IVETA DITTE JURČOVÁ (1968, Trnava)

Absolvovala magisterské štúdium (2006) na Vysokej škole múzických umení v Bratislave v odbore divadelná réžia. Ako režisérka spolupracovala s viacerými slovenskými a českými divadelnými scénami (Divadlo Pôtoň, Bábkové divadlo na Rázcestí v Banskej Bystrici, Bábkové divadlo Žilina, Slovenské komorné divadlo v Martine, Slovenské národné divadlo; Mestské divadlo Zlín, Sliezske divadlo Opava). Je autorkou mnohých vzdelávacích projektov v oblasti scénického umenia, v ktorých sa angažovala ako lektorka. Viedla divadelné workshopy pre Asociáciu Divadelná Nitra, Národné osvetové centrum, Divadlo Pôtoň a ďalšie. V roku 2009 realizovala festivalový workshop pod názvom Nežná v rámci prestížneho domáceho divadelného festivalu Dotyky a spojenia. Jej inscenácie boli súčasťou viacerých významných festivalov na Slovensku aj v zahraničí (Dotyky a spojenia, Divadelná Nitra, Medzinárodný festival Divadlo Plzeň, Divadlo európskych regiónov Hradec Králové, Cairo International Festival for Contemporary & Experimental theatre). V súčasnosti je internou režisérkou a umeleckou šéfkou Divadla Pôtoň.

 

Charakteristika tvorby:

Meno režisérky Ivety Ditte Jurčovej je úzko späté najmä s režijnou tvorbou v Divadle Pôtoň v Bátovciach, ktoré najskôr pôsobilo ako amatérsky divadelný súbor (2000 – 2003) a v roku 2003 sa transformovalo na nezávislé profesionálne zoskupenie. Ide o špecifický typ divadla, ktoré programovo sídli na slovenskom vidieku a zameriava sa na tvorbu inscenácií, ktoré vychádzajú z terénneho výskumu, s dominujúcou pálčivou spoločenskou tematikou (národná identita, sociálna stratifikácia). Okrem inscenácií realizuje Divadlo Pôtoň aj edukačné projekty a workshopy zamerané na aktivizáciu publika a rozvoj kritického myslenia a organizuje rezidenčné pobyty pre domácich i zahraničných umelcov. V oblasti divadla inklinujú tvorcovia rovnako k autorskej tvorbe, ako i ku klasike v netradičných interpretáciách (AntigonaMaková pannaNevesta hôľ). Režisérka Jurčová sa spolu s dramaturgom a dramatikom Michalom Dittem (zároveň riaditeľ Divadla Pôtoň) počas dlhoročnej tandemovej spolupráce vyprofilovali ako vedúce osobnosti divadla nielen v úradnej rovine. Ich spoločné inscenácie, ktoré vždy tvorili gros repertoáru divadla, spája zmysel pre svojbytnú metaforu a poetickosť. Od roku 2007 sa tento tím sústreďuje najmä na dlhodobo nepovšimnuté a programovo obchádzané spoločenské témy. Dvojica sa pri inscenovaní neraz opiera o vlastné terénne sociologické či etnologické prieskumy problematiky. Ich závery dokážu tvorcovia akcentovať nielen v autorskom dramatickom texte, ale rovnako v kostýmoch či scénografickom riešení. Vďaka dôkladne zozbieraným autentickým materiálom majú Jurčovej réžie aj parametre dokumentárneho divadla, ktoré však výrazne obohacuje vkladaním zveličovania, momentov prekvapenia, hyperboly a grotesky. Takýto inscenačný postup využila napríklad v inscenácii Terra Granus. Tá zachytáva spomienky a udalosti jednej dediny, ktorú presídlili kvôli výstavbe atómovej elektrárne, alebo v inscenácii Psota, ktorej predchádzal etnologický výskum sociálne najslabších vrstiev.

Pre režijné postupy Ditte Jurčovej je charakteristické oscilovanie medzi realizmom až naturalizmom a silným zveličením kryštalizujúcim do grotesky. Reálne mieša s ireálnym, tradičné s moderným, symbolické s konkrétnym, aby na divadelné javisko preniesla skutočnosť, najmä tú problematickú. Prelínanie moderného s tradičným je viditeľné aj v použití scénických prostriedkov, v ktorých kombinuje bábkarské techniky a najmodernejšie informačné technológie. Animovanie bábok a predmetov spojené s projektovaním na plátno často smeruje k pôsobivým scénickým obrazom, ktoré tak vytvárajú akúsi „zdvojenú“ realitu. Jej inscenácie stavajú na premyslenej vizuálnej koncepcii a výraznej imaginatívnosti a podporujú komunikatívny zámer tvorcov.

