaj, Spectaculo Interesse, Česká republika

2010 / Cena za tvorivý čin v oblasti bábkového divadla na Slovensku Hašterica 2010 – Zvláštna cena za tvorivosť Dezorzovmu lútkovému divadlu

2010 / Cena za bábkoherecké výkony v inscenácii Desperanduľa, Lalka też Człowiek, Poľsko

2011 / Cena bratislavského diváka za inscenáciu Gašparkove šibalstvá alebo erotic dobrodružstvá Bob de Nira, Festival Nová dráma

 

Znalosť cudzích jazykov: anglický jazyk

Kontakt: gejza@me.com

 

 

Video z inscenácií:

PERÚN, HROM BEZBOŽNÝCH ABO POGROM SLÁVIA, 2008

archív Dezorzovho lútkového divadla, Bratislava

Video nájdete na tomto linku: www.youtu.be/cyw_qilNTCI

 

JOHANES FAUST, 2011

archív Slovenského marionetového divadla, Bratislava

Video nájdete na tomto linku: www.youtu.be/Vo_o5kXoNLI

 

JÁN OŠÍK ALEBO POMSTITEĽ S FUJARU, 2015

archív Dezorzovho lútkového divadla, Bratislava

Video nájdete na tomto linku: www.youtu.be/HTZApFZvBJY

A
A
A
.