Udalosti

Divadelný kalendár

Malé ženy

Slovenské národné divadlo

Deti

Slovenské národné divadlo

HAUERLAND

Divadlo Jozefa Gregora Tajovského

Tatiana Kučerenková

herečka (75 rokov)

Gustáv Herényi

herec, asistent réžie (70 rokov)

René Parák

divadelný publicista, manažér, spoluzakladateľ ocenenia DOSKY, (50 rokov)

Miloslav Bucek

baletný umelec (80 rokov)

Osem žien

Divadlo Alexandra Duchnoviča

Eva Šenkyříková

baletná umelkyňa, pedagogička (65 rokov)

Renáta Rundová

herečka (50 rokov)

Katarína Hollá

kostýmová výtvarníčka (60 rokov)

Katarína Sninská

choreografka, pedagogička (50 rokov)

Zdeněk Šánský

kostýmový vytvarník (85 rokov)

Jan Kocman

kostýmový výtvarník (50 rokov)

Jozef Bikár

tanečník (60 rokov)

Karol Izakovič-Podolinský

prekladateľ (120. výročie narodenia)

Monika Caunerová

tanečnica, pedagogička (50 rokov)

Ján Jamnický

režisér, herec, pedagóg (115. výročie narodenia)

Subjekt: Gulliver

Divadlo Jána Palárika v Trnave

Olga Janatová

baletná umelkyňa (120. výročie narodenia)

Ladislav Luknár

dramatik (110. výročie narodenia)

Vladimír Strnisko

režisér, dramaturg, pedagóg, prekladateľ, umelecký šéf Divadla na korze, Bratislava (1969 – 1970), riaditeľ Činohry Slovenského národného divadla, Bratislava (2010 – 2011), (85 rokov)

Elena Colombová

baletná umelkyňa (85. výročie narodenia)

Miloš Mistrík

teatrológ, pedagóg (70 rokov)

Milada Synková

korepetítorka, pedagogička (90 rokov)

Miklós Forgács

dramaturg, dramatik, režisér (50 rokov)

Zuzana Kozánková

choreografka, tanečnica, pedagogička, publicistka (50 rokov)

Mária Šamajová

bábkoherečka (55 rokov)

Mária Kožuchová

bábkoherečka (100. výročie narodenia)

Meno

Spišské divadlo

Pavol Bagin

dirigent, skladateľ, šéf opery Slovenského národného divadla, Bratislava (1971 – 1983), (90. výročie narodenia)

Jozef Stražan

herec (80. výročie narodenia)

Mária Vlková-Smutná

pedagogička, operná speváčka (110. výročie narodenia)

Roman Valkovič

bábkoherec (60 rokov)

František Veres

tanečník, mím (85 rokov)

Jarmila Frličková

operná speváčka, herečka (60 rokov)

Ivica Ozábalová

bábkoherečka, publicistka, predsedníčka SC UNIMA, pracovníčka Divadelného ústavu, Bratislava, (80 rokov)

Ivan Hudák

scénograf (55. výročie narodenia)

Vladislava Fekete

dramaturgička, prekladateľka, režisérka, riaditeľka Divadelného ústavu, Bratislava (2006 – ), (50 rokov)

Pavel Borák

scénický výtvarník (50 rokov)

Božena Brella-Tóthová

choreografka, tanečnica, pedagogička, (60. výročie narodenia)

Bonviván

Divadlo Nová scéna

Helena Slavíková

bábkoherečka (90 rokov)

Helena Dvořáková

publicistka, spisovateľka, novinárka, recenzentka (80 rokov)

Juraj Hurný

operný spevák (75 rokov)

Ida Hledíková

teatrologička, pedagogička, dramaturgička (65 rokov)

Miroslava Kovářová

tanečnica, choreografka, pedagogička, zakladateľka a riaditeľka festivalu Bratislava v pohybe, (65 rokov)

Jana Liptáková

dramaturgička, umelecká šéfka Divadla Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene (2006 – 2008), (80. výročie narodenia)

Svetlana Škovranová

herečka (70 rokov)

Gizela Veclová

operná a muzikálová speváčka (100. výročie narodenia)

