RASTISLAV BALLEK (1971, Banská Bystrica)

Študoval filozofiu a sociológiu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, neskôr absolvoval odbor divadelná réžia na Vysokej škole múzických umení v Bratislave. Už jeho školské réžie a dramatizácie diel slovenskej klasiky (Odchod z BratislavyPodivíni) mali značný ohlas doma i v zahraničí. V rokoch 1999 – 2001 pôsobil ako interný režisér v Divadle SNP v Martine, v rokoch 2001 – 2005 režijne spolupracoval s Divadlom Alexandra Duchnoviča v Prešove, v rokoch 2002 – 2009 bol interným režisérom v Mestskom divadle Žilina, kde v rokoch 2003 – 2008 zastával post umeleckého šéfa. Od roku 2006 začal intenzívne spolupracovať s bratislavským Divadlom Aréna, v ktorom vytvoril aj kultovú autorskú inscenáciu Tiso (2005) a režíroval inscenácie Kukura (2011), Holokaust (2012) či Rosmersholm (2013). V Opere Slovenského národného divadla režíroval vo svetovej premiére komornú operu Martina Burlasa Kóma (2007). Okrem toho spolupracoval s mnohými slovenskými a českými divadlami (Slovenské komorné divadlo Martin, Divadlo Alexandra Duchnoviča v Prešove, Činohra SND, Divadlo Rokoko v Prahe, Národné divadlo Brno). Inscenácie a divadelné projekty Rastislava Balleka pravidelne hosťujú na domácich a zahraničných medzinárodných festivaloch (Divadlo v Plzni, Sterijino pozorje v Srbsku, Nová dráma/New Drama, Divadelná Nitra, festival Eurokaz v Záhrebe, Expo 2000 v Hannoveri). Je laureátom niekoľkých ocenení prestížnej kritickej ankety Dosky vo viacerých kategóriách.

 

Charakteristika tvorby:

Už počas štúdia na Vysokej škole múzických umení vytvoril ako autor dramatizácií a režisér spolu s dramaturgom Martinom Kubranom sériu divadelných inscenácií, ktoré zaujali divákov aj divadelnú kritiku vďaka originálnemu pohľadu na zabudnuté a marginalizované texty slovenskej literatúry – išlo o diela Svetozára Hurbana Vajanského Letiace tiene (Divadlo J. G. Tajovského vo Zvolene, 1994) a Podivíni (VŠMU, 1995) či o torzo z divadelnej hry Mikuláša Dohnányho Odchod z Bratislavy (VŠMU, 1995). Tento záujem o akýsi literárny „chorobopis“ národa rozvíjal aj v Divadle SNP v Martine, kde opäť oživil takmer neznáme slovenské texty – inscenoval Vajanského Pustokvet (1997) a Atómy Boha Gejzu Vámoša (1998) a cyklus uzavrel inscenáciou Bez Boha na svete podľa poviedky Kristíny Royovej (1999). Záujem o národné témy a slovenskú spoločnosť, ako aj o kontroverzné osobnosti slovenských dejín potvrdil aj v ďalších inscenáciách (Krcheň NesmrteľnýTisoHOLLYROTHMojmír II. alebo Súmrak ríše), v ktorých otvára problematiku národných a spoločenských hodnôt, kultúrneho dedičstva, kapitálu, morálnosti verzus amorálnosti národa.

Okrem silnej tendencie uvádzania hier s národnou tematikou možno u Balleka pozorovať aj orientáciu na svetovú dramatickú klasiku (Don Juan, Oresteia, Hamlet, Othello, Macbeth, Koniec hry, Nora), ku ktorej pristupuje netradičným spôsobom, s už „ballekovsky“ overenou metódou autorskej dekonštrukcie. Osobitý umelecký rukopis režiséra je vždy originálny, s dominujúcou viacvýznamovou drobnokresbou, ponúkajúcou širokospektrálne a nadčasové presahy. Charakteristickými atribútmi väčšiny Ballekových inscenácií sú moderný divadelný jazyk, sugestívne obrazy a nenásilná, no predsa nástojčivá morálna výzva tvorcov k divákom – klásť zásadné otázky k téme inscenácie, ktorá sa ich spoločensky dotýka. Toto úsilie dosahuje režisér zväčša typickými, niekoľkými simultánne sa odohrávajúcimi mizanscénami, ktoré na prvý pohľad pôsobia ako zložitá skladačka, no postupne sa rozložia do zreteľného umeleckého odkazu. Takáto koncepčne premyslená a remeselne precízna práca s paralelne prebiehajúcimi dejmi ako aj decentralizácia výstupov slúži režisérovi ako prostriedok na rozvíjanie viacerých tematických línií a približovanie charakterov postáv z rôznych uhlov pohľadu. Vďaka spomínanému postupu môže pracovať s rozmanitými asociáciami, čo neraz vyúsťuje do mrazivej pointy. Režisér Ballek je tvorcom sugestívneho a vizuálne rafinovaného divadla, často postaveného na estetike nepríjemného a škaredého, na drsných až nevkusných výjavoch, ktoré však ako celok ponúka esteticky pôsobivý a ideovo čistý obraz o súčasnosti.

