LUKÁŠ BRUTOVSKÝ (1988, Krompachy)

Absolvoval bilingválne gymnázium v Poprade a divadelnú réžiu na Vysokej škole múzických umení v Bratislave, v ročníku režiséra Petra Mikulíka. Už počas štúdia na VŠMU zarezonovali jeho inscenácie ruskej klasiky Smrť Tarelkina, Výnosné miestoLetní hostia, ktoré hosťovali na niekoľkých medzinárodných divadelných festivaloch (Bratislava, Praha, Brno, Moskva) a získali viacero ocenení. Slovenská kritika nominovala v roku 2012 inscenáciu Výnosné miesto na divadelné ocenenie DOSKY v kategórii Najlepšia réžia sezóny a Objav sezóny. Po absolvovaní magisterského štúdia pokračoval v doktorandskom štúdiu, kde okrem iného pedagogicky viedol zahraničných študentov. Spolupracuje s viacerými slovenskými a českými divadlami (Bratislava, Nitra, Martin, Brno, Kladno, Praha). V roku 2014 sa stal laureátom ceny českých Divadelních novin za najlepšiu réžiu sezóny za inscenáciu Maryša v brnianskom HaDivadle. Od roku 2015 je umeleckým šéfom v Slovenskom komornom divadle v Martine.

 

Charakteristika tvorby:

Lukáš Brutovský je reprezentantom najmladšej generácie súčasnej slovenskej réžie. Pri výbere titulov sa zameriava na svetovú, predovšetkým ruskú klasiku. Súčasnej dráme sa skôr vyhýba a režíruje ju len sporadicky (Praporky ve větru, Městské divadlo Kladno, 2013). Práca s klasickým textom a jeho výrazná interpretácia ústia u Brutovského do čistej estetickej formy a dôsledne vystavaných situácií, mnohokrát s antiiluzívnymi prvkami a viditeľne precíznou hereckou prácou. V scénografickom minimalizme Brutovského réžií sa herec sústreďuje na seba a charakter postavy vytvára v maximálne kladených nárokoch. Brutovský sa nespolieha na javiskovú imagináciu dotváranú hudbou či náročným výtvarným riešením. Význam tlmočí prostredníctvom herca a zastáva názor, že človek (divák) sa v prázdnej scéne môže viac sústrediť na človeka (herca).

Už počas štúdia na VŠMU viedol intenzívny režijno-dramaturgický dialóg s dramaturgom Miroslavom Dachom, s ktorým tandemovo spolupracuje na väčšine svojich projektov dodnes. Okrem režijnej tvorby sa venuje aj prekladu textov z nemeckého jazyka (Parazit, Opica a ženích) a sám je autorom niekoľkých rozhlasových a divadelných hier či dramatizácií (Talenty, Na obed, Trnavská skupina).

 

Súpis réžií:

2009 / Štúdio 12 / Lukáš Brutovský: Talenty

2010 / VŠMU / Alexander Vasilievič Suchovo-Kobylin: Smrť Tarelkina

2011 / Bratislavské bábkové divadlo / Dušan Štauder: Palica, von z vreca

2011 / Cervinus Teátrum, Szarvas, Maďarsko / Michał Walczak: Pieskovisko

2011 / VŠMU / Edward Albee, Giles Cooper: Záhradkári

2012 / VŠMU / Alexander Nikolajevič Ostrovskij: Výnosné miesto

2012 / VŠMU / Maxim Gorkij: Letní hostia

2013 / DAB, Nitra / Louis Picard, Friedrich Schiller: Parazit

2013 / Městské divadlo Kladno, Česká republika / Phillip Löhle: Praporky ve větru

2014 / HaDivadlo, Brno, Česká republika / Alois a Vilém Mrštíkovci: Maryša

2014 / SKD, Martin / Alexander Nikolajevič Ostrovskij: Les

2014 / DJP, Trnava / Miro Dacho, Lukáš Brutovský: Trnavská skupina

2014 / Činohra SND / Lukáš Brutovský a kolektív autorov: Desatoro (Nezosmilníš)

2014 / Činohra SND / Peter Karvaš: Polnočná omša

2014 / VŠMU / Thomas Bernhard: Zmrzlina

2015 / DAB, Nitra / Edmond Rostand: Cyrano z Bergeracu

2015 / Švandovo divadlo, Praha, Česká republika / Molière: Mizantrop

2015 / Divadlo DPM / kolektív autorov: September 2015

2015 / Jihočeské divadlo, České Budějovice, Česká republika / Lev Nikolajevič Tolstoj, Lukáš Brutovský: Kreutzerova sonáta

2016 / Národní divadlo moravskoslezské, Ostrava, Česká republika / Pavel Vilikovský: Deník mého otce

2016 / SKD, Martin / Maxim Gorkij: Meštiaci

2016 / SKD Martin / Nikolaj Vasilievič Gogoľ: Hráči

2017 / Divadlo Petra Bezruče Ostrava, Česká republika / Lukáš Brutovský: PS: ... odepiš

2017 / Divadlo ASTORKA Korzo ´90 Bratislava / Sofokles: Elektra

2017 / Slovenské komorné divadlo Martin / Friedrich Schiller: Úklady a láska

2017 / Štátne divadlo Košice / Anton P. Čechov: Ujo Váňa

 

Súpis autorských (dramatických) textov:

Krížovkári (2008)

Talenty (2009)

Jeden konkrétny decembrový podvečer (2009, rozhlasová hra)

Quattro formaggi (2009)

Na obed (2010)

Meškanie alebo Rudolfova pomsta (2012, rozhlasová hra)

Nezosmilníš (2014); súčasť projektu Desatoro

Trnavská skupina (2014)

Kreutzerova sonáta (2015, divadelná adaptácia)

 

Preklady:

Friedrich Schiller: Parazit

Friedrich Schiller: Úklady a láska

Thomas Bernhard: Svetonápravca

Thomas Bernhard: Zmrzlina, 4 krátke drámy z cyklu Nemecký obed

Peter Zvon: Tanec nad plačom

Johann Nestroy: Opica a ženích

 

Ocenenia:

2008 / 3. miesto v súťaži Dráma 2008 za hru Talenty

2009 / 1. miesto v súťaži Dráma 2009 za hru Na obed

2014 / Cena Divadelních novin 2013/2014 v kategórii činoherného divadla za najlepšiu réžiu sezóny za inscenáciu Maryša v HaDivadle.

 

Znalosť cudzích jazykov: anglický, nemecký, ruský

Kontakt: brutovsky.lukas@gmail.com

 

Video z inscenácií:

Les, 2014

archív Slovenského komorného divadla Martin

Video nájdete na tomto linku: www.youtube.com/watch?v=hmKAIgwXE-s

 

Polnočná omša, 2014

archív Slovenského národného divadla, Bratislava

Video nájdete na tomto linku: www.youtube.com/watch?v=AaR35Kq_fno

 

Trnavská skupina, 2014

archív Divadla Jána Palárika Trnava

Video nájdete na tomto linku: www.youtube.com/watch?v=d_vWJA7Ny6E

A
A
A
.