Irena Pavlitová

choreografka, pedagogička (90. výročie narodenia)

Štefan Tóth

choreograf, pedagóg, folklorista (100. výročie narodenia)

Viera Hladká

herečka, pedagogička (80. výročie narodenia)

Pavel Plšek

baletný umelec, choreograf (60 rokov)

Hlavný bubeník / Головный тарабанщік

Divadlo Alexandra Duchnoviča

Vyučovanie Dony Margarity

Divadlo bez masky

Nina Balcarová

herečka (125. výročie narodenia)

Ivan Štefan Šenšel

ochotnícky herec, režisér (100. výročie narodenia)

Jozef Zajko

baletný umelec, choreograf, režisér, umelecký šéf Baletu Slovenského národného divadla, Bratislava (1955 – 1957), (100. výročie narodenia)

Alexander Duchnovič

dramatik, spisovateľ, básnik, novinár (220. výročie narodenia)

Igor Kovačovič

choreograf, tanečník (85 rokov)

Sergej Kopčák

operný spevák (75 rokov)

Mária Sýkorová

herečka (135. výročie narodenia)

Jekyll & Hyde

Divadlo P. O. Hviezdoslava

Ľubomír Ačai

baletný umelec (70 rokov)

Pribina (Making of)

Divadlo Andreja Bagara v Nitre

Emil Göllner

dramatik, pedagóg, osvetový pracovník (105. výročie narodenia)

Jozef Podhradský

dramatik (200. výročie narodenia)

Karel Adam

dirigent, bývalý riaditeľ Divadla Romathan, Košice (1997 – 2014), (70 rokov)

Jaroslava Hupková

bábkoherečka (70 rokov)

Katarína Kyjovská

baletná umelkyňa, pedagogička (50 rokov)

Rudolf Sloboda

spisovateľ, dramatik (85. výročie narodenia)

Konformista

Slovenské národné divadlo

Pavol Zelenay

hudobný skladateľ, publicista (95 rokov)

Marta Siková

bábkoherečka, inšpicientka (75 rokov)

Tamar Corpona, vl. menom Marta Tamara Pokorná, vydatá Bagarová

tanečnica, choreografka, pedagogička (115. výročie narodenia)

Ján Ďurčo

operný spevák (60 rokov)

Je dôležité mať Filipa

Divadlo Aréna

Eva Jenisová

operná speváčka (60 rokov)

František Krištof Veselý

herec, operetný spevák, režisér (120. výročie narodenia)

Karola Cermak-Šimáková

scénografka (60 rokov)

Vladimír Kubovčík

operný spevák (70 rokov)

Mikuláš Štefan Gojda

režisér, herec, publicista (100. výročie narodenia)

Sidónia Haljáková-Gajdošová

operná speváčka (75 rokov)

Ladislav Šimon

prekladateľ, literárny vedec (85 rokov)

Beáta Gogová

baletná umelkyňa, inšpicientka (60 rokov)

Marián Jurík

muzikológ, recenzent, publicista, umelecký šéf Opery Slovenského národného divadla, Bratislava (1983 – 1988), (90. výročie narodenia)

Mária Kudláčová

tanečnica (60 rokov)

O nič nejde

Nové divadlo v Nitre

Budete mať luft!

Slovenské národné divadlo

Púpätko

Divadlo Jána Palárika v Trnave

Zlatá lýra

Divadlo Andreja Bagara v Nitre

Naďa Jurkovská

tanečnica (55 rokov)

Mária Kecskésová

bábkoherečka, herečka, pedagogička (50 rokov)

Jaskyňa

Divadlo K

Zuzana Sliacka

tanečnica, pedagogička (50 rokov)

Magdaléna Blahušiaková

operná speváčka, pedagogička (80 rokov)

Ján Blanský

herec (90. výročie narodenia)

Ján Kende

dirigent (95 rokov)

Zuzana Janeková

choreografka (60 rokov)

Pressburger Fight Club

Divadlo P. O. Hviezdoslava

Zdeněk Košler

dirigent (95. výročie narodenia)

