MARTIN ČIČVÁK (1975, Košice)

Odbor divadelnej réžie absolvoval v roku 1999 na Janáčkovej akadémii múzických umení v Brne, v ateliéri Alojsa Hajdu. Už v školskom Štúdiu Marta sa predstavil ako talentovaný režisér výraznými inscenáciami BaalFigarova svadbaDom, kde sa to robí dobre či Sonia – agentka. Počas štúdia sa zúčastnil študentského programu Erasmus vo Veľkej Británii, kde úspešne režíroval Slúžky Jeana Geneta a Strindbergovu Slečnu Júliu na Dartington College of Arts a neskôr v londýnskom Grace Theatre uviedol aj vlastnú hru Dom, kde sa to robí dobre. Po ukončení štúdia intenzívne a systematicky spolupracoval s viacerými slovenskými a českými divadlami (Národné divadlo Brno, Divadlo Polárka Brno, Činoherný klub Praha, Činohra SND, Divadlo Aréna) a zriedkavo aj s európskymi scénami v Anglicku či v Slovinsku. Inscenácie v jeho réžii pravidelne hosťujú na domácich a zahraničných medzinárodných festivaloch. Je nositeľom niekoľkých významných ocenení, ktoré udeľujú renomovaní slovenskí, českí a európski kritici (Cena DOSKY, Cena Alfréda Radoka, cena Critic´s Choice časopisu Time out a mnohé ďalšie). Okrem činohernej réžie sa venuje aj opernej réžii (najmä Divadlo J. K. Tyla v Plzni) a prekladu. Je autorom dramatických textov a divadelných adaptácií. Veľmi úspešnou bola Čičvákova kniha Kukura (jeho život ako ho prežil Čičvák), monografia o slovenskom hercovi a súčasnom riaditeľovi Divadla Aréna – Jurajovi Kukurovi.

Charakteristika tvorby:

Martin Čičvák patrí k strednej generácii súčasných slovenských režisérov. A hoci umelecké štúdia absolvoval v Českej republike, rýchlo a výrazne sa etabloval aj v rodisku. Súčasnou divadelnou kritikou je vnímaný ako osobitý, špecificky vyhranený tvorca, ktorý v režijnej tvorbe využíva postmoderné divadelné prvky. Značný vplyv na takúto orientáciu mohla mať aj stáž na britskej Dartington College of Arts, ktorá sa od osemdesiatych rokov 20. storočia profilovala ako vzdelávacia inštitúcia rozvíjajúca najmä postdramatické a performatívne tendencie v scénickom umení. Tu sa mohol Čičvák zoznámiť s podobnými postupmi, aké dnes naplno využíva pri práci v divadlách na Slovensku a v Českej republike.

Fantazijná originálna nápaditosť, imaginatívnosť, svojbytné divadelné cítenie a pôsobivá vizuálnosť v scénografii a kostýmoch – to sú základné atribúty Čičvákovej tvorby, s ktorými režisér dokáže pracovať jednak v skromných podmienkach malých divadelných priestorov a štúdií, no rovnako aj na veľkých javiskách. V inscenačnej línii systematicky nenasleduje žiadneho dramatika, žáner či provenienciu, je tvorcom so širokospektrálnym záberom. Režijný repertoár Martina Čičváka obsahuje rovnako svetovú klasiku od Shakespeara cez Brechta až po Čechova, ako i absurdnú drámu (Beckett), feydeauovské komédie, adaptácie svetových klasických románov (Remarque, Dostojevskij), ale aj operné diela európskych skladateľov (Bellini, Mozart). Výnimkou sú snáď len klasickí dramatici slovenskej a českej proveniencie, tí režiséra dosiaľ neoslovili. Klasickej dráme sa však nevyhýba – pri jej inscenovaní sa usiluje nájsť paralely so súčasnosťou, akcentuje vypuklé domáce i svetové politické otázky a hľadá riešenie závažných spoločenských i osobných problémov. Režisér Martin Čičvák sa vyjadruje najmä prostredníctvom vypracovaného hereckého detailu a vybudovaného hereckého myslenia. V divadle je pre neho najpútavejšie vzrušujúce myslenie herca a existenciálna situácia, ktorá vzniká umiestnením človeka do paradoxného priestoru. Základ jeho inscenácií tvorí hľadanie nosnej metafory a paradoxu ukrývajúceho prvotné napätie.

