ALENA LELKOVÁ (1971, Humenné)

Absolvovala odbor estetika – slovenský jazyk na Filozofickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Prešove. Po skončení štúdia pedagogicky pôsobila na Základnej umeleckej škole v Humennom v literárno-dramatickom odbore. V tomto období založila Detský divadelný súbor Masky, ktorý sa každoročne umiestňoval na popredných miestach v celoslovenských súťažiach detských divadelných súborov a úspešne reprezentoval Slovenskú republiku na medzinárodných festivaloch v Českej republike, Poľsku, Taliansku, Litve, vo Fínsku, v Nemecku a Japonsku. V roku 2008 ukončila štúdium divadelnej réžie a dramaturgie na Vysokej škole múzických umení v Bratislave. Na pôde školy mali úspech jej inscenácie Jurgova HanaStatky-zmätky a Eldorádo. Inscenácia Jurgova Hana vznikla v koprodukcii bratislavského Štúdia 12 a Divadelného štúdia VŠMU a na festivale Nová dráma/New Drama 2007 získala Cenu za najlepšiu inscenáciu súčasnej slovenskej hry. Inscenácia sa v roku 2007 objavila aj v hlavnom programe medzinárodného divadelného festivalu Divadelná Nitra. Za réžiu inscenácie Misky strieborné, nádoby výborné bola Lelková nominovaná na divadelné ocenenie sezóny DOSKY 2015 v kategórii Objav roka. Ako režisérka hosťovala vo viacerých slovenských divadlách (Divadlo ASTORKA Korzo ´90, DAD Prešov, DJZ Prešov, Bábkové divadlo Žilina, Divadlo Aréna, Činohra SND).

 

Charakteristika tvorby:

Režisérku a dramaturgičku Alenu Lelkovú možno zaradiť k strednej generácii súčasných slovenských režisérov. Už počas štúdia sa režijne podpísala pod ocenenú inscenáciu Jurgova Hana, v ktorej zaujal najmä jej pozoruhodný režijný rukopis a schopnosť zreteľne komunikovať s textom i hercami. Detailná práca s hereckým súborom bezprostredne vychádza z jej skúseností s detskými súbormi, ktorým sa intenzívne venovala niekoľko rokov. Hercovi dáva priestor na bytostnú výpoveď a inšpiruje sa jeho charakterovými vlastnosťami a osobitými prednosťami. Mizanscény a dramatické situácie, ktoré narábajú s iróniou i humorom, pôsobia v jej inscenáciách čisto a prirodzene. Hoci si jej scénografie nenárokujú na zložitú výpravnosť, práve naopak, sú striedme a ponúkajú flexibilitu hereckému prejavu, takmer vždy prinášajú zmysluplný symbol a čitateľnú metaforu. Pre viaceré Lelkovej inscenácie je charakteristická výrazová ľahkosť v rovine formálnej aj interpretačnej – repliky sú úderné a zrozumiteľné a v mnohých možno nájsť metafory a paralely so súčasnosťou. Špecifickým atribútom Lelkovej réžií je citlivá súhra inscenačných prvkov hudby, scény a kostýmov.

Osobitnú kapitolu v profesionálnej divadelnej tvorbe Aleny Lelkovej tvorí dramaturgia, ktorú pripravuje iným režisérkam – Petre Fornayovej (Dievča z morského dna, Štúdio 12) a Anne Petrželkovej (Hedda Gablerová, VŠMU) – a režisérovi Michalovi Vajdičkovi (Prelet nad hniezdom kukučky, ŠD Košice). Ako režisérka v poslednom období prizýva do tvorivého umeleckého dialógu výtvarníka Juraja Poliaka. Pri výbere textov inklinuje k drámam domácej proveniencie, najmä k súčasnej dramatike.

 

Súpis réžií:

2005 / DJZ, Prešov / Roald Dahl, David Wood: Hastrošovci alebo Cirkus hore nohami

2006 / VŠMU a Štúdio 12, Bratislava / Hana Naglik, Silvester Lavrík: Jurgova Hana

2007 / VŠMU a Štúdio 12/ Marius von Mayenburg: Eldorádo

2007 / VŠMU / Jozef Gregor Tajovský: Statky-zmätky

2010 / Štúdio 12 / Ivan Vyrypajev: Júl

2012 / Bábkové divadlo Žilina / Roald Dahl, David Wood: Hastrošovci

2012 / Bratislavské bábkové divadlo / Hana Naglik: Ester a Albatros

2013 / Divadlo Aréna / Philipp Löhle: Das Ding (To)

2014 / Divadlo ASTORKA Korzo ´90 / Petr Kolečko: Zakázané uvoľnenie

2014 / DAD, Prešov / Eva Maliti-Fraňová: Krcheň Nesmrteľný

2015 / Štúdio 12, Bratislava / Jana Juráňová: Misky strieborné, nádoby výborné

2015 / Činohra SND / Jana Juráňová: Tichý bič

2016 / Činohra SND / Zuzana Dzurindová, Júlia Rázusová, Kamil Žiška: Morálka 2000+

2016 / ŠD Košice / Elaine Murphy: Moje baby

 

 

Ocenenia:

2007 / Cena za najlepšiu inscenáciu súčasnej slovenskej hry festivalu Nová dráma/New Drama 2007 za inscenáciu hry Jurgova Hana

2015 / nominácia na cenu DOSKY v kategórii Objav roka za réžiu inscenácie hry Jany Juráňovej Misky strieborné, nádoby výborné

 

 

Znalosť cudzích jazykov: anglický jazyk, ruský jazyk

Kontakt: +421/918 842 476, alena.lelko@gmail.com

 

 

Video z inscenácií:

Jurgova Hana, 2006

archív Štúdia 12, Bratislava

Video nájdete na tomto linku: www.youtube.com/watch?v=Hrmbh9xWc8I

 

Misky strieborné, nádoby výborné, 2015

archív Štúdia 12, Bratislava

Video nájdete na tomto linku: www.youtube.com/watch?v=6borVx5RX1s

 

Moje baby, 2016

archív Štátneho divadla Košice

Video nájdete na tomto linku: www.youtube.com/watch?v=NyXQSx_M2LQ

A
A
A
.