Dodo Gombár (1973, Trnava)

V roku 1998 ukončil štúdium divadelnej réžie na VŠMU. Počas štúdia absolvoval ročnú stáž na divadelnej škole Circle in the Square Theatre School v New Yorku, kde sa prezentoval autorskou inscenáciou Tell me about birds (1997). Do povedomia sa dostal už svojimi študentskými inscenáciami, v ktorých prejavil zmysel pre kontrapunkt, vnímanie postáv a situácií a prepojenie výtvarnej stránky a réžie (J. Gombár: ... aby nikto nemohol povedať, že v tú noc sa tu nestalo vôbec nič!, 1994; T. Dorst: Fernando Krapp mi napísal list, 1995). Po ukončení štúdia pôsobil dva roky ako interný režisér v Divadle SNP v Martine. Už v tomto období vytvoril výrazné inscenácie, ktoré svojou interpretáciou vybočovali z ustáleného vnímania daných textov v slovenskom, ako aj celosvetovom kontexte: R. Gerhart – D. Gombár – Pirátska rozprávka (1996), M. Gorkij: Na dne (1998), W. Allen: Zahraj to ešte raz, Sam (2001).

Dlhodobo a intenzívne spolupracuje s viacerými českými divadlami (divadlo Reduta pri ND Brno, Městské divadlo Brno, Divadlo Bolka Polívky, Činoherní studio Ústí nad Labem, Divadlo Petra Bezruče Ostrava, Švandovo divadlo na Smíchově a i.). V rokoch 2010 - 2019 pôsobil ako umelecký šéf Švandovho divadla v Prahe. V súčasnosti je na voľnej nohe. Od septembra 2019 pôsobí ako pedagóg v Ateliéri réžie a dramaturgie JAMU v Brne. V roku 2011 natočil nízkorozpočtový film Smíchov pláče, Brooklyn spí, ku ktorému napísal aj scenár.

Je autorom publikovaných divadelných hier Hugo Karas (1999), Medzi nebom a ženou (2002), Tretí vek (2002), Bez boha dom (2008), Advent (2011) a Peniaze (2015). Prvé tri režijne naštudoval – Huga Karasa v Divadle Petra Bezruča v Ostrave (2006), Medzi nebom a ženou v Thália Szinhász v Budapešti (2005) a v Mestskom divadle Zlín (2007), a Tretí vek v Mestskom divadle Žilina (2009). V roku 2018 grécke vydavateľstvo Vaxikon vydalo zbierku troch hier Peniaze, Medzi nebom a ženou, Euroroom. Pre rozhlas upravil a režíroval hru Advent, ktorá sa dostala v roku 2019 medzi finálové hry na Festivale rozhlasovej hry. V roku 2006 bola v rozhlase uvedená aj jeho hra Hugo Karas (v úprave a naštudovaní Michala Náhlíka). Viaceré jeho dramatické texty boli preložené do deviatich jazykov. Za svoju režijnú a dramatickú tvorbu získal viacero ocenení.

Charakteristika tvorby:

Dodo Gombár patrí k strednej generácii slovenských režisérov s jasne rozpoznateľným režijným rukopisom. Jeho réžie charakterizuje výrazná vizuálna stránka, práca so symbolom a javiskovou metaforou. V inscenačnej línii sa neobmedzuje iba na jedného autora alebo provenienciu. V jeho režijnom súpise možno nájsť inscenácie rôznych žánrov, okrem činohry aj muzikály, tanečné projekty či rozprávky pre deti. Medzi jeho stálych spolupracovníkov patria scénograf Marek Hollý a výtvarníčky Eva Jiřikovská, Lucia Labajová, Hana Knotková, Lenka Odvárková či hudobní skladatelia David Rotter a Róbert Mankovecký.

