MARIÁN PECKO (1958, Žilina)

Režisér a umelecký šéf Bábkového divadla na Rázcestí vytvoril približne sto divadelných réžií v činohre, bábkových divadlách, opere a šapitó. Spolupracuje s divadlami na Slovensku (Divadlo Andreja Bagara v Nitre, Štátna opera v Banskej Bystrici, Divadlo Jána Palárika v Trnave, Slovenské komorné divadlo v Martine), v Českej republike (Klicperovo divadlo v Hradci Králové, Divadlo bábok v Ostrave), v Poľsku a Maďarsku. Je súčasťou tímu organizátorov medzinárodného festivalu Bábkarská Bystrica. Režijnú tvorbu prezentoval na viacerých slovenských i zahraničných medzinárodných festivaloch (v Českej republike, Poľsku, Bulharsku a vo Francúzsku). Za réžie inscenácií v poľských bábkových divadlách získal množstvo prestížnych cien.

 

Charakteristika tvorby:

Gros režijnej tvorby Mariána Pecka sa v slovenskom divadelnom kontexte neodmysliteľne spája s Bábkovým divadlom na Rázcestí v Banskej Bystrici, v ktorom vytvoril viaceré pozoruhodné inscenácie pre detského i dospelého diváka. Všeobecne známym pravidlom jeho práce je, že pri tvorbe pre deti uplatňuje svojskú poetiku a metaforické divadelné videnie rovnako intenzívne ako pri celovečerných činohrách určených dospelým, čím na detského diváka kladie značné nároky. Ozvláštnené situácie, ktoré buduje, sú však zrozumiteľné, často stavajú na realistickom základe a činohernom prejave hercov, či už animujú bábku alebo nie. Javiskové situácie dokáže umne narušiť konkrétnym (často inovatívnym) bábkovým princípom alebo náhlou divadelnou skratkou, ktorá ústi do vtipnej pointy. Humor používa premyslene a v primeranej miere, pričom vytvára zaujímavé kontrasty s vážnymi pasážami. V humorných výstupoch nikdy neskĺzava k výsmechu ani k paródii, vďaka čomu sa väčšina jeho inscenácií vyznačuje značnou dávkou kultivovanosti. K ďalším atribútom jeho remeselnej zručnosti možno zaradiť prirodzené narábanie s tempom, presnú gradáciu situácií a schopnosť mnohorako členiť priestor v scénografii. Scénografiu neprezentuje dekoratívne, usiluje sa využívať každú jej časť s akcentom na polyfunkčnosť a viacvýznamovosť jednotlivých artefaktov.

Vo výbere titulov pre deti volí režisér Pecko klasické alebo autorské rozprávky, ktoré pripravuje najmä v tandeme s dramaturgičkou a dramatičkou Ivetou Škripkovou. Pri tituloch pre dospelého diváka ostáva od začiatku kariéry verný zväčša slovenskej (Bačova ženaDrak sa vraciaKubo) či svetovej (Leonce a LenaPremenaRichard III.Bláznove zápiskyLakomecPlánka) dramatickej a literárnej klasike. Samostatnú kapitolu jeho režijného a tiež dramaturgického repertoáru dotvárajú aj aktuálne a spoločensky úderné autorské hry Ivety Škripkovej, inscenované prevažne v Štúdiu TWIGA v domácom Bábkovom divadle na Rázcestí. Do inscenačného tímu prizýva overených spolupracovníkov: hudobníka Róberta Mankoveckého a kostýmovú výtvarníčku Evu Farkašovú.

 

Súpis réžií:

1988 / Krajské bábkové divadlo v Banskej Bystrici / Dušan Dušek, Iveta Škripková: Pištáčik

1989 / Krajské bábkové divadlo v Banskej Bystrici / Iveta Škripková:  Tri motýle

1990 / Krajské bábkové divadlo v Banskej Bystrici / Pavol Dobšinský: Múdry Maťko a blázni

1990 / Krajské bábkové divadlo v Banskej Bystrici / Iveta Škripková: Komu vrabce čvirikajú

1990 / Krajské bábkové divadlo v Banskej Bystrici / Ľubomír Feldek: Perinbaba

1991 / Krajské bábkové divadlo v Banskej Bystrici / Iveta Škripková, Marián Pecko: Nepos(l)edné predstavenie I. (PF´91)

1991 / Krajské bábkové divadlo v Banskej Bystrici / Iveta Škripková, Marián Pecko: Nepos(l)edné predstavenie II. – Šťastie je veľmi krásna vec, ale...

