ROMAN POLÁK (1957, Trenčín)

Po absolvovaní gymnázia v Novom meste nad Váhom, kde sa aktívne stretol s ochotníckym divadlom, začal študovať odbor divadelná réžia na Vysokej škole múzických umení v Bratislave v ročníku Miloša Pietora. Po absolvovaní štúdia v roku 1982 pôsobil v činohre Štátneho divadla Košice a od roku 1984 v Divadle SNP v Martine. V martinskom divadle sa ako interný režisér podpísal pod množstvo inscenácií, vďaka ktorým bol v 80. rokoch 20. storočia zaradený k najvýznamnejším režisérom na Slovensku. S martinským súborom pripravil inscenácie Dotyky a spojenia (1988) a Baal (1989), ktoré neskôr reprezentovali československé divadlo na európskych medzinárodných festivaloch (Vroclav, Toruň, Moskva, Belehrad). Vyvrcholením úspechov oboch inscenácií bola vlna pozitívnych reakcií európskych kritikov v škótskom Edinburghu. Denník The Guardian ocenil inscenáciu Dotyky a spojenia prestížnou cenou The Guardian´s Critic´s Choice.

V rokoch 1990 – 1996 nemal trvalý angažmán. V tomto období spolupracuje najmä s Divadlom ASTORKA Korzo ´90, so Slovenským národným divadlom a s Divadlom Andreja Bagara v Nitre. V rokoch 1996 – 2000 pôsobí ako interný režisér v Divadle ASTORKA Korzo ´90, v roku 2000 sa stáva umeleckým šéfom činohry Štátneho divadla Košice, kde zostáva do roku 2002 a v roku 2005 sa vracia do Divadla ASTORKA Korzo ´90 na post umeleckého šéfa a režiséra. Ako etablovaný režisér začal spolupracovať aj so zahraničnými divadlami – v Shakespeare Repertory Theatre (Chicago, USA) inscenoval v roku 1992 Macbetha a intenzívne pracoval aj v českých divadlách v Brne a v Prahe. V apríli 2006 sa stáva riaditeľom Činohry SND a na tomto poste zotrvá do mája 2008. V rokoch 2013 – 2017 bol opäť riaditeľom Činohry SND a z tejto pozície stál pri zrode medzinárodného divadelného festivalu Slovenského národného divadla Eurokontext.sk, ktorý prezentuje tvorbu divadiel z krajín V4 a vybraných partnerov z Európskej divadelnej konvencie (ETC).

Okrem divadelnej réžie sa Roman Polák venuje aj filmovej réžii. Podieľal sa na viacerých domácich i koprodukčných filmových a televíznych projektoch (Aminina pamiatkaNové utrpenie AntonaDiabol). Za činoherné i operné réžie získal viacero nominácií a cien v rozličných anketách a na festivaloch. Venuje sa aj pedagogickej činnosti – v rokoch 1994 – 1996 pôsobil ako externista na Janáčkovej akadémii múzických umení v Brne a v roku 2007 na Vysokej škole múzických umení v Bratislave. Interným pedagógom Divadelnej fakulty VŠMU sa stal v roku 2011, kde prednáša na Katedre réžie a dramaturgie.

 

Charakteristika tvorby:

Od začiatkov umeleckej tvorby až dodnes prechádza Roman Polák cestou od vyhraneného provokujúceho tvorcu až po osobitého režiséra inscenujúceho veľké klasické diela či súčasnú drámu. Jeho inscenácie vždy ponúkajú zmysluplné témy, ktoré svojím obsahom alebo aj prostredníctvom Polákovej poetiky zaujímajú stanovisko k dnešnému svetu, spoločnosti i politike, pričom nevnucujú odpovede, ale kladú otázky. Možno v nich nájsť viacero tematických okruhov, ktorým sa režisér venuje systematicky a programovo. Kritika spoločnosti, mravný a psychologický rozklad jednotlivca či pudovosť a erotika v ľuďoch sú základné témy, s ktorými Polák pracuje a ďalej ich rozvíja a špecificky interpretuje.

