EDUARD KUDLÁČ (1972, Žilina)

Absolvoval odbor divadelná réžia na Vysokej škole múzických umení v Bratislave. Zúčastnil sa odbornej stáže na letnej škole Summer Academy for Performing Arts v bulharskej Sofii. V roku 2000 založil divadelné združenie pod názvom phenomenontheatre ako nezávislú platformu pre súčasné divadlo, ktorá sa prioritne sústredila na pohybové a neverbálne formy divadla. V rovnakom období hosťoval ako dramaturg v Bábkovom divadle Žilina. Od roku 2009 je umeleckým šéfom Mestského divadla Žilina, kde režijne pracuje najmä s mladým hereckým súborom. V pozícii vedúcej osobnosti žilinského divadla podporuje odvážny repertoár zameraný predovšetkým na súčasnú drámu slovenskej a zahraničnej proveniencie a iniciuje tvorbu pôvodnej hry pre domáce divadlo. Ako režisér a dramaturg preferuje súčasnú nemeckú dramatiku a zameriava sa tiež na nekonvenčnú interpretáciu klasických nedramatických textov.

Niektoré inscenácie v réžii Eduarda Kudláča boli úspešne prezentované aj v zahraničí – na medzinárodných festivaloch alternatívneho divadla rezonovala jeho inscenácia Opis obrazu/Bildbeschreibung (Mestské divadlo Žilina, 1999) a inscenácia korektúra korektúry (2000) hosťovala v divadlách v Prahe, Ostrave, Novosibirsku, Aténach, Dortmunde, Regensburgu. Je držiteľom ceny DOSKY v kategórii Objav sezóny za inscenáciu Jsem absolutní vůle (VŠMU, 1997) a jeho inscenácie získali niekoľko významných ocenení festivalu Nová Dráma/New Drama. Okrem intenzívnej práce v domovskom divadle pravidelne hosťuje vo viacerých slovenských divadlách (ŠD Košice, Činohra SND, Štúdio L + S Bratislava).

 

Charakteristika tvorby:

Eduard Kudláč patrí k strednej generácii súčasných režisérov, v ktorej reprezentuje poetiku režijného minimalizmu. Už v začiatkoch umeleckej tvorby sa zameral na hľadanie nových možností divadla, akcentujúc neverbálne výrazové prostriedky a fragmentarizáciu príbehu. Sofistikované koncepty a štruktúry svojráznych tém, frapantné pohybové vyjadrovanie a nonverbálne akcie protagonistov vychádzajúce z inšpirácií nedramatických textov, internetových blogov či chatových rozhovorov naplno rozvinul už vo vlastnom divadelnom združení phenomenontheatre. Exhibicionistické réžie, ktoré si v tejto platforme mnohokrát vystačili s prázdnou alebo takmer prázdnou scénou, vypĺňal svetelnými efektmi diferentných zdrojov. Pri práci s hercom sa najmä v inscenáciách Nakŕm hada na svojej hrudi I. a II. usiloval o jednoduchosť a autenticitu hereckého prejavu, pričom často využíval vulgárnosť života z ulice. Spoločným znakom jeho inscenácií je odkrývanie a pomenovanie symptómov rozličných ľudských bolestí, paranojí, chorôb či spoločenských premien. Vyhýba sa abstrakcii a ozvláštňujúcim interpretáciám, tenduje k analýze konkrétnych problémov a aktuálnych tém.

Markantné znaky svojbytného režijného rukopisu (javiskový minimalizmus, plastickosť, úspornosť, až geometrická presnosť a scénografická jednoduchosť), ktorý si vypestoval vo vlastnom divadle, zachováva Kudláč aj pri inscenovaní hier v kamenných divadlách, kde stavia najmä na príbehu. Okrem výraznej inklinácie k modernému súčasnému divadlu a inscenovaniu súčasných hier svetových autorov (Ivan Vyrypajev a Roland Schimmelpfennig) režíruje v nekonvenčnom osobitom štýle aj dramatickú a prozaickú svetovú klasiku. Hoci je často aktívnym dramaturgom niektorých inscenácií, dramatizácie prozaických diel, ktorých réžie majú popredné miesto v jeho tvorbe, pripravili dramaturg Daniel Majling (Zločin a trest) a česká dramaturgička a dramatička Iva Klestilová (Madame Bovary). Tandemovo spolupracuje s manželkou, scénografkou a kostýmovou výtvarníčkou Evou Kudláčovou Rácovou.

 

Súpis réžií:

1997 / VŠMU, Bratislava / Ladislav Klíma: Jsem absolutní vůle

1997 / Bábkové divadlo Žilina / Tomáš Hudcovič, Marek Šimko, Eduard Kudláč: Snehová kráľovná

1998 / Mestské divadlo Žilina / William Shakespeare: Macbeth

1999 / Mestské divadlo Žilina / Heiner Müller: Opis obrazu/Bildbeschreinbung

2000 / phenomenontheatre a J.A.V. Theatre, Žilina / Monika Mitášová, Eduard Kudláč: korektúra korektúry

2002 / phenomenontheatre, Žilina / Eduard Kudláč: cvičenie 1

2003 / phenomenontheatre, Žilina / Roman Ondák, Eduard Kudláč: angle

2005 / Divadlo Pôtoň, Bátovce / Katarína Mišíková: Zabudla som

2005 / phenomenontheatre, Žilina / Rodrigo García: Kúpil som si v IKEA lopatu na vykopanie vlastného hrobu

2006 / phenomenontheatre, Žilina / Chôdza/Chodenie

2007 / phenomenontheatre, Žilina a Stanica Žilina-Záriečie, Žilina / Eduard Kudláč: Nakŕm hada na svojej hrudi. Part I: Stamina Report

2007 / Stanica Žilina-Záriečie, Žilina / Nicoleta Esinencu, Eduard Kudláč: Fuck You, EU. RO. PA./Zuckerfrei

2007 / SKD Martin / Roland Schimmelpfenning: Predtým/Potom

2008 / phenomenontheatre, Žilina / Eduard Kudláč: Nakŕm hada na svojej hrudi. Part II: Reality Report

2008 / Mestské divadlo Žilina / Sergi Belbel: Mobil

2009 / Mestské divadlo Žilina / Roland Schimmelpfenning: Žena z minulosti

2009 / Mestské divadlo Žilina / Roland Schimmelpfenning: Push Up 1-3

2010 / Mestské divadlo Žilina / Peter Handke: Podzemné blues

2011 / Činohra SND / Sarah Ruhlová: Mobil mŕtveho muža

2011 / Mestské divadlo Žilina / Fiodor Michajlovič Dostojevskij, Michaela Zakuťanská: Idiot

2011 / Mestské divadlo Žilina / Roland Schimmelpfenning: SEČ (stredoeurópsky čas)

2012 / Mestské divadlo Žilina / Viliam Klimáček: Beat (každý má svoj rytmus)

2012 / Štúdio L + S Bratislava / Peter Turrini: Hotovo, Schluss...

2012 / Mestské divadlo Žilina / Iva Klestilová: Ako v sistrách lístia svist

2012 / ŠD Košice / Jonáš Záborský: Najdúch

2012 / DAD Prešov / Fiodor Sologub: Úbohý čert

2012 / ŠD Košice / Fiodor Michajlovič Dostojevskij, Daniel Majling: Zločin a trest

2013 / Mestské divadlo Žilina / Dea Loher: Modrofúz (nádej žien)

2013 / Činohra SND / Gustave Flaubert, Iva Klestilová: Madame Bovary

2013 / Mestské divadlo Žilina / Fiodor Michajlovič Dostojevskij, Daniel Majling: Zločin a trest

2014 / Činohra SND / Ivan Vyrypajev: Ilúzie

2014 / VŠMU / Eduard Kudláč: Dum spíró spéro

2014 / Mestské divadlo Žilina / Dea Loher: Zlodeji

2014 / Štúdio L + S Bratislava / Jevgenij Griškovec: Na východe nič nové

2014 / Mestské divadlo Žilina / Ivan Vyrypajev: Opití

2015 / Národní divadlo Praha, Česká republika / Chanoch Levin: Strasti života

2015 / Štúdio L + S Bratislava / Michaela Doležalová, Janka Ryšánek Schmiedtová: Tri grácie z umakartu

2015 / Mestské divadlo Žilina / Ivan Vyrypajev: Ilúzie

2016 / Činohra SND / Dea Loher: Nevina

2016 / MD Žilina / Roland Schimmelpfennig: Ídomeneus

2016 / MD Žilina / Daniel Doubt: Vzkriesenie

2016 / Divadlo Petra Bezruče Ostrava, Česká republika / Mohamed Rouabhi: Fligny, koks a fachmani

2017 / agentúrna produkcia / Florian Zeller: Klamstvo

2017 / MD Žilina / Ivan Vyrypajev: Neznesiteľne dlhé objatia

 

Ocenenia:

1997 / DOSKY – Cena v kategórii Objav sezóny za inscenáciu hry Ladislava Klímu Jsem absolutní vůle

2006 / Zvláštna cena poroty festivalu Nová dráma/New Drama 2006 za inscenáciu Kúpil som si v IKEA lopatu na vykopanie vlastného hrobu

2008 / Cena za najlepšiu inscenáciu súčasnej svetovej hry festivalu Nová dráma/New Drama 2008 za inscenáciu Predtým/Potom

2008 / Cena prekvapenie Novej drámy festivalu Nová dráma/New Drama 2008 za inscenáciu Nakŕm hada na svojej hrudi. Part I: Stamina report

2008 / Cena Literárneho fondu v kategórii Divadlo za réžiu inscenácie Žena z minulosti

2009 / Cena za najlepšiu inscenáciu súčasnej svetovej hry festivalu Nová dráma/New Drama 2009 za inscenáciu Mobil

2011 / Zvláštna cena poroty festivalu Nová dráma/New Drama 2011 za inscenáciu Podzemné blues

 

Video z inscenácií:

Mobil mŕtveho muža, 2010

archív Slovenského národného divadla, Bratislava

Video nájdete na tomto linku: www.youtube.com/watch?v=0YbqpaSw714

 

Opití, 2014

archív Mestského divadla Žilina

Video nájdete na tomto linku: www.youtube.com/watch?v=vK-xp2wgz0I

 

Nevina, 2016

archív Slovenského národného divadla, Bratislava

Video nájdete na tomto linku: www.youtube.com/watch?v=ppKkYy-jVr4

A
A
A
.