1991 / Bábkové divadlo na Rázcestí Banská Bystrica / Iveta Škripková: Rozprávka 90/91

1991 / Bábkové divadlo na Rázcestí Banská Bystrica / Iveta Škripková, Marián Pecko: Nepos(l)edné predstavenie III. (Farbičky a ľudia)

1991 / Bábkové divadlo na Rázcestí Banská Bystrica / Iveta Škripková, Marián Pecko: Nepos(l)edné predstavenie IV. Čo je vo v(r)eci?

1991 / Bábkové divadlo na Rázcestí Banská Bystrica / Iveta Škripková, Marián Pecko: Nepos(l)edné predstavenie V. Pá, pá papoézia

1991 / Divadlo/Škola LUDUS Bratislava / Jiří Mahen: Klaun čokoláda

1992 / Bábkové divadlo na Rázcestí Banská Bystrica / Iveta Škripková, Marián Pecko: Nepos(l)edné predstavenie VI. Hav dujú du Dominika?

1992 / Bábkové divadlo na Rázcestí Banská Bystrica / Iveta Škripková: Dojímate ma veľmi...

1992 / Bábkové divadlo na Rázcestí Banská Bystrica / Iveta Škripková: Vianočné predstavenie (možno príde aj ...)

1992 / Bábkové divadlo na Rázcestí Banská Bystrica / Iveta Škripková: Johannes Doctor Faust alebo nevesta z pekla

1993 / Bábkové divadlo na Rázcestí Banská Bystrica / Mikuláš Kováč: Smrť Dona Quijota

1993 / Bábkové divadlo na Rázcestí Banská Bystrica / Dominika Navarová, Marián Pecko: Vianočné predstavenie II. (možno prídu aj...)

1993 / Bábkové divadlo na Rázcestí Banská Bystrica / Iveta Škripková: Taverna Magica

1994 / Bábkové divadlo na Rázcestí Banská Bystrica / Georg Büchner: Leonce a Lena

1994 / Bábkové divadlo na Rázcestí Banská Bystrica / Charles Dickens, Iveta Škripková: Vianočná rozprávka

1994 / Bábkové divadlo na Rázcestí Banská Bystrica / Marián Pecko: Nepos(l)edné predstavenie VII. Cirkus Cinkeles

1994 / Divadlo SNP, Martin / Nikolaj Vasilievič Gogoľ, Viera Marušiaková, Marián Pecko: Bláznove zápisky

1995 / Bábkové divadlo na Rázcestí Banská Bystrica / Felix Belo, Iveta Škripková: Malá nočná slávnosť

1995 / Teatr Lalka, Varšava, Poľsko / Charles Dickens: Opowieść wigilijna (Vianočná rozprávka)

1996 / Divadlo SNP, Martin / Dobroslav Chrobák, Iveta Škripková: Drak sa vracia

1996 / Bábkové divadlo na Rázcestí Banská Bystrica / Iveta Škripková, Marián Pecko, kolektív BDNR: Nepos(l)edné predstavenie VIII. Majster Blcha

1996 / Bábkové divadlo na Rázcestí Banská Bystrica / Iveta Škripková: Ako sa tulák Mikuláš stal Svätým Mikulášom

1996 / DAB, Nitra / Federico García Lorca: Plánka

1996 / Białostocki Teatr Lalek, Białystok, Poľsko / Edmond Rostand: Cyrano z Bergeracu

1997 / Bábkové divadlo na Rázcestí Banská Bystrica / Iveta Škripková: Červená čiapočka

1997 / DAB, Nitra / Nina Sadur: Slečinka

1997 / Divadlo loutek Ostrava, Česká republika / Adolf Wenig, Iveta Škripková: Čert a Káča

1997 / Białostocki Teatr Lalek, Białystok, Poľsko / Iveta Škripková: Zapomniana historia albo jeden wieczór z panią... (Zabudnutá história alebo jeden večer s paňou...)