Ako žiak režiséra Miloša Pietora pokračuje v tradícii ozvláštneného realizmu a usiluje sa vytvárať divadlo shakespearovského typu. Takéto divadlo má prinášať postavy, ktoré sa stretávajú v dramatickom konflikte v troch základných rovinách – v pudovej, psychologickej a spoločenskej. Ako sám hovorí, inscenácia či divadelná hra funguje vtedy, ak sú v nej obsiahnuté všetky tri roviny. Už pri dôkladnej príprave režijnej koncepcie hľadá dostatočne umelecky mobilizujúcu formu pre spomínané pudové a psychologické motívy postáv, ktoré v texte objaví, alebo ich v mnohých prípadoch aj smelo autorsky dopíše. V tvorbe sa nevyhýba ani princípom Stanislavského modelu pravdivosti alebo aspoň pravdepodobnosti a konkrétnosti dramatickej situácie a jej konfliktu. Okrem moderných svetových i slovenských dramatikov nevynecháva overenú klasickú drámu Williama Shakespeara, Antona Pavloviča Čechova, Molièra, Bertolta Brechta, Friedricha Dürrenmatta a iných. Popredné miesto v Polákovom repertoári tvorí ruská klasika, ku ktorej sa neustále vracia, pretože v nej nachádza zakódované problémy a rozpory ľudského života, ktoré ho ako tvoriaceho umelca zaujímajú a inšpirujú. Láska, viera v Boha, krutosť, generačné problémy sú motívy dominujúce jeho inscenáciám ruských titulov.

Ako autor sa podpísal pod divadelnú hru Kentauri (Divadlo ASTORKA Korzo ´90), je tvorcom či spolutvorcom viacerých divadelných adaptácií (Nevesta hôľAnna KareninováBratia Karamazovovci) či výrazných dramatických úprav (Play Gorkiy alebo Letní hostia). V súčasnosti často spolupracuje s dramaturgmi Danielom Majlingom, Petrom Kováčom a s dramaturgičkou Darinou Abrahámovou, so scénografom Pavlom Borákom a s kostýmovým výtvarníkom Petrom Čaneckým. Pri mnohých významných réžiách v minulosti tandemovo spolupracoval s dramaturgom Martinom Porubjakom, s ktorým pripravil viaceré emblémové inscenácie (Dotyky a spojeniaBaalProces). Hudba, ktorú v inscenáciách používa, obvykle vychádza z témy. V minulosti rád prizýval k spolupráci autorov slovenskej populárnej hudby (Richard Müller, Andrej Šeban, Anton Popovič, Marián Greksa), v súčasnosti sa pod hudbu do jeho inscenácií podpisuje hudobníčka Lucia Chuťková (ArkádiaBačova ženaBratia KaramazovovciPotkanyBuddenbrookovci). Široký žánrový a tematický záber a pozoruhodný i nezameniteľný režijný rukopis Romana Poláka priťahuje rovnako odbornú kritiku aj širokú verejnosť. Niektoré jeho inscenácie vyvolávajú rozmanité diskusie a stretávajú sa s nejednoznačným prijatím. Napriek umeleckým polemikám patrí Polák k najplodnejším a najvyhranenejším divadelným režisérom na Slovensku.

 

Súpis réžií:

1977 / Takmer poetické divadlo v Divadle u Rolanda / Vladimír Majakovskij: Mária, bližšie!

1978 / Takmer poetické divadlo v Divadle u Rolanda / Roman Polák: Aremora, alebo akísi čudní ľudia medzi nami

1979 / Plastické divadlo Bratislava / Branimir Šćepanović: Čo potom? (Ústa plné zeme)

1980 / ŠD Košice / Aleksander Fredro: Muž a žena

1981 / ŠD Košice / Stanislav Stratiev: Autobus

1981 / Štúdio VŠMU / Roman Polák: Divadlo a život

1981 / Štúdio VŠMU / Fráňa Šrámek: Mesiac nad riekou

1982 / ŠD Košice / Fernand Crommelynck: Rozkošný paroháč

1982 / DS Jána Chalupku Brezno / Samo Tomášik: Svadba pod Kohútom alebo Len aby to bolo s menšími trovami

1983 / ŠD Košice / Henrik Ibsen: Peer Gynt

1984 / Poetický súbor Novej scény, Bratislava / Robinson Jeffers: Pastierka putujúca k septembru

1984 / Divadlo SNP, Martin / Ján Palárik: Drotár

1984 / Divadlo SNP, Martin / Karol Horák: Medzivojnový muž

1984 / DS Jána Chalupku Brezno / Viliam Paulíny Tóth: Ľudská komédia

1985 / Divadlo SNP, Martin / Ivan Radoev: Ľudožrútka

1985 / Divadlo SNP, Martin / William Shakespeare: Sen noci svätojánskej

1985 / Plastické divadlo Bratislava / Vojtech Mihálik: Útek za Orfeom

1986 / Divadlo SNP, Martin / Grigorij Gorin: Thyl Ulenspiegel

1986 / Divadlo SNP, Martin / František Švantner, Roman Polák: Nevesta hôľ

1986 / Divadlo SNP, Martin / Tadeusz Różewicz: Pasca

1987 / Divadlo SNP, Martin / Mikuláš Kočan: Ej Ďurko, Ďurko (Jánošík)

