MICHAL VAJDIČKA (1976, Martin)

Od roku 1993 pracoval ako osvetľovač a profesionálny svetelný dizajnér v Činohre SND a v Bratislavskom divadle tanca. V roku 2004 absolvoval odbor divadelná réžia v ročníku Petra Mikulíka na Vysokej škole múzických umení v Bratislave. Už počas štúdia jeho inscenácia Opustený západ zaznamenala úspech na medzinárodnom festivale divadelných škôl Setkání/Encounter v Brne v roku 2005 a v rovnakom roku na domácom divadelnom festivale Istropolitana v Bratislave. Ako režisér spolupracoval s viacerými slovenskými a českými divadlami (Činohra SND, Štátne divadlo Košice, Divadlo Andreja Bagara v Nitre, Dejvické divadlo v Prahe, Divadlo na Vinohradech v Prahe, Národní divadlo Brno). V rokoch 2014 - 2016 zastával post umeleckého šéfa v Dejvickom divadle v Prahe, kde pripravil úspešnú inscenáciu Ucpanej systém, ktorá získala cenu Alfréda Radoka v kategórii najlepšia inscenácia roku 2012. V januári 2018 nastúpil na post riaditeľa Činohry SND. Zároveň pôsobí ako interný pedagóg na Katedre herectva VŠMU, kde spolu s hercom Ľubošom Kostelným vedie semináre hereckej tvorby. Okrajovo sa venuje aj televíznej réžii – spolupracuje na dramatických a komediálnych seriálových projektoch a známych reality show.

 

Charakteristika tvorby:

V režijnej tvorbe Michala Vajdičku možno sledovať dve základné inscenačné línie. Tá prvá je vyhranená inscenovaniu klasických dramatických textov (najmä hier Antona Pavloviča Čechova, Williama Shakespeara, Luigiho Pirandella), doplnená inscenáciami divadelných adaptácií prozaických textov slovenskej autorky Boženy Slančíkovej-Timravy (Všetko za národBál). V druhej línii sa režisér zameriava na súčasnú drámu zahraničnej proveniencie, s akcentom na čierne komédie Martina McDonagha či Irvina Welsha, a jeho špecifický režijný rukopis je v tejto línii badateľný a ľahko uchopiteľný.

Vo Vajdičkových inscenáciách, či už ide o McDonagha, Welsha alebo aj Čechova, je možné pozorovať presne fungujúce princípy konzervatívneho modelu divadla ozvláštneného o moderne (miestami až filmovo) vystavané, remeselne prepracované javiskové situácie, aké používa vo svojich filmoch režisér Quentin Tarantino. Rovnako precízne pracuje s hercom, keď formuje výrazne diferencované charaktery vychádzajúce najmä z tematickej základne hry. Prehľadná lineárna výstavba, jasne štruktúrované charaktery postáv a ich konanie vzhľadom na motivácie, čitateľný začiatok a koniec dramatickej situácie, to sú atribúty, vďaka ktorým divák odchádza s pocitom zreteľne vyloženého príbehu, neraz aj neočakávane zábavného, napriek jeho tragickosti. To je azda jedna z najpodstatnejších čŕt Vajdičkovej réžie. V scénografickom riešení sa usiluje vyhýbať veľkým priestorom. Naopak, vyhľadáva menšie horizonty, prípadne opticky kreše tie veľké (BálLáskavé bohyne, Dievča bez vena). V malom či zmenšenom priestore dokáže vytvárať nielen zmysluplné mizanscény nabité scénickým napätím, ale rovnako sa zameriava na drobnokresbu vytvorenej postavy, pričom maximálne akcentuje hercovu svojbytnosť.

Úzku tandemovú spoluprácu nadviazal s dramaturgom Danielom Majlingom, ktorý stál najmä pri inscenovaní náročných epických diel. Jeho adaptácie prozaických textov (Bál, Láskavé bohyne, Ucpanej systém, Úpadok amerického impéria, Invázie barbarov) konvenujú divadelnému jazyku a režijnej poetike Michala Vajdičku. Na hudobnej zložke inscenácií často spolupracuje s oceňovaným hudobníkom Mariánom Čekovským (Jama deraváBál, Láskavé bohyne, Medeia) a zo scénografov mu je najbližší Pavol Andraško.