Ľubica Krénová

teatrologička, publicistka, riaditeľka Slovenského inštitútu v Prahe (2020 – ), (60 rokov)

Mária Harnádková

operná speváčka (85 rokov)

Rudolf Látka

herec, režisér (110. výročie narodenia)

Igor Dohovič

dirigent, riaditeľ Štátneho divadla Košice (2019 – 2020), (50 rokov)

Albert Vojtech Pagáč

herec (105. výročie narodenia)

Eva Hlaváčová

herečka (80 rokov)

Gabriela Dzuríková

herečka (50 rokov)

KISSKERYMAD

PAKT Kultúrne centrum

Rozhovor s členkou kultu

Mestské divadlo Žilina

SME KRAJINA: Príbeh ľudí, priehrady a času.

Divadlo Jozefa Gregora Tajovského

bazén (bez vody)

Divadlo bez masky

Ivanov / Іванов

Divadlo Alexandra Duchnoviča

Dita Predmerská

bábkoherečka (90. výročie narodenia)

Pavol Dobšinský

spisovateľ (195. výročie narodenia)

Ján Vaculík

operný spevák (60 rokov)

Deana Horváthová-Jakubisková

herečka (65 rokov)

František Rell

režisér, dramaturg, prekladateľ, umelecký šéf opery Divadla Jozefa Gregora Tajovského v Banskej Bystrici (1959 – 1962), umelecký šéf a riaditeľ divadla Tatra Revue, Bratislava (1963 – 1970), (110. výročie narodenia)

Klub hypochondrov

Spišské divadlo

Ján Konstanty

operný spevák (75 rokov)

Ivan Stodola

dramatik (135. výročie narodenia)

Alžbeta Lalková

tanečnica (70 rokov)

Jozef Novan

režisér (85. výročie narodenia)

Daniel Matej

hudobný skladateľ, pedagóg (60 rokov)

Sklenený zverinec

Divadlo Aréna

Tido J. Gašpar

spisovateľ, dramaturg, publicista (130. výročie narodenia)

Ľudmila Hudecová

operná speváčka (65 rokov)

Arnold Judt

operný spevák (85. výročie narodenia)

Škvrny na slnku

Mestské divadlo Actores Rožňava

Dušan Jarjabek

operný spevák (70 rokov)

Berco Augustíny st.

ochotník (150. výročie narodenia)

Danuša Dolinková

tanečnica, pedagogička (50 rokov)

Ivan Giač

herec (80 rokov)

Tibor Vadaš

herec (115. výročie narodenia)

Bohuš Petrik

herec (90. výročie narodenia)

Jana Šomošiová

operná a muzikálová speváčka (60 rokov)

Juraj Bindzár

režisér, dramaturg, dramatik, hudobník (80. výročie narodenia)

František Pokorný

tanečník, choreograf, režisér, publicista (90 rokov)

Milan Sládek

mím, režisér, riaditeľ Divadelného štúdia Bratislava (1967 – 1968), riaditeľ a umelecký šéf súboru Divadla Aréna, Bratislava (1992 – 2002), (85 rokov)

Ján Ladislav Kalina

publicista, dramatik, dramaturg, pedagóg (110. výročie narodenia)

Kató Boldoghyová

herečka (80. výročie narodenia)

Ivana Skybová

baletná umelkyňa, pedagogička (50 rokov)

Dušan Kaprálik

herec (75 rokov)

Eva Maliti-Fraňová

dramatička, prekladateľka (70 rokov)

Ondrej Jariabek

herec, pedagóg (115. výročie narodenia)

Anna Blšťáková

bábkoherečka (100. výročie narodenia)

Jozef Haščák

scénograf, grafik (75. výročie nardoenia)

Peter Ničík

dramaturg, prekladateľ (60 rokov)

Hekuba

Slovenské komorné divadlo Martin

Hra pre dvoch

Divadlo Nová scéna

Peter Mankovecký

herec, hudobný skladateľ, pedagóg (55. výročie narodenia)

Igor Kasala

herec (55 rokov)

Jana Gogová

baletná umelkyňa (80 rokov)

Ferdinand Hoffmann

režisér, prekladateľ, dramaturg (115. výročie narodenia)

