SLÁVA DAUBNEROVÁ (1980, Bojnice)

Po absolvovaní gymnázia v Prievidzi, kde získala aj Deutsches Sprachdiplom, vyštudovala odbor kulturológia na Univerzite Komenského v Bratislave. Postgraduálne štúdium absolvovala na Katedre divadelných štúdií bratislavskej Vysokej školy múzických umení. V roku 2006 založila profesionálnu divadelnú platformu pod názvom P.A.T., ktorá sa orientuje výlučne na súčasné divadlo a tanec s využívaním nových médií. Tu uviedla aj prvý sólový projekt Cely a neskôr rad ďalších multimediálnych, hudobných či scénických inštalácií a divadelných projektov (HamletmachinePolylogueM.H.L.Some disordered interior geometries, Iluminárium, Untitled, Solo lamentoso). V posledných rokoch hosťovala ako autorka, režisérka i herečka vo viacerých divadlách doma i v zahraničí (ND Praha, Činohra SND, Divadlo Aréna v Bratislave, HaDivadlo v Brne). Je nositeľkou dvoch prestížnych ocenení DOSKY a niekoľkých cien slovenského Literárneho fondu, ocenení festivalu Nová dráma/New Drama či Ceny Nadácie Tatra banky. Jej inscenácie – performancie boli pravidelne prezentované na prestížnych domácich festivaloch (Nová dráma, Dotyky a spojenia, Divadelná Nitra) a reprezentovali Slovensko na zahraničných festivaloch v USA, Rusku, Taliansku, Nemecku, Poľsku, Južnej Kórei, Rakúsku, Českej republike, Slovinsku, Maďarsku, Chorvátsku a Arménsku.

Zúčastnila sa niekoľkých medzinárodných site specific projektov (TransForma 2009, Thalia Theater Halle) a umeleckých rezidencií (Grotowského inštitút vo Vroclavi, Le Tas de Sable – Ches Panses Vertes v Amiens). V roku 2011 bola štipendistkou Berliner Festspiele na Internationales Forum des Theatertreffens v Berlíne. V rokoch 2012 – 2013 viedla semináre o tanečnom divadle na Vysokej škole múzických umení a v roku 2014 pedagogicky pôsobila na Katedre kulturológie Univerzity Komenského v Bratislave. Okrem iného mala v roku 2014 prednášku na tému performatívnosti a rodovosti v divadle na Humboltdovej univerzite v Berlíne.

Charakteristika tvorby:

Režisérka, autorka, performerka a herečka Sláva Daubnerová je v slovenskom i českom divadelnom kontexte známa predovšetkým tvorbou dramatických kompozícií, ktoré oscilujú medzi súčasným moderným divadlom a performanciou. Väčšina jej divadelnej produkcie prekračuje žáner činohry narábaním s novými médiami, fyzičnom, rekonštrukciou či dekonštrukciou najmä nedramatických textov. Ako etablovaná umelkyňa bola v poslednom čase prizvaná aj k projektom v kamenných divadlách, kde úspešne režíruje operu (ND Praha: D. Šostakovič – Orango & Antiformalistický jarmark, Ch. Gounod - Romeo et Juliette, ASD a ŠDKE: M. Piaček - 66 sezón) aj činohru (Činohra SND - Desatoro (S. Daubnerová - Cti otca svojho i matku svoju), Spievajúci dom, Divadlo Aréna - Povstanie).

Časť jej produkcie je naďalej koncentrovaná v P.A.T., v ktorom sa programovo venovala otázkam umeleckej tvorby cez recykláciu diel renomovaných umelcov, pričom špecifické miesto mali monodramatické projekty, v ktorých inscenovala biografie ženských umelkýň (Magda Husáková Lokvencová, Louise Bourgeois, Francesca Woodman).

Dôležité miesto v procese prípravy inscenácií zaberá Daubnerovej (aj vďaka štúdiu kulturológie) aplikovaný výskum spracovávanej témy ako aj práca s exaktným materiálom. Na začiatku jej umeleckej tvorby stojí dôsledná analýza témy a premyslený koncept predstavenia. K nim postupne pripája rozmanité asociácie a skúsenostný komplex autorky a performerky. Dôsledne pripravenú ideovú matériu napokon doplní takzvanou „akčnou“ scénografiou, novými médiami (videoart, hypermédiá, interaktívne inštalácie) a prácou s pohybovým materiálom. Výsledkom je konfrontácia živej performerky s priestorom a objektmi v ňom. Vlastné telo herečky – performerky vníma ako mobilný objekt, ktorý má aktívny vzťah k scénografii, svetlu, videoprojekcii a k ďalším divadelným zložkám, ktoré využíva. A hoci jej produkciám predchádza náročná vedecká, technická i umelecká príprava, stále z nich cítiť až frapantnú individualitu ponúkajúcu jedinečný názor a nekonvenčný pohľad na spracovanú tému.