 

Súpis réžií:

2001 / VŠMU / Carlo Gozzi: Kráľ jeleňom

2001 / Štúdio L + S Bratislava / Carlo Gozzi: Kráľ jeleňom

2002 / VŠMU / Ivan Stodola: Komédia

2002 / Mestské divadlo Bratislava / Sƚawomir Mrożek: Zábava

2003 / VŠMU / Martin McDonagh: Opustený západ

2004 / VŠMU / William Shakespeare: Othello

2004 / SKD, Martin / Martin McDonagh: Opustený západ

2005 / ŠD Košice / Martin McDonagh: Krásavica z Leenane

2005 / VŠMU / Quentin Tarantino: Reservoire Dogs

2005 / DJGT, Zvolen / Peter Pavlac, Michal Vajdička: Tri prasiatka

2006 / ŠD Košice / Anton Pavlovič Čechov: Tri sestry

2006 / DJZP, Prešov / Miro Gavran: Keď umiera herec

2006 / SKD, Martin / Urs Widmer: Top Dogs

2007 / DAB, Nitra / Marina Carr: Portia Coughlanová

2007 / VŠMU / David Mamet: Sexuálna perverzita v Chicagu

2007 / Činohra SND / Martin McDonagh: Mrzák z Inishmaanu

2007 / Národní divadlo Brno, Česká republika / Robert Thomas: Osm žen

2008 / ŠD Košice / Dale Wasserman: Prelet nad hniezdom kukučky

2008 / DAB, Nitra / Božena Slančíková-Timrava, Ondrej Šulaj: Všetko za národ

2008 / Letné shakespearovské slávnosti, Bratislava / William Shakespeare: Antonius a Kleopatra

2008 / VŠMU / Jean Anouilh: Orchester

2009 / ŠD Košice / Eurípidés: Medeia

2009 / Divadlo Aréna, Bratislava / Peter Pavlac: Cirkus

2010 / Bratislavské bábkové divadlo / Gioacchino Rossini, Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais: Figaro

2010 / DAB, Nitra / Nikolaj Vasilievič Gogoľ, M. D. Levin: Mŕtve duše

2010 / Letné shakespearovské slávnosti, Bratislava / William Shakespeare: Oko za oko – Niečo za niečo

2010 / VŠMU / William Shakespeare: Sen noci svätojánskej

2012 / Dejvické divadlo, Praha, Česká republika / Irvine Welsh: Ucpanej systém

2012 / Činohra SND / Martin McDonagh: Stratiť ruku v Spokane

2012 / Mestské Divadlo Pavla Országha Hviezdoslava, Bratislava / Rainer Lewandowski: Hamlet dnes nebude

2013 / Dejvické divadlo, Praha, Česká republika / Anton Pavlovič Čechov: Racek

2013 / DAB, Nitra / Alexander Nikolajevič Ostrovskij: Dievča bez vena

2013 / Divadlo na Vinohradech, Praha, Česká republika / Luigi Pirandello: Jindřich IV.

2014 / Činohra SND / Jonathan Littel, Daniel Majling: Láskavé bohyne

2014 / Činohra SND / kolektív autorov: Desatoro (Nebudeš túžiť po majetku blížneho svojho)

2014 / Činohra SND / Božena Slančíková-Timrava, Daniel Majling: Bál

2015 / Divadlo ASTORKA Korzo ´90 / Michal Vajdička: Jama deravá

2015 / Letné shakespearovské slávnosti, Bratislava / William Shakespeare: Othello

2015 / Činohra SND / Denys Arcand: Úpadok amerického impéria, Invázie barbarov

2015 / agentúrna produkcia / Georges Feydeau: Len si pospi miláčik

2016 / Dejvické divadlo, Praha, Česká republika / Daniel Doubt: Vzkříšení

2016 / Činohra SND / Roald Dahl: Apartmán v hoteli Bristol

2017 / Divadlo J. K. Tyla Plzeň, Česká republika / Anton Pavlovič Čechov: Tri sestry

2017 / VŠMU / Luigi Pirandello: Šesť postáv hľadá autora

2017 / Letní shakespearovské slavnosti, Praha / William Shakespeare: Hamlet

 

Ocenenia:

2005 / Cena Literárneho fondu v kategórii Divadlo za réžiu inscenácie Krásavica z Leenane

2007 / Cena Literárneho fondu v kategórii Divadlo za réžiu inscenácie Portia Coughlanová

2008 / Cena Literárneho fondu v kategórii Divadlo za réžiu inscenácie Všetko za národ

2008 / Cena Alfréda Radoka za najväčší zážitok zo zahraničného divadla za inscenáciu Všetko za národ

2012 / Cena Alfréda Radoka v kategórii najlepšia inscenácia roka za inscenáciu Ucpanej systém

2014 / DOSKY – za inscenáciu Láskavé bohyne v troch kategóriách: Najlepšia inscenácia, Najlepšia réžia a Najlepší mužský herecký výkon

 

Kontakt: michalvajdicka@gmail.com

 

Video z inscenácií:

Medeia, 2009

archív Štátneho divadla Košice

Video nájdete na tomto linku: www.youtube.com/watch?v=rldbugTnQBg

 

Láskavé bohyne, 2014

archív Slovenského národného divadla, Bratislava

Video nájdete na tomto linku: www.youtube.com/watch?v=AuIDlsU2ijM

 

Jama deravá, 2015

archív Divadla ASTORKA Korzo ´90

Video nájdete na tomto linku: www.youtube.com/watch?v=E7hsJTbvThs

A
A
A
.