Ľubomír Vajdička (1944, Trenčín)

Po absolvovaní strednej priemyselnej školy elektrotechnickej v Bratislave pokračoval v štúdiu na Vysokej škole múzických umení v odbore divadelná veda (1963 – 1968). Od začiatku štúdia mu bola blízka aj režijná práca, prvé režijné skúsenosti nadobúdal v ochotníckom súbore vysokoškolákov OB – Nivy, s ktorým získal viacero ocenení. V práci s ochotníkmi pokračoval aj po svojom príchode do Martina, kde štyri roky rovnako úspešne spolupracoval so súborom v obci Dubové pri Turčianskych Tepliciach. V rokoch 1968 – 1983 pôsobil ako interný režisér v Divadle Slovenského národného povstania (v dnešnom Slovenskom komornom divadle) Martin, kde vytvoril rad pozoruhodných inscenácií najmä slovenskej a ruskej klasiky. Spolu so scénografmi Jozefom Cillerom a Jurajom Fábrym realizovali mnohé koncepty akčnej scénografie, ktorá bola fenoménom 70. a 80. rokov, keď sa začali hľadať nové možnosti inscenovania. Predstavovala odklon od klasického kukátkového divadla, nadmernej výtvarnosti, iluzívnosti a zložitého technického riešenia scény. Naopak, v rámci scény sa používal čo najmenší počet rekvizít, ktoré boli mnohovýznamové, viacúčelové.

V rokoch 1981 – 1984 pôsobil v Národnom divadle v Prahe a v rokoch 1983 – 2010 v Slovenskom národnom divadle. Pravidelne hosťoval vo viacerých divadlách v Čechách i na Slovensku (ND Praha, ND Brno, NDM Ostrava, Divadlo Thália v Košiciach, ŠD Košice, MDPOH Bratislava, Divadlo Andreja Bagara v Nitre a i.). Venoval sa aj televíznej réžii (séria televíznych inscenácií známych ako „televízne pondelky“, napr. J. G. Tajovský: Nový život, 1973; B. Slančíková-Timrava, O. Šulaj: Ťapákovci, 1977; V. Šukšin: Pytačky, 1973; F. Fitzgerald: Ako si Grétka trochu zdriemla, 1988; G. Maupassant: Vyznamenaný, 1990 a i.). V spolupráci s dramaturgom a dramatikom Petrom Pavlacom vytvoril v SND viacero divadelných inscenácií významných slovenských prozaických diel (B. Slančíková-Timrava: Veľké šťastie, 2003; M. Kukučín: Dom v stráni, 2006; I. Horváth: Bratia Jurgovci, 2013). V SKD Martin spoločne pripravili dramatizáciu Roznerovho diela Sedem dní do pohrebu (2012). Od roku 1990 sa venuje pedagogickej činnosti na Divadelnej fakulte VŠMU. Je autorom mnohých prekladov divadelných hier z ruského, francúzskeho a nemeckého jazyka (napr. E. Ionesco: Plešatá speváčka, G. Feydeau: Chrobák v hlave, E. Ionesco: Stoličky, I. Turgenev: Mesiac na dedine, A. P. Čechov: Tri sestry, N. V. Gogoľ: Hráči). Získal ocenenie Dosky v kategórii Najlepšia inscenácia sezóny, konkrétne za inscenácie Stoličky (1999, SND) a Sedem dní do pohrebu (2012, SKD Martin).

Charakteristika tvorby:

Vajdičkovu režijnú tvorbu možno podľa inscenovaných predlôh rozdeliť do troch základných línií na ruskú, slovenskú a svetovú klasiku. Inklinácia k slovenskej a ruskej klasickej dramatickej spisbe sa prejavila už počas jeho pôsobenia v martinskom divadle. Pri tvorbe inscenácií sa mu vďaka istému nadhľadu a dôkladnej analytickej práci s textom darilo prekonať zakonzervovaný názor na klasické texty, schémy a inscenačné postupy. Súčasnú interpretáciu klasiky chápe (podľa jeho vlastných slov) ako absolútny posun významu či významový posun smerom od autora, alebo presun významu v rámci štrukturálnej osnovy autorského textu.