1987 / Divadlo pre deti a mládež, Trnava / Fernand Crommelynck: Vášeň ako ľad

1987 / Štátne bábkové divadlo, Bratislava / Nikolaj Vasilievič Gogoľ, Roman Polák: Plášť

1988 / Divadlo SNP, Martin / Pierre de Marivaux: Dotyky a spojenia (Spor)

1988 / Divadlo SNP, Martin / Peter Karvaš: Nultá hodina

1988 / Divadlo E. F. Buriana, Praha, Česká republika / Friedrich Dürrenmatt: Návšteva starej dámy

1989 / Divadlo SNP, Martin / Bertolt Brecht: Baal

1989 / Divadlo SNP, Martin / Friedrich Dürrenmatt: Návšteva starej dámy

1989 / Vene Teater, Tallin, Estónsko / Pierre de Marivaux: Dotyky a spojenia

1990 / DJZ, Prešov / Karol Horák: Skaza futbalu v meste K

1990 / Divadlo ASTORKA Korzo ´90/ Franz Kafka, Roman Polák, Martin Porubjak: Proces

1990 / VŠMU / Max Frisch: Don Juan alebo Láska ku geometrii

1990 / Divadlo SNP, Martin / Alan Ayckbourn: Šťastné a veselé

1991 / Činohra SND / Georg Tabori: Mein Kampf

1991 / DAB, Nitra / Pierre de Marivaux: Triumf lásky

1992 / Shakespeare Repertory Theatre, Chicago, USA / William Shakespeare: Macbeth

1992 / DAB, Nitra / Fernand Crommelynck: Veľkolepý paroháč

1992 / Činohra SND / William Shakespeare: Rómeo a Júlia

1993 / Divadlo ASTORKA Korzo ´90, Štúdio L+S, Bratislava / Edmond Rostand: Cyrano

1993 / ND Praha, Česká republika / Paul Claudel: Saténová črievica

1993 / Činohra SND / Frank Wedekind: Lulu

1994 / Divadlo ASTORKA Korzo ´90 / William Shakespeare: Kupec benátsky

1994 / ND Brno, Česká republika / William Shakespeare: Kráľ Lear

1994 / Divadlo SNP, Martin / Karol Horák: Divný Janko (Apokalypsa podľa Janka Kráľa)

1994 / ND Praha, Česká republika / Pierre de Marivaux: Dvojaká nestálosť

1994 / JAMU, Brno, Česká republika / William Shakespeare: Něco za něco

1995 / Činohra SND / Karol Horák: Nebo, peklo, Kocúrkovo

1995 / ND Brno, Česká republika / William Shakespeare: Búrka

1995 / Študentské divadlo pri FF PU, Prešov / Karol Horák: Nové pokušenie Antona

1996 / Divadlo ASTORKA Korzo ´90 / Anton Pavlovič Čechov: Ujo Váňa

1996 / Divadlo SNP, Martin / Karol Horák: „...príď kráľovstvo Tvoje...“

1996 / Divadlo West, Bratislava / Jean Genet: Slúžky

1997 / Divadlo SNP, Martin / William Shakespeare: Coriolanus

1997 / Divadlo ASTORKA Korzo ´90 / Alexander Nikolajevič Ostrovskij: Les

1997 / Divadlo West, Bratislava / Bernard Slade: Nevera po americky

1997/ Trnavské divadlo / Roman Polák: Robinson hľadá loď, ktorá stroskotá

1998 / Divadlo bez zábradlí, Praha, Česká republika / Anton Pavlovič Čechov: Racek

1998 / Divadlo ASTORKA Korzo ´90 / Maxim Gorkij: Scény z domu Bessemenovovcov / Meštiaci

1998 / Divadlo ASTORKA Korzo ´90 / Paul Claudel: Výmena

1999 / Trnavské divadlo / Henrik Ibsen: John Gabriel Borkman

1999 / Nová scéna, Bratislava / William Shakespeare, Roman Polák: Šokspeare

1999 / Théâtre Molière – Maison de la poésie, Paríž, Francúzsko / Alexander Sergejevič Puškin: Kamenný hosť

2000 / Divadlo ASTORKA Korzo ´90 / Fjodor Michajlovič Dostojevskij, Jan Novak: Vražda sekerou v St. Peterburgu