V tvorivom inscenačnom procese obyčajne spolupracuje s overeným tímom: s dramaturgom Martinom Kubranom, so scénickým výtvarníkom Tomom Cillerom, s kostýmovou výtvarníčkou Marijou Havran a niekedy prizýva aj nemeckú scénografku Ninu A. Stillmark. Režisér Čičvák zastáva názor, že na javiskovej metafore sa rovnakou časťou podieľajú všetci scénickí tvorcovia a len spolu vytvárajú telo hry – základné gesto, od ktorého sa všetko odvíja.

Martin Čičvák je flexibilný režisér, obvykle pracujúci súčasne v dvoch krajinách. Počas relatívne krátkej profesionálnej divadelnej praxe vytvoril viac než osemdesiat pozoruhodných inscenácií a napísal niekoľko zaujímavých dramatizácií, adaptácií a divadelných hier. Je podpísaný pod viacerými vynikajúcimi a provokatívnymi interpretáciami klasických dramatických textov, posolstvo ktorých tlmočí jasne, často v duchu pôvodnej predlohy, avšak s pridanou aktualizačnou hodnotou. Jeho najúspešnejšia hra Dom, kde sa to robí dobre bola uvedená na divadelných javiskách na Slovensku, v Českej republike, Maďarsku, Poľsku, Srbsku, Lotyšsku, Holandsku a vo Veľkej Británii.

 

Súpis réžií:

1996 / JAMU, Brno, Česká republika / Molière: Tartuffe

1996 / JAMU, Brno, Česká republika / Bertolt Brecht: Baal

1996 / Dartington College of Arts, Veľká Británia / Jean Genet: The Maids (Slúžky)

1997 / JAMU, Brno, Česká republika / Martin Čičvák: Sonia – agentka

1997 / JAMU, Brno, Česká republika / Pierre Beaumarchais, Martin Čičvák: Figarova svatba

1997 / Východoslovenské štátne divadlo, Košice / Samuel Beckett: Čakanie na Godota

1998 / Grace Theater, Londýn, Veľká Británia / Martin Čičvák: Frankie Is OK, Peggy Is Fine And The House Is Cool (Dom, kde sa to robí dobre)

1998 / Divadlo v 7 a půl Brno, Česká republika / Botho Strauss: Deset pokojů

1998 / JAMU, Brno, Česká republika / Gertrude Steinová: Svět kolem Susan B.

1998 / Východoslovenské štátne divadlo, Košice / Thomas Bernhard: Teátermacher

1999 / ŠD Košice / William Shakespeare: Richard III.

1999 / ND Brno, Česká republika / Thomas Bernhard: Immanuel Kant

1999 / Divadlo Polárka Brno, Česká republika / David Smečka: Krása Nesmírná a Kostěj Nesmrtelný

2000 / Činoherní klub Praha, Česká republika / Georg Büchner: Vojcek

2000 / Divadlo Polárka Brno, Česká republika / Hans Christian Andersen, David Smečka: Sněhová královna

2000 / ND Brno, Česká republika / William Shakespeare: Sen noci svatojánské

2000 / Divadlo Polárka Brno, Česká republika / Láry Kolář, Jozef Gombár, Tomáš Sagher: Hugo Karas

2000 / Divadlo SNP, Martin / Bertolt Brecht: Dobrý človek zo Sečuanu

2001 / ND Brno, Česká republika / Martin Čičvák: Tři prasátka

2001 / Divadlo J. K. Tyla Plzeň, Česká republika / Vincenzo Bellini: Julie (I Caupuleti e i Montecchi)

2001 / Činoherní klub Praha, Česká republika / Alexander Suchovo-Kobylin: Proces

2001 / ND Brno, Česká republika / Botho Strauss: Ithaka

2001 / Divadlo Polárka Brno, Česká republika / Hans Christian Andersen, David Smečka: Cínový vojáček

