Martin Kákoš (1955, Bratislava)

Pochádza z divadelníckej rodiny (otec Ján Kákoš bol dramatikom a riaditeľom divadla, matka Dagmar Kákošová herečka, sestra Jana Kákošová dramatička a scenáristka). V roku 1977 absolvoval odbor divadelná réžia na Vysokej škole múzických umení v Bratislave (pod pedagogickým vedením Tibora Rakovského). Po ukončení štúdia pracoval ako režisér v Divadle Andreja Bagara v Nitre, kde zotrval takmer desať rokov (1978 – 1987). V rokoch 1987 – 1990 bol režisérom Poetického súboru Novej scény v Bratislave, kde premiérovo naštudoval hry Karola Horáka Evanjelium podľa Jonáša (Záborského) (1987), Cesta (1988) či Ajtmatovov Deň dlhší ako ľudský vek (1987). V rokoch 1990 – 1991 pôsobil ako umelecký šéf Komornej činohry Novej scény. Po jej zániku ostal režisérom na voľnej nohe. Hosťoval aj vo viacerých slovenských divadlách (Divadlo Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene, Divadlo Jonáša Záborského v Prešove, Štátne divadlo v Košiciach). Vytvoril takmer päťdesiat televíznych filmov, inscenácií, dokumentov a hudobno-zábavných programov (Čierna ovca, 1985; Balada o mŕtvych očiach, 1988; Infantkine narodeniny, 1991; Hon na čarodejnice, 1994; Herodes a Herodias, 1996; Zázračná láska, 1996), pričom pri mnohých bol aj autorom scenára. V rokoch 1996 – 2006 pracoval ako režisér programového centra dramatických programov Slovenského rozhlasu. Od roku 2007 do roku 2011 bol umeleckým riaditeľom bratislavského Divadla Nová scéna a v rokoch 2009 – 2010 predsedom Rady Slovenskej televízie. Od roku 2012 je členom Rady Rozhlasu a televízie Slovenska (RTVS). Je autorom niekoľkých divadelných a rozhlasových adaptácií a hier.

Charakteristika tvorby:

Ako mladý režisér v nitrianskom Divadle Andreja Bagara začal sériou inscenácií novšej slovenskej a svetovej drámy (T. Williams, Ö. von Horváth, J. Solovič) a menej známej dramatickej spisby (V. Kondratiev: Dovolenka po zranení, 1982; Šúdraka: Klenotnica kvetov, 1983). Uznanie si získal inscenáciami Hviezdoslavovho Herodes a Herodias (1983), Šaltenisovej Heš, zubatá, heš (1983) a Ajtmatovovho Deň dlhší ako ľudský vek (1987). Spolu s Jozefom Bednárikom sa spolupodieľal na zlatej ére nitrianskeho divadla, a to najmä s inscenáciami (A. N. Ostrovskij: Aj múdry schybí, 1980 a Dievča bez vena, 1986; Ö. von Horváth: Don Juan sa vracia z vojny, 1982; F. L. Baum, D. Kárová: Čarodejník z krajiny Oz, 1981; J. Kákošová: Domov bezmenných, 1985).

V inscenáciách často kladie dôraz na racionálnu motiváciu konania postáv v dramatických situáciách. K textu má vždy aktívny, tvorivý vzťah a od začiatku ho zaujímajú predovšetkým drámy s ostrým konfliktom, ktoré hovoria o závažných problémoch a otázkach a prinášajú generačnú výpoveď súčasnej spoločnosti. I keď nie je jednoznačne žánrovo vyhranený, jeho inscenácie oscilujú medzi komickým a tragickým. Podstatnú časť jeho tvorby reprezentujú klasické drámy, ako aj poetické predlohy (inklinujúce k línii poetického realizmu) založené na sile metafory a mnohovýznamovosti (I. Örkény: Hľadači kľúčov, 1984; A. Wagenstein: Hviezdy nad hlavou, v očiach slzy, 1986; V. Braun: Veľký mier, 1989). V posledných rokoch sa venuje réžii pôvodných muzikálov, na ktorých sa pravidelne podieľa aj ako autor libreta (M. Kákoš, G. Dušík, M. Sarvaš: František z Assisi; M. Kákoš, G. Dušík, P. Uličný: Quo vadis; M. Kákoš, M. Brezáni, Ľ. Horňák: Mata Hari; P. Jaroš, M. Kákoš, K. Peteraj: Tisícročná včela alebo Ľ. Horňák, M. Kákoš, M. Brezáni: Madame de Pompadour).