1998 / Mestské divadlo Žilina / Charles Dickens, Iveta Škripková: Mr. Scrooge

1998 / Teatr Lalka, Varšava, Poľsko: Ján Werich, Iveta Škripková:  O troch veteránoch

1998 / Bábkové divadlo na Rázcestí Banská Bystrica / Iveta Škripková: Perníková chalúpka

1998 / Bábkové divadlo na Rázcestí Banská Bystrica / Iveta Škripková: Vianočná hra ´98

1998 / Divadlo loutek Ostrava, Česká republika / Marie Voříšková, Iveta Škripková: Lavuta – zpívající housličky

1999 / DAB, Nitra / Edward Albee: Tri veľké ženy

1999 / Trnavské divadlo Trnava / Milo Urban: Beta, kde si?

1999 / Bábkové divadlo na Rázcestí Banská Bystrica / Marián Pecko: Vianoce 1999!

2000 / DAB, Nitra / Iveta Škripková: Šípková Ruženka

2000 / Bábkové divadlo na Rázcestí Banská Bystrica / Iveta Škripková: Nezábudka

2000 / Bábkové divadlo na Rázcestí Banská Bystrica / Iveta Škripková, Marián Pecko: Šamanky I.

2000 / Bábkové divadlo na Rázcestí Banská Bystrica / Iveta Škripková: Vianoce v Dominike

2001 / Akademia Teatralna, Białystok, Poľsko / Maurice Maeterlinck:  Slepci

2001 / Klicperovo divadlo Hradec Králové, Česká republika / Robinson Jeffers, Zora Vondráčková, Marián Pecko: Pastýřka putující k dubnu

2001 / Bábkové divadlo na Rázcestí Banská Bystrica / Julius Meinholm: Neplač, Anna

2001 / Bábkové divadlo na Rázcestí Banská Bystrica / Kolektív BDNR: Vianočné predstavenie

2001 / Teatr Lalek Banialuka im. Jerzego Zitzmana, Bielsko-Biała, Poľsko / Charles Dickens: Mr. Scrooge

2001 / Białostocki Teatr Lalek, Białystok, Poľsko / Jakob a Wilhelm Grimmovci: Śpiąca królewna (Šípková Ruženka)

2002 / Štátna opera Banská Bystrica / Carl Maria von Weber: Čarostrelec

2002 / DJP, Trnava / William Shakespeare: Sen noci svätojánskej

2002 / Bábkové divadlo na Rázcestí Banská Bystrica / Marián Pecko: Vianočné predstavenie 2/2002 – Magické divadlo Automat

2003 / Bábkové divadlo na Rázcestí Banská Bystrica / Marián Pecko: Dáma s dáždnikom

2003 / Východočeské divadlo Pardubice, Česká republika / Jean Giraudoux: Ondina

2003 / Klicperovo divadlo Hradec Králové, Česká republika / Federico García Lorca: Dům Bernardy Alby

2004 / Bábkové divadlo na Rázcestí Banská Bystrica / Jozef Hollý: Kubo

2004 / Mestské divadlo Žilina / Ivan Stodola: Bačova žena

2004 / Bábkové divadlo na Rázcestí Banská Bystrica / Lewis Carrol, Halina Sikorová: Alica v krajine zázrakov

2004 / Bábkové divadlo na Rázcestí Banská Bystrica / Marián Pecko: Vianoce 2004

2004 / Teatr Lalek Banialuka im. Jerzego Zitzmana, Bielsko-Biała, Poľsko / Jan Ośnica: Piękna i Bestia (Kráska a zviera)

2005 / Bábkové divadlo na Rázcestí Banská Bystrica / Jonathan Swift, Iveta Škripková: Gulliverove cesty

2005 / Opolski Teatr Lalki i Aktora im. Alojzego Smolki, Opole, Poľsko / Charles Dickens: Mr. Scrooge

2006 / Mestské divadlo Žilina / Pierre Carlet de Chamblain de Marivaux: SPOR

2006 / Bábkové divadlo na Rázcestí Banská Bystrica / Marián Pecko: Vianočné šťastie

2006 / DJZ, Prešov / Federico García Lorca: Lorkiáda

2006 / Východočeské divadlo Pardubice, Česká republika / František Hrubín, Martin Fahrner: Romance pro křídlovku

2006 / Białostocki Teatr Lalek, Białystok, Poľsko / Thomas Bernhard: Komediant (Divadelník)

2007 / Bábkové divadlo na Rázcestí Banská Bystrica / Michal Ditte: Restart: Frankenstein

2007 / Bábkové divadlo na Rázcestí Banská Bystrica / Hans Christian Andersen, Marián Pecko: Vianočná rozprávka s pánom Andersenom / Dievčatko so zápalkami

2007 / Východočeské divadlo Pardubice, Česká republika / Howard Barker: Vítězství

2007 / Opolski Teatr Lalki i Aktora im. Alojzego Smolki, Opole, Poľsko / Jean Giraudoux: Ondyna (Ondina)

2007 / Teatr Lalek Banialuka im. Jerzego Zitzmana, Bielsko-Biała, Poľsko / Hans Christian AndersenKrólowaŚniegu (Snehová kráľovná)

2008 / Bábkové divadlo na Rázcestí Banská Bystrica / Josef Čapek, Iveta Škripková: Rozprávky o psíčkovi a mačičke

2008 / Východočeské divadlo Pardubice, Česká republika / Jindřich Janda, Emil Lotjanu, Pavel Vrba: Cikáni jdou do nebe

2008 / Divadlo loutek Ostrava, Česká republika / Ernest Bryll, Katarzyna Gärtnerová: Malované na skle

2008 / Opolski Teatr Lalki i Aktora im. Alojzego Smolki, Opole, Poľsko / Monika Milewska: Dzieje sławnego Rodryga (Príbehy slávneho Rodriga)

2009 / Bábkové divadlo na Rázcestí Banská Bystrica / kolektív autorov: Sarkofágy a bankomaty

2009 / Opolski Teatr Lalki i Aktora im. Alojzego Smolki, Opole, Poľsko / Witold Gombrowicz: Iwona, księżniczka Burgunda (Ivona, princezná burgundská)

2010 / DJZ, Prešov / Molière: Lakomec

2010 / Bábkové divadlo na Rázcestí Banská Bystrica / Ulrich Hub: Traja tučniaci a potopa sveta alebo na arche o ôsmej

2010 / Bábkové divadlo na Rázcestí Banská Bystrica / Franz Kafka, Marián Pecko: Premena

2010 / Východočeské divadlo Pardubice, Česká republika / Nikolaj Vasilievič Gogoľ, Marián Pecko: Bláznovy zápisky

2010 / Teatr Lalek Banialuka im. Jerzego Zitzmana, Bielsko-Biała, Poľsko / Jonathan Swift: Podróże Guliwera (Guliverove cesty)

2011 / Letné shakespearovské slávnosti, Bratislava / William Shakespeare: Richard III.

2011 / Divadlo loutek Ostrava, Česká republika / Israel Horovitz: Lebensraum (Životní prostor)

2011 / Opolski Teatr Lalki i Aktora im. Alojzego Smolki, Opole, Poľsko / Julius Meinholm: Neplač, Anna

2011 / Olsztyński Teatr Lalek, Olsztyn, Poľsko / Ulrich Hub: Na Arce o ósmej (O ôsmej na arche)

2012 / Bábkové divadlo na Rázcestí Banská Bystrica / Iveta Škripková: Tatranky

2012 / Východočeské divadlo Pardubice, Česká republika / William Shakespeare: Sen noci svatojánské

2012 / Bábkové divadlo na Rázcestí Banská Bystrica / Marta Guśniowska: Dobrú chuť, Vlk!

2012 / Teatr Powszechny im. Jana Kochanowskiego, Radom, Poľsko / Josef Čapek, Emília Hoffmanová: Rozprávky o psíčkovi a mačičke

2012 / Teatr Lalka, Varšava, Poľsko / Ernst Theodor Amadeus Hoffmann: Tajemnicze dziecko (Tajomné dieťa)

2012 / Opolski Teatr Lalki i Aktora im. Alojzego Smolki, Opole, Poľsko / Josef Čapek, Emília Hoffmanová: Rozprávky o psíčkovi a mačičke

2013 / DJZ, Prešov / Iveta Škripková: Seňora

2013 / Bábkové divadlo na Rázcestí Banská Bystrica / Iveta Škripková: Nostalgia

2013 / Opolski Teatr Lalki i Aktora im. Alojzego Smolki, Opole, Poľsko / Malina Prześluga: Światełko (Svetielko)

2013 / Teatr Lalek Banialuka im. Jerzego Zitzmana, Bielsko-Biała, Poľsko / William Shakespeare: Sen noci svätojánskej

2013 / Opolski Teatr Lalki i Aktora im. Alojzego Smolki, Opole, Poľsko / Marián Pecko: Szanowny Pan Chrabollini i inne dziwadła (Vážený pán Chrabollini a iné zvláštnosti)

2014 / DJZ, Prešov / Ladislav Grosman, Iveta Škripková: Obchod na korze

2014 / Bábkové divadlo na Rázcestí Banská Bystrica / Monika Kováčová, Marián Pecko: Hviezdy sú tiché

2014 / Białostocki Teatr Lalek, Białystok, Poľsko / Marta Guśniowska: Brak sensu, Aniołek, Żyrafa i Stołek (Anjelik, žirafa a stolček alebo o (ne)zmysle)

2014 / Teatr im. Ludwika Solskiego, Tarnów, Poľsko / Molière: Lakomec

2014 / Teatr Animacji, Poznań, Poľsko / Malina Prześluga: Smoki (Draci)

2015 / Bábkové divadlo na Rázcestí Banská Bystrica / Nikolaj Vasilievič Gogoľ, Marián Pecko: Bláznove zápisky

2015 / Divadlo loutek Ostrava, Česká republika / Marta Guśniowska: Vlku, dobré chutnání

2015 / Východočeské divadlo Pardubice, Česká republika / Ulrich Hub: Tučňáci na arše

2015 / Východočeské divadlo Pardubice, Česká republika / Isaac Bashevis Singer, Jana Pithartová: Kejklíř z Lublinu

2015 / Bábkové divadlo na Rázcestí Banská Bystrica / Michael Ende, Iveta Škripková: Tieňové divadlo pani Ofélie

2015 / Opolski Teatr Lalki i Aktora im. Alojzego Smolki, Opole, Poľsko / Ulrich Hub: Na Arce o ósmej (O ôsmej na arche)

2016 / Opolski Teatr Lalki i Aktora im. Alojzego Smolki, Opole, Poľsko / Marta Guśniowska: Smacznego, proszę wilka... (Dobrú chuť, vlk...)

2016 / Teatr Lalek Guliwer, Varšava, Poľsko / Marta Guśniowska: Podróż na czternaście łap (Putovanie na štrnástich labkách)

2017 / SKD, Martin / Svetlana Alexijevič, Iveta Škripková: Vojna nemá ženskú tvár

2017 / DJZ, Prešov / Alexander Sergejevič Puškin, Miro Dacho: Eugen Onegin

2017 / Bábkové divadlo na Rázcestí Banská Bystrica / Isaac Bashevis Singer, Menachem Kipnis:  Židovské rozprávky

2017 / Teatr Lalek Banialuka im. Jerzego Zitzmana, Bielsko-Biała, Poľsko / na motívy rozprávky Zlatý kľúčik alebo Buratinove neobyčajné dobrodružstvá od Alexeja Tolstého: Buratino

2017 / Bábkové divadlo na Rázcestí Banská Bystrica / Iveta Škripková: Európa v korešpondencii

 

Ocenenia:

1994 / Výročná cena Slovenského literárneho fondu za réžiu v oblasti bábkového divadla

1998 / Výročná cena Slovenského literárneho fondu za réžiu inscenácií Taverna Magica a Smrť Dona Quijota

2001 / Cena Zlatá maska udeľovaná sliezskym vojvodstvom (Poľsko) za najlepšie inscenácie roka za réžiu inscenácie Mr. Scrooge (Teatr Lalek Banialuka im. Jerzego Zitzmana, Bielsko-Biała, Poľsko)

2002 / Výročná cena Slovenského literárneho fondu za réžiu projektu Šamanky

2004 / Cena Hašterica za tvorivý čin v oblasti slovenského bábkového divadla na Slovensku za inscenáciu Kubo

2004 / Výročná cena Slovenského literárneho fondu za réžiu inscenácie Kubo

2005 / Výročná cena Slovenského literárneho fondu za réžiu inscenácie Bačova žena

