SVETOZÁR SPRUŠANSKÝ (1971, Bratislava)

Na Činohernej a bábkarskej fakulte Vysokej školy múzických umení v Bratislave absolvoval štúdium divadelnej vedy. Takisto vyštudoval odbor kulturológia – estetika na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. V rokoch 1995 – 2017 pôsobil ako interný dramaturg, neskôr aj režisér a umelecký šéf v Divadle Andreja Bagara v Nitre, kde sa podieľal na tvorbe viacerých úspešných inscenácií a spoluvytváral tvár tohto divadla. Ako režisér pravidelne hosťoval vo viacerých slovenských divadlách (Divadlo Alexandra Duchnoviča v Prešove, Divadlo Jonáša Záborského v Prešove, Divadlo Nová scéna v Bratislave). V roku 2000 získal Cenu Literárneho fondu za réžiu inscenácií Čajka a Tvár v ohni, v roku 2003 za inscenáciu Tri sestry, v roku 2009 za dramaturgiu monotematickej sezóny Rodinné striebro, v roku 2010 za réžiu inscenácie Čarovná flautaV roku 2003 sa stal laureátom prestížnej kritickej ankety DOSKY v kategórii Najlepšia réžia sezóny za inscenáciu Tri sestry.

 

Charakteristika tvorby:

Divadelný vedec, aktívny dramaturg a režisér Svetozár Sprušanský je v oblasti režijnej tvorby teatrológmi vnímaný ako režisér osobitého rukopisu s vyhraneným dramaturgickým záujmom. Patrí k tvorcom, ktorí sa radi vracajú k ruskej klasickej dramatike (Pytačky – MedveďČajkaTri sestryUjo VáňaVišňový sadNa dneŽenba, Revízor) alebo k overeným dielam svetových autorov, ktoré nanovo reinterpretuje (HamletSen noci svätojánskejHeda Gablerová). Okrem klasickej drámy často siahne (najmä v Divadle Andreja Bagara v Nitre) po súčasných textoch zahraničnej proveniencie, ku ktorým pristupuje s moderným režijným videním (Tvár v ohniDark PlayDNA, Siroty, Zlatý drak, Hamlet je mŕtvy (stav bez tiaže)). Nevyhýba sa však ani takzvaným bulvárnym „kasovým“ komédiám či komerčným muzikálom, v ktorých možno pozorovať minuciózny a koncentrovaný prístup k textovej štruktúre a vykresleniu vzťahových línií medzi postavami.

Za najvýraznejšiu a vari aj najpodnetnejšiu inscenáciu režiséra Sprušanského možno označiť Čechovovu Čajku (1999), ktorú uviedol vo vlastnom preklade a upravil pre potreby netradičného inscenovania. Hru inscenoval v priestoroch kotolne Divadla Andreja Bagara v Nitre a dej posunul do prostredia slovenského divadla, aby reflektoval vtedajšie pomery v divadelníctve. Jedinečnou dramaturgiou podstatne zmenil štruktúru pôvodnej hry a vďaka výraznej hereckej štylizácii opustil mantinely psychologického herectva, čím akcentoval výrazové prostriedky netypické pre tento typ drámy. Pracoval so silnou obraznosťou a metonymiou, aby divákovi ponúkol vlastný, súčasný pohľad na klasické dielo.

V inscenáciách Svetozára Sprušanského je často prítomná zjavná polemika medzi prototextom a výsledným inscenačným tvarom. V klasických i moderných textoch sa usiluje nájsť odkaz pre súčasnosť, odkrývať skryté kontexty a anticipovať problematické spoločenské javy. Pri aranžovaní mizanscén využíva široké spektrum hereckých metód i scénických prostriedkov (výrazné javiskové konštrukcie, hra so svetlom, najnovšie informačné technológie). Jeho inscenácie sú postavené na silnej príbehovej štruktúre, dômyselne prepracovanej, ktorú rozvíja pomaly a postupne, aby odkryl jednotlivé línie príbehu. Rázne preniká do psychologických hĺbok postáv, ale zároveň si udržiava potrebný odstup a často aj ironický nadhľad. Cieľom režiséra Sprušanského je vytvárať na javisku novú realitu, otvorenú do najmenších detailov, aby ňou zasiahol čo najširšie spektrum divákov.

 

Súpis réžií:

1998 / DAB, Nitra / Anton Pavlovič Čechov: Pytačky – Medveď

1999 / DAB, Nitra / Lenka Lagronová: Terezka

1999 / DAB, Nitra / Anton Pavlovič Čechov: Čajka

2000 / DAB, Nitra / Marius von Mayenburg: Tvár v ohni

2001 / Chapter Arts, Cardiff, Veľká Británia / William Shakespeare, Tom Stoppard, Vladimír Holan: Hamlet – Variations

2001 / DAB, Nitra / Bertolt Brecht: Svadba

2002 / DAB, Nitra / Milan Uhde: Vyberač

2002 / DAB, Nitra / Petr Zelenka: Príbehy obyčajného šialenstva

2003 / DAB, Nitra / Anton Pavlovič Čechov: Tri sestry

2004 / DAB, Nitra / Ingmar Villqist: Bezkyslíkovce

2005 / DAB, Nitra / Igor Stravinskij, Peter Zagar, Svetozár Sprušanský: Svätenie jari

2005 / DAB, Nitra / Andreas Sauter, Bernhard Studlar: I. ako Ina

2005 / DAD, Prešov / Anton Pavlovič Čechov: Ujo Váňa

2006 / DAB, Nitra / Dana Łukasińska: Agáta hľadá prácu

2006 / DAD, Prešov / Nikolaj Vasilievič Gogoľ: Revízor

2007 / DAB, Nitra / Henrik Ibsen: Heda Gablerová

2007 / Divadlo Nová scéna Bratislava / Paul Pörtner: Šialené nožničky

2008 / DJZ, Prešov / Nikolaj Vasilievič Gogoľ: Ženba

2008 / DAD, Prešov / Maxim Gorkij: Na dne

2008 / Divadlo Nová scéna Bratislava / Nikolaj Robertovič Erdman, Nikolaj Budaškin, Július Selčan: Mrázik

2009 / DAB, Nitra / Anton Pavlovič Čechov: Višňový sad

2009 / Opera SND / Wolfgang Amadeus Mozart: Čarovná flauta

2010 / DAB, Nitra / Stefan Lindberg: LAVV

2010 / Divadlo Nová scéna Bratislava / Peter Quilter, Martin Sarvaš, Peter Uličný, Miroslav Jurika, Marián Brezáni: Boyband

2010 / DAD, Prešov / Michail Jevgrafovič Saltykov-Ščedrin: O dvoch generáloch (Fantázia)

2010 / DAD, Prešov / Daniil Gink: Katarína Ivanovna

2010 / DAB, Nitra / Leslie Ayvazian: Skok z výšky

2011 / DJZ, Prešov / William Shakespeare: Sen noci svätojánskej

2011 / DAB, Nitra / Tennessee Williams: Sklenený zverinec

2011 / DAB, Nitra / Carlos Murillo: Dark Play

2011 / DAB, Nitra / Neil Simon: Sladká Charity

2012 / Divadlo Nová scéna Bratislava / Kristof Magnusson: Aj muži majú svoje dni

2012 / DAB, Nitra / Dennis Kelly: Siroty

2012 / DAB, Nitra / Dennis Kelly: DNA

2012 / DAB, Nitra / Dennis Kelly: Láska a peniaze

2012 / DJZ, Prešov / Carlo Goldoni: Námestíčko

2013 / DAD, Prešov / Maxim Gorkij: Vassa

2013 / DAB, Nitra / Truman Capote: Vianočná spomienka

2014 / Divadlo v Dlouhé Praha, Česká republika / Laco Kerata: Chrobáci v krabici – Kvapky

2014 / DAB, Nitra / Arthur Wing Pinero: Sudcove starosti

2014 / DAB, Nitra / William Shakespeare: Skrotenie zlej ženy

2014 / DAB, Nitra / Roland Schimmelpfennig: Zlatý drak

2015 / Divadlo Nová scéna Bratislava / Richard Bean: Sluha dvoch šéfov

2015 / DAB, Nitra / Ewald Palmetshofer: Hamlet je mŕtvy (stav bez tiaže)

2015 / DAB, Nitra / Arnold Wesker: Búrlivá jar

2015 / DAD Prešov / Kozma Prutkov: Fantázia

2016 / DAB, Nitra / Mika Myllyaho: Panikári

2016 / Divadlo Nová scéna, Bratislava / Danielle Navarro, Patrick Haudecoeur: Pi čaj, miláčik!

2016 / DAD Prešov / Venedikt Jerofejev: Moskva – Petušky

2017 / DAB, Nitra / Laco Kerata: Dobro

2017 / Divadlo Komédie / Fred Apke: Horúca sprcha

2017 / Divadlo Nová Scéna / Simon Stephens: Punk Rock

2017/ Divadlo komédie, Bratislava / David Greig - Gordon McIntyre: Letná noc

2017 / Divadlo Nová Scéna / Benny Anderson, Björn Ulvaeus, Catherine Johnson: Mamma Mia!

 

Ocenenia:

2000 / Cena Literárneho fondu za réžiu inscenácií Čajka a Tvár v ohni

2003 / DOSKY – Cena v kategórii Najlepšia réžia za inscenáciu Tri sestry

2003 / Cena Literárneho fondu za réžiu inscenácií Tri sestry

2009 / Cena Literárneho fondu za dramaturgiu monotematickej sezóny Rodinné striebro

2010 / Cena Literárneho fondu za réžiu inscenácie Čarovná flauta

2017 / Výročná cena Literárneho fondu za dramaturgiu monotematickej divadelnej sezóny DAB v Nitre, uvedenie pôvodných diel súčasných slovenských autorov s prihliadnutím na dramaturgiu pôvodného slovenského muzikálu Povolanie Pápež, réžiu komédie Pi čaj, miláčik!

 

 

Video z inscenácií:

Ženba, 2008

archív Divadla Jonáša Záborského v Prešove

Video nájdete na tomto linku: www.youtube.com/watch?v=midn2H1ZLKs

 

Sen noci svätojánskej, 2011

archív Divadla Jonáša Záborského v Prešove

Video nájdete na tomto linku: www.youtube.com/watch?v=D3WOpPoUTF4

 

Vassa, 2013

archív Divadla Alexandra Duchnoviča Prešov

Video nájdete na tomto linku: www.youtube.com/watch?v=YeLR2ohs0pY

 

Dobro, 2017

archív Divadla Andreja Bagara Nitra

Video nájdete na tomto linku: www.youtube.com/watch?v=tVVBcGRW83U

A
A
A
.