2001 / JAMU, Brno, Česká republika / Alexander Sergejevič Puškin, Jiří Starý, Martin Čičvák: Oněgin – fragmenty Puškina

2002 / Divadlo Polárka Brno, Česká republika / Jana Bodnárová: Sobotná noc

2002 / Divadlo Polárka Brno, Česká republika / Martin Čičvák: Dom, kde sa to robí dobre

2002 / ND Brno, Česká republika / Fanz Kafka, Martin Čičvák, Martin Kubran: Zámek

2002 / Divadlo Polárka Brno, Česká republika / Karel Konrád: Epištoly k nesmělým milencům

2002 / Činoherní klub Praha, Česká republika / Alexander Sergejevič Puškin, Jiří Starý, Martin Čičvák: Oněgin (fragmenty Puškina)

2002 / Činoherní klub Praha, Česká republika / Molière: Misantrop

2002 / Divadlo Polárka Brno, Česká republika / Lewis Carroll, Miroslav Oščatka: Alenka 01 (v říši divů a za zrcadlem)

2002 / Divadlo Polárka Brno, Česká republika / Lewis Carroll, Dora Viceníková, Tom Ciller, Miroslav Oščatka: Alenka 001 (dodatky ke Carollovi do slov Alenky)

2002 / Divadlo Polárka Brno, Česká republika / David Smečka, Martin Čičvák: Heroin

2003 / ND Brno, Česká republika / Carlo Goldoni, Martin Čičvák: Treperendy

2003 / Divadlo J. K. Tyla Plzeň, Česká republika / Wolfgang Amadeus Mozart: Únos ze Serailu

2003 / Činoherní klub Praha, Česká republika / Jon Fosse: Jméno, Noc zpíva své písně

2003 / ND Praha, Česká republika / Bertolt Brecht: Dobrý člověk ze Sečuanu

2003 / Městské divadlo Zlín, Česká republika / Alexander Sergejevič Puškin, Jiří Starý, Martin Čičvák: Oněgin (fragmenty Puškina)

2004 / Činohra SND / Roland Schimmelpfennig: Arabská noc

2004 / ND Brno, Česká republika / Gotthold Ephraim Lessing: Emilia Galotti

2004 / Divadlo Aréna, Bratislava a Činoherní klub Praha, Česká republika / Edward Albee: Koza alebo Kto je Silvia? / Koza aneb Kdo je Sylvie?

2004 / Divadlo Aréna, Bratislava / Igor Bauersima, Réjane Desvignes: Tattoo

2005 / Činoherní klub Praha, Česká republika / Georges Feydeau: Dámský krejčí

2005 / ND Praha, Česká republika / Martin Čičvák: Tisíc a jedna noc (Příběhy z písku)

2006 / Činoherní klub Praha, Česká republika / Thomas Vinterberg, Bo Hansen: Rodinná slavnost

2006 / Činoherní klub Praha, Česká republika / Molière: Amfitryon

2006 / Divadlo Aréna, Bratislava / Thomas Vinterberg, Bo Hr. Hansen: Rodinná slávnosť

2006 / Divadlo Aréna, Bratislava / Viliam Klimáček: Dr. Gustáv Husák

2006 / Slovinské národné divadlo, Ľubľana / Roland Schimmelpfennig: Žena z minulosti

2007 / ND Brno, Česká republika / Sofoklés: Antigona

2007 / Činoherní klub Praha, Česká republika / Anton Pavlovič Čechov: Ivanov

2007 / Činohra SND / Friedrich Schiller: Úklady a láska

2008 / Divadlo Aréna, Bratislava / Erich Maria Remarque, Martin Čičvák: Traja kamaráti

2008 / Činohra SND / Georg Büchner: Leonce a Lena

2008 / Mestské divadlo Žilina / Jess Borgeson, Adam Long, Daniel Singer: Kompletný Shakespeare zhltnutý za 120 minút

2008 / Divadlo Aréna, Bratislava / Viliam Klimáček: Komunizmus

2009 / Mestské divadlo Žilina / Peter Lomnický, Martin Čičvák: Slovenská klasika za 120 minút