Takto sa mu prostredníctvom klasiky podarilo demonštrovať svoj pohľad na minulosť a zároveň nájsť analógiu s prítomnosťou (J. Palárik: Inkognito, 1971, 1979; A. P. Čechov: Ivanov, 1976; J. Chalupka: Kocúrkovo, 1978; A. P. Čechov: Višňový sad, 1979; J. Hollý: Kubo, 1981; M. Gorkij: Barbari, 1982; A. N. Ostrovskij: Les, 1982). Neváhal sa stavať polemicky ku predchádzajúcim interpretáciám a zbaviť klasické diela sentimentality, romantizmu, idealizácie a „borodáčovského“ realizmu i „zacharovskej“ čistoty. Nevyhýbal sa použitiu sarkazmu a grotesky (Najdúch, 1973; Čaj u pána senátora, 1974, 1976, 1992; Kocúrkovo, 1978; Ťapákovci, 1975; Kubo, 1981). Spolu so scénografmi Jozefom Cillerom a Jurajom Fábrym realizoval scénografické riešenie divadelného priestoru nie ako ilustráciu, atmosféru či popis prostredia, ale ako funkciu deja, konfliktu a situácie.

Po príchode do SND sa do centra jeho záujmu dostali aj diela svetovej klasiky a texty súčasných autorov vrátane slovenských, v ktorých použil rovnaký inscenačný kľúč (A. Strindberg: Slečna Júlia, 1986; Euripides: Médeia, 1985; H. Ibsen: Nepriateľ ľudu, 1989; J. Uličiansky: Alergia, 1995; E. Ionesco: Stoličky, 1999; L. Pirandello: Každý má svoju pravdu, 1993, L. Ballek, O. Šulaj: Pomocník, 2000; Sofokles: Vládca Oidipus, 2001; M. McDonagh: Ujo Vankúšik, 2004).

Ľubomír Vajdička je tvorcom, ktorý rešpektuje dramatický text, násilne ho nepretvára, práve naopak, jemnými významovými posunmi ponúka nový výklad diela, pričom ho zaujíma najmä údel človeka. Pri interpretácii klasických diel sa nebojí objavovať skryté, nové, dovtedy neobjavené významové polohy a asociácie. Vecný, ale zároveň plnovýznamový realizmus, presná myšlienková koncepcia, citlivá práca s hercom, zmysel pre metaforu a znak, viacvýznamová výtvarná zložka sú hlavnými atribútmi Vajdičkovej réžie.

 

Súpis réžií:

1968 / Divadlo Slovenského národného povstania, Martin / Eugène Labiche: Slamený klobúk

1968 / Divadlo Slovenského národného povstania, Martin / Ivan Stodola: Marína Havranová

1969 / Divadlo Slovenského národného povstania, Martin / Heinrich von Kleist: Rozbitý džbán

1969 / Divadlo Slovenského národného povstania, Martin / Robert Bolt: Človek pre všetky časy

1969 / Divadlo Slovenského národného povstania, Martin / Nikolaj Vasilievič Gogoľ: Hráči

1970 / Divadlo Slovenského národného povstania, Martin / Anton Pavlovič Čechov: Labutia pieseň, Medveď, Jubileum

1971 / Divadlo Slovenského národného povstania, Martin / Ján Palárik: Inkognito

1971 / Divadlo Slovenského národného povstania, Martin / Egon Rannet: Pytliaci

1971 / Divadlo Slovenského národného povstania, Martin / Ion Luca Caragiale: Fašiangová noc

1972 / Divadlo Slovenského národného povstania, Martin / Alexander Nikolajevič Ostrovskij: Kade horí – tade hasne

1972 / Divadlo Slovenského národného povstania, Martin / Leonid Leonov: Zlatý koč

1973 / Divadlo Slovenského národného povstania, Martin / Ben Jonson: Alchymista

1973 / Divadlo Slovenského národného povstania, Martin / Jonáš Záborský: Najdúch

1973 / Divadlo Slovenského národného povstania, Martin / Émile Verhaeren: Filip II.