Režisérka Sláva Daubnerová stojí často v pozícii autorky textu, výtvarného konceptu i scénického a kostýmového riešenia. Pri niektorých produkciách však spolupracuje s inými hosťujúcimi hercami, tanečníkmi, choreografmi, hudobníkmi alebo s vizuálnymi umelcami. V sieti súčasných slovenských režisérok a režisérov zaujíma Daubnerová osobité miesto vďaka špecifickej divadelnej poetike, jasne vyhranenej výpovedi, scénickej podobe i permanentnému experimentu.

 

Súpis réžií a performancií:

2006 / Divadlo P.A.T., Bratislava / Sláva Daubnerová: Cely

2006 / Divadlo P.A.T., Bratislava / Sláva Daubnerová: P.A.T. číta LCA I.

2006 / Divadlo P.A.T., Bratislava / Sláva Daubnerová: P.A.T. číta LCA II.

2006 / Divadlo P.A.T., Bratislava / Sláva Daubnerová: P.A.T. číta LCA III.

2007 / Divadlo P.A.T., Bratislava / Sláva Daubnerová: P.A.T. číta LCA IV.

2007 / Divadlo P.A.T., Bratislava / Sláva Daubnerová: P.A.T. číta LCA V.

2007 / Divadlo P.A.T., Bratislava / Heiner Müler: Hamletmachine

2008 / Divadlo P.A.T., Bratislava / Sláva Daubnerová: Polylogue

2009 / Divadlo P.A.T., Bratislava / Sláva Daubnerová: M.H.L.

2011 / Divadlo P.A.T., Bratislava / Pavel Graus, Sláva Daubnerová: Piata loď

2011 / Divadlo P.A.T., Bratislava / Pavel Graus, Sláva Daubnerová: Some Disordered Interior Geometries

2011 / Divadlo P.A.T., Bratislava / Sláva Daubnerová: Iluminárium (kabinet kurióznych úkazov)

2012 / HaDivadlo, Brno, Česká republika / Sláva Daubnerová: Soumrak samců

2012 / Divadlo P.A.T., Bratislava / Sláva Daubnerová: Untitled

2013 / Asociácia súčasného divadla s Štátne divadlo Košice / Marek Piaček: 66 sezón

2014 / Činohra SND / kolektív autorov: Desatoro (Cti otca svojho i matku svoju)

2014 / Divadlo Aréna, Bratislava / Sláva Daubnerová a kolektív autorov: Povstanie

2014 / Divadlo Letí v Galerii DOX, Praha, Česká republika / Esteve Soler: Proti pokroku. Proti lásce. Proti demokracii.

2014 / Nová scéna ND, Praha, Česká republika / Dmitrij Dmitrijevič Šostakovič: Orango & Antiformalistický jarmark

2015 / Sláva Daubnerová: Solo lamentoso

2016 / Státní opera ND, Praha, Česká republika / Charles Gounod: Romeo a Julie (Roméo et Juliette)

2017 / Divadlo Pôtoň Theatre, Debris Company, Med a Prach a Sláva Daubnerová / kolektív autorov: Miracles

2017 / Slovenské národné divadlo / Sláva Daubnerová: Spievajúci dom

 

Ocenenia:

2007 / Zvláštna cena poroty festivalu Nová dráma/New Drama 2007 za scénický koncept a réžiu hry Cely

2010 / DOSKY – Cena v kategórii Objav sezóny za inscenáciu M.H.L.

2010 / Výročná cena Literárneho fondu v oblasti divadla za réžiu inscenácie M.H.L a herecký výkon v postave Magdy Husákovej Lokvencovej.

2013 / Cena Počin na festivale KioSK 2013 za svetelný dizajn v inscenácii Untitled

2013 / DOSKY – Cena v kategórii Najlepšia inscenácia sezóny za inscenáciu Untitled

2013 / Cena Nadácie Tatra banky za umenie v kategórii Mladý tvorca za inscenáciu Untitled

2013 / Výročná cena Literárneho fondu v oblasti divadla za réžiu inscenácie Untitled

2016 / Cena študentskej poroty festivalu Nová dráma/New Drama 2016 za inscenáciu Solo lamentoso

 

Znalosť cudzích jazykov: anglický jazyk, nemecký jazyk (Deutsches Sprachdiplom)

 

Kontakt: www.slavadaubnerova.com , +421 903 589 757, slavadaubnerova@gmail.com

 

Video z inscenácií:

M.H.L., 2009

archív Divadla P.A.T. v Bratislave

Video nájdete na tomto linku: www.youtube.com/watch?v=Mvi-_r-r9jw

 

Untitled, 2012

archív Slávy Daubnerovej

Video nájdete na tomto linku: www.youtube.com/watch?v=hTEcW4uXY94

 

Solo lamentoso, 2016

archív Slávy Daubnerovej

Video nájdete na tomto linku: www.youtube.com/watch?v=AVSvYQpHsMM

A
A
A
.