Dušan Vicen (1966, Trstená)

Absolvoval Pedagogickú fakultu Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a štúdium divadelnej réžie na Divadelnej fakulte VŠMU. Ako režisér spolupracoval s viacerými ochotníckymi divadelnými súbormi (Divadlo Ka v Tvrdošíne, Kde bolo, tam bolo z Oravskej Polhory, Spolok veselých pedagógov). Niekoľko sezón spolupracoval aj s trnavským ochotníckym divadlom Disk Kopánka (1993 – 2005), s ktorým získal niekoľko ocenení na domácich i zahraničných festivaloch (Medzinárodný festival amatérskeho a nezávislého divadla – Praha, Setkání – Zlín, Jiráskův Hronov, Česká republika; RAZEM – Medzinárodné divadelné stretnutie, Bielsko-Biala, Poľsko; 4éme Festival de Vézelise 2006, Francúzsko; Medzinárodný festival amatérskych divadiel Istvána Horvátha, Kazincbarcika, Maďarsko; 2. medzinárodné stretnutie divadelných skupín 2002 Itajaí, Brazília). Venoval sa aj detskému divadlu a jeho inscenácia Príbeh ozajstného Gullivera získala v roku 1995 cenu Ministerstva kultúry SR za Tvorivý čin roka a neskôr reprezentovala Slovensko na Medzinárodnom festivale detského divadla v Kodani. V súčasnosti pôsobí najmä v divadle SkRAT ako režisér, spoluautor a herec.

 Je autorom divadelných hier Potkan alebo nie sme žiadni kanibali, Forhaus, Padesátka (spolu s Vladimírom Jančekom), Pohlaď psa... (Apoteóza prázdna)Siluet b mol. Takisto je autorom rozhlasových hier Bezvýznamný príbeh, Nechcite ma rozplakať, Malá nočná službaPortrét zabitého samovraha a voľných dramatizácií Geniálna epocha podľa Schulza (spolu s V. Jančekom), Kauza Bvlgakoff (na motívy románu Majster a Margaréta). V roku 1997 mu vyšla zbierka poviedok Homo joga (oravské itinerárium), za ktorú získal Cenu Ivana Kraska. Je dvojnásobným držiteľom Ceny Alfréda Radoka za najlepší dramatický text (v roku 2002 prvé miesto za text Pohlaď psa...; v roku 2004 tretie miesto za text Siluet b mol). Získal Cenu Slovenského rozhlasu v súťaži Dráma 2008 za text Napichovači a lízači a Cenu Rádia Devín v roku 2017 za rozhlasový text Squat. V roku 2009 získal v tvorivej súťaži Literárneho fondu 1. cenu za pôvodnú rozhlasovú hru Nahrávačky a 2. cenu za pôvodnú divadelnú hru Fasada s.r.o. V roku 2013 Divadelný ústav vydal knižný súbor jeho drám pod názvom Hry. V roku 2017 sa vrátil k prozaickej tvorbe románom Dotyk s absolútnom.

 

Charakteristika tvorby:

Raná režijná i autorská tvorba Dušana Vicena sa spája s amatérskymi divadelnými súbormi (Disk v Trnave a Divadlo Ka z Tvrdošína), kde nadviazal na spôsob tvorby, ktorý predtým priniesli Blaho Uhlár s Milošom Karáskom. Vyprofiloval sa na režiséra, ktorý pracuje najmä s vlastnými textami s vyhranenou poetikou založenou na sebairónii, nadhľade a intelektuálnom humore. Texty vznikajú zvyčajne spontánne, metódou kolektívnej tvorby, ktorá je príznačná aj pre štýl divadla SkRAT. V inscenáciách charakteristických fragmentarizovanou štruktúrou, intertextualitou, dekonštrukciou klasického dialógu a hudobnosťou Vicen často narába s osobnými výpoveďami, názormi, skúsenosťami či mystifikáciami. Pri tvorbe je pritom stále zameraný na hľadanie nových divadelných postupov, obsahovo sústredených na súčasnosť.

V inscenácii Okná, brehy, pozostalosti (2000) použil kompozíciu klasických operných prvkov so súčasnou hudbou ako paródiu na umelecké konvencie. Multimediálne prvky aplikoval v inscenácii Mŕtve duše (2008), kde prostredníctvom využitia rôznych zvukov budoval jej rytmickú štruktúru. Radikálne v nej obmedzil použitie slova na javisku, herecké akcie boli dotvárané len zmenou svetla a fragmentmi hudby, rôznorodých zvukov, ktoré sa cyklicky opakovali. Pri tvorbe inscenácií využíva špecifickú individualitu hercov (často neprofesionálnych), experimentuje s interpretáciou postáv a necháva hercom priestor na vklad vlastných skúseností, aby tak mohla vzniknúť autentická výpoveď.