1974 / Divadlo Slovenského národného povstania, Martin / Karel Čapek: Lúpežník

1974 / Bábkové divadlo Žilina / Ľubomír Vajdička: Margita a Besná

1974 / Divadlo Slovenského národného povstania, Martin / Ivan Stodola: Čaj u pána senátora

1974 / Teat'r Nikola Vapcarov Blagoevgrad, Bulharsko / Ivan  Bukovčan: Sneh nad limbou (Sňag nad kedara)

1975 / Divadlo Slovenského národného povstania, Martin / Štefan Králik: Rebel

1975 / Divadlo Slovenského národného povstania, Martin / Fiodor Michajlovič Dostojevskij: Idiot

1975 / Divadlo Slovenského národného povstania, Martin / Hans Christian Andersen: Kresadlo

1975 / Divadlo Slovenského národného povstania, Martin / Božena Slančíková-Timrava, Ondrej Šulaj: Ťapákovci

1976 / Divadlo Nová scéna, Bratislava / Ivan Stodola: Čaj u pána senátora

1976 / Divadlo Slovenského národného povstania, Martin / Osvald Zahradník: Sonatína pre práva

1976 / Divadlo Slovenského národného povstania, Martin / Anton Pavlovič Čechov: Ivanov

1976 / Divadlo E. F. Buriana, Praha / William Shakespeare: Falstaff a princ Jindra

1977 / Divadlo Slovenského národného povstania, Martin / Peter Kováčik: Krčma Pod zeleným stromom

1977 / Divadlo Slovenského národného povstania, Martin / Friedrich Johann Christoph Schiller: Úklady a láska

1977 / Krajské bábkové divadlo v Banskej Bystrici / František Hubín: Kráska a zviera

1978 / Divadlo Slovenského národného povstania, Martin / Ján Chalupka: Kocúrkovo

1978 / Divadlo Slovenského národného povstania, Martin / William Shakespeare: Čokoľvek chcete alebo Večer trojkráľový

1978 / Divadlo Slovenského národného povstania, Martin / George Bernard Shaw: Pekelník

1979 / Divadlo Nová scéna, Bratislava / Ján Palárik: Inkognito

1979 / Divadlo Slovenského národného povstania, Martin / Stanislav Stratiev: Velúrové sako

1979 / Divadlo Slovenského národného povstania, Martin / Peter Ševčovič: Partia

1979 / Krajské bábkové divadlo v Banskej Bystrici / Carlo Gozzi: Kráľ jeleň

1979 / Divadlo Slovenského národného povstania, Martin / Anton Pavlovič Čechov: Višňový sad

1980 / Slovenské národné divadlo, Bratislava / Ivan Sergejevič Turgenev: Mesiac na dedine

1980 / Divadlo Slovenského národného povstania, Martin / Ladislav Ballek, Ondrej Šulaj: Pomocník

1980 / Divadlo Slovenského národného povstania, Martin / Konstantin Iliev: Kvietok pre Draginka

1981 / Národní divadlo, Praha / Maxim Gorkij: Letní hosté

1981 / Divadlo Slovenského národného povstania, Martin / Jozef Hollý: Kubo

1981/ Divadlo Slovenského národného povstania, Martin/ Alexander Valentinovič Vampilev: Lanského leta v Čumilsku

1982 / Národní divadlo, Praha / Friedrich Johann Christoph Schiller: Úklady a láska

1982 / Divadlo Slovenského národného povstania, Martin / Alexander Nikolajevič Ostrovskij: Les

1982 / Divadlo Slovenského národného povstania, Martin / Osvald Zahradník: Omyl chirurga Moresiniho

1982 / Divadlo Slovenského národného povstania, Martin / Gennadij Mamlin: Nech žijú dinosaury!

1982 / Divadlo Slovenského národného povstania, Martin / Maxim Gorkij: Barbari

1983 / Národní divadlo, Praha / Ivan Stodola: Bačova žena

1983 / Divadlo Slovenského národného povstania, Martin / Oldřich Daněk: Správa o chirurgii mesta N.

1983 / Slovenské národné divadlo, Bratislava / Ladislav Obuch: Pani z mora

1984 / Národní divadlo, Praha / Anton Pavlovič Čechov: Višňový sad

1984 / Slovenské národné divadlo, Bratislava / Ján Solovič: Zvon bez veže

1984 / Slovenské národné divadlo, Bratislava / Anton Pavlovič Čechov: Tri sestry

1984 / Slovenské národné divadlo, Bratislava / Alexander Nikolajevič Ostrovskij: Výnosné miesto

1985 / Slovenské národné divadlo, Bratislava / Ján Solovič: Peter a Pavel

1985 / Slovenské národné divadlo, Bratislava / Euripides: Médeia

1986 / Národní divadlo, Praha / Moliére: Misantrop

1986 / Divadelné štúdio VŠMU, Bratislava / Luca Ion Caragiale: Stratený list

1986/ Divadelné štúdio VŠMU, Bratislava/ Denis Diderot, Milan Kundera: Jakub fatalista

1986 / Slovenské národné divadlo, Bratislava / Ivan Stodola: Jožko Púčik a jeho kariéra

1986 / Slovenské národné divadlo, Bratislava / August Strindberg: Slečna Júlia

1986 / Agentúrne predstavenie, Praha/ Peter Shaffer: Černá komedie

1987 / Slovenské národné divadlo, Bratislava / Ján Solovič: Príliš odvážny projekt

1987 / Slovenské národné divadlo, Bratislava / Maxim Gorkij: Letní hostia

1988 / Slovenské národné divadlo, Bratislava / Carlo Goldoni: Hry o letnom byte

1989 / Slovenské národné divadlo, Bratislava / Henrik Ibsen: Nepriateľ ľudu

1990 / Slovenské národné divadlo, Bratislava / Georges Feydeau: Chrobák v hlave

1990 / Divadelné štúdio VŠMU, Bratislava / Peter Weiss: Prenasledovanie a zavraždenie J. P. Marata

1990 / Slovenské národné divadlo, Bratislava / Henrik Ibsen: Divá kačka

1991 / Divadelné štúdio VŠMU, Bratislava / Carlo Gozzi: Kráľ jeleňom

1991 / Slovenské národné divadlo, Bratislava / Peter Shaffer: Letícia a Ľubovník

1992 / Slovenské národné divadlo, Bratislava / Ivan Stodola: Čaj u pána senátora

1993 / Národní divadlo, Praha / Jean Racine: Britannicus

1993 / Slovenské národné divadlo, Bratislava / Luigi Pirandello: Každý má svoju pravdu – je to tak (ak chcete)

1993 / Slovenské národné divadlo, Bratislava / Jozef Cíger Hronský, Ľubomír Vajdička: Andreas Búr Majster

1993 / Slovenské národné divadlo, Bratislava / Wolfgang Amadeus Mozart: Divadelný riaditeľ / Záhradníčka z lásky

1994 / Slovenské národné divadlo, Bratislava / Pierre Carlet de Chamblain de Marivaux: Falošná slúžka alebo Potrestaný podvodník

1994 / Slovenské národné divadlo, Bratislava / William Shakespeare: Sen noci svätojánskej

1995 / Slovenské národné divadlo, Bratislava / Peter Karvaš: Vlastenci z mesta Yo čiže Kráľovstvo za vraha

1995 / Slovenské národné divadlo, Bratislava / Ján Uličiansky: Alergia

1995 / Štúdio L+S, Bratislava / Donald Churchill: Maliar izieb

1996 / Slovenské národné divadlo, Bratislava / Martin Sherman: Keď tancovala

1996 / Slovenské národné divadlo, Bratislava / Július Barč-Ivan: Mastný hrniec

1997 / Slovenské národné divadlo, Bratislava / Nikolaj Vasilievič Gogoľ: Ženba

1997 / Slovenské národné divadlo, Bratislava / Alfred de Musset: Lorenzaccio

1997 / Štátne bábkové divadlo v Bratislave / Jaroslav Kvapil: Princezná púpavienka

1998 / Národní divadlo, Praha / Henrik Ibsen: John Gabriel Borkman

1998 / Slovenské národné divadlo, Bratislava / Luigi Pirandello: Šesť postáv hľadá autora

1998 / Slovenské národné divadlo, Bratislava / Ion Luca Caragiale: Stratený list

1998 / Divadlo WEST, Bratislava / Robert Thomas: Mandarínková izba

1998 / Štátne bábkové divadlo v Bratislave / Josef Kainar: Zlatovláska

1999 / Slovenské národné divadlo, Bratislava / Anton Pavlovič Čechov: Čajka

1999 / Slovenské národné divadlo, Bratislava / Eugéne Ionesco: Stoličky

2000 / Slovenské národné divadlo, Bratislava / Ladislav Ballek, Ondrej Šulaj: Pomocník

2000 / Národní divadlo, Praha / Friedrich Schiller: Marie Stuartovna

2001 / Slovenské národné divadlo, Bratislava / Steve Martin: Picasso v bare Lapin Agile

2001 / Národní divadlo Brno / Per Olov Enquist: Obrázkáři

2001 / Divadlo WEST, Bratislava / Luigi Lunari: Traja na hojdačke

2001 / Slovenské národné divadlo, Bratislava / Sofokles: Vládca Oidipus

2002 / Divadlo Radka Brzobohatého, Praha / Paula Vogel: Nejstarší remeslo

2002 / Divadlo WEST, Bratislava / Neil Simon: Posledný z milencov

2002 / Slovenské komorné divadlo Martin / Paula Vogel: Najstaršie remeslo

2003 / Národní divadlo Brno / Martin McDonagh: Osiřelý západ

2003 / Slovenské národné divadlo, Bratislava / Božena Slančíková-Timrava: Veľké šťastie

2004 / Slovenské národné divadlo, Bratislava / John Murell: Posledné leto Sarah Bernhardtovej

2004 / Slovenské národné divadlo, Bratislava / Roman Olekšák: Ticho / Leopold Lahola, Peter Pavlac: Rozhovor s nepriateľom

2004 / Slovenské národné divadlo, Bratislava / Martin McDonagh: Ujo Vankúšik

2005 / Slovenské národné divadlo, Bratislava / Georges Feydeau: Tak sa na mňa prilepila

2005 / Slovenské národné divadlo, Bratislava / Ingvar Ambjornsen: Chvála bláznovstva alebo Elling a Kjell Bjarne

2005 / Národní divadlo Brno / Georges Feydeau: Taková ženská na krku

2006 / Slovenské národné divadlo, Bratislava / Victor Haim: Valčík náhody

2007 / Divadlo Andreja Bagara v Nitre / Jozef Gregor Tajovský: Statky-zmätky

2007 / Národní divadlo moravskoslezské, Ostrava / Anton Pavlovič Čechov: Racek

2008 / Slovenské národné divadlo, Bratislava / Martin Kukučín, Peter Pavlac: Dom v stráni

2008 / Národní divadlo moravskoslezské, Ostrava / Ira Levin: Osídla smrti

2008 / Divadlo Andreja Bagara v Nitre / Michael Frayn: Sardinky na scénu, prosím!