 

Súpis réžií:

1977 / Vysoká škola múzických umení v Bratislave / Johann Friedrich Schiller: Mária Stuartová

1978 / Divadlo Nová scéna, Bratislava / Pablo Neruda: Sláva a smrť Joaquína Murietu

1978 / Krajové divadlo Nitra / Tennessee Williams: Zostupujúci Orfeus

1978 / Krajové divadlo Nitra / Ján Solovič: Pozor na anjelov

1979 / Krajové divadlo Nitra / Ben Jonson: Volpone

1980 / Divadlo Andreja Bagara v Nitre / Alexander Nikolajevič Ostrovskij: Aj múdry schybí

1981 / Divadlo Andreja Bagara v Nitre / Frank Lyman Baum, Darina Kárová: Čarodejník z krajiny OZ

1982 / Divadlo Andreja Bagara v Nitre / Ödön von Horváth: Don Juan sa vracia z vojny

1982 / Divadlo Andreja Bagara v Nitre / Šúdraka: Klenotnica kvetov

1982 / Divadlo Andreja Bagara v Nitre / Viačeslav Kondratiev: Dovolenka po zranení

1983 / Divadlo Andreja Bagara v Nitre / Carlo Goldoni: Impresário zo Smyrny

1983 / Divadlo Andreja Bagara v Nitre / Pavol Országh Hviezdoslav: Herodes a Herodias

1983 / Divadlo Andreja Bagara v Nitre / Saulius Šaltenis: Heš, zubatá, heš!

1983 / Divadlo pre deti a mládež, Trnava / Carlo Gozzi: Havran

1984 / Divadlo Andreja Bagara v Nitre / Percy Bysshe Shelley: Cenciovci

1984 / Divadlo Andreja Bagara v Nitre / István Örkény: Hľadači kľúčov

1985 / Divadlo Andreja Bagara v Nitre / Jana Kákošová: Domov bezmenných

1985 / Divadlo Andreja Bagara v Nitre / Karel Steigerwald: Foxtrot

1985 / Divadlo Andreja Bagara v Nitre / Jevgenin Ľvovič Švarc: Nahý kráľ

1986 / Divadlo Andreja Bagara v Nitre / Alexander Nikolajevič Ostrovskij: Dievča bez vena

1986 / Divadlo Andreja Bagara v Nitre / Angel Wagenstein: Hviezdy nad hlavou, v očiach slzy

1987 / Divadlo Nová scéna, Bratislava / Karol Horák: Evanjelium podľa Jonáša (Záborského)

1987 / Divadlo Andreja Bagara v Nitre / Ion Druce: V mene zeme a slnka

1987 / Divadlo Nová scéna, Bratislava / Čingiz Ajtmatov: Deň dlhší ako ľudský vek

1988 / Divadlo Nová scéna, Bratislava / Karol Horák: Cesta

1989 / Divadlo Nová scéna, Bratislava / Volker Braun: Veľký mier

1989 / Divadlo Nová scéna, Bratislava / Jozef Mokoš, Martin Kákoš: Ukradnutý čas

1990 / Divadlo Nová scéna, Bratislava / Jean Anouilh: Pekár, pekárka a ich učeň

1991 / Komorná činohra Novej scény, Bratislava / Jiří Voskovec, Jan Werich: Helenka to má rada alebo Slamený klobúk

1991 / Komorná činohra Novej scény, Bratislava / William M. Hoffman: Tak jest

1991 / Štátne divadlo Košice / Marcel Achard: Idiotka

1992 / Bábkové divadlo Žilina / Jozef Mokoš, Martin Kákoš: Ukradnutý čas 

1993 / Divadlo Andreja Bagara v Nitre / Alfred de Musset: S láskou sa neradno zahrávať