Miloš Ruppeldt ml.

dramaturg, prekladateľ (70. výročie narodenia)

Judita Ďurdiaková

herečka (75. výročie narodenia)

Elena Antalová

redaktorka, dramatička, osvetová pracovníčka (85 rokov)

Mária Bugová

korepetítorka (70 rokov)

Milan Gerjak

spevák (80. výročie narodenia)

Alica Pastorová

baletná umelkyňa, dramaturgička, pedagogička, publicistka (95. výročie narodenia)

Koncert na želanie

Slovenské národné divadlo

Búrlivé výšiny

Divadlo Jána Palárika v Trnave

Spleť

Divadelné centrum

Vojtech Schrenkel

operný spevák (85. výročie narodenia)

Mária Mázorová

choreografka (95. výročie narodenia)

Dita Marenčinová

muzikologička, hudobná kritička (80 rokov)

Kvetoslava Salingerová

baletná umelkyňa (55 rokov)

Miriam Kalinková

bábkoherečka, pedagogička (50 rokov)

Zuzana Lásková

choreografka (60 rokov)

Imrich Jenča

režisér, herec (105. výročie narodenia)

Pavol Bútor

choreograf, pedagóg, folklorista, tanečník (75. výročie narodenia)

Naďa Földváriová

hudobná a divadelná historička (90. rokov)

Anton Gymerský

herec (105. výročie narodenia)

Kocúrkovo

Slovenské národné divadlo

Miloš Pietor

režisér, umelecký šéf súboru Divadla Slovenského národného povstania Martin (1965 – 1968), riaditeľ Slovenského národného divadla, Bratislava (1990 – 1991), (90. výročie narodenia)

Generácia Z – Fantomas

Divadlo P. O. Hviezdoslava

Henrich Hoffstädter

baletný umelec (100. výročie narodenia)

Jana Bittnerová

herečka (60 rokov)

Leopold Lahola

dramatik, scenárista, filmový režisér (105. výročie narodenia)

Dušan Tarageľ

herec (75 rokov)

Jana Cviková

spisovateľka, prekladateľka (60 rokov)

Peter Grigorievič Bogatyriov

etnograf, teatrológ (130. výročie narodenia)

Nora Nosterská

grafická dizajnérka, projektová manažérka (60 rokov)

Natália Korotkovová

korepetítorka (60 rokov)

Krista Bendová

spisovateľka, dramatička (100. výročie narodenia)

Marta Sládečková

herečka (65 rokov)

Michaela Jurovská

prekladateľka (80 rokov)

Ružena Porubská

herečka (115. výročie narodenia)

Ivan Lacika

historik umenia, dlhoročný pracovník Divadelného ústavu, Bratislava (80 rokov)

Peter Sklár

herec (55 rokov)

Jozef Soták

baletný umelec, pedagóg (95. výročie narodenia)

Martin Malachovský

operný spevák (55 rokov)

Elena Kleisová

herečka (95. výročie narodenia)

Miroslav Hájek

spevák (100. výročie narodenia)

Miroslav Matejka

scénograf (75 rokov)

Jaroslav Kyzlink

dirigent (50 rokov)

Lá-á-á-ska

Spišské divadlo

Nevesta alebo Zdá sa, že hrmí

​​​​​​​Divadlo Andreja Bagara v Nitre

Imre Madách

dramatik (200. výročie narodenia)

Josef Petr

dirigent, zbormajster, pedagóg (120. výročie narodenia)

Zora Jaurová

kultúrna manažérka, dramaturgička (50 rokov)

Anna Simková ml.

kostýmová výtvarníčka (65 rokov)

Oľga Sýkorová

herečka (105. výročie narodenia)

Bedřich Jeřábek

riaditeľ Slovenského národného divadla, Bratislava (1920 – 1922), (140. výročie narodenia)

Milada Filipčíková

bábkoherečka (70 rokov)

Edvard Hagerup Grieg

hudobný skladateľ (180. výročie narodenia)

Juraj Slezáček

herec, pedagóg (80. výročie narodenia)

Alžbeta Trgová

operná speváčka (60 rokov)

Karol Machata

herec (95. výročie narodenia)

Karol L. Zachar

herec, režisér, kostýmový výtvarník, pedagóg (105. výročie narodenia)

Alexej Nikolajevič Tolstoj

prozaik (140. výročie narodenia)

Jevgenij Jevgenijevič Nesterenko

operný spevák (85. výročie narodenia)

Jindřich Volejníček

baletný umelec, pedagóg (90. výročie narodenia)

Táto izba sa nedá zjesť

Mestské divadlo Žilina

Vladimír Malakhov

baletný umelec, choreograf (55 rokov)

Karol Strážnický

režisér, herec, pedagóg (85 rokov)

Karol Kevický

dirigent, autor scénickej hudby (50 rokov)

Ján Vdovják

dramaturg, prekladateľ, dramatik (95. výročie narodenia)

Tomáš Žilinčík

herec (80. výročie narodenia)

Naďa Šimunová

kostýmová výtvarníčka (70 rokov)

Milan Ferenčík

scénograf (70 rokov)

Peter Kováč

divadelný teoretik, dramaturg, prekladateľ (65 rokov)

Joe Orton

dramatik (90. výročie narodenia)

Miroslav Štauder

tanečník, choreograf, tanečný pedagóg (85. výročie narodenia)

František Oktavec

literárny a divadelný kritik, prekladateľ (105. výročie narodenia)

Emőd Takáts

herec, režisér, riaditeľ Jókaiho divadla v Komárne (1979 — 1989; 1998 — 1999), (80. výročie narodenia)

Liudmyla Zhytnykova

baletka (65 rokov)

Anastázia Lengyelová

bábkoherečka (90 rokov)

Štefan Martin Sokol

dramaturg, dramatik (95. výročie narodenia)

Valerij Kupka

prekladateľ, dramaturg (60 rokov)

Juraj Predmerský

herec, dabér (65 rokov)

Lujza Exelová-Grossová

herečka (105. výročie narodenia)

Ľudovít Marcinger

korepetítor (90 rokov)

Ilja Zeljenka

hudobný skladateľ (90. výročie narodenia)

Viktor Málek

dirigent (100. výročie narodenia)

Eva Gašparová

herečka (60 rokov)

Bohuš Zvrškovec

režisér (80 rokov)

Peter Martin Rapoš

tanečník, tanečný pedagóg, divadelný kritik (90 rokov)

Václav Kalina

tanečník, choreograf, umelecký šéf baletu Slovenského národného divadla, Bratislava (1920 — 1922), (140. výročie narodenia)

Ivan Vojtek st.

herec, režisér, dramatik a prozaik (65 rokov)

Elo Romančík

herec (100. výročie narodenia)

Perplex

Divadlo Jozefa Gregora Tajovského

Marta Roszkopfová

scénografka (75 rokov)

Bohuš Slezák

dirigent (100. výročie narodenia)

Na ruinách / На руїнах

Divadlo Alexandra Duchnoviča

Unavená žiadosť

Divadlo SkRAT

Jozef Úradník

herec, pedagóg, umelecký šéf činohry Štátneho divadla Košice (1986 — 1989; 2004 — 2013), (70 rokov)

Slavomír Jakubek

dramaturg, riaditeľ Opery Slovenského národného divadla, Bratislava (2015 — 2018), (65 rokov)

Jana Valocká

herečka (55 rokov)

Jela Bučková

herečka (80 rokov)

Vladimír Obšil

herec (65 rokov)

Amadeus ’22

Ticho a spol.

Palárik (a to jeho teátro)

Divadlo Jána Palárika v Trnave

Ľudmila Brozmanová

kostýmová výtvarníčka (110. výročie narodenia)

Jozef Rosinský

hudobný skladateľ (125. výročie narodenia)

Miroslav Fischer

režisér, umelecký šéf opery (1968 — 1969) a riaditeľ Slovenského národného divadla, Bratislava (1990 — 1998), (90. výročie narodenia)

Boris Kudlička

scénograf (50 rokov)

Jaroslav Malina

scénograf (85. výročie narodenia)

Ľudo Zelienka (ps. Ujo z Detvy)

prozaik a dramatik (105. výročie narodenia)

Ján Rozner

divadelný kritik, prekladateľ, dramaturg (100. výročie narodenia)

Ján Štefan Rybárik

herec (90. výročie narodenia)

Werther

Štúdio 12

Nikdy navždy

Divadlo DPM

Pavol Gábor

operný spevák (90. výročie narodenia)

Ján Štrbák

režisér, dramatik, prekladateľ, vysokoškolský pedagóg (50 rokov)

Tatiana Maťašovská

herečka (95 rokov)

Marta Žilková

literárna a divadelná kritička (80 rokov)

Miklós Vojtek

tanečník, tanečný pedagóg, historik (75 rokov)

Edmond

Divadlo Jonáša Záborského Prešov

Všetko o ženách

Spišské divadlo

Róbert Szücs

operný spevák (80. výročie narodenia)

Karine Migromovna Alaverdjan

pedagogička klasického tanca, tanečnica (70 rokov)

Božena Lenhardová

operná speváčka (80. výročie narodenia)

Tibor Rakovský

režisér (100. výročie narodenia)

Ján Greššo

herec, riaditeľ Divadla Andreja Bagara v Nitre (2001 — 2016), (70 rokov)

Alžbeta Svobodová

operná speváčka (90. výročie narodenia)

Otočte kone! (Smrť Jozefa Chovanca)

Štátne divadlo Košice

Marie Šponarová

operná speváčka (125. výročie narodenia)

Ladislav Neshyba st.

operný spevák (95. výročie narodenia)

Dievča z morského dna

Divadlo Na Peróne

Mátyás Dráfi

herec, riaditeľ Maďarského oblastného divadla Komárno (1969 — 1971), (80 rokov)

Štefan Kocán

operný spevák (50 rokov)

Osvald Zahradník

dramatik, umelecký šéf činohry Slovenského národného divadla (1976 — 1979), hlavný dramaturg činohry Slovenského národného divadla (1978 — 1979), (90. výročie narodenia)

Adriana Krúpová

herečka, dramatička (60 rokov)

Stanislav Ďuriš

zbormajster (90. výročie narodenia)

Stanislava Vaníčková

kostýmová výtvarníčka (95 rokov)

Elena Pomšárová

baletka, choreografka, pedagogička (85. výročie narodenia)

Peter Martinček

hudobný skladateľ (60. výročie narodenia)

Jozef Hanúsek

herec, kabaretiér (95. výročie narodenia)

Macbeth

Slovenské národné divadlo

František Desset

herec (80. výročie narodenia)

Igor Makovický

bábkoherec, herec (75. výročie narodenia)

Petra Fornayová

performerka, choreografka, režisérka (50 rokov)

Ľubomír Paulovič

herec, režisér ( 70 rokov)

Stanislav Martiš

operný spevák (90. výročie narodenia)

Jozef Malík

korepetítor (70. výročie narodenia)

Joe Alegado

americký choreograf (70 rokov)

Čistý dom

Slovenské národné divadlo

Mojmír Caban

herec (55 rokov)

MARAT/SADE

Štátne divadlo Košice

Dánske dievča

Štúdio 12

Melánia Vaneková

mímka, tanečnica, choreografka (80 rokov)

Miroslav Kasprzyk

mím (60 rokov)

Izabela Pažitková

prekladateľka, publicistka (75 rokov)

Coco Chanel

Mestské divadlo Žilina

Miriam Kujanová

členka umeleckého súboru Divadla z Pasáže (50 rokov)

Rozsobáše

Divadlo Andreja Bagara v Nitre

Eduard Kudláč

režisér (50 rokov)

Anna Kajabová

operná speváčka (85. výročie narodenia)

Robert Roth

herec (50 rokov)

Iokasté

Slovenské komorné divadlo Martin

Rojko

Nové divadlo

Stano Dančiak

herec (80. výročie narodenia)

Otylie Beníšková

herečka (140. výročie narodenia)

Koloman Kovács

zbormajster, dirigent (75 rokov)

Erzsébet Tóthová

herečka (70 rokov)

Zázračná cesta králika Eduarda

Divadlo Jozefa Gregora Tajovského

Katarína Vrzalová-Hrobárová

herečka (100. výročie narodenia)

Tadeáš Salva

hudobný skladateľ, dramaturg, vysokoškolský pedagóg (85. výročie narodenia)

Troilos a Kressida

Divadlo Jána Palárika v Trnave

László Tóth

herec (100. výročie narodenia)

Žobrácka opera

Divadlo Alexandra Duchnoviča

Brigita Bobulová

herečka, režisérka amatérskych súborov (90. výročie narodenia)

Vážení susedia, zamykajte vchod

Divadlo GunaGu

Pandémia+

Kultúrne centrum P*AKT

Jak ti dupou králíci?

PRAKTIKÁBEL / 2 črepy feat Tereza

Marta Nováková

bábkoherečka, herečka (80. výročie narodenia)

Alexander Letko

inšpicient (105. výročie narodenia)

Jolana Hollá-Mažári

herečka (95. výročie narodenia)

Peter Rúfus

herec (65 rokov)

Hrôzostrašné príbehy strýka Montaguea

Divadlo Jonáša Záborského Prešov

Ján Blaho

choreograf (75 rokov)

Anna Javorková

herečka, pedagogička (70 rokov)

Nevesta

Divadlo Astorka Korzo´90

Ján Szelepcsényi

hudobný skladateľ, muzikológ, dirigent, dramaturg, redaktor, vysokoškolský pedagóg (85 rokov)

Bohumil Relský (vl. menom Tichý)

choreograf, tanečník (120. výročie narodenia)

Gizela Miháliková

dramaturgička, divadelná a filmová teoretička, prekladateľka (85 rokov)

Alexander Bada

herec (105. výročie narodenia)

Anna Martvoňová

operná speváčka (100. výročie narodenia)

Božena Slančíková-Timrava

prozaička (155. výročie narodenia)

Zuzana Uličianska

divadelná kritička, publicistka, dlhoročná predsedníčka Slovenského centra AICT (60 rokov)

Karol Tóth

tanečník, choreograf, umelecký šéf baletu Slovenského národného divadla, Bratislava (1961 — 1972; 1980 — 1989), vysokoškolský pedagóg, (90. výročie narodenia)

Tibor Kopócs

scénograf (85 rokov)

Dušan Štefánek

dirigent (65 rokov)

Sylvia Turbová

herečka (75. výročie narodenia)

Endokanabinoid

Divadlo Stoka

Roman Polák

režisér, vysokoškolský pedagóg (65 rokov)

Rudolf Šulák

dirigent (115. výročie narodenia)

Rafael G. Avnikjan

baletný majster, choreograf (70 rokov)

Pavol Čisárik

scénograf (65 rokov)

Sergej Tolstov

operný spevák (60 rokov)

Libuša Gymerská

herečka (100. výročie narodenia)

Milan Kopačka

operný spevák (90. výročie narodenia)

Ildikó Benes

herečka (70 rokov)

Pani Bovaryová

Spišské divadlo

Radomír Milič

herec (50 rokov)

Jana Strnisková

herečka, režisérka (65 rokov)

Stanislav Papčo

tanečník, tanečný pedagóg (60 rokov)

Igor Šimeg

herec, spevák, režisér, vysokoškolský pedagóg (65 rokov)

Adriana Nalezinková

tanečnica, baletná majsterka, pedagogička (55 rokov)

Incendies – Spáleniská

Ticho a spol / THEATRAbratislava

Ján Hadraba

operný spevák (100. výročie narodenia)

Babylónia

PAKT Kultúrne centrum

Andrej Halaša

právnik, prekladateľ, ochotnícky divadelník (170. výročie narodenia)

Jozef Bednárik

herec, režisér (75. výročie narodenia)

Karol Dlouhý

prekladateľ (100. výročie narodenia)

Milan Godla

herec, dramaturg, dramatik (55 rokov)

Gita Matisová

kostýmová výtvarníčka (90 rokov)

Kateřina Bláhová

kostýmová výtvarníčka (55 rokov)

Barbara Plichtová

herečka (75. výročie narodenia)

Marta Žuchová

bábkoherečka, pedagogička (80. výročie narodenia)

Mikuláš Fehér

dramaturg, režisér, dramatik, umelecký šéf (1984 — 1985) a riaditeľ Trnavského divadla v Trnave (1985 — 1996), (80. výročie narodenia)

Miroslav Fikari

bábkarský výtvarník, režisér, dramatik, pedagóg (110. výročie narodenia)

Katarína Hasprová

herečka, muzikálová speváčka (50 rokov)

Peter Lejko

herec (75 rokov)

Škrupinka

Divadlo Nová scéna

Vladimír Siváček

historik umenia, riaditeľ Múzea bábkarských kultúr a hračiek, vysokoškolský pedagóg (80. výročie narodenia)

Ondrej Lenárd

dirigent, zbormajster (80 rokov)

Kontrakt

Spišské divadlo

Mari Varsányi

herečka (70 rokov)

Ivan Vojtek ml.

herec (60 rokov)

Anton Buranovský

dirigent, zbormajster, umelecký šéf opery Divadla Jozefa Gregora Tajovského, Zvolen (1964 — 1974), (90 rokov)

POP ANIMAL

Slzy Janka Borodáča

Rudolf Petrák

operný spevák (105. výročie narodenia)

Michaela Homolová

herečka, režisérka, umelecká šéfka Naivního divadla Liberec (2021 —), (50 rokov)

Mária Schweighofferová

operetná speváčka (85 rokov)

Tomáš Berka

scénograf, hudobník (75 rokov)

katalyzátor_stability

AVERZE_ & Innenhof & P*AKT & CO.LABS & Venuše ve Švehlovce

Gabriela Vašeková

baletka (80. výročie narodenia)

Zora Dvorínová

tanečnica, pedagogička Tanečného konzervatória Evy Jaczovej v Bratislave (70 rokov)

Elena Šálková

speváčka, herečka (95 rokov)

Rozália Brunnerová

baletka (70 rokov)

Michal Gučík

herec (60 rokov)

Tomáš Rusín

scénograf (60 rokov)

Bohdan Slavík

bábkarský výtvarník, režisér, dramatik (105. výročie narodenia)

Táňa Radeva

herečka, pedagogička (65 rokov)

Božena Fresserová

operná speváčka (75 rokov)

Lebka z Connemary

Divadlo Kontra

Juraj Genčanský

bábkoherec (60 rokov)

Csongor Kassai

herec (50 rokov)

Márnosť

Jedným dychom

Marek Majeský

herec, pedagóg (50 rokov)

Ladislav Gerhardt

hudobný skladateľ (85. výročie narodenia)

Hana Gregorová

herečka, riaditeľka pražského Divadla Radka Brzobohatého (2004 – 2017), (70 rokov)

Viera Masaryková

choreografka (60 rokov)

Ľubomír Vrábel

bábkoherec (65 rokov)

Jozef Jurčišin

divadelný kritik (60 rokov)

Eva Rysová

herečka, pedagogička (90 rokov)

Eugen Balogh

herec (90. výročie narodenia)

Ladislav Lajcha

divadelný historik, kritik (90. výročie narodenia)

Ján Kákoš

režisér, dramatik, riaditeľ Divadla Nová scéna (1954 – 1970) a Slovenského národného divadla, Bratislava (1970 – 1987), (95. výročie narodenia)

Hana Makovická

bábkoherečka, režisérka (80 rokov)

Milan Novák

hudobný skladateľ, dirigent (95. výročie narodenia)

Ladislav Farkaš

herec, režisér (95 rokov)

Milan Bobula

režisér, šéf činohry, riaditeľ Divadla Jonáša Záborského, Prešov (1965 – 1975), riaditeľ Štátneho divadla, Košice (1987 – 2000), (95. výročie narodenia)

Vladimír Mináč

prozaik, scenárista, redaktor (100. výročie narodenia)

Ján Kalinčiak

spisovateľ, recenzent, pedagóg (200. výročie narodenia)

Vavro Šrobár

politik, kultúrno-osvetový pracovník, dramatik (155. výročie narodenia)

Ondrej Halász

tanečník, