ONDREJ SPIŠÁK (1964, Nitra)

Absolvoval štúdium réžie a dramaturgie na Katedre alternatívneho a bábkového divadla v Prahe. Už počas štúdia zaujal netradičnou interpretáciou muzikálu Na skle maľované, uvedenom pod názvom Džezinbed. Po skončení štúdia krátko pôsobil v divadelnom súbore AKABAL, neskôr pracoval dve sezóny v Bábkovom divadle Žilina. V roku 1990 odišiel do Bratislavy, do vtedajšieho Štátneho bábkového divadla, kde vytvoril inscenácie, ktoré divadlo umelecky formovali a dlho patrili k profilovým. Intenzívne spolupracoval s mnohými bábkovými i činohernými divadlami na Slovensku (Bratislavské bábkové divadlo, Staré divadlo Karola Spišáka v Nitre, Divadlo Andreja Bagara v Nitre, Radošinské naivné divadlo v Bratislave, neskôr aj Činohra SND), v Českej republike (Divadlo Petra Bezruče v Ostrave, Národné divadlo moravskoslezské, Těšínské divadlo) a v Poľsku (Teatr Lalka vo Varšave, Białostocki Teatr Lalek, Teatr Nowy v Lodži, Teatr Narodowy vo Varšave). V Poľsku sa preslávil tvorbou v bábkových i činoherných divadlách – zarezonovali najmä inscenácie Naša triedaMerlin. Iná história a Prorok Ilja, pri ktorých intenzívne spolupracoval s poľským dramatikom Tadeuszom Słobodziankom. V roku 1990 spolu so scénografom Františkom Liptákom a s niekoľkými hercami založil kočovné divadlo Teatro Tatro, ktoré dodnes funguje ako voľné združenie režisérov, scénografov a hercov. Od roku 1992 pôsobil ako režisér v Starom divadle v Nitre (dnes Staré divadlo Karola Spišáka v Nitre), od roku 2007 bol jeho riaditeľom a v tejto funkcii zotrval do roku 2016. V súčasnosti je režisérom na voľnej nohe a tvorí na Slovensku, v Česku aj v Poľsku. Viaceré jeho inscenácie získali množstvo domácich a najmä zahraničných divadelných ocenení.

 

Charakteristika tvorby:

Režiséra Ondreja Spišáka možno zaradiť k staršej generácii súčasných slovenských divadelných režisérov. Po štúdiách bábkarského umenia a alternatívneho divadla sa bezprostredne začlenil do komunity najprogresívnejších slovenských, českých a poľských bábkarských tvorcov a etabloval sa medzi nimi ako svojbytná divadelná osobnosť so zaujímavou poetikou a čitateľným režijným rukopisom. Inklinuje k alternatívnym divadelným formám, ktoré si osvojil počas štúdií v Českej republike a naplno ich využíva nielen v bábkových, ale v rovnakej miere aj v činoherných inscenáciách. V nich čerpá z bohatej tradície bábkového divadla na Slovensku (siahajúcej do 18. a 19. storočia) i v Česku. Divákov prekvapuje originalitou bábok, jedinečným, často nekonvenčným spojením fabuly a formy, špecifickým zmyslom pre humor ako aj serióznym prístupom k hrdinom z hier pre detského diváka. Klasické aj súčasné texty dokáže prispôsobiť detskému divákovi a vytvoriť divadlo vypovedajúce obrazmi, zvukmi a znakmi – metaforami. Pokiaľ ide o bábky, tie Ondrej Spišák používa iba vtedy, keď slúžia na rozvinutie hereckých prostriedkov a ak sú znakom zastupujúcim niečo nové – nikdy sa v jeho inscenáciách neobjavujú samy pre seba. Herec animujúci bábku sa zvyčajne nachádza v inej situácii než bábka samotná.

V tvorbe režiséra Spišáka možno pozorovať obrovské nadanie a cit pre divadelnosť a umeleckú vynaliezavosť, vďaka ktorým s nadhľadom prechádza textom a vytvára transparentnú, koherentnú a najmä podmanivú javiskovú šou. Humor, ktorý je jedným zo základných atribútov jeho réžií, často osciluje medzi hrubosťou a cynizmom, ale vždy nabáda k hlbšej reflexii. Ondrej Spišák je frapantne kreatívnym bábkarským i činoherným umelcom, ktorý vytvára divadlo s jedinečným zážitkom afirmujúcim schopnosť predstavivosti detského i dospelého diváka.

V domácom prostredí je meno režiséra Ondreja Spišáka spájané predovšetkým s divadlom Teatro Tatro, ktoré predstavuje na Slovensku špecifický model fungovania divadla. V pestrej škále slovenskej divadelnej siete ide o výnimočný typ nezávislého divadla, ktorého hracím priestorom je cirkusové šapito či maringotka. Tvorivý tím sa skladá z dlhoročných členov, avšak často je doplnený aj umelcami angažovanými na konkrétny projekt. Cieľom tvorcov je prinášať umelecky kvalitné vystúpenia vypovedajúce novým syntetickým scénickým jazykom. Produkcie Teatra Tatra predstavujú istý typ revitalizácie dávnych divadelných postupov, akými sú kočovné divadlo či potulné herectvo a zároveň prezentujú aj súčasné trendy v oblasti pouličného divadla či happeningov. Neodmysliteľnou súčasťou inscenácií Teatra Tatra je výrazná výtvarná zložka, na ktorej sa podieľa renomovaný výtvarník a scénograf František Lipták. V tandemovej spolupráci s Ondrejom Spišákom vytvára podmanivé scénografie s príznačným rukopisom, pre ktorý je typický prírodný materiál a vkusná fantazijná (až rozprávková) poetika. Inscenácie divadla Teatro Tatro v réžii Ondreja Spišáka sú výsledkom niekoľkomesačnej sústredenej prípravy, na konci ktorej stojí pestrý javiskový svet plný svetla, hudby, vtipných kostýmov a polyfunkčnej scénografie, ako aj akrobatických akcií, ojedinelého herectva, inteligentného humoru a jedinečných alegórií.

 

Súpis réžií:

1986 / AKABAL Praha, Česká republika / Ernest Bryll, Katarzyna Gärtnerová, Ondrej Spišák: Džezinbed (Maľované na skle)

1987 / AKABAL Praha, Česká republika / Nikolaj Vasilievič Gogoľ, Ondrej Spišák: Portrét

1987 / Štátne bábkové divadlo v Bratislave / Jules Verne, Ondrej Spišák: Tajomný hrad

1988 / Divadlo SNP, Martin / Horst Hawemann: Mačka

1990 / Štátne bábkové divadlo v Bratislave / Johann Nepomuk Nestroy, Andrej Ferko: Zlý duch Lumpacivagabundus

1990 / Teatro Tatro, Nitra / Michel de Ghelderode: Sir Halewyn

1991 / Štátne bábkové divadlo v Bratislave / Paul Claudel: Krištof Kolumbus

1991 / Štátne bábkové divadlo v Bratislave / Pavol Fejér, Róbert Laurinec, Martin Vanek, Ondrej Spišák: Objavenie Ameriky

1991 / Štátne bábkové divadlo v Bratislave / Jan Vladislav: O mešci s dvoma grošíkmi

1992 / Štátne bábkové divadlo v Bratislave / Samuel Czambel: Najväčšie cigánstvo

1993 / Teatro Tatro, Nitra / John Ronald Reuel Tolkien: Minas Tirith – Minas Morgul

1993 / Trnavské divadlo, Trnava / Michel de Ghelderode: Krvavá mágia

1994 / Teatr Lalka, Varšava, Poľsko / Daniel Defoe: Robinson Crusoe

1994 / Bábkové divadlo Nitra / Rudyard Kipling: Džangl Búk

1994 / Teatr Lalka, Varšava, Poľsko / John Ronald Reuel Tolkien: Rudy Dżil i jego pies (Farmer Giles of Ham)

1994 / Bábkové divadlo Nitra / Jozef Cíger Hronský, Ivan Gontko: Budkáčik a Dubkáčik

1994 / DAB, Nitra / René de Obaldia: Vietor v korunách Sasafrasu

1994 / Teatro Tatro, Nitra a Bábkové divadlo Nitra / Ondrej Spišák: Poďme spolu do Betléma

1995 / Bábkové divadlo Nitra / Christopher Marlowe: Faust

1995 / Teatro Tatro, Nitra / Miloš Štědroň, Milan Uhde: Balada pre banditu

1995 / Bábkové divadlo Nitra / Ivan Gontko, Jaroslav Vodrážka: Piráti

1995 / Štátne bábkové divadlo v Bratislave / Jozef Mokoš, Ondrej Spišák: Mery

1995 / Bábkové divadlo Nitra / Ondrej Spišák: Mikuláš – Už ho vezú!

1996 / Białostocki Teatr Lalek, Białystok, Poľsko / Jonathan Swift: Gulliwer

1996 / Divadelní společnosť Petra Bezruče, Ostrava, Česká republika / Jevgenij Doga, Emil Lotjanu, Jindřich Janda: Balada o zloději koní

1996 / Bábkové divadlo Nitra / Ivan Gontko, Ondrej Spišák: Snívajte sami

1996 / Bábkové divadlo Nitra / neznámy autor: Komédia o Františke, dcére kráľa anglického, aj o Janíčkovi, synu kupca londýnskeho

1996 / Radošinské naivné divadlo, Bratislava / Stanislav Štepka: Tata

1997 / Teatro Tatro, Nitra / Ondrej Spišák: O stvorení sveta

1997 / Teatr Lalka, Varšava, Poľsko / Jules Verne: Wyprawa do wnętrza ziemi (Cesta do stredu zeme)

1998 / Teatr „Baj Pomorski“, Toruń, Poľsko / Lewis Carroll: Alicja w krainie czarów (Alica v krajine zázrakov)

1998 / Teatro Tatro, Nitra / Kratochvílení

1998 / Teatr „Baj Pomorski“, Toruń, Poľsko / Miguel de Cervantes: Don Kichot (Don Quijote)

1998 / Těšínské divadlo, Český Těšín, Česká republika / Gabriela Preissová: Gazdina roba

1998 / Radošinské naivné divadlo, Bratislava / Stanislav Štepka: Ako som vstúpil do seba

1998 / Teatro Tatro, Nitra / Ivan Gontko, Ondrej Spišák: PÉEF ´99

1999 / Bábkové divadlo Nitra / Ondrej Spišák: O škriatkoch

1999 / Těšínské divadlo, Český Těšín, Česká republika / Olga Tokarczuková, Piotr Tomaszuk: Pravěk a jiné časy

1999 / Bábkové divadlo Nitra / František Malec: Čo chcete od ženy

1999 / Teatr Lalka, Varšava, Poľsko / Homér: Odyseja (Odysea)

1999 / Staré divadlo Nitra / Miloš Janoušek, Viliam Klimáček: Žltý autobus

1999 / Teatro Tatro, Nitra / Jan Weiss, Ondrej Spišák: Bianka Braselli, dáma s dvoma hlavami

2000 / Těšínské divadlo, Český Těšín, Česká republika / Jiří Bažant, Jiří Malásek, Vlastimil Hála, Vratislav Blažek, Ladislav Rychman: Starci na chmelu

2000 / Staré divadlo Nitra / Josef Kainar: Zlatovláska

2000 / Štúdio tanca Banská Bystrica a Teatro Tatro, Nitra / Renata Putzlacher: Lietajúca Frída

2000 / Teatr Nowy, Łódź, Poľsko / Daniel Defoe: Robinson Crusoe

2000 / Národní divadlo moravskoslezské, Ostrava / Dan Goggin: Jeptišky

2000 / Staré divadlo Nitra / Ondrej Spišák: Tatranská povesť

2000 / Teatr Nowy, Łódź, Poľsko / Pierre A. Beaumarchais: Wesele Figara (Figarova svadba)

2001 / Staré divadlo Nitra / Maurice Maeterlinck: Belasý vták

2001 / Národní divadlo moravskoslezské, Ostrava, Česká republika / Jerome Klapka Jerome, Karel Tománek: Tři muži na čundru a černý pes

2001 / Teatro Tatro, Nitra / Ondrej Spišák: Červená čiapočka alebo Klauni všetkých krajín, spojte sa!

2001 / Staré divadlo Nitra / Jiří Brdečka, Vlastimil Hála, Jan Rychlík: Limonádový Joe

2002 / Staré divadlo Nitra / Ľudmila Podjavorinská: Čin – Čin

2002 / Divadelní společnost Petra Bezruče, Ostrava, Česká republika / Vladislav Vančura, Evžen Sokolovský st.: Rozmarné léto

2003 / Staré divadlo Nitra / Hans Christian Andersen, Veronika Gabčíková, Ondrej Spišák: Snehová kráľovná

2003 / Moravské divadlo Olomouc, Česká republika / Ariano Vilar Suassuna: Záveť psa aneb Hra o naší Milé Paní Soucitné

2003 / Teatro Taro, Nitra / Ondrej Spišák: Klauni všetkých krajín, spojte sa! alebo Amore

2003 / Teatr Wybrzeże, Gdańsk, Poľsko / Tadeusz Słobodzianek: Sen pluskwy, czyli Towarzysz Chrystus (Sen ploštice, alebo súdruh Kristus)

2003 / Teatr Narodowy, Varšava, Poľsko / Tadeusz Słobodzianek: Merlin. Inna historija (Merlin. Iná história)

2003 / Městské divadlo Karlovy Vary, Česká republika / Wolfgang A. Mozart, Emanuel Schikaneder: Kouzelná flétna

2004 / Radošinské naivné divadlo, Bratislava / Stanislav Štepka: Generál

2004 / Staré divadlo Nitra / Ondrej Spišák: Najväčšie cigánstvo

2004 / Teatr Lalka, Varšava, Poľsko / Alexej Tolstoj, Ondrej Spišák: Buratino (Zlatý kľúčik)

2004 / Teatro Tatro, Nitra / Ondrej Spišák: Klauni všetkých krajín, spojte sa! alebo Klauni

2004 / Staré divadlo Nitra / John Ronald Reuel Tolkien, Ondrej Spišák: Hobit

2005 / Radošinské naivné divadlo, Bratislava / Stanislav Štepka: Hra o láske

2005 / Staré divadlo Nitra / Zuzana Zemaníková, Ondrej Spišák: Ponitrianske vyprávky

2005 / Teatro Tatro, Nitra / Tadeusz Słobodzianek: Prorok Ilja

2005 / DAB, Nitra / István Tasnádi: Verejný nepriateľ

2005 / Staré divadlo Nitra / Tomáš Pěkný: Havran z kameňa

2006 / Radošinské naivné divadlo, Bratislava / Stanislav Štepka: Desatoro

2006 / Staré divadlo Nitra / Josef Čapek, Ondrej Spišák: O psíčkovi a mačičke

2006 / Laboratorium Dramatu, Varšava, Poľsko / Tadeusz Słobodzianek: Kowal Malambo (Kováč Malambo)

2007 / Staré divadlo Nitra / Ondřej Sekora: Kocúrkovo

2007 / Činohra SND / Karel Čapek: R.U.R.

2007 / Radošinské naivné divadlo, Bratislava / Stanislav Štepka: Stvorenie sveta

2007 / Staré divadlo Nitra / Edward Lear, Ondrej Spišák: Koľko jahôd rastie na mori?

2008 / Staré divadlo Nitra / Pavol Dobšinský, Veronika Gabčíková, Ondrej Spišák: Kmotra smrť a zázračný lekár

2008 / Staré divadlo Nitra / Ondrej Spišák: Slovenský Betlehem

2008 / Městská divadla pražská (Divadlo ABC), Praha, Česká republika / Jiří Janků, Ondrej Spišák: Tristan a Isolda

2009 / DAB, Nitra / William Shakespeare: Kráľ Lear

2009 / Teatr „Baj Pomorski“, Toruń, Poľsko / Jonathan Swift: Podróże Guliwera (Guliverove cesty)

2009 / Letné shakespearovské slávnosti, Bratislava / William Shakespeare: Macbeth

2009 / Teatro Tatro, Nitra / Ondrej Spišák: Zázračný divadelný automat

2009 / Radošinské naivné divadlo, Bratislava / Stanislav Štepka: Mám okno

2009 / DAMU (divadlo DISK), Praha, Česká republika / Ondrej Spišák: Stvoření

2010/ Teatr na Woli im. Tadeusza Łomnickiego, Varšava, Poľsko / Tadeusz Słobodzianek: Nasza klasa (Naša trieda)

2010 / Staré divadlo Karola Spišáka v Nitre / Rudyard Kipling, Ondrej Spišák: Kniha džunglí

2010 / Národní divadlo moravskoslezské, Ostrava, Česká republika / Marek Pivovar: Komedyje o čertových osidlách

2010 / Laboratorium Dramatu, Varšava, Poľsko / Tadeusz Słobodzianek: Merlin. Inna historija (Merlin. Iná história)

2010 / Staré divadlo Karola Spišáka v Nitre / Jozef Mokoš: Jánošík

2011 / Staré divadlo Karola Spišáka v Nitre / Julian Tuwim, Veronika Gabčíková, Ondrej Spišák: Cesta do krajiny Tuwim

2011 / Teatr na Woli im. Tadeusza Łomnickiego, Varšava, Poľsko / Kornel Makuszyński: Koziołek Matołek (Kozliatko Matolek)

2011 / Radošinské naivné divadlo, Bratislava / Stanislav Štepka: Len tak prišli

2012 / Divadlo ASTORKA Korzo ´90 / William Shakespeare: Sen noci svätojánskej

2012 / Letní shakespearovské slavnosti, Ostrava, Česká republika / William Shakespeare: Marná lásky snaha

2012 / Staré divadlo Karola Spišáka v Nitre / Bram Stoker, Veronika Gabčíková, Ondrej Spišák: Dracula

2012 / Divadlo Drak, Hradec Králové, Česká republika / Isaac Bashevis Singer, Dominika Špalková: O štěstí a neštěstí

2012 / Teatr na Woli im. Tadeusza Łomnickiego, Varšava, Poľsko / Tadeusz Słobodzianek: Prorok Ilja

2013 / Kőszegi Várszínház a Mesebolt Bábszínház, Maďarsko / Jorge Luis Borges: Baltasar Espinosa utolsó üdülése és üdvözülés (Posledný výlet Baltazára E. a jeho nanebovstúpenie)

2013 / Teatro Tatro, Nitra / Michail Afanasievič Bulgakov, Ondrej Spišák: Majster a Margaréta

2013 / Teatr Dramatyczny, Varšava, Poľsko / Tadeusz Słobodzianek: Młody Stalin. Prawdopodobna historia (Mladý Stalin. Pravdepodobná história)

2013 / Radošinské naivné divadlo, Bratislava / Stanislav Štepka: Sčista-jasna

2014 / Staré divadlo Karola Spišáka v Nitre / Jakob a Wilhelm Grimmovci, Veronika Gabčíková, Ondrej Spišák: Janko a Marienka

2014 / Činohra SND / Ľubomír Feldek: Ako sa Lomidrevo stal kráľom

2014 / Radošinské naivné divadlo, Bratislava / Stanislav Štepka: Sláva

2015 / Divadlo Drak, Hradec Králové, Česká republika / Jan Amos Komenský, Marie Nováková, Dominika Špalková, Tomáš Žižka, Ondrej Spišák: Labyrint světa a ráj srdce

2015 / Činohra SND / Daniel Majling: Labyrinty a raje Jána Amosa

2015 / Teatr im. Heleny Modrzejewskiej, Legnica, Poľsko / Peter Brook, Jean-Claude Carrière: Konferencja ptaków (Vtáčia konferencia, podľa poémy Farid Uddin Attara)

2015 / Dejvické divadlo, Praha, Česká republika / William Shakespeare: Zimní pohádka

2016 / Teatro Tatro / Daniil Charms, Ondrej Spišák: Cirkus Charms

2016 / Radošinské naivné divadlo, Bratislava / Stanislav Štepka: To nemá chybu

2017 / Radošinské naivné divadlo, Bratislava / Stanislav Štepka: Besame mucho

 

Ocenenia:

1994 / Cena ASISTEJ Jana Dormana a cena „Atest“ (Ocenenie najvyššej umeleckej kvality a úrovne) pre tvorcov inscenácie Robinson Crusoe

1994 / Grand Prix – Złoty Piernik Torunia (Zlatý torunský perník) za inscenáciu Robinson Crusoe na festivale I Toruńskie Spotkania Teatrów Lalek (I. Torunské stretnutia bábkových divadiel)

1997 / Cena ASISTEJ a cena „Atest“ (Ocenenie najvyššej umeleckej kvality a úrovne) za inscenáciu Gulliwer

2000 / Cena za réžiu inscenácie Odysea na festivale VII Międzynarodowe Toruńskie Spotkania Teatrów Lalek (VII. Medzinárodné stretnutia bábkových divadiel v Toruni)

2000 / Cena za réžiu inscenácie Gulliwer na 33. Medzinárodnom festivale bábkových divadiel PIF v Záhrebe, Chorvátsko (Međunarodni festival kazališta lutaka PIF)

2001 / Grand Prix za inscenáciu Odysea na 34. Medzinárodnom festivale bábkových divadiel PIF v Záhrebe, Chorvátsko (Međunarodni festival kazališta lutaka PIF)

2006 / Cena za réžiu inscenácie Buratino na festivale XIII Międzynarodowe Toruńskie Spotkania Teatrów Lalek (XIII. Medzinárodné stretnutia bábkových divadiel v Toruni)

2011 / Varšavský Félix – cena za najlepšiu réžiu sezóny 2010/2011 za inscenáciu Naša trieda vo varšavskom divadle Teatr na Woli

2012 / Hlavná cena Zlomená závora/Złamany szlaban na XXIII. Medzinárodnom divadelnom festivale „Bez hraníc“ v Českom Tešíne za inscenáciu Naša trieda

2015 / Hlavná cena Nadácie Tatrabanky za umenie; za réžiu inscenácie Majster a Margaréta

 

Video z inscenácií:

Prorok Ilja, 2005

archív divadla Teatro Tatro

Video nájdete na tomto linku: www.youtube.com/watch?v=oePoX7EW-Tw

 

Sen noci svätojánskej, 2012

archív Divadla ASTORKA Korzo ´90

Video nájdete na tomto linku: www.youtube.com/watch?v=IbQqyH8Eu3I

 

Labyrinty a raje Jána Amosa, 2015

archív Slovenského národného divadla, Bratislava

Video nájdete na tomto linku: www.youtube.com/watch?v=cSZCuju2q2o

A
A
A
.