2009 / Slovenské národné divadlo, Bratislava / Jean Anouilh: Tanec toreadorov

2009 / Divadlo Andreja Bagara v Nitre / Alan Ayckbourn: Šťastné a veselé

2010 / Slovenské národné divadlo, Bratislava / Nikolaj Vasilievič Gogoľ: Hráči

2011 / Arteatro, Bratislava / David Mamet: Život v divadle

2011 / Divadlo Jána Palárika v Trnave / Eugéne Labiche: Prestupná stanica

2011 / Divadlo Nová scéna, Bratislava / Brandon Thomas: Charleyho teta

2011 / Štátne divadlo Košice / Jean Anouilh: Vtáčatko

2012 / Divadlo Andreja Bagara v Nitre / Jane Austenová: Pýcha a predsudok

2012 / Slovenské komorné divadlo Martin / Ján Rozner, Peter Pavlac: Sedem dní do pohrebu

2012 / Divadlo Thália, Košice / Yasmina Reza: Kumšt

2013 / Divadlo Andreja Bagara v Nitre / Eugene Ionesco: Plešatá speváčka

2013 / Slovenské národné divadlo, Bratislava / Ivan Horváth, Peter Pavlac: Bratia Jurgovci

2013 / Štátne divadlo Košice / William Shakespeare: Macbeth

2014 / Slovenské národné divadlo, Bratislava / Johann Nepomuk Nestroy: Pán Mimo

2014 / Divadlo Jonáša Záborského, Prešov / Alexander Nikolajevič Ostrovskij: Nemá kocúr večne hody

2014 / Divadlo Thália Színház, Košice / Ferenc Molnár: Liliom

2015 / Vysoká škola múzických umení v Bratislave/ Georges Feydeau: Smoliar

2015 / Slovenské komorné divadlo Martin / José López Rubio: Mŕtvi to vidia inak

2015 / Mestské divadlo Žilina / Maxim Gorkij: Falošná minca

2016 / Mestské divadlo Pavla Országha Hviezdoslava, Bratislava / Florian Zeller: Pravda

2016 / Spišské divadlo, Spišská Nová Ves / Alexander Nikolajevič Ostrovskij: Pozdná láska

2017 / Mestské divadlo Žilina / David Gieselmann: Holuby

2017 / Spišské divadlo, Spišská Nová Ves / Georges Feydeau: Dámsky krajčír

2018 / agentúrna produkcia / Alan Ayckbourn: Predstavím ťa oteckovi

2018 / Štátne divadlo Košice / Ladislav Stroupežnický: Naši furianti

2019 / Mestské divadlo Zlín / Arthur Miller: Smrt obchodního cestujícího

 

Ocenenia:

2000 / Dosky v kategóriách Najlepšia inscenácia a Najlepšia réžia za inscenáciu Eugene Ionesco: Stoličky, SND

2012 / Dosky v kategórii Najlepšia inscenácia za inscenáciu Ján Rozner / Peter Pavlac: Sedem dní do pohrebu, SKD Martin

 

Znalosť cudzích jazykov: ruský jazyk, nemecký jazyk, francúzsky jazyk (pasívne), anglický jazyk (pasívne), bulharský jazyk (pasívne), poľský jazyk (pasívne)

Kontakt: lubomir.vajdicka@gmail.com

 

 

Video z inscenácií:

 

STOLIČKY, 1999

archív Slovenského národného divadla, Bratislava

Video nájdete na tomto linku: www.youtu.be/Cct-NMdQ2u4

 

SEDEM DNÍ DO POHREBU, 2012

archív Slovenského komorného divadla Martin

Video nájdete na tomto linku: www.youtu.be/DgQWDn72Yi4

 

MACBETH, 2013

archív Štátneho divadla Košice

Video nájdete na tomto linku: www.youtu.be/QkJSJ8K5TNo

A
A
A
.