Inklinuje k témam a predlohám, ktoré sa nevyznačujú jednoznačnosťou interpretácie a ktoré zároveň reprezentujú isté univerzálne prahodnoty. Hoci pri interpretácii klasických textov smeruje takmer až k adaptácii, predlohe neprotirečí a hľadá základ pre jej aktuálne vyznenie. Každý text je pre neho materiálom, ktorý prispôsobuje vlastnému videniu sveta a hodnotového systému (M. Gorkij: Na dne, 1998; F. Garcia Lorca: Krvavá svadba, 2002; W. Shakespeare: Hamlet, 2013). V inscenáciách ho zaujímajú predovšetkým vzťahy, vnútorný konflikt človeka na pozadí dejinných a spoločenských konfliktov. Podtexty odhaľuje prostredníctvom pohybového stvárnenia a výtvarnej metafory. Pri inscenáciách rád uplatňuje princíp divadla v divadle v snahe priniesť do dramatického príbehu nečakanú optiku, napätie medzi realitou a fikciou, divadlom a skutočnosťou: J. G. Tajovský: Nový život (oprašovačka), 2004; M. Bulgakov: Dog´s Heart, 2005; R. Mankovecký – D. Gombár: Štúrovci (koncert zrušený), 2010; J. Hollý: Kubo (remake), 2011. Vďaka tomuto prelínaniu javisková interpretácia nadobúda nové významotvorné vrstvy, ktoré prekračujú pôvodné literárne dielo. Podobnú líniu sleduje aj martinskými inscenáciami divadelného sitcomu www.narodnycintorin.sk 1., 2., 3., 4., 5. časť (2012, 2013, 2013, 2014).

Pre experimenty či polemiku vo výklade textu niektoré jeho inscenácie vyvolávajú diskusie a rozpačité prijatie. Počas svojej doterajšej režijnej kariéry realizoval vyše sto réžií, z toho približne polovicu na Slovensku. Svoje hry prezentoval v Bruseli, Aténach či v Paríži.

 

Súpis réžií:

1994 / Vysoká škola múzických umení v Bratislave / Dodo Gombár: ... aby nikto nemohol povedať, že v tú noc sa tu nestalo vôbec nič

1994 / Radošinské naivné divadlo, Bratislava / Stanislav Štepka: Malá srdcová príhoda

1995 / Vysoká škola múzických umení v Bratislave / Tankred Dorst: Fernando Krapp mi napísal list

1995 / Vysoká škola múzických umení v Bratislave / O. von Horváth: Historky z viedenského lesa

1996 / Vysoká škola múzických umení v Bratislave / William Shakespeare, Dodo Gombár: Búrka

1996 / Vysoká škola múzických umení v Bratislave / F. G. Lorca, Dodo Gombár: Krvavá svadba

1996 / Divadlo Slovenského národného povstania, Martin / Ronald Gerhardt, Dodo Gombár: Pirátska rozprávka

1997 / Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava / Niečo z Eurydiky

1997 / The Circle in the Square - Theatre School New York / Dodo Gombár: Tell me about birds

1998 / Divadlo Slovenského národného povstania, Martin / Maxim Gorkij: Na dne

1998 / Divadlo Nová scéna, Bratislava / Jozef Urban, Ľubomír Horňák, Dodo Gombár: Kráľ Dávid

1998 / Divadlo Slovenského národného povstania, Martin / Jozef Urban, Dodo Gombár: Dušnosť

1999 / Slovenské národné divadlo, Bratislava / David Mamet: Oleanna

1999 / Slovenské komorné divadlo Martin / Ray Cooney: 1 + 1 = 3

1999 / Divadlo Nová scéna, Bratislava / Daniel Landa: Krysař

1999 / Vysoká škola múzických umení v Bratislave / Bertolt Brecht: Baal

2000 / Slovenské komorné divadlo Martin / Ferenc Molnár: Frajer

2000 / Slovenské komorné divadlo Martin / Patrick Süskind: Kontrabas

2000 / Divadelní spolek Frída, Brno / Dodo Gombár: Sex, drogy a rock&roll

2000 / Bratislavské divadlo tanca / Šárka Ondrišová, Dodo Gombár: Faust

2001 / Divadlo a.ha, Bratislava / Miloš Janoušek: Duchovplná rozprávka alebo nedotýkajte sa trollov

2001 / Slovenské komorné divadlo Martin / Woody Allen: Zahraj to ešte raz, Sam

2001 / Divadelní spolek Frída, Brno / Dodo Gombár: Hospodská

2001 / Divadlo Bolka Polívky, Brno / Boleslav Polívka, Dodo Gombár: Variace na chlast

2001 / ČeskoSlovenská scéna Reduta, Praha / Federico Garcia Lorca, Dodo Gombár: Dom

2002 / Slovenské komorné divadlo Martin / Federico Lorca Garcia: Krvavá svadba

2002 / Divadlo a.ha, Bratislava / Miloš Janoušek: Paťa a piráti

2002 / Mestské divadlo Zlín / Anton Pavlovič Čechov: Tri sestry

2002 / Husa na Provázku, Brno / Afred Jarry, Arthur Nathanson: Nadsamec

2003 / Divadlo Nová scéna, Bratislava / Galt MacDermot: Vlasy

2003 / Divadelní spolek Frída, Brno / Dodo Gombár: Už troubějí

2003 / Divadelní spolek Frída, Brno / Dodo Gombár: Pánska jízda

2005 / Thália Szinhász, Budapešť / Dodo Gombár: Medzi nebom a ženou

2004 / Slovenské komorné divadlo Martin / Jozef Gregor Tajovský: Nový život (oprašovačka)

2004 / Moravské divadlo Olomouc / J. B. Molière: Skapinova šibalství

2004 / Městské divadlo Zlín / Jerry Bock, Joseph Stein, Sheldon Harnick: Šumař na střeše

2004 / Městské divadlo Brno / Galt McDermot, Gerome Ragni, James Rado: Hair (Vlasy)

2004 / Švandovo divadlo na Smíchově, Praha / Georg Büchner: Vojcek – Der Romantiker

2005 / Divadlo Andreja Bagara v Nitre / Horace McRoy: Aj kone sa strieľajú

2005 / Slovenské komorné divadlo Martin / Michail Bulgakov, Dodo Gombár: Dog ´s Heart ( divadelná pitva )

2005 / Městské divadlo Zlín / Michail Bulgakov, Dodo Gombár: Mistr a Markétka

2005 / Švandovo divadlo na Smíchově, Praha / William Shakespeare: Sen noci svatojánské

2005 / Bábkové divadlo Žilina / Richard Brautigan, Dodo Gombár: V melónovom cukre

2006 / Slovenské komorné divadlo Martin / Róbert Mankovecký, Dodo Gombár: Štúrovci (koncert zrušený)

2006 / JAMU Brno – Studio Marta, scéna Divadelní fakulty / Dodo Gombár: Pavučina (The Fatal Story)

2006 / Divadelní spolek Frída, Brno / Dodo Gombár: Motýlek

2006 / Divadelní společnost Petra Bezruče, Ostrava / Dodo Gombár: Hugo Karas

2006 / Městské divadlo Zlín / Jiří Brdečka, Vratislav Blažek, Pavel Kopta: Limonádový Joe

2006 / Městské divadlo Zlín / Dodo Gombár: Třetí věk (obrázky generací), inscenované scénické čítanie

2007 / Slovenské komorné divadlo Martin / Anton Pavlovič Čechov: Čajka

2007 / Městské divadlo Zlín / Dodo Gombár, Vladimír Fekar: Blázni jsme divadlem, pouličné predstavenie

2007 / Městské divadlo Zlín / Johann Wolfang Goethe: Faust (Pokušení a vykoupení)

2007 / Městské divadlo Zlín / John Kander, Joe Masteroff, Fred Ebb: Kabaret

2007 / Malá scéna Zlín / Dodo Gombár: Mezi nebem a ženou

2008 / Městské divadlo Zlín / Dodo Gombár: Zlodějky (jemně surreálný šansonový večer o hledání naděje)

2008 / Městské divadlo Zlín / Miloš Stědroň, Milan Uhde: Balada pro banditu

2008 / Městské divadlo Zlín / Miloš Macourek, Jana Kafková: Opice Žofka

2008 / Městská divadla pražská na scéne Rokoko, Praha / Božena Němcová, Dodo Gombár: Kauza Divá Bára

2008 / Slovenské komorné divadlo Martin / Michal Viewegh, Dodo Gombár: Anjeli všedného dňa

2008 / Istroart production, Bratislava / Ľubomír Horňák, Dodo Gombár: Matúš Čák Trenčiansky

2009 / Mestské divadlo Žilina / Dodo Gombár: Tretí vek

2009 / Činoherní studio Ústí nad Labem / Federico Garcia Lorca, Dodo Gombár: Dům Bernardy Alby