2006 / cena „Atest“ (Ocenenie najvyššej umeleckej kvality a úrovne) pre tvorcov inscenácie Kráska a zviera (Teatr Lalek Banialuka im. Jerzego Zitzmana, Bielsko-Biała, Poľsko)

2006 / Cena Zlatá maska udeľovaná sliezskym vojvodstvom (Poľsko) za najlepšie inscenácie roka za réžiu inscenácie Mr. Scrooge (Opolski Teatr Lalki i Aktora im. Alojzego Smolki, Opole, Poľsko)

2008 / Cena na Festivale divadiel strednej Európy v Lubline (III. Festiwal Teatrów Europy Środkowej Sąsiedzi – Perła Sąsiadów) za inscenáciu Kubo

2010 / Cena Henryka Jurkowského za tvorivý počin umelcov/kyne z krajín V4 za inscenáciu Ivona, princezná burgundská realizovanú v divadle Opolski Teatr Lalki i Aktora im. Alojzego Smolki

2010 / Cena Zlatá maska udeľovaná sliezskym vojvodstvom (Poľsko) za najlepšie inscenácie roka za inscenáciu Ivona, princezná burgundská realizovanú v divadle Opolski Teatr Lalki i Aktora im. Alojzego Smolki

2010 / špeciálna cena udelená na XXIV. Medzinárodnom festivale bábkového divadla v Bielsku-Biała (Międzynarodowy Festiwal Sztuki Lalkarskiej) za inscenáciu Ivona, princezná burgundská realizovanú v divadle Opolski Teatr Lalki i Aktora im. Alojzego Smolki

2011 / Výročná cena Slovenského literárneho fondu za réžiu inscenácie Premena

2012 / cena „Atest“ (Ocenenie najvyššej umeleckej kvality a úrovne) za inscenáciu O ôsmej na arche (Olsztyński Teatr Lalek, Olsztyn, Poľsko)

2012 / Hlavná cena XVI. Medzinárodného divadelného festivalu KORCZAK vo Varšave (Międzynarodowy Festiwal Teatrów dla Dzieci i Młodzieży KORCZAK) za inscenáciu Tajomné dieťa (Teatr Lalka, Varšava, Poľsko)

2012 / cena „Atest“ (Ocenenie najvyššej umeleckej kvality a úrovne) za inscenáciu Tajomné dieťa (Teatr Lalka, Varšava, Poľsko)

2014 / Cena Zlatá maska udeľovaná sliezskym vojvodstvom (Poľsko) za najlepšie inscenácie roka za inscenáciu Sen noci svätojánskej (Teatr Lalek Banialuka im. Jerzego Zitzmana, Bielsko-Biała, Poľsko)

2014 / Výročná cena Slovenského literárneho fondu za réžiu inscenácie Nostalgia

2017 / Grand Prix festivalu Nová dráma/New drama 2017 a Cena bratislavského diváka za inscenáciu Vojna nemá ženskú tvár

2017 / nominácia na cenu DOSKY v kategórii Mimoriadny počin v oblasti činohry pre inscenáciu Vojna nemá ženskú tvár

2017 / Mimoriadna cena Asociácie súčasného divadla pre Ivetu Škripkovú a Mariána Pecka za koncept festivalu Bábkarská Bystrica Tour 2016

2017 / Cena nadácie Tatra banky za umenie v kategórii Divadlo za réžiu inscenácie Vojna nemá ženskú tvár

 

Znalosť cudzích jazykov: nemecký jazyk, poľský jazyk, ruský jazyk

Kontakt: skripec1@gmail.com

 

Video z inscenácií:

Premena, 2010

archív Bábkového divadla na Rázcestí Banská Bystrica

Video nájdete na tomto linku: www.youtube.com/watch?v=KWEp00q_L4g

 

Seňora, 2013

archív Divadla Jonáša Záborského Prešov

Video nájdete na tomto linku: www.youtube.com/watch?v=xKaE55OuR7A

 

Vojna nemá ženskú tvár, 2017

archív Slovenského komorného divadla Martin

Video nájdete na tomto linku: www.youtube.com/watch?v=TJETwPdY_CY

A
A
A
.