JÁN LUTERÁN (1984, Košice)

Odbor divadelná réžia na Vysokej škole múzických umení v Bratislave absolvoval v roku 2010 v ročníku profesora Ľubomíra Vajdičku. Počas štúdia sa zúčastnil študijného programu Erazmus v Prahe, kde sa stretol s americkou režisérkou Anne Bogart a pod jej vedením absolvoval herecký tréning Viewpoints. Absolventskou autorskou inscenáciou Bola raz jedna trieda (2010; najskôr VŠMU, neskôr Divadlo Andreja Bagara v Nitre) sa zreteľne zapísal do povedomia divákov i súčasnej teatrológie. Renomovaný slovenský divadelný kritik a historik Vladimír Štefko udelil tejto inscenácii cenu Commedie dell´ scholarum za inteligentnú recesiu. Po skončení štúdia spolupracoval s viacerými slovenskými divadlami (Divadlo Andreja Bagara v Nitre, Slovenské komorné divadlo v Martine, Mestské divadlo Žilina, Divadlo Jonáša Záborského v Prešove). Jeho inscenácie pravidelne hosťujú na českých a slovenských divadelných festivaloch. Je nositeľom dvoch ocenení zo slovenského festivalu súčasnej drámy a divadla Nová dráma/New Drama a nominantom na cenu Objav roka festivalu Kremnické gagy.

 

Charakteristika tvorby:

Režisér Ján Luterán patrí k najmladším predstaviteľom slovenskej réžie. Inklinuje k súčasnému divadlu a doposiaľ inscenuje iba novú drámu a autorské texty. Vôbec prvú autorskú žilinskú inscenáciu projekt.svadba, absolventskú inscenáciu Bola raz jedna trieda alebo košickú Causa Bonasus možno zaradiť k dielam, ktoré najväčšmi vystihujú režisérovu poetiku a rukopis. Ten je charakteristický predovšetkým autorským nadhľadom, zmyslom pre originálne divadelné skratky, využívaním prvkov kabaretu a osobitým humorom prameniacim najmä z irónie a latentného sarkazmu. Hoci v zmysle politickej alebo spoločenskej provokácie by sa o Luteránových inscenáciách dalo hovoriť len ťažko, mnohé sa spoločensko-kritickej rovine nevyhýbajú, no režisér ju obvykle vpracováva do diela implicitne. Pri práci s hercom smeruje ku kolektívnemu dielu. Po dôkladnom rozanalyzovaní témy hry alebo koncepcie vedie herca k spoluzodpovednosti za výsledný tvar inscenácie. Herec sa u Luterána stáva nielen interpretom textu ale aj svojbytným tvorcom, ktorému mantinely určuje režisér.

Niekedy pracuje v režijnom tandeme s manželkou, dramaturgičkou a režisérkou Marianou Luteránovou. Práve táto spolupráca priniesla dvojici viacero divadelných ocenení. K ďalším tandemovým spolupracovníkom Jána Luterána možno zaradiť dramaturga Mira Dacha a hudobníka Daniela Fischera (Veľký zošit, Otec).

 

Súpis réžií:

2009 / Štúdio 12, Bratislava / Valère Novarina: Louisovi de Funes

2009 / VŠMU, Bratislava / Woody Allen: Boh

2009 / Stanica Žilina-Záriečie, Žilina / Mariana Ďurčeková, Ján Luterán: projekt.svadba

2010 / VŠMU, Bratislava / Ján Luterán: Bola raz jedna trieda

2011 / SKD, Martin / Branislav Jobus, Ján Luterán: Muflón Ancijáš

2011 / DAB, Nitra / Ján Luterán: Bola raz jedna trieda

2012 / Divadlo Na Peróne, Košice / Ján Luterán: Causa Bonasus alebo Dovtedy budeš mať chlpatú riť, kým toho zubra neskolíš...

2012 / Mestské divadlo Žilina / Michaela Zakuťasnká: Jánošík 00 7

2012 / DAB, Nitra / Lars von Trier: Kto je tu riaditeľ?

2013 / DJZ, Prešov / bratia Grimmovci, Mariana Luteránová, Ján Luterán: Popoluška

2014 / SKD, Martin / Patrik Ouředník: Europeana

2014 / Činohra SND / kolektív autorov: Desatoro (Pamätaj, že máš svätiť sviatočné dni)

2015 / DAB, Nitra / Agota Kristof, Daniel Majling: Veľký zošit

2016 / ŠD Košice / Florian Zeller: Otec

2017 / Činohra SND / Bernhard Studlar: Túžba po nepriateľovi

2017 / Divadlo GUnaGU / Viliam Klimáček: Láska & terpentín (vernisáž)

 

Ocenenia:

2010 / cena GRAND PRIX festivalu Nová dráma/New Drama 2010 za inscenáciu projekt.svadba

2012 / nominácia na cenu Objav roka festivalu Kremnické gagy za inscenáciu Jánošík 00 7

2013 / Zvláštna cena poroty festivalu Nová dráma/New Drama 2013 za inscenáciu Jánošík 00 7

 

Znalosť cudzích jazykov: anglický jazyk – aktívne, nemecký jazyk– pasívne

 

Kontakt: janluteran@gmail.com

 

Video z inscenácií:

Europeana, 2014

archív Slovenského komorného divadla Martin

Video nájdete na tomto linku: www.youtube.com/watch?v=1FJRUYkVAfs

 

Veľký zošit, 2015

archív Divadla Andreja Bagara Nitra

Video nájdete na tomto linku: www.youtube.com/watch?v=6LOOq90DGTs

 

Otec, 2016

archív Štátneho divadla Košice

Video nájdete na tomto linku: www.youtube.com/watch?v=7TKI2OxNXhY

A
A
A
.