Adriana Totiková (1983, Humenné)

Vyštudovala slovenský jazyk a estetiku na Filozofickej fakulte UK a réžiu a dramaturgiu na VŠMU v Bratislave. Absolvovala viacero študijných a tvorivých pobytov v zahraničí (Akademia Teatralna Varšava, Inštitút Polonicum, EF International school v New Yorku). Upozornila na seba inscenáciou vlastnej hry Žena cez palubu (hru napísala pod umeleckým menom Ria Kotibal), za ktorú bola nominovaná na cenu DOSKY v kategórii Objav sezóny 2008/2009. Jej inscenácie sa pravidelne zúčastňujú domácich i zahraničných festivalov (Word Festival of Children´s Theatre in Toyama, Japonsko; Jiráskův Hronov, Česká republika; Week of Slovenian Drama, Kranj, Slovinsko; Zlomvaz, Česká republika; Dia de Muertos, Cleveland, USA a i.). Ako režisérka na voľnej nohe spolupracovala s viacerými divadlami: Divadlo Aréna, Malá scéna STU, Mestské divadlo Žilina, Štúdio 12, Bratislavské bábkové divadlo, Teatr Collegium vo Varšave. Je autorkou divadelných hier (Žena cez palubu, Tie roky 90-te!, Žena na pokraji) a televíznych scenárov. Venuje sa prekladu divadelných hier z poľského jazyka (M. Walczak: Amazónia, Poľovačka na losy, Prvýkrát; I. Villqist: Taká fajn baba ako ty) a tiež filmovej a televíznej tvorbe a hereckému koučingu.

Pedagogicky sa venuje hereckej tvorbe (workshopy, prednášky, divadelné dielne). Je autorkou projektu Herecké deti, ktorý sa sústredí na hľadanie a vedenie detských hereckých talentov. Takisto je autorkou konceptu vyučovacieho predmetu a vzdelávacieho kurzu Herec pred kamerou.

Charakteristika tvorby:

Adriana Totiková patrí medzi mladé slovenské divadelné režisérky a autorky. V rámci svojej režijnej tvorby sa sústreďuje najmä na vlastné dramatické texty (Hurá luxus alebo Tie roky 90-te, Žena cez palubu, Žena na pokraji) a súčasné hry (P. Quilter: Ráno po; S. Semenič: 5chalanov.sk; J. Murray-Smith: Druh-žena), v ktorých sa jasne črtajú paralely a analógie aktuálnej spoločensko-politickej reality, pričom sa snaží danú predlohu atraktívne priblížiť divákom. Pracuje najmä s generačnými témami, v ktorých dominuje človek-jedinec, jeho trápenia a sny, ľudské šťastie. Z obyčajných príbehov vytvára reálny a živý scénický obraz. Jej réžie sú charakteristické hravosťou hraničiacou až s istou insitnosťou. Nepatrí medzi žánrovo vyhranené režisérky, i keď v jej tvorbe možno badať inklinovanie ku komediálnym titulom, inscenáciám, ktorým nechýba situačný humor, bizarné situácie a vysoké fyzické nasadenie hercov. Pre jej prácu je typické precízne vedenie hercov, ktorých dokáže koordinovať k vyrovnaným výkonom a podnietiť v nich bezprostrednosť a hravosť.

Sporadicky sa venuje aj bábkovému divadlu pre deti (M. Rúfus – M. Babiak: Rúfusove rozprávky; P. Petrík: Violka Fialka a Móric Modrý; K. Jánošová: Zvláštne Vianoce strýka Odrala), v ktorom využíva svoj režijný potenciál hravosti a štylizácie.

 

Súpis réžií:

2008 / Bratislavské bábkové divadlo / Václav Šúplata: Kráľovský detektív

2009 / Štúdio 12, Bratislava / Ria Kotibal: Žena cez palubu

2009 / Vysoká škola múzických umení v Bratislave / Július Barč-Ivan: 3000 ľudí

2010 / Vysoká škola múzických umení v Bratislave / Adriana Totiková, Michal Baláž: Hurá, luxus! Alebo tie roky 90-te

2010 / Bratislavské bábkové divadlo / Milan Rúfus, Michal Babiak: Rúfusove rozprávky

2011 / Bábkové divadlo Žilina / Pavol Petrík: Violka Fialka a Móric Modrý

2011 / Divadlo TUŠ, Poprad / Martin Kukučín, Adriana Totiková: Hra života

2011 / Mestské divadlo Žilina / Ingmar Villqist: Taká fajn baba ako ty

2011 / Bratislavské bábkové divadlo / Katarína Jánošová: Zvláštne Vianoce strýka Odrala

2012 / Divadlo TUŠ, Poprad / Adriana Totiková, Barbora Krajč Zamišková: Lunapark

2012 / Divadlo Aréna, Bratislava / Peter Quilter: Ráno po

2012 / Štúdio 12, Bratislava / Simona Semenič: 5chalanov.sk

2014 / Divadlo Aréna, Bratislava / Tracy Letts: Zabijak Joe

2014 / Divadlo TUŠ, Poprad / Adriana Totiková, Michal Baláž, Petra Bečková: Žena na (p)okraji

2015 / Divadlo Andreja Bagara v Nitre / Joanna Murray-Smith: Druh: Žena

2016 / Divadlo NoMantinels a Štúdio 12, Bratislava / Andrej Kuruc, Michal Hvorecký, Peter Scherhaufer: Identikit

2016 / Bratislavské bábkové divadlo / Katarína Jánošová: Snehová kráľovná

2017 / Divadlo Andreja Bagara v Nitre / Táňa Kusá: Syna či dcéru?

2018 / Divadlo Alexandra Duchnoviča, Prešov / Michal Baláž: Domov

2018 / Slovenské národné divadlo, Bratislava; Juria Production / Radosław Paczocha: tRIP

2019 / Divadlo Jonáša Záborského, Prešov / Ferdinand von Schirach: Teror

2019 / Štátne divadlo Košice / Moliére: Škola žien

 

Ocenenia:

2012 / DOSKY v kategórii Objav sezóny pre herečku Ivanu Kubáčkovú v inscenácii Taká fajn baba ako ty

2013 / Cena bratislavských divákov Nová dráma za inscenáciu 5chalanov.sk (Štúdio 12 a Divadlo TUŠ, Bratislava)

 

Znalosť cudzích jazykov: anglický jazyk, poľský jazyk, ruský jazyk, nemecký jazyk

Kontakt: totikova@gmail.com

 

 

Video z inscenácií:

TAKÁ FAJN BABA AKO TY, 2011

archív Mestského divadla Žilina

Video nájdete na tomto linku: www.youtu.be/PJ1RxkPo4kU

 

5 CHALANOV.SK, 2012

archív Štúdia 12, Bratislava

Video nájdete na tomto linku: www.youtu.be/1ZztQBGKP2A

 

DRUH: ŽENA, 2015

archív Divadla Andreja Bagara v Nitre

Video nájdete na tomto linku: www.youtu.be/xEQ3ReAKWro

 

A
A
A
.