Jozef Vlk (1961, Bratislava)

V roku 1984 ukončil štúdium na Ekonomickej univerzite v Bratislave. Patrí medzi všestranné osobnosti: pôsobí ako autor, režisér, hudobník, skladateľ, choreograf, performer, light dizajnér, producent. V roku 1990 založil spolu s Martinom Ondriskom pohybové divadlo Hubris Company, ktoré sa v roku 1995 transformovalo na Debris Company. Pod týmto názvom tvoria už 15 rokov, s prestávkou v rokoch 1999 – 2004.

Po založení Hubris Company absolvoval niekoľko hudobno-divadelných štipendií (Graz, Amsterdam, Stuttgart). S Debris Company vytvoril viac ako 25 inscenácií, ktoré boli uvedené na mnohých medzinárodných festivaloch a prehliadkach (Festival Hybaj Ho!, Praha; Divadelní Flora Olomouc, Česká republika; International Theatre Festival of Kerala, India; Festival Magie der Sprache, Rakúsko; International de Danca de Recife, Brazília; Tanzschrittweise Graz, Rakúsko; Off Europe, Leipzig, Nemecko; Theatre Festival Minsk, Bielorusko; 4front@ Murska Sobota, Slovinsko, Singapore Fringe Festival, Singapur; L1 Fest MU Színház Budapešť, Maďarsko a i.) Ako režisér a autor hudby spolupracoval s významnými osobnosťami a divadlami na rôznych domácich i medzinárodných hudobných, divadelných a filmových projektoch: Matthew Hawkins (GB), Steinvoer Pállson (Iceland GB), Jodi Kaplan (USA), Bill Young (USA), Lloyd Newson, Marjolin Sinke (NL), Vinko Globokar (FR), Deborah Wargon (AUS), Anabela Žigová (USA), Martin Čičvák (CZ), Martin Burlas (SK), Moyzesovo sláčikové kvarteto (SK), Milan Sládek (SK), Marta Poláková (SK), Šárka Ondrišová (SK), Jozef Lupták (SK), Dorota Sadovská (SK), DIVE Company (SK), Balet BA (SK), Balet a Činohra SND (SK) a i. Ako hudobník sa pohybuje najmä v oblasti akustickej a elektronickej novej hudby, zvukovej inštalácie a mappingu, bol aktívnym členom zoskupení Transmusic company (SK, CZ), Vitebsk Broken (SK), Vitebsk Sucks (AT), Gottverdämerung (SK, AT), Secatchi Dobroty (SK), TeaPeak (SK), Sleepy motion (SK), Double Affair (SK). Je organizátorom divadelných a multižánrových udalostí a festivalov: Bazén, Priestor 98, Protéza, RDF Ružomberok. V roku 2003 vznikol v jeho réžii stredometrážny tanečný film Deň, ktorý patrí do kategórie „dance for camera“, a bol uvedený na viacerých festivaloch (MFF a Azyl v Bratislave, Artfilm v Trenčianskych Tepliciach, Cinedans v Amsterdame, Antimatter v Kalifornii a i.). V roku 2013 bola vo vysielaní Rádia Devín uvedená Vlkova rozhlasová adaptácia románu Ulysses podľa Jamesa Joycea, pre ktorú skomponoval aj hudbu. Hra bola nominovaná na ocenenie PRIX EUROPE 2014 v kategórii Radio Fiction v Berlíne. V roku 2014 realizoval tiež rozhlasovú hru Krutohlavova cesta na mesiac na námet diela priekopníka slovenského sci-fi Gustáva Reussa.

Za svoju režijnú a autorskú prácu získal viacero ocenení. V roku 2008 dostal cenu DOSKY za najlepšiu scénickú hudbu k inscenácii Canto Hondo (Elledanse, 2007), v roku 2012 v rovnakej kategórii za inscenáciu Rose / 3Balet (Balet Bratislava, 2011). V roku 2013 bol nominovaný na Cenu Tatra banky za umenie v kategórii Divadlo – za réžiu a koncept projektu Debris Company EPIC, a v roku 2014 v tej istej kategórii za réžiu tanečnej inscenácie The Tempest (Balet SND, 2014).