Režiséra Balleka zaraďujeme k minoritnej skupine slovenských režisérov, v inscenáciách ktorých možno sledovať zjavné inšpirácie moderným európskym divadlom, najmä v rovine formálnej. Prostredníctvom inscenácií dokáže nadviazať zmysluplný umelecký dialóg aj s inými divadelnými kultúrami, s patričným ohlasom širokej verejnosti a divadelnej kritiky. Túto viacvrstvovú flexibilitu potvrdzuje spolupráca s divadlami v Českej republike a s inojazyčnými divadlami na Slovensku (Divadlo Alexandra Duchnoviča v Prešove – rusínsky jazyk, Jókaiho Divadlo v Komárne – maďarský jazyk). Pri tvorbe inscenácií často spolupracuje s osvedčeným tímom spolupracovníkov – s dramaturgom Martinom Kubranom, hudobníkom Andrejom Kalinkom a so scénografkou a kostýmovou výtvarníčkou Katarínou Holkovou. Jedným z hlavných cieľov režiséra Balleka je divadelným jazykom pomenovať a zachytávať najmä problematické témy z národnej histórie i súčasnosti, aby prostredníctvom nich upozornil na to, že dejiny sa možno menia, ale ľudstvo ostáva rovnaké.

 

Súpis réžií:

1994 / DJGT, Zvolen / Svetozár Hurban Vajanský, Rastislav Ballek: Letiace tiene

1995 / VŠMU, Bratislava / Mikuláš Dohnány: Odchod z Bratislavy

1995 / VŠMU, Bratislava / Svetozár Hurban Vajanský, Martin Kubran, Rastislav Ballek: Podivíni

1997 / Divadlo SNP, Martin / Svetozár Hurban Vajanský, Martin Kubran, Rastislav Ballek: Pustokvet

1998 / Divadlo SNP, Martin / Gejza Vámoš, Martin Kubran, Rastislav Ballek: Atómy Boha

1999 / Divadlo SNP, Martin / Kristína Royová, Martin Kubran, Rastislav Ballek: Bez Boha na svete

2000 / Divadlo SNP, Martin / Róbert Mankovecký, Tomáš Ciller, Rastislav Ballek: Tri prasiatka

2001 / Divadlo SNP, Martin / Pavol Dobšinský, Róbert Mankovecký, Rastislav Ballek: Popolvár najväčší na svete

2001 / DAD, Prešov / Friedrich Schiller: Paraziti

2001 / Mestské divadlo Žilina / Róbert Mankovecký, Rastislav Ballek: Dr. Jekyll & Mr. Hyde

2001 / DAD, Prešov / Karol Horák: La Musica

2002 / DAD, Prešov / John Steinbeck, Vasiľ Turok: Rovina Tortilla

2002 / DAD, Prešov / Karol Horák: Arbitráž

2002 / Divadlo SNP, Martin / Eva Maliti-Fraňová: Krcheň Nesmrteľný

2002 / Mestské divadlo Žilina / Tomáš Rosický, Rastislav Ballek: Dlhý, Široký a Bystrozraký

2003 / Divadlo Polárka Brno, Česká republika / Jonathan Swift, Martin Kubran: Gulliverovy cesty

2003 / DAD, Prešov / Jana Bodnárová: Sobotná noc

2003 / Mestské divadlo Žilina / Viktor Dyk: Zmúdrenie dona Quijota

2004 / DAD, Prešov / William Shakespeare: Hamlet

2005 / Divadlo Aréna, Bratislava / Rastislav Ballek: Tiso

2005 / Mestské divadlo Žilina / Carlo Goldoni: Sluha dvoch pánov

2005 / Divadlo Rokoko Praha, Česká republika / Iva Volánková: 3sestry2005.cz

2006 / DAD, Prešov / Jan Drda: Čertovské roztopaše

2006 / ND Brno, Česká republika / Rainer Werner Fassbinder: Hořké slzy Petry von Kantové

