Juraj Nvota (1954, Bratislava)

Je absolventom odboru divadelná réžia na Vysokej škole múzických umení (1976). V roku 1977 debutoval v Divadle pre deti a mládež v Trnave, v ktorom následne počas štrnástich sezón vytvoril množstvo pozoruhodných inscenácií. Od roku 1982 spolupracuje aj s Radošinským naivným divadlom a od roku 1992 je kmeňovým režisérom Divadla ASTORKA Korzo ´90 v Bratislave. Úspešne spolupracuje s mnohými českými divadlami (Studio Ypsilon, Divadlo Na zábradlí, Městské divadlo Brno, Divadlo Husa na provázku). Ako režisér sa venuje aj filmovej a televíznej tvorbe (Paradajka za rohom, 1982; Čierna ovca, 1988; Priateľstvá padajúceho lístia, 1998; Kruté radosti, 2002; Muzika, 2008; Rukojemník, 2015). Do povedomia sa dostal tiež ako filmový herec (Ružové sny, 1976; Tichá radosť, 1985; Všetko, čo mám rád, 1992). Prednáša na Katedre divadelnej réžie a dramaturgie VŠMU v Bratislave. Je držiteľom viacerých ocenení za divadelnú a filmovú tvorbu.

Charakteristika tvorby:

Dráhu profesionálneho režiséra začal v trnavskom Divadle pre deti mládež, kde vytvoril dramaturgicko-režijný tandem s Mirkou Čibenkovou. Ich dramaturgia sa opierala o hry menej známych autorov, o autorské texty a vlastné dramatizácie prozaických diel. V prípade uvádzania klasických titulov hľadali nové inscenačné riešenia. Medzi ich prvé výrazné úspechy v tejto oblasti patrili dramatizácia románu Marka Twaina Tom Sawyer (1977), inscenácia Dumasových Troch mušketierov (1982), Koenigsmarkova dramatizácia Verneovho Doktora Oxa (1982) či inscenácia Čibenkovej autorského textu na motívy života Charlieho Chaplina nazvaná Charlie (1979). Už vtedy sa začal prejavovať Nvotov tragikomický pohľad na človečenstvo, orientácia na nostalgicko-poetické a satiricko-ironické divadlo, v ktorom dominujú (ne)hrdinovia, obyčajní ľudia a ich slabosti. Tieto črty sa prejavili najmä v spolupráci so Stanislavom Štepkom, s ktorým okrem trnavského triptychu inscenácií Ako som vstúpil do seba (1981), Ako sme sa hľadali (1983), Ako bolo (1984) a neskôr doplneného o Hotel Európa (1988), vytvoril rad dnes už kultových inscenácií Radošinského naivného divadla (Ženské oddelenie, 1987; Lás-ka-nie, 1992; Konečná stanica, 1997, Súpis dravcov, 2000 a i.). Pre texty Stanislava Štepku sa mu podarilo nájsť pôsobivú a osobitú divadelnú reč spočívajúcu v zmysle pre hravosť, insitnosť, hudobnosť, obraznosť, v prepojení slova a pohybu, ale aj rešpektu voči individualite herca. Nvota režíroval inscenácie s jednoznačným súzvukom s textom a dokázal obsiahnuť aj tragikomickosť, smiech cez slzy.

Výrazný úspech zaznamenali aj inscenácie realizované v Divadle ASTORKA Korzo ´90, vďaka ktorým sa stal výrazne profilujúcim režisérom tohto divadla. Aj tu ostáva spoločným menovateľom Nvotových inscenácií človek, jeho problémy a slabosti, na ktoré hľadí s nadhľadom a dávkou irónie, pričom sa nevyhýba ani hrám s vážnejšou tematikou (O. von Horváth: Kazimír a Karolína, 1992; R. Sloboda: Armagedon na Grbe, 1993; J. Masteroff, J. Kander, F. Ebb: Kabaret, 1994; R. Sloboda: Macocha, 1996; T. Bernhard: Pred odchodom na odpočinok, 2006; W. Shakespeare : Othello, 2007; O. Šulaj: Gazdova krv, 2011 a i.).

Juraja Nvotu možno označiť za mimoriadne invenčného a tvorivého režiséra so zmyslom pre hravosť a s dôrazom na hereckú tvorivosť. Vo svojich réžiách potvrdzuje vzťah k poetickému a zároveň satirickému divadlu, ktorému ale nechýba spoločenská apelatívnosť.

 

Súpis réžií:

1976 / Vysoká škola múzických umení v Bratislave / Jonáš Záborský, Mirka Čibenková: Bitka

1977 / Divadlo pre deti a mládež, Trnava / Mark Twain, Mirka Čibenková: Tom Sawyer

1978 / Divadlo Slovenského národného povstania, Martin / Petr Hořký: Princezná sedmokráska

1978 / Divadlo pre deti a mládež, Trnava / William Shakespeare: Búrka

1979 / Divadlo pre deti a mládež, Trnava / Mirka Čibenková: Charlie

1980 / Divadlo pre deti a mládež, Trnava / Alex Koenigsmark: Tajomný doktor Ox

1980 / Divadlo pre deti a mládež, Trnava / Jana Synková: Malá čarodejnica

1981 / Divadlo pre deti a mládež, Trnava / Stanislav Štepka: Ako som vstúpil do seba

1981 / Divadlo pre deti a mládež, Trnava / Mirka Čibenková: Obyčajný deň

1982 / Radošinské naivné divadlo, Bratislava / Stanislav Štepka: Svadba

1982 / Divadlo pre deti a mládež, Trnava / William Shakespeare: Romeo a Júlia

1982 / Divadlo pre deti a mládež, Trnava / Jurij Gordin: Hobit alebo balada o slávnom Bilbovi Bagginsovi

1982 / Divadlo pre deti a mládež, Trnava / Emil František Burian: Hamlet III.

1983 / Divadlo pre deti a mládež, Trnava / Mirka Čibenková: Z osudov dobrého... Jaroslava Haška

1983 / Radošinské naivné divadlo, Bratislava / Stanislav Štepka: Čierna ovca

1983 / Divadlo pre deti a mládež, Trnava / Stanislav Štepka: Ako sme sa hľadali

1984 / Divadlo pre deti a mládež, Trnava / Stanislav Štepka: Ako bolo

1984 / Štúdio S, Bratislava / Jiří Suchý, Stanislav Štepka: Nevesta predaná Kubovi

1984 / Divadlo pre deti a mládež, Trnava / Raymond Cousse: Ako si Tučitatko navaril

1984 / Divadlo Slovenského národného povstania, Martin / Dušan Kovačević: Zberné stredisko

1984 / Radošinské naivné divadlo, Bratislava / Stanislav Štepka: Pavilón B

1985 / Divadlo pre deti a mládež, Trnava / Bertolt Brecht: Muž ako muž

1985 / Divadlo pre deti a mládež, Trnava / Mirka Čibenková, Horace McCoy: Kone sa strieľajú

1985 / Radošinské naivné divadlo, Bratislava / Stanislav Štepka: O čo ide

1986 / Divadlo pre deti a mládež, Trnava / Ivan Sergejevič Turgenev: Raňajky

1986 / Radošinské naivné divadlo, Bratislava / Stanislav Štepka: Nebo, Peklo, Raj

1986 / Divadlo pre deti a mládež, Trnava / Milan Lasica, Július Satinský: Náš priateľ René

1987 / Divadlo Slovenského národného povstania, Martin / György Schwajda: Svätá rodina

1987 / Divadlo pre deti a mládež, Trnava / Martin Porubjak: Zmúdrenia Sancha Panzu

1987 / Radošinské naivné divadlo, Bratislava / Stanislav Štepka: Ženské oddelenie

1987 / Divadlo Slovenského národného povstania, Martin / Christopher Hampton: Nebezpečné známosti

1988 / Divadlo pre deti a mládež, Trnava / Stanislav Štepka: Hotel Európa

1988 / Divadlo pre deti a mládež, Trnava / Mirka Čibenková: Strašidlá

1988 / Divadlo pre deti a mládež, Trnava / Nikolaj Robertovič Erdman: Mandát

1988 / Radošinské naivné divadlo, Bratislava / Stanislav Štepka: Loď svet

1989 / Divadlo pre deti a mládež, Trnava / William Shakespeare: Macbeth

1989 / Radošinské naivné divadlo, Bratislava / Stanislav Štepka: Vygumuj a napíš

1989 / Štúdio S, Bratislava / György Schwajda: Pomoc

1990 / Divadlo Slovenského národného povstania, Martin / Václav Havel: Audiencia

1990 / Trnavské divadlo/ Woody Allen: Zahraj to ešte raz, Sam!

1990 / Trnavské divadlo / Dušan Kovačević: Profesionál

1990 / Trnavské divadlo / Václav Havel: Protest

1991 / Slovenské národné divadlo, Bratislava / Lev Birinskij: Chaos

1991 / Radošinské naivné divadlo, Bratislava / Stanislav Štepka, Milan Lasica, Július Satinský: Kam na to chodíme

1991 / Trnavské divadlo / Sławomir Mrożek: Letný deň

1991 / Trnavské divadlo / Woody Allen: ... a vedľajšie príznaky

1991 / Trnavské divadlo / Daniel Luther: Vianočné hry

1992 / Radošinské naivné divadlo, Bratislava / Stanislav Štepka: Lás-ka-nie

1992 / Trnavské divadlo / Václav Venclík: Ocino, my na to máme

1992 / Divadlo ASTORKA Korzo ´90, Bratislava / Ödön von Horváth: Kazimír a Karolína

1992 / Trnavské divadlo / Daniel Luther: Vianočné hry

1992 / Radošinské naivné divadlo, Bratislava / Stanislav Štepka: Delostrelci na Mesiaci

1993 / Trnavské divadlo / Jozef Lenhart: Amoriáda alebo Slovenský dekameron

1993 / Divadlo ASTORKA Korzo ´90, Bratislava / Rudolf Sloboda: Armagedon na Grbe

1993 / Radošinské naivné divadlo, Bratislava / Stanislav Štepka: Hostinec Grand

1993 / Slovenské národné divadlo, Bratislava / Woody Allen, Jürgen Fischer: Sex noci svätojánskej

1994 / Divadlo ASTORKA Korzo ´90, Bratislava / Joe Masteroff: Kabaret

1994 / Radošinské naivné divadlo, Bratislava / Stanislav Štepka: Štedrý divadelný večer

1995 / Radošinské naivné divadlo, Bratislava / Stanislav Štepka: Materské znamienko

1996 / Divadlo ASTORKA Korzo ´90, Bratislava / Rudolf Sloboda: Macocha

1996 / Trnavské divadlo / Sean O ´Casey: Malý nočný príbeh

1996 / Divadlo ASTORKA Korzo ´90, Bratislava / Jan Antonín Pitínský: Matka

1997 / Divadlo a.ha, Bratislava / Sławomir Mrożek: Letný deň

1997 / Radošinské naivné divadlo, Bratislava / Stanislav Štepka: Konečná stanica

1998 / Divadlo ASTORKA Korzo ´90, Bratislava / Jean Paul Daumas: Cintorín slonov

1998 / Trnavské divadlo/ Daniel Soulier: (P)o láske

1998 / Studio Ypsilon, Praha / György Schwajda: Svatá rodina

1998 / Studio Ypsilon, Praha / Woody Allen: Smrt

1999 / Divadlo ASTORKA Korzo ´90, Bratislava / Ödön von Horváth: Historky z viedenského lesa

1999 / Slovenské národné divadlo, Bratislava / Ferenc Molnár: Liliom

1999 / Studio Ypsilon, Praha / Jean-Claude Grumberg: Okno (Zítřek oknem do ulice)

2000 / Radošinské naivné divadlo, Bratislava / Stanislav Štepka: Súpis dravcov

2000 / Studio Ypsilon, Praha / Kobo Abe: Přátelé

2001 / Divadlo ASTORKA Korzo ´90, Bratislava / Thomas Stearns Eliot: Večierok

2001 / Vysoká škola múzických umení v Bratislave / William Shakespeare: Zimná rozprávka

2001 / Radošinské naivné divadlo, Bratislava / Stanislav Štepka: Návod na použitie

2002 / Divadlo ASTORKA Korzo ´90, Bratislava / Jon Fosse: Sen o jeseni

2003 / Radošinské naivné divadlo, Bratislava / Stanislav Štepka: Kronika komika

2003 / Divadlo Na zábradlí, Praha / Thomas Bernhard: Náměstí hrdinů

2003 / Studio Ypsilon, Praha / Hermann Ungar: Altánek

2003 / Divadlo Na zábradlí, Praha / David Greig: Kosmonautův poslední vzkaz ženě, kterou kdysi, v bývalém Sovětském svazu, miloval

2004 / Divadlo ASTORKA Korzo ´90, Bratislava / Dea Loher: Klárine vzťahy

2004 / Slovenské národné divadlo, Bratislava / Mišo Kováč-Adamov, Daniel Pastirčák: Hra o svätej Dorote

2005 / Štúdio L+S, Bratislava / Jakub Nvota, Kamil Žiška: Piano revue

2005 / Divadlo ASTORKA Korzo ´90, Bratislava / Ferdinand Peroutka: Keby som sa ešte raz narodil

2005 / Vysoká škola múzických umení v Bratislave / Urs Widmer: Top dogs

2006 / Divadlo ASTORKA Korzo ´90, Bratislava / Thomas Bernhard: Pred odchodom na odpočinok

2006 / Slovenské národné divadlo, Bratislava / Vítězslav Nezval: Manon Lescaut

2006 / Radošinské naivné divadlo, Bratislava / Stanislav Štepka: Sedem hlavných hriechov

2007 / Divadlo ASTORKA Korzo ´90, Bratislava / William Shakespeare: Othello

2007 / Radošinské naivné divadlo, Bratislava / Stanislav Štepka: Veľké ilúzie

2007 / Divadlo Na zábradlí, Praha / Milan Uhde: Zázrak v černém domě

2008 / Štúdio L+S, Bratislava / Samuel Benchetrit: Mínus dvaja

2008 / Radošinské naivné divadlo, Bratislava / Stanislav Štepka: Niekto to rád slovenské

2008 / Divadlo Bolka Polívky, Brno / Samuel Benchetrit: Mínus dva

2008 / Divadlo Na zábradlí, Praha / Jean-Luc Lagarce: My, hrdinové

2009 / Radošinské naivné divadlo, Bratislava / Stanislav Štepka: To najlepšie z RND II.

2009 / Divadlo ASTORKA Korzo ´90, Bratislava / Marek Maďarič: Túlavé srdce

2009 / svetlá nad rampami, Bratislava / Neil Simon: Domáce väzenie

2010 / Divadlo ASTORKA Korzo ´90, Bratislava / Johann Wolgang Goethe: Stella

2010 / Divadlo Nová scéna, Bratislava / William Shakespeare: Zimná rozprávka

2010 / Radošinské naivné divadlo, Bratislava / Stanislav Štepka: Nesladím

2010 / Divadlo Na zábradlí, Praha / David Gieselmann, Klaus Schumacher: Louis a Louisa

2011 / Divadlo ASTORKA Korzo ´90, Bratislava / Ondrej Šulaj: Gazdova krv

2011 / Štúdio L+S, Bratislava / György Spiró: Prach

2012 / Radošinské naivné divadlo, Bratislava / Stanislav Štepka: Šťastné konce

2012 / Radošinské naivné divadlo, Bratislava / Stanislav Štepka: Polooblačno

2012 / Městské divadlo Brno / Miloš Štědroň, Leoš Kuba, Milan Uhde: Divá Bára

2013 / Radošinské naivné divadlo, Bratislava / Stanislav Štepka: Jááánošííík po tristo rokoch

2013 / Slovenské národné divadlo, Bratislava / William Shakespeare: Veľa kriku pre nič

2013 / Divadlo Astorka Korzo ´90, Bratislava / Justine del Corte: Kométa

2014 / Štúdio L+S, Bratislava / Milan Lasica: Listy Emilovi

2015 / Slovenské národné divadlo, Bratislava / Franz Lehár, Ludvig Herzer, Fritz Beda-Löhner: Zem úsmevov

2015 / Slovenské národné divadlo, Bratislava / Ján Palárik: Zmierenie alebo Dobrodružstvo pri obžinkoch

2015 / Radošinské naivné divadlo, Bratislava / Stanislav Štepka: Zmiešaná štvorhra

2015 / Vysoká škola múzických umení v Bratislave / Hanoch Levin: Krum

2016 / Radošinské naivné divadlo, Bratislava / Stanislav Štepka: Lás-ka-nie 2

2016 / Centrum experimentálního divadla, Brno / Milan Uhde: Kde Shakespeare můj? Už jde... Díl první: Opice v menažerii

2016 / Študio L+S, Bratislava / Ger Thijs: Starí majstri

2017 / Divadlo ASTORKA Korzo ´90, Bratislava / Pavel Vilikovský: Letmý sneh

2017 / SĽUK, Bratislava / Juraj Hamar: Genezis

2017 / Městské divadlo Brno / Karel Cón, Milan Uhde, Miloš Štedroň: Viki kráčí za štěstím

2018 / Štúdio L+S, Bratislava / Pål Mangor Kvammen,Torfinn Nag, Jon Arne Sægrov, Per Inge Torkelsen: Staré dámy

2018 / Štátne divadlo Košice / Wolfang Amadeus Mozart, Lorenzo da Ponte: Don Giovanni

2019 / Centrum experimentálního divadla, Brno / Milan Uhde: Mariina volba

2019 / Astorka Korzo ´90, Bratislava / Thomas Vinterberg, Mohen Rukov: Komuna

2019 / Radošinské naivné divadlo, Bratislava / Stanislav Štepka: Mužské oddelenie

 

Ocenenia:

1978 / Festival Divadelná mladosť, České Budějovice, Cena za réžiu inscenácie Tom Sawyer

1993 / Výročná cena Literárneho fondu za réžiu inscenácie Kazimír a Karolína (Divadlo ASTORKA Korzo ´90, 1992)

2003 / Igric za réžiu filmu Kruté radosti

2006 / Výročná cena Literárneho fondu za réžiu inscenácie Pred odchodom na odpočinok (Divadlo ASTORKA Korzo ´90, 2006)

2006 / Cena Grand Prix festivalu Nová dráma 2006 za inscenáciu Pred odchodom na odpočinok (Divadlo ASTORKA Korzo ´90, 2006)

2008 / Cena Igric za film Muzika

2008 / Cena Slnko v sieti za film Muzika

2011 / Výročná cena slovenského literárneho fondu za réžiu inscenácie Gazdova krv podľa prózy Rudolfa Slobodu (Divadlo ASTORKA Korzo ´90, 2011)

 

Znalosť cudzích jazykov: angličtina a ruština

Kontakt: jurajnvota@gmail.com

 

Video z inscenácií:

ARMAGEDON NA GRBE, 1993

archív Divadla ASTORKA Korzo ’90, Bratislava

Video nájdete na tomto linku: www.youtu.be/tQ0-1y025kc

 

GAZDOVA KRV, 2011

archív Divadla ASTORKA Korzo ’90, Bratislava

Video nájdete na tomto linku: www.youtu.be/5rcGB9GUQM8

 

ZMIERENIE ALEBO DOBRODRUŽSTVO PRI OBŽINKOCH, 2015

archív Slovenského národného divadla, Bratislava

Video nájdete na tomto linku: www.youtu.be/jgJJ8cZfvEI

A
A
A
.