Charakteristika tvorby:

Režijná práca Jozefa Vlka je spojená najmä so zoskupením Debris Company (predtým Hubris Company). Osobitá a pre slovenský divadelný kontext ojedinelá poetika zoskupenia Debris Company, ktoré neustále tvorivo experimentuje, je založená na špecifickej gestike, mimike a dynamickej choreografii čerpajúcej z fyzického divadla. Každú divadelnú produkciu tvorí silný príbeh – či už ide o inšpirácie z diel klasických Ulysses (podľa J. Joyca), 1992; Ubu celzia krona (na motívy hry A. Jarryho), 1993; Murphy (podľa S. Becketta), 1994; Epic (inšpirovaná B. Brechtom), 2012; Clear (inšpirovaná R. Descartesom), 2014 alebo o autorské výpovede (Krikľavé trúbky ničoty, 1991; Soliloquy, 2006; Dolcissime sirene, 2007 a i.). Jozef Vlk v inscenáciách často zastáva nielen pozíciu režiséra, ale aj dramaturga, choreografa či autora hudby. Svoje diela tvorí ako hudobno-pohybové kompozície dopĺňané výraznými svetelnými a vizuálnymi prvkami, pričom hudbu a scénu vníma ako rovnocennú zložku k tancu. V zmysle postdramatického divadla fragmentarizuje text, za slovom hľadá predovšetkým pohyb, za motiváciou emóciu a v príbehu asociáciu alebo obraz. Práve spájaním slova s pohybom, spolu s využitím nových médií, vytvára diela, v ktorých nekonvenčne a kriticky (často využitím zámerného gýča či paródie) reaguje na aktuálne spoločenské otázky. Divákom nepredkladá odpovede, ale podnecuje ich k premýšľaniu. Vlkov spôsob práce s pohybom, priestorom či reflektovanie nových trendov v oblasti súčasného tanca a performancie z neho robí význačnú osobnosť domácej i zahraničnej scény.

Najčastejšie spolupracuje s performermi Martinom Ondriskom (do roku 1995 bol režisérom a dramaturgom Hubris), Martinom Piterkom, scénografmi Jánom Ptačinom, Tomom Cillerom, dramatikom Petrom Lomnickým, dramaturgičkami Dášou Čiripovou a Martinou Vannayovou. Od roku 2006 je kmeňovou členkou tvorivého tímu choreografka a tanečnica Stanislava Vlčeková, ktorá v Debris Company pripravuje väčšinu choreografií. Vlčekovej kontinuálny záujem o fyzické divadlo, pohybový jazyk, skúmanie limitov ľudského tela a objavovanie nových možností prepojenia pohybu a vyjadrenia pocitov, emócií podstatným spôsobom formuje poetiku zoskupenia.

 

Súpis réžií:

1990 / Hubris Company, Bratislava / Jozef Vlk, Martin Ondriska: Comic Mirror

1991 / Hubris Company, Bratislava / Jozef Vlk, Martin Ondriska: Krikľavé trúbky ničoty

1991 / Hubris Company, Bratislava / Jozef Vlk: Genius Loci 

1991 / Hubris Company, Bratislava / Jozef Vlk, Marta Poláková: Point on the horizon

1992 / Hubris Company, Bratislava / Jozef Vlk, Martin Ondriska: Ulysses

1992 / Hubris, a dato, Bratislava / Marta Poláková: Something in the way

1993 / Hubris Company, Bratislava / Jozef Vlk, Martin Ondriska: UBU – celzia krona

1994 / Hubris Company, Bratislava / Jozef Vlk, Marta Poláková: Murphy

1995 / Debris Company, Bratislava / Jozef Vlk, Martin Piterka, Monika Čertezni, Martin Burlas: Code: QUTNXZ84 / 8Y