2009 / Městské divadlo Zlín / Tankred Dorst: Merlin aneb Pustá zem

2009 / Národní divadlo Brno / Danuta Lukasinska: Agáta hledá práci

2009 / Státní opera Praha / Michal Horáček, Petr Hapka: Kudykam

2010 / Městské divadlo Zlín / Rudolf Sloboda: Armagedon na Grbu

2010 / Národní divadlo Brno / Dodo Gombár, Dora Viceníková: Stanice: Tančírna

2010 / Švandovo divadlo na Smíchově, Praha / Tankred Dorst: Merlin: Zrození

2010 / Švandovo divadlo na Smíchově, Praha / Tankred Dorst: Merlin: Grál

2010 / Švandovo divadlo na Smíchově, Praha / Dodo Gombár: Ve vánočním stromečku sekérečka

2011 / Slovenské komorné divadlo Martin / Jozef Hollý, Dodo Gombár: Kubo (remake)

2011 / Mestské divadlo Žilina / Ľubomír Feldek: Stalin v Žiline

2011 / Švandovo divadlo na Smíchově, Praha / Dodo Gombár: Anděl - projekt Pašie

2011 / Švandovo divadlo na Smíchově, Praha / Dodo Gombár: Upálení Satanica 666

2011 / INFILM, Praha / Michal Viewegh, Dodo Gombár: Biomanželka

2011 / Divadelní spolek Frída, Brno / Dodo Gombár: Mezi nebem a ženou

2012 / Slovenské komorné divadlo Martin / Róbert Mankovecký, Dodo Gombár: www.narodnycintorin.sk – 1. časť

2012 / Švandovo divadlo na Smíchově, Praha / Michal Horáček, Dodo Gombár: Český kalendář ( 10 originálnych hudobno- dramatických inscenácií uvádzaných každý mesiac vo Švandovom divadle )

2012 / Švandovo divadlo na Smíchově, Praha / Dodo Gombár: Crash u potoka

2012 / Švandovo divadlo na Smíchově, Praha / Anica Jenski: Mlč, Jobe, mlč! (Řezníkův sen)

2012 / Švandovo divadlo na Smíchově, Praha / Karel Koppa: Eskalátor (Manifest outsidera)

2012 / Slovácké divadlo Uherské Hradiště / Karel Čapek, Dodo Gombár, Libor Vodička: Válka s mloky

2012 / Švandovo divadlo na Smíchově, Praha Project WINGS / Dodo Gombár, Ondřej Brzobohatý:  R.I.P.

2013 / Švandovo divadlo na Smíchově, Praha / Jan Kratochvíl: Vladimirova děvka

2013 / Švandovo divadlo na Smíchově, Praha / Karel Kryl, Libor Vodička, Dodo Gombár: Země Lhostejnost

2013 / Slovenské komorné divadlo Martin / William Shakespeare: Hamlet

2013 / Slovenské komorné divadlo Martin / Róbert Mankovecký, Dodo Gombár: www.narodnycintorin.sk – 2. časť

2013 / Slovenské komorné divadlo Martin / Róbert Mankovecký, Dodo Gombár: www.narodnycintorin.sk – 3. časť

2014 / Městské divadlo Zlín / Lucia Piussi, Dodo Gombár, Iva Mikulová: Láska je slípka

2014 / Městské divadlo Zlín / Kateřina Tučková, Dodo Gombár: Žítkovské bohyně

2014 / Švandovo divadlo na Smíchově, Praha / Franz Kafka, Dodo Gombár, Lucie Kolouchová: Proměna

2014 / Švandovo divadlo na Smíchově, Praha / Dodo Gombár: Hřebíčková s Onufrákovou lehce meditují aneb Děvky od Arbesa

2014 / Městské divadlo Zlín / Dodo Gombár: Baťa Tomáš, živý

2014 / Slovenské komorné divadlo Martin / Róbert Mankovecký, Dodo Gombár: www.narodnycintorin.sk – 4. časť

2015 / Švandovo divadlo na Smíchově, Praha / Roman Holý, Roman Sikora, Dodo Gombár: Popeláři

2015 / Národní divadlo Brno / Ira Levin: Veroničin pokoj

2015 / JAMU Brno – Studio Marta, scéna Divadelní fakulty / Dodo Gombár: Ó, Brno

2015 / Slovenské komorné divadlo Martin / Róbert Mankovecký, Dodo Gombár: www.narodnycintorin.sk – 5. časť

2016 / Švandovo divadlo na Smíchově, Praha / Ian McEvan, Petra Hůlová: Betonová zahrada

2016 / Slovenské komorné divadlo Martin / Mary Shellyová, Dodo Gombár: Frankenstein (Moje svedomie)

2016 / Švandovo divadlo na Smíchově, Praha / Dodo Gombár a kol: Závislosti navzdory

2016 / Městské divadlo Zlín / Miloš Macourek: Opice Žofka

2016 / Švandovo divadlo na Smíchově, Praha / Viktor Dyk, Martina Kinská: Krysař

2016 / Filharmonie Bohuslava Martinů Zlín / Dodo Gombár, David Rotter: Já, Jób - hudobno dramatické oratórium

2017 / Městské divadlo Zlín / Dodo Gombár: Mezi nebem a ženou

2017 / Národní divadlo Brno / Květa Legátová, Dodo Gombár: Želary

2017 / Švandovo divadlo na Smíchově, Praha / Andrea Buršová, Dodo Gombár: Vlnobití Andrey Buršové

2017 / Městské divadlo Brno / Kateřina Tučková, Dodo Gombár: Žítkovské bohyně (krev je krev)

2017 / Štúdio L+S, Bratislava / Tereza Oľhová, Martina Sľuková: Inak sa mám fajn

2017 / Švandovo divadlo na Smíchově, Praha / Josef Holcman: Lámaní chleba

2017 / Vyšší odborná škola herecká Zlín / Claude Confortes: Maratón

2017 / Městské divadlo Zlín / Antonín Bajaja, Dodo Gombár: Zvlčení

2018 / Slovenské komorné divadlo Martin / William Shakespeare: Kráľ Lear (príbeh sveta)

2018 / Švandovo divadlo na Smíchově, Praha / Robert Schneider: Bratr spánku

2019 / Divadlo F.X. Šaldy Liberec F. M. Dostojevskij, Dodo Gombár: Běsi

2019 / Divadlo Nová scéna, Bratislava /  Dodo Gombár, Ľubo Horňák, Marián Brezáni: Mária Terézia ( posledná milosť )

2019 / Vysoká škola múzických umení v Bratislave / F. M. Dostojevskij, Dodo Gombár: Besnota

2019 / Divadlo Husa na Provázku Brno / Dodo Gombár a kol.: Ticho na Zemi

2019 / Letné shakespearovské slávnosti, Bratislava hrad / William Shakespeare: Romeo a Júlia

 

Ocenenia:

1999 / 2. miesto v dramatickej súťaži Alfreda Radoka za hru Hugo Karas

2003 / hra Tretí vek finálový text súťaže Alfreda Radoka za najlepší pôvodný dramatický text

2008 / hra Bez boha dom finálový text súťaže Alfreda Radoka za najlepší pôvodný dramatický text

2012 / Nominácia na cenu Divadelných novin

2015 / 1. miesto v anonymnej dramatickej súťaži Aura-Pontu za hru Peniaze, hra Portál ako finálový text v tej istej súťaži

2017 / Nominácia portálu i-divadlo v kategórii Osobnosť roka

2017 / Hlavná cena na festivale V4 vo Váci v Maďarsku za inscenáciu Mezi nebem a ženou (Městské divadlo Zlín, 2017)

 

Znalosť cudzích jazykov: anglický jazyk, nemecký jazyk (pasívne), ruský jazyk (pasívne)

Kontakt: dodog@volny.cz

 

Video z inscenácií:

DOG’S HEART, 2005

archív Slovenského komorného divadla Martin

Video nájdete na tomto linku: www.youtu.be/mM-fA32RSdM

 

ŠTÚROVCI (KONCERT ZRUŠENÝ), 2006

archív Slovenského komorného divadla Martin

Video nájdete na tomto linku: www.youtu.be/R8ZO4oxqZTs

 

KUBO (REMAKE), 2011

archív Slovenského komorného divadla Martin

Video nájdete na tomto linku: www.youtu.be/JCQ9EnoGlW4

 

A
A
A
.