2000 / Městské divadlo Brno, Česká republika / Henrik Ibsen: Peer Gynt

2000 / Činoherní klub, Praha, Česká republika / Bernard Marie Koltès: Návrat do púšte

2001 / ŠD Košice / Bernard-Marie Koltés: Roberto Zucco

2001/ SKD Martin / Molière, Roman Polák: Don(a) Juan(a)

2001 / ŠD Košice a OZ Metamorfózy / Bernard-Marie Koltès: Boj černocha so psami

2002 / SKD Martin / Molière, Roman Polák, Roman Císař: Striptíz Tartuffe

2002 / ŠD Košice / Gejza Dusík, Pavol Braxatoris: Modrá ruža

2002 /  ŠD Košice / William Shakespeare: Mnoho kriku pre nič

2002 / ŠD Košice / Giacomo Puccini: Tosca

2003 / Nová scéna, Bratislava / Robert Thomas: Osem žien

2003 / SKD Martin / Molière, Roman Polák: Úbohý lakomec

2003 / Činoherní klub, Praha, Česká republika / Fiodor Sologub, Roman Polák: Diablova hojdačka

2003 / Činohra SND / Eva Maliti-Fraňová: Krcheň nesmrteľný

2004 / Městské divadlo Brno, Česká republika / Tom Stoppard: Arkádia

2004 / Divadlo ASTORKA Korzo ´90 / Maxim Gorkij, Roman Polák: Play Gorkiy alebo Letní hostia

2004 / Nová scéna, Bratislava / John Chapman: Nemocnica na pokraji

2005 / Štúdio L+S, Bratislava / Ronald Harwood: Garderobier

2005 / Činohra SND / Viliam Klimáček: Hypermarket

2006 / Divadlo ASTORKA Korzo ´90 / Roman Polák: Kentauri

2006 / Činohra SND / Christopher Hampton: Popol a vášeň

2006 / SKD Martin / Anton Pavlovič Čechov: Ivanov

2006 / Divadlo ASTORKA Korzo ´90 / Pavol Weiss: Priateľky

2007 / Činohra SND / Táňa Kusá: S mamou

2007 / Divadlo ASTORKA Korzo ´90 / Pavol Weiss: Bajmann Brothers

2007 / Činohra SND / Victor Hugo, Roman Polák: Kráľ sa zabáva

2008 / DAB, Nitra / Roman Polák: Piargy

2008 / Činohra SND / Anton Pavlovič Čechov: Tri sestry

2008 / Divadlo ASTORKA Korzo ´90 / Ivan Turgenev: Mesiac na dedine

2008 / Městské divadlo Brno, Česká republika / William Shakespeare: Večer trojkráľový alebo Čo len chcete

2008 / Štátna opera Banská Bystrica / Eugen Suchoň: Krútňava

2009 / Divadlo ASTORKA Korzo ´90 / Jan Novak: Tolstoj a peniaze

2009 / Činohra SND / Lev Nikolajevič Tolstoj, Roman Polák: Anna Kareninová

2009 / Činohra SND / Pavol Országh Hviezdoslav: Herodes a Herodias

2010 / SKD Martin / Molière: Mizantrop

2010 / Divadlo Aréna, Bratislava / Štefan Kršňák: S brokovnicou na manžela

2010 / Divadlo ASTORKA Korzo ´90 / Anton Pavlovič Čechov: Platonov

2010 / DAB, Nitra / Dušan Mitana, Roman Polák, Daniel Majling: Koniec hry

2011 / Divadlo ASTORKA Korzo ´90 / Eugene O´Neill: Cesta dlhého dňa do noci

2011 / ŠD Košice / William Shakespeare: Ako sa vám páči

2011 / Štátna opera Banská Bystrica / Ján Cikker: Coriolanus

2011 / Mestské divadlo Žilina / Zuza Ferenczová: Babyboom

2011 / SKD Martin / Sofokles: Oidipus

2012 / Městské divadlo Brno, Česká republika / Pierre Corneille: Cid

2012 / Divadlo Aréna / Agatha Christie: Bod nula

2012 / Divadlo ASTORKA Korzo ´90 / Franz Kafka, Roman Polák, Daniel Majling: Zámok

2013 / Opera SND / Gioacchino Rossini: Barbier zo Sevilly

2013 / Činohra SND / Fjodor Michajlovič Dostojevskij, Roman Polák, Daniel Majling: Bratia Karamazovovci

