JÚLIA RÁZUSOVÁ

Je absolventkou Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v odbore estetika – slovenský jazyk a literatúra a Vysokej školy múzických umení v Bratislave, odbor divadelná réžia a dramaturgia. Už počas štúdia režírovala inscenácie (Živá mŕtvolaViktor alebo Vláda detí), ktoré hosťovali na domácich i zahraničných medzinárodných divadelných festivaloch (Česko, Rusko, Francúzsko, Portugalsko). V roku 2009 absolvovala odborný študijný pobyt na Rose Bruford College v Londýne zameraný na fyzické divadlo. Po skončení štúdií režírovala vo viacerých slovenských profesionálnych divadlách (Divadlo ASTORKA Korzo ´90, Divadlo Andreja Bagara v Nitre, Divadlo Alexandra Duchnoviča v Prešove, Slovenské národné divadlo, Divadlo Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene). Od roku 2013 je umeleckou riaditeľkou Prešovského národného divadla (PND), ktoré založila spolu s dramaturgičkou Michaelou Zakuťanskou. Tento počin (koncept PND) ocenila slovenská divadelná kritika nomináciou na cenu DOSKY v kategórii Objav sezóny 2014.

 

Charakteristika tvorby:

Režijný rukopis Júlie Rázusovej vykazuje znaky fyzického a experimentálneho divadla. Prináša výrazne osobitý režijný prístup, v ktorom dominuje jasne formulovaný autorský názor. Režijno-dramaturgické koncepcie často stavia na pohybovom prejave otvorených a disponovaných hercov, ktorí sa vďaka potrebnej dávke imaginácie „hrajú“ so scénou, kostýmom a v neposlednom rade aj s vlastným telom. Prekračuje tak klasické divadelné myslenie a jeho hranice.

Klasické, moderné i autorské dramatické texty, ktoré si vyberá na inscenovanie v kamenných aj alternatívnych divadelných priestoroch majú zväčša podobné menovatele – bytostne silný príbeh a aktuálne rezonujúcu spoločenskú tému. Rázusová je autorkou dvoch kratších dramatických textov, ktoré vznikli v spolupráci s Činohrou SND. Tým prvým je deviaty fragment z projektu Desatoro pod názvom Nebudeš žiadostivo túžiť po manželke blížneho svojho a druhým Tak nás uč počítať naše dni, ktorým prispela do projektu Morálka 2000+. Od čias štúdia na VŠMU tandemovo spolupracuje vo viacerých projektoch s dramatičkou a dramaturgičkou Michaelou Zakuťanskou a s hudobníčkou Luciou Chuťkovou.

 

Súpis réžií:

2009 / VŠMU / Lev Nikolajevič Tolstoj: Živá mŕtvola

2010 / VŠMU / Lukáš Brutovský, Michaela Zakuťanská: Quattro formaggi

2010 / Štúdio 12 / Barbados

2010 / Štúdio 12 / Michaela Zakuťanská: Mňa kedys

2011 / VŠMU / Roger Vitrac: Viktor alebo Vláda detí

2011 / Divadlo ASTORKA Korzo ´90 / Sławomir Mrożek: Zábava

2012 / DAB, Nitra / Dorota Masłowska: Dvaja úbohí Rumuni hovoriaci po poľsky

2012 / Bratislavské bábkové divadlo / Tomáš Janovic: Drevený tato

2013 / DJGT, Zvolen / kolektív autorov: Šesť autorov hľadá postavy

2013 / PND, Prešov / Michaela Zakuťanská: Single Radicals

2014 / DAD, Prešov / Lev Nikolajevič Tolstoj, Michaela Zakuťanská: Nescudzoložíš

2014 / Činohra SND / kolektív autorov: Desatoro (Nebudeš žiadostivo túžiť po manželke blížneho svojho)

2015 / Bratislavské bábkové divadlo / Astrid Lindgrenová, Peter Pavlac: Mio, môj Mio

2015 / PND, Prešov / Michaela Zakuťanská: Good place to die

2016 / ŠD Košice / Edward Albee: Kto sa bojí Virginie Woolfovej

2016 / Činohra SND / Zuzana Dzurindová, Júlia Rázusová, Kamil Žiška: Morálka 2000+

2016/ Na peróne / Júlia Rázusová a kolektív Na peróne: Na stáž!

2016 / DJGT, Zvolen / Anna Franková: Denník Anny Frankovej

2017 / PND, Prešov / Michaela Zakuťanská: Deň, keď zomrel Gott

2017 / Mestské divadlo Žilina / Nejc Gazvoda, Rok Biček, Janez Lapajne, Michaela Zakuťanská: Triedny nepriateľ

 

Ocenenia:

2010 / Cena festivalu Istropolitana za mimoriadny počin za inscenáciu Živá mŕtvola

2012 / Cena študentskej poroty festivalu Nová dráma/New Drama 2012 za inscenáciu Dvaja úbohí Rumuni hovoriaci poľsky

2012 / 3. cena Prix Bohemia Radio 2012 Festivalu rozhlasovej tvorby za rozhlasovú hru Mňa kedys

2014 / Cena Stana Radiča festivalu Kremnické gagy za inscenáciu Single Radicals

2017 / nominácia na cenu DOSKY v kategórii Najlepšia réžia za réžiu inscenácie Denník Anny Frankovej

 

Znalosť cudzích jazykov: anglický jazyk, francúzsky jazyk, ruský jazyk

Kontakt: jrazusova@gmail.com

 

Video z inscenácií:

Mňa kedys´, 2010

archív Štúdia 12, Bratislava

Video nájdete na tomto linku: www.youtube.com/watch?v=fcSahLHNe5E

 

Denník Anny Frankovej, 2016

archív Divadla Jozefa Gregora Tajovského, Zvolen

Video nájdete na tomto linku: www.youtube.com/watch?v=vspuCzVImQo

 

Deň keď zomrel Gott, 2017

archív Prešovského národného divadla

Video nájdete na tomto linku: www.youtube.com/watch?v=iNC-iGTZnCI

A
A
A
.