 

Súpis réžií:

2000 / Městské divadlo Zlín, Česká republika / Božena Němcová, Zuzana Ferenczová: O chytré princezně

2003 / Divadlo Pôtoň, Bátovce / Sofokles: Antigona

2003 / Mestské divadlo Bratislava / Milan Uhde, Miloš Štědroň: Balada pre banditu

2004 / Divadlo Pôtoň, Bátovce / Michal Ditte: Dve slová Belisy Súmračnej... príbeh Evy Luny

2005 / Divadlo Pôtoň, Bátovce / Anna Rosová: Doma je doma

2005 / VŠMU, Bratislava / Ingmar Bergman: Šepoty a výkriky

2005 / Divadlo Pôtoň, Bátovce / Uršuľa Kovalyk: Maková panna

2006 / Bábkové divadlo Žilina / Michal Ditte: Tri matrioshki

2007 / Divadlo Pôtoň, Bátovce / William Shakespeare, Michal Ditte, Iveta Ditte Jurčová: Shake ShakespeaRe_Macbeth

2007 / Divadlo Pôtoň, Bátovce / Zuzana Ferenczová: Rozum a vášeň

2008 / Divadlo Pôtoň, Bátovce / Michal Ditte: Terra Granus

2008 / Divadlo Pôtoň, Bátovce / Miklós Forgács: Bez servítky!

2009 / Bábkové divadlo na Rázcestí v Banskej Bystrici / Michal Ditte: Tajomstvo domu Skuteckých

2009 / Divadlo Pôtoň, Bátovce / František Švantner, Michal Ditte, Iveta Ditte Jurčová: Nevesta hôľ

2009 / SKD, Martin / Michal Ditte: Nežná

2010 / Divadlo Pôtoň, Bátovce / Miro Dacho: Paperback

2010 / Divadlo Pôtoň, Bátovce / Michal Ditte, Iveta Ditte Jurčová: For sale

2010 / Divadlo Pôtoň, Bátovce / Michal Ditte, Iveta Ditte Jurčová: Aj tu som doma

2011 / Divadlo Pôtoň, Bátovce / Zuzana Formánková, Michal Ditte, Iveta Ditte Jurčová: Respect!

2012 / Divadlo Pôtoň, Bátovce / Michal Ditte: Psota

2012 / Divadlo Pôtoň, Bátovce / Michal Ditte, Iveta Ditte Jurčová: Vertikálna migrácia

2013 / Divadlo Pôtoň, Bátovce / Gabriela Alexová: Žena ako žena

2013 / Divadlo Pôtoň, Bátovce / Mikuláš Hoblina Šahanský, Miklós Forgács: Krajina nepokosených lúk

2014 / Činohra SND / Michal Ditte a kolektív autorov: Desatoro (Nezabiješ)

2014 / Divadlo Pôtoň, Bátovce / Fiodor Michajlovič Dostojevskij, Iveta Ditte Jurčová: PS / fragile

2017 / Slezské divadlo Opava, Česká republika / Fiodor Michajlovič Dostojevskij, Evald Schorm: Bratři Karamazovi

2017 / Divadlo Pôtoň, Debris Company, Med a Prach a Sláva Daubnerová / kolektív autorov:  Miracles

 

Ocenenia:

2017 - nominácia na cenu DOSKY v kategórii Mimoriadny počin v oblasti činohry pre projekt Miracles

 

Kontakt: www.poton.sk

 

Video z inscenácií:

Nevesta hôľ, 2009

archív Divadla Pôtoň

Video nájdete na tomto linku: www.youtube.com/watch?v=iobS3ER09kw

 

Nežná, 2009

archív Slovenského komorného divadla Martin

Video nájdete na tomto linku: www.youtube.com/watch?v=pDFL083CveE

 

Krajina nepokosených lúk, 2013

archív Divadla Pôtoň

Video nájdete na tomto linku: www.youtube.com/watch?v=kBXht-E6s10

A
A
A
.