2013 / Staré divadlo Karola Spišáka, Nitra / Pavol Dobšinský, Roman Polák: Svetská krása

2013 / Činohra SND / Eugen Gindl: Karpatský thriller

2013 / ND Brno, Česká republika / Richard Wagner: Bludný Holanďan

2014 / DAB, Nitra / Gerhart Hauptmann: Potkany

2014 / Činohra SND / Thomas Mann, John von Düffel: Buddenbrookovci

2014 / SKD Martin a Mestské divadlo Pavla Orságha Hviezdoslava / Patrick Süskind: Kontrabas

2015 / Činohra SND / František Švantner, Roman Polák: Nevesta hôľ

2015 / Činohra SND / Ivan Stodola: Bačova žena

2015 / Činohra SND / Karol Horák: Prorok Štúr a jeho tiene alebo Zjavenie, obetovanie a nanebovstúpenie proroka Ľudovíta a jeho učeníkov

2015 / Opera SND / Gioacchino Rossini: Figaro sem, Figaro tam

2015 / Činohra SND / Tom Stoppard: Arkádia

2016 / Štátna opera Banská Bystrica / Ján Cikker: Juro Jánošík

2016 / VŠMU / Woody Allen: Urbánny sexualizmus

2017 / Činohra SND / Péter Esterházy: Mercedes Benz

2017 / Opera SND / Giacomo Puccini: Triptych

2017 / Letné shakespearovské slávnosti, Bratislava / William Shakespeare: Komédia omylov

2017 / SKD Martin / Anton Pavlovič Čechov: Višňový sad

 

Ocenenia:

1997 / DOSKY (Divadelné ocenenie sezóny) – Cena za najlepšiu réžiu sezóny; za inscenáciu Les v Divadle ASTORKA Korzo 90´

1997 / DOSKY – Cena za najlepšiu inscenáciu sezóny; za inscenáciu Les Divadla ASTORKA Korzo 90´

2005 / Cena Literárneho fondu za divadelnú a rozhlasovú tvorbu za výnimočnú úpravu hry Play Gorkiy alebo Letní hostia.

2006 / Cena Krištáľové krídlo v kategórii film a divadlo

2006 / DOSKY – Cena za najlepšiu réžiu sezóny; za inscenáciu Ivanov v Slovenskom komornom divadle v Martine

2006 / DOSKY – Cena za najlepšiu inscenáciu sezóny; za inscenáciu Ivanov Slovenského komorného divadla v Martine

2009 / DOSKY – Cena za najlepšiu réžiu sezóny; za inscenáciu Anna Kareninová v Činohre Slovenského národného divadla

2009 / Cena Nadácie Tatrabanky v kategórii divadlo; za činohernú inscenáciu Anna Kareninová

2010 / DOSKY – Cena za najlepšiu réžiu sezóny; za inscenáciu Mizantrop v Slovenskom komornom divadle v Martine

2011 / Cena Ministra kultúry SR v oblastiach profesionálneho umenia za rok 2010 udelená za réžiu inscenácie hry Dušana Mitanu Koniec hry a Molièrovej hry Mizantrop s prihliadnutím na ďalšiu režijnú tvorbu z predchádzajúcich rokov

2013 / Cena Nadácie Tatrabanky za umenie, za réžiu a spoludramatizáciu románu Bratia Karamazovovci

2014 / Cena Literárneho fondu za réžiu inscenácie hry Karpatský triler v Slovenskom národnom divadle a za réžiu inscenácie hry Potkany v Divadle Andreja Bagara v Nitre

2017 / DOSKY v kategórii Mimoriadny počin v oblasti činohry pre inscenáciu Mercedes benz

2017 / Cena Literárneho fondu za celoživotné dielo

 

Znalosť cudzích jazykov: ruský jazyk

Kontakt: romapolak@gmail.com

 

Video z inscenácií:

Mizantrop, 2010

archív Slovenského komorného divadla Martin

Video nájdete na tomto linku: www.youtube.com/watch?v=xB6ONmDzqBw

 

Potkany, 2014

archív Divadla Andreja Bagara Nitra

Video nájdete na tomto linku: www.youtube.com/watch?v=rSGfaFon9lI

 

Bačova žena, 2015

archív Slovenského národného divadla, Bratislava

Video nájdete na tomto linku: www.youtube.com/watch?v=hM5zhWIiWiI

 

Prorok Štúr a jeho tiene, 2015

archív Slovenského národného divadla, Bratislava

Video nájdete na tomto linku: www.youtube.com/watch?v=SKl8uMkKqBs

A
A
A
.