2007 / Divadlo Aréna, Bratislava / Gejza Dusík, Celo Radványi, Oto Kaušitz: Pod cudzou vlajkou

2007 / Opera SND / Martin Burlas: Kóma

2008 / SKD Martin / Sƚawomir Mrożek: Tango

2008 / DAD, Prešov / Eugène Ionesco: Nosorožec

2008 / SKD Martin / Ladislav Nádaši Jégé, Peter Pavlac, Rastislav Ballek: Cesta životom

2009 / Činohra SND / Rastislav Ballek: HOLLYROTH, anebo Robert Roth spívá Jana Hollého mrzkoti a pomerkováňá

2011 / Činohra SND / Samuel Beckett: Koniec hry

2011 / Divadlo Aréna, Bratislava / Martin Čičvák: Kukura

2011 / Jókaiho divadlo Komárno / Ondrej Šulaj, Rastislav Ballek: Pomocník

2012 / Činohra SND / Aischylos: Oresteia

2012 / Divadlo Aréna, Bratislava / Viliam Klimáček: Holokaust

2013 / ND Brno, Česká republika / Henrik Ibsen: Nora

2013 / SKD Martin / David Drábek: Akvabely

2013 / Divadlo Aréna, Bratislava / Henrik Ibsen: Rosmersholm

2014 / ND Brno, Česká republika / William Shakespeare: Othello

2014 / ND moravskoslezské, Ostrava, Česká republika / William Shakespeare: Macbeth

2015 / Činohra SND / Viliam Klimáček: Mojmír II. alebo Súmrak ríše

2015 / Divadlo Na zábradlí, Praha, Česká republika / Viktor Bodó, Júlia Róbert: Anamnéza

2016 / Divadlo Aréna, Bratislava / Joe Orton: Kľúčovou dierkou

2016 / ND Brno, Česká republika / Molière: Don Juan

2016 / Štúdio 12, Bratislava / George Orwell: Princípy newspeaku

2017 / Divadlo Aréna, Bratislava / Rastislav Ballek: Tiso (obnovená premiéra)

2017 / Štúdio L+S, Bratislava / Tomáš Sedláček, Rastislav Ballek: Ekonómia dobra a zla

2017 / Divadlo Andreja Bagara v Nitre / Mária Rázusová - Martáková: Jánošík

 

Ocenenia:

2005 / DOSKY – za inscenáciu Tiso v štyroch kategóriách: najlepšia inscenácia sezóny, najlepšia scénická hudba sezóny, najlepší mužský herecký výkon sezóny a pre kolektív tvorcov inscenácie v kategórii Objav sezóny

2010 / DOSKY– v kategórii Cena za najlepšiu inscenáciu sezóny za inscenáciu HOLLYROTH, anebo Robert Roth spívá Jana Hollého mrzkoti a pomerkováňá a v kategórii najlepší mužský herecký výkon pre herca Roberta Rotha

2010 / Cena študentskej poroty festivalu Nová dráma/New Drama 2010 za inscenáciu HOLLYROTH, anebo Robert Roth spívá Jana Hollého mrzkoti a pomerkováňá

2012 / Cena nadácie Tatra banky za umenie v kategórii Divadlo za réžiu inscenácie Kukura

2015 / DOSKY – za inscenáciu Mojmír II. alebo Súmrak ríše v piatich kategóriách: najlepšia inscenácia sezóny, najlepšia réžia sezóny, najlepší ženský herecký výkon sezóny, najlepšia scénografia sezóny a najlepšia scénická hudba sezóny

2017 / Cena Počin [Poučn] na festivale KioSK 2017 za svetelný dizajn v inscenácii Princípy newspeaku

2017 / Cena Stana Radiča za Objav roka na festivale Kremnické gagy za inscenáciu Ekonómia dobra a zla

 

Video z inscenácií:

Hollyroth, 2009

archív Slovenského národného divadla, Bratislava

Video nájdete na tomto linku: www.youtube.com/watch?v=rNv31qM18cg

 

Oresteia, 2012 

archív Slovenského národného divadla, Bratislava

Video nájdete na tomto linku: www.youtube.com/watch?v=WzFSt7B4BTE

 

Mojmír II. alebo Súmrak ríše, 2015

archív Slovenského národného divadla, Bratislava

Video nájdete na tomto linku: www.youtube.com/watch?v=xUnSIuZRZQs

A
A
A
.