1995 / Debris Company, Bratislava / Jozef Vlk, Martin Piterka: Nobody Knows

1995 / Akademie Schloss Solitude, Stuttgart / Jozef Vlk: Beethovenhelikopter

1996 / projekt Flash / Taking a risk, Amsterdam / Loyd Nielsen, Jozef Vlk: Connecting Meaning

1997 / Debris Company, Bratislava / Ivan Fujak, Martin Piterka: Biology of an Obstacle

1997 / Theatre La Fabriks Marseille, Dakar, Senegal / Jean Michel Bruyère: Odes to Filth

1998 / Debris Company, Bratislava / Jozef Vlk, Martin Piterka, Monika Čertezni, Martin Turčan, Roman Pikaly: Cosmidiot

2006 / Debris Company, Bratislava / Jozef Vlk, Stanislava Vlčeková: Soliloquy

2008 / Debris Company, Bratislava / Jozef Vlk, Daniel Raček, Stanislava Vlčeková: Hexen

2008 / Divadlo Štúdio tanca, Banská Bystrica / Stanislava Vlčeková: Be Bop

2010 / Debris Company, Bratislava / Stanislava Vlčeková: Between a rock and a hard place

2010 / Debris Company, Bratislava / Jozef Vlk, Peter Jaško, Stanislava Vlčeková: Mono

2011 / Debris Company, Bratislava / Stanislava Vlčeková, Peter Jaško: Private prisons / site specific

2012 / Debris Company, Bratislava / Stanislava Vlčeková, Jana Bodnárová: Kolísky

2012 / Debris Company, Bratislava / Jozef Vlk, Stanislava Vlčeková, Peter Lomnický, Tom Ciller: Epic

2012 / Balet Bratislava / Stanislava Vlčeková, Jozef Vlk: Rose / 3Balet

2012 / Debris Company / VerTe Dance, Divadelní Flora, Olomouc / Jozef Vlk: Power, power dance

2014 / Slovenské národné divadlo, Bratislava / Stanislava Vlčeková, Andrej Petrovič, Jaro Viňarský: The Tempest (Prospero, Caliban and The Lovers)

2014 / Debris Company, Bratislava / Peter Lomnický: Clear

2015 / Divadlo Štúdio tanca, Banská Bystrica / Stanislava Vlčeková: Roots

2017 / Debris Company, Bratislava / Eugen Gindl: WOW!

2017 / Debris Company, Bratislava / Peter Lomnický, Stanislava Vlčeková: Únos Európy

2017 / Divadlo Pôtoň, Sláva Daubnerová, Med a prach, Debris Company / Michal Ditte, Iveta Ditte Jurčová: Miracles

2019 / Debris Company, Bratislava / Peter Lomnický: Jób

2019 / Debris Company, Bratislava / Jozef Vlk, Alex Zelina: Glitch

 

Ocenenia:

2008 / DOSKY – cena v kategórii Najlepšia scénická hudba v inscenácii Canto Hondo, Elledanse

2011 / Cena poroty OST-RA-VARNajlepšia hudba sezóny v inscenácii Cenci, Divadlo Moravskoslezské Ostrava

2012 / DOSKY – cena v kategórii Najlepšia scénická hudba v tanečnej inscenácii Rose / 3Balet, Balet Bratislava

2015 / Zvláštna cena poroty festivalu Nová dráma / New Drama 2015 za inovatívnu prácu s textom a vysokú kvalitu inscenácie Clear

2018 / Grand Prix festivalu Nová dráma / New Drama 2018 za inscenáciu WOW!

 

Znalosť cudzích jazykov: anglický jazyk, nemecký jazyk

Kontakt: jozef.vlk@gmail.com

 

 

Video z inscenácií:

SOLILOQUY, 2006

archív Debris Company, Bratislava

Video nájdete na tomto linku: www.youtu.be/8OlyO34WlZY

 

EPIC, 2012

archív Debris Company, Bratislava

Video nájdete na tomto linku: www.youtu.be/h2AuQ-UNrxU

 

WOW!, 2017

archív Debris Company, Bratislava

Video nájdete na tomto linku: www.youtu.be/zcqYCoIGiqI

 

A
A
A
.