Vicen v inscenáciách zobrazuje rôzne stránky života, často banálne, vždy so zmyslom pre iróniu, paródiu, nadhľad a čierny humor. Bojuje so stereotypmi a klišé, otvára rôznorodé témy (povrchné vzťahy, posunuté hodnoty, zbytočnosť človeka), veľakrát i tabuizované a podnecuje divákov k uvažovaniu o skrytých významoch (Donor, swingers a iné experimenty, 2015 a i.). Spolupracuje s hercami, ktorí boli súčasťou pôvodného divadla STOKA (napr. Vladimír Zboroň, Ľubomír Burgr, Zuzana Piussi, Ingrid Hrubaničová a i.).

 

Súpis réžií:

2000 / Vysoká škola múzických umení v Bratislave / Alexander Sepljarskij: Tretí Rím, alebo All you need is love

2001 / Združenie pre súčasnú operu, Bratislava / Dušan Vicen, Vladimír Zboroň, Zuzana Ožvoldíková, Ladislav Kerata, Ľubomír Burgr: Okná, brehy, pozostalosti

2001 / Združenie pre súčasnú operu, Bratislava / Marek Piaček, Egon Bondy, Elena Kmeťová: Posledný let (12 pohľadov na M. R. Štefánika)

2003 / Vysoká škola múzických umení v Bratislave / Tomáš Rychetský: Nevinní jsou nevinní

2005 / Divadlo SkRAT, Bratislava / Vít Bednárik, Ľubomír Burgr, Dušan Vicen, Vladimír Zboroň: Umri, skap a zdochni!!!

2006 / Divadlo SkRAT, Bratislava / Dušan Vicen a kol.: Nemusím veľa, stačí dobre

2008 / Divadlo SkRAT, Bratislava / Dušan Vicen: Mŕtve duše (obrazy nového sveta)

2010 / Divadlo SkRAT, Bratislava / Dušan Vicen a kol.: Napichovači a lízači

2013 / Divadlo SkRAT, Bratislava / Dušan Vicen a kol.: Proces procesu procesom (Pôjdeš do basy? Hajzel!)

2013 / Štátne divadlo Košice / Dušan Vicen: Siluet b mol

2013 / Divadlo SkRAT, Bratislava / Dušan Vicen, Ľubo Burgr: Vnútro vnútra

2014 / Divadlo SkRAT, Bratislava / Dušan Vicen: Môj lov! (e)

2015 / Divadlo SkRAT, Bratislava / Dušan Vicen: Donor, swingers a iné experimenty...

2017 / Divadlo Yarmat, Dolné Orešany / Dušan Vicen: Smrteľníci

2019 / Divadlo Yarmat, Dolné Orešany / Dušan Vicen: Diagnóza Dno

 

Ocenenia:

1995 / Cena Ministerstva kultúry SR za Tvorivý čin roka s inscenáciou Príbeh ozajstného Gullivera

2002 / 1. miesto v súťaži Alfréda Radoka o najlepšiu českú a slovenskú hru za text Pohlaď psa

2004 / 3. miesto v súťaži Alfréda Radoka o najlepšiu českú a slovenskú hru za text Siluet b mol

2006 / Cena Grand Prix Nová dráma / New Drama 2006 za inscenáciu Umri, skap a zdochni!!!

2008 / Cena Grand Prix Nová dráma / New Drama 2008 za inscenáciu Narodeniny

2008 / Cena Slovenského rozhlasu Dráma 2008 za text Napichovači a lízači

2009 / Ocenenie Literárneho fondu, 1. miesto Nahrávačky a 2. miesto Fasada s.r.o.

2011 / Cena študentskej poroty Nová dráma / New Drama 2011 za inscenáciu Napichovači a lízači

2017 / Cena Rádia Devín v roku 2017 za rozhlasový text Squat

 

Kontakt: dusanvicen@gmail.com

 

 

Video z inscenácií:

UMRI, SKAP A ZDOCHNI...!!!, 2005

archív Divadla SkRAT, Bratislava

Video nájdete na tomto linku: www.youtu.be/6V3hbqWYUzc

 

MŔTVE DUŠE (OBRAZY Z NOVÉHO SVETA), 2008

archív Divadla SkRAT, Bratislava

Video nájdete na tomto linku: www.youtu.be/96AZJ2e7Dyk

 

NAPICHOVAČI A LÍZAČI, 2011

archív Divadla SkRAT, Bratislava

Video nájdete na tomto linku: www.youtu.be/hK7V8lFneyc

 

A
A
A
.