1995 / Divadlo Andreja Bagara v Nitre / Jozef Cíger Hronský, Marek Maďarič, Martin Kákoš: Jozef Mak

1997 / Divadlo Andreja Bagara v Nitre / Ludvig Holberg: Jeppe z vŕšku

1997 / Divadlo Andreja Bagara v Nitre / Mark Twain, Martin Kákoš, Ivan Vojtek st.: Tom Sawyer a tí druhí

1999 / Bratislavské bábkové divadlo/ Václav Šúplata: Nafukovacia rozprávka

2000 / Štátne divadlo Košice / Jevgenij Ľvovič Švarc: Popoluška

2000 / Divadlo Andreja Bagara v Nitre / Jana Kákošová, Henrich Leško: Báthoryčka

2002 / Divadlo Jonáša Záborského, Prešov / Ray Cooney: Lekárske tajomstvo

2003 / Divadlo Andreja Bagara v Nitre / Alan Ayckbourn: Z času na čas

2004 / Divadlo Jonáša Záborského, Prešov / Éva Pataki: Edith a Marlene

2005 / Divadlo Jonáša Záborského, Prešov / Jana Kákošová, Henrich Leško: Báthoryčka

2005 / Divadlo Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene / Molière: Lakomec

2005 / Štátne divadlo Košice / Thomas Walter Brandon: Charleyho teta

2006 / Divadlo Jonáša Záborského, Prešov / Bengt Ahlfors: Posledná cigara

2006 / Divadlo Jonáša Záborského, Prešov / Neil Simon: Čudný pár

2006 / Divadlo Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene / Aristofanes: Lýsistrata

2007 / Divadlo Jonáša Záborského, Prešov / Nikolaj Koljada: Sliepka

2007 / Divadlo Jonáša Záborského, Prešov / Martin Kákoš, Gabo Dušík, Martin Sarvaš: František z Assisi

2008 / Divadlo Nová scéna, Bratislava / Jiří Brdečka, Jan Rychlík, Vlastimil Hála: Limonádový Joe

2009 / Divadlo Nová scéna, Bratislava / Martin Kákoš, Gabo Dušík, Martin Sarvaš: František z Assisi

2011 / Divadlo Jonáša Záborského, Prešov / Martin Kákoš, Gabo Dušík, Peter Uličný: Quo vadis

2012 / Divadlo Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene / Ray Cooney: Lekárske tajomstvo

2013 / Divadlo Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene / Henrich Leško, Marek Maďarič: Prekliaty básnik

2013 / Divadlo Nová scéna, Bratislava / Martin Kákoš, Marián Brezáni, Ľubomír Horňák: Mata Hari

2013 / Divadlo Nová scéna, Bratislava / Peter Jaroš, Martin Kákoš, Kamil Peteraj: Tisícročná včela

2014 / Štátne divadlo Košice / Rudolf Shuster: Bocatius

2015 / Divadlo Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene / Antonín Procházka: Celebrity s. r. o.

2016 / Divadlo Nová scéna, Bratislava / Ľubomír Horňák, Martin Kákoš, Marián Brezáni: Madame de Pompadour

2016 / Divadlo Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene / Brandon Thomas: Charleyho teta

2019 / Divadlo Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene / Alfred de Musset: S láskou sa nezahráva

 

Ocenenia:

2007 / Výročná cena Literárneho fondu v oblasti divadla za réžiu pôvodného slovenského muzikálu František z Assisi

2009 / Výročná cena Literárneho fondu v oblasti rozhlasovej tvorby

 

 

Video z inscenácií:

JEPPE Z VŔŠKU, 1997

archív Divadla Andreja Bagara v Nitre

Video nájdete na tomto linku: www.youtu.be/02ZJSlsFHEU

 

SLIEPKA, 2007

archív Divadla Jonáša Záborského, Prešov

Video nájdete na tomto linku: www.youtu.be/2SigRPxXicg

 

TISÍCROČNÁ VČELA, 2013

archív Divadla Andreja Bagara v Nitre

Video nájdete na tomto linku: www.youtu.be/gZaSeBQbFy8

A
A
A
.