2009 / Činoherní klub Praha, Česká republika / Marina Carr: U kočičí bažiny

2009 / ND Praha, Česká republika / William Shakespeare: Kupec benátský

2009 / Činohra SND / Bertolt Brecht: Matka Guráž a jej deti

2010 / Činohra SND / Johann Wolfgang Goethe: Faust I, II

2010 / ND Praha, Česká republika / Wolfgang Amadeus Mozart: Cosi fan tutte

2010 / Činoherní klub Praha, Česká republika / Felix Mitterer: Moje strašidlo

2010 / Divadlo Aréna, Bratislava / Joseph Kesselring: Arzenik a staré dámy

2011 / Divadlo Aréna, Bratislava / Moisés Kaufman: 33 variácií

2011 / Divadlo Aréna, Bratislava / David Mamet: November

2011 / ND Praha, Česká republika / William Shakespeare: Zkrocení zlé ženy

2011 / Činoherní klub Praha, Česká republika / Martin Čičvák: Kukura

2012 / Činoherní klub Praha, Česká republika / Nina Mitrovic: Tahle postel je příliš krátká aneb Jen fragmenty

2012 / Činohra SND / Aristofanes: Oblaky

2012 / Činohra SND / George Tabori: Matkina guráž

2013 / Divadlo na Vinohradech Praha, Česká republika / Max Frisch: Andorra

2013 / Činoherní klub Praha, Česká republika / Joe Orton: Klíčovou dírkou

2013 / Divadlo Aréna, Bratislava / Jonathan Larson: Rent

2014 / ND Brno, Česká republila / Sofoklés, Roman Sikora: Lysistrata / Aiás

2014 / Divadlo Aréna, Bratislava / Peter Lomnický: Kapitál

2014 / Divadlo na Vinohradech Praha, Česká republika / Peter Schaffer: Amadeus

2015 / Činoherní klub Praha, Česká republika / Fjodor Michajlovič Dostojevskij, Evald Schorm: Bratři Karamazovi

2015 / ND Praha, Česká republika / Giuseppe Verdi: Macbeth

2015 / Divadlo na Vinohradech Praha, Česká republika / Albert Camus: Caligula

2015 / ND Brno, Česká republika / Fjodor Michajlovič Dostojevskij, Roman Sikora, Martin Čičvák: Běsi

2015 / Divadlo Aréna, Bratislava / Marek Maďarič: Dáma bez kamélie

2016 / Divadlo Aréna / Frank Wedekind: Lulu

2016 / Činoherní klub Praha, Česká republika / Martin Čičvák: Urna na prázdném jevišti

2016 / Divadlo J. K. Tyla Plzeň, Česká republika / Moliere: Don Juan

2017 / Divadlo na Vinohradech Praha, Česká republika / Henrik Ibsen: Peer Gynt

2017 / Divadlo Aréna / Tennessee Williams: Sklenený zverinec

2017 / Činohra SND / William Shakespeare: Richard III.

 

Ocenenia:

1996 / Cena kritiky na divadelnom festivale v Edinburghu za inscenáciu The Maids

1998 / cena Critic´s Choice časopisu Time out za inscenáciu Frenkie Is OK, Peggy Is Fine And The House Is Cool

1999 / Cena Alfréda Radoka v kategórii Talent roku 1999 za inscenáciu Immanuel Kant

2004 / DOSKY – ocenenie v troch kategóriách: Cena za najlepšiu inscenáciu sezóny, Cena za najlepšiu réžiu sezóny a Cena za najlepšiu scénografiu sezóny za inscenáciu Arabská noc

 

Video z inscenácií:

Faust I, II, 2010

archív Slovenského národného divadla, Bratislava

Video nájdete na tomto linku: www.youtube.com/watch?v=zpihKghmj0Q

 

Oblaky, 2012

archív Slovenského národného divadla, Bratislava

Video nájdete na tomto linku: www.youtube.com/watch?v=pVCqFuFFEuw

 

Kapitál, 2014

archív Divadla Aréna, Bratislava

Video nájdete na tomto linku: www.youtube.com/watch?v=_Fz9W9h5gmE

A
A
A
.