MARIÁN AMSLER (1979, Bratislava)

Je absolventom odboru divadelná dramaturgia a postgraduálneho štúdia v odbore činoherná réžia na Vysokej škole múzických umení v Bratislave. Jeho inscenácie Čechovových hier Platonov Ivanov, ktoré vznikli na školskej pôde, boli ocenené na medzinárodných divadelných festivaloch vo Varšave, v Prahe a v Brne. Za obe inscenácie získal cenu Dosky v kategórii Objav sezóny. Po skončení štúdia režijne spolupracoval s mnohými slovenskými i českými divadlami (Činohra SND, Divadlo Andreja Bagara v Nitre, Slovenské komorné divadlo v Martine, Divadlo Aréna v Bratislave, Dejvické divadlo v Prahe, Divadlo Petra Bezruča v Ostrave, Činoherné štúdio v Ústí nad Labem). V roku 2005 sa stal spoluzakladateľom nezávislého Divadla Letí v Prahe, ktoré sa dodnes sústreďuje výhradne na súčasné dramatické texty. Od roku 2008 pôsobil ako interný režisér v HaDivadle v Brne a v rokoch 2010 – 2014 bol aj jeho umeleckým šéfom. V rokoch 2015 – 2018 bol režisérom a umeleckým šéfom v Divadle ASTORKA Korzo ´90. V súčasnosti pôsobí ako odborný asistent na Vysokej škole múzických umení v Bratislave na Katedre réžie a dramaturgie.

 

Charakteristika tvorby:

Marián Amsler patrí k režisérom, ktorí sa v umeleckej tvorbe neustále vracajú k hrám Antona Pavloviča Čechova alebo aspoň k jeho motívom (Platonov, Ivanov, Tři sestry, Fajčiarky a spasiteľky, Višňový sad, Hostel Tchekhov). Už počas štúdia na Vysokej škole múzických umení v Bratislave sa profiloval ako zrelý divadelník, ktorý dokáže prostredníctvom inscenácie tlmočiť svoj odkaz zrozumiteľne a so značnou umeleckou kvalitou. Jeho školské inscenácie Čechovovho Platonova a Ivanova oscilujúce medzi komédiou, fraškou a zároveň drámou neboli iba remeselne zručným divadlom, predstavovali generačnú výpoveď komentujúcu súčasnú spoločnosť. Už v raných inscenáciách tak dokázal citlivo interpretovať pocity moderného mladého človeka. Frapantný záujem o súčasnosť ako takú je možné sledovať v celej jeho tvorbe. V prvom rade sa takto obrátená pozornosť zrkadlí vo výbere inscenačných titulov, ktorého jadro predstavuje súčasná dráma, doposiaľ neinscenované texty alebo adaptácie románov. V jeho inscenačnom zornom uhle rovnako stoja aj diela slovenskej či svetovej klasiky, ktorej na javisku dodá punc súčasnosti a aktuálnosti.

V Amslerových réžiách súčasných textov je zväčša latentne prítomné úsilie o menej tradičné podoby divadla i o formálny experiment. Azda vhodným príkladom môže byť jedna z posledných inscenácií, adaptácia Bergmanovho filmu Fanny a Alexander – v nej režisér uplatnil formu a metódu divadla „live cinema“, ktorá na slovenských javiskách v takomto rozmere nebola doposiaľ využitá v žiadnom projekte. Zvolené formy, mnohokrát zložité a technicky náročné, dokáže Amsler nielen obhájiť ale aj esteticky povýšiť, výsledkom čoho je súhra všetkých divadelných zložiek a osobitý javiskový tvar.

Práca s hercom prebieha u Amslera v rovine mimoriadne podnetnej spolupráce medzi režisérom a interpretom. Jej výsledkom je syntéza čitateľných psychologických motivácií, autenticity hereckého prejavu a vhodne zvolených hereckých prostriedkov nevyhýbajúcich sa jemnosti ani expresivite, vždy však vkusne rezonujúcich so vzniknutou javiskovou situáciou. Herecký súbor, s ktorým pracuje, dokáže vyladiť k vyrovnaným výkonom, ktoré majú nemalý podiel na harmonickom pôsobení výsledného tvaru. Jedným z markantných atribútov Amslerovej režijnej tvorby je vyváženosť obsahovej a vizuálnej stránky inscenácie. Je režisérom výrazných, zapamätateľných scén, najmä vďaka osobitému zladeniu výtvarných, hudobných a ideových zložiek v inscenácii. Zámerne kombinuje niekoľko divadelných komponentov naraz, čo vytvára osobitú, niekedy až snovú javiskovú energiu.

Marián Amsler je flexibilný režisér, intenzívne tvoriaci v dvoch krajinách súčasne, ktorý dokáže pripraviť tematicky silnú, múzickú a zároveň ľudsky komunikatívnu inscenáciu. Výpovedná hodnota Amslerových diel je pomerná k realite, v ktorej tvorí – jasne sformulované idey prezentuje širokou škálou výrazových prostriedkov zomknutých do osobitého, až frapantného celku.

 

Súpis réžií:

2002 / VŠMU a Štúdio 12, Bratislava / Oľa Muchinová: Táňa – Táňa

2003 / VŠMU / Anton Pavlovič Čechov: Platonov

2003 / Divadlo Aréna, Bratislava / Oľa Muchinová: You

2003 / Divadlo Aréna / David Gieselmann: Pán Kolpert

2004 / Štúdio 12, Bratislava / Ivan Vyrypajev: Sny

2004 / SKD, Martin / Phyllis Nagy: Talentovaný pán Ripley

2004 / Divadlo DISK, DAMU, Praha, Česká republika / Vasilij Sigarev: Plastelína

2004 / Štúdio 12, Bratislava / Eva Maliti-Fraňová: Jaskynná panna

2005 / Dejvické divadlo, Praha, Česká republika / Isaac Bashevis Singer, Karel František Tománek: Lovestory

2005 / Divadlo Aréna, Bratislava / Falk Richter: Boh je DJ

2005 / Divadlo Letí, Praha, Česká republika / Oľa Muchinová: Letí

2005 / Divadelní studio Marta, JAMU, Brno, Česká republika / David Drábek: Akvabely

2006 / VŠMU, Bratislava / Anton Pavlovič Čechov: Ivanov

2006 / Činoherní studio Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Česká republika / Anton Pavlovič Čechov: Tři sestry

2007 / Divadlo Aréna, Bratislava / Michal Hvorecký: Plyš

2007 / Divadlo DISK, DAMU, Praha, Česká republika / Federico García Lorca: Krvavá svadba

2007 / Divadlo Letí, Praha, Česká republika / Marián Amsler a kolektív autorov: Praha LETÍ

2007 / HaDivadlo, Brno, Česká republika / Petr Janeček, Luboš Balák, Pavel Baďura: Černá sanitka

2007 / Západočeské divadlo v Chebu, Cheb, Česká republika / Caryl Churchillová: Prvotřídní ženy

2007 / DAB, Nitra / Július Barč-Ivan: Matka

2008 / ND Brno, Divadlo Reduta, Brno, Česká republika / Jean Genet: Služky

2008 / HaDivadlo, Brno, Česká republika / Agatha Christie: A pak už tam nezbyl ani jeden (Deset malých...)

2008 / HaDivadlo, Brno, Česká republika / Marián Amsler, Luboš Balák: Extase

2008 / Divadlo Letí, Praha, Česká republika / Viliam Klimáček: Aupairky

2009 / Činohra SND / David Gieselmann: Plantáž

2009 / HaDivadlo, Brno, Česká republika / David Gieselmann: Pan Kolpert

2009 / HaDivadlo, Brno, Česká republika / Marián Amsler, Luboš Balák: Bohnice aneb Člověče nezlob se

2010 / Divadlo Petra Bezruče, Ostrava, Česká republika / Iztok Lovrić: Limonáda

2010 / HaDivadlo, Brno, Česká republika / Viliam Klimáček: Jsem Kraftwerk!

2011 / Divadlo Letí a Divadlo Na zábradlí, Praha, Česká republika / Viliam Klimáček: Já v Praze, játra v Londýně (súčasť projektu Nebe nepřijímá)

2011 / HaDivadlo, Brno, Česká republika / David Gieselmann: Holubi

2011 / HaDivadlo, Brno, Česká republika / Anna Saavedra: Česká měna

2011 / HaDivadlo, Brno, Česká republika / Falk Richter: Porucha

2012 / Činohra SND / Anna Jablonská: Pohania

2012 / HaDivadlo, Brno, Česká republika / Anna Saavedra: Tajná zpráva z planety matek / Mamma guerilla

2012 / Divadlo Letí, Praha, Česká republika / Bernhard Studlar: iPlay

2012 / HaDivadlo, Brno, Česká republika / Marius von Mayenburg: Perplex

2013 / HaDivadlo, Divadlo Husa na provázku a Divadlo u stolu, Brno, Česká republika / kolektív autorov: Rozrazil

2013 / VŠMU, Bratislava / Anna Saavedra: Fajčiarky a spasiteľky

2013 / HaDivadlo, Brno, Česká republika / Anton Pavlovič Čechov: Sežereš sám sebe (Platonov)

2014 / Činohra SND / Charlotte Brontëová, Marián Amsler, Anna Saavedra: Jane Eyrová

2014 / Divadlo ASTORKA Korzo ´90 / Sławomir Mrożek: Láska na Kryme

2014 / Činohra SND / kolektív autorov: Desatoro (Nebudeš krivo svedčiť proti svojmu blížnemu)

2014 / Divadlo Letí v Galerii DOX, Praha, Česká republika / Esteve Soler: Proti pokroku. Proti lásce. Proti demokracii.

2014 / Městské divadlo Kladno, Kladno, Česká republika / Agatha Christie: Vražda na Nilu

2014 / HaDivadlo, Brno, Česká republika / Marián Amsler, Kateřina Tučková: Vyhnání Gerty Schnirch

2014 / Divadlo ASTORKA Korzo ´90, Bratislava / Anna Saavedra: Fajčiarky a spasiteľky

2015 / Divadlo GUnaGU, Bratislava / Viliam Klimáček: Odvrátená strana mesiaca

2015 / Divadlo Aréna, Bratislava / Marián Amsler, Honoré de Balzac: Lesk a bieda kurtizán

2015 / HaDivadlo, Brno, Česká republika / Marius von Mayenburg: Mučedník

2015 / Klicperovo divadlo Hradec Králové, Hradec Králové, Česká republika / Molière: Škola pro ženy

2015 / Divadlo Letí, Praha, Česká republika / Falk Richter: Small Town Boy

2015 / Divadlo ASTORKA Korzo ´90 / Marián Amsler, Anton Pavlovič Čechov: Višňový sad

2015 / Divadlo J. K. Tyla v Plzni, Plzeň, Česká republika / Friedrich Schiller: Úklady a láska

2016 / VŠMU, Bratislava / Lenka Garajová: Hostel Tchekhov

2016 / Činohra SND / Marián Amsler, Ingmar Bergman: Fanny a Alexander

2016 / HaDivadlo Brno, Česká republika / Marián Amsler: On

2016 / ND Brno, Česká republika / Karel Schulz, Lenka Lagronová: Kámen a bolest

2016 / Divadlo Aréna, Bratislava / Peter Lomnický: Podvolenie

2017 / SKD Martin / Oscar Wilde, Marián Amsler: Portrét Doriana Graya

2017 / Divadlo ASTORKA Korzo ´90 / David Gieselmann: Kontajner Paríž

2017 / Divadlo Petra Bezruče, Ostrava, Česká republika / Agota Kristoff, Marie Špalová: Velký sešit

2017 / Divadlo Letí, Praha, Česká republika / Marius von Mayenburg: Bang

 

Ocenenia:

2003 / DOSKY – Cena v kategórii Objav sezóny za réžiu inscenácie Platonov

2003 / Grand Prix na Medzinárodnom festivale divadelných škôl vo Varšave za inscenáciu Platonov

2003 / Cena divákov na medzinárodnom festivale Zlomvaz v Prahe za inscenáciu Platonov

2003 / Cena divákov na medzinárodnom festivale Setkání/Encounter v Brne za inscenáciu Platonov

2006 / DOSKY – Cena v kategórii Objav sezóny za inscenáciu Ivanov

2012 / DOSKY – Cena v kategórii Najlepšia réžia sezóny za inscenáciu Pohania

2015 / Cena Divadelních novin 2014/2015 v kategórii činoherného divadla za najlepšiu réžiu sezóny za inscenáciu Vyhnání Gerty Schnirch

2016 / DOSKY za najlepšiu inscenáciu sezóny; za inscenáciu Fanny a Alexander v Činohre Slovenského národného divadla.

 

Znalosť cudzích jazykov: anglický jazyk, nemecký jazyk

Kontakt: marian.amsler@gmail.com

 

Video z inscenácií:

Pohania, 2012

archív Slovenského národného divadla, Bratislava

Video nájdete na tomto linku: www.youtube.com/watch?v=-vAuiVPK_e8 

 

Láska na Kryme, 2014

archív Divadla ASTORKA Korzo ´90, Bratislava

Video nájdete na tomto linku: www.youtube.com/watch?v=UXgQmq0aIms

 

Podvolenie, 2016

archív Divadla Aréna, Bratislava

Video nájdete na tomto linku: www.youtube.com/watch?v=uqQN-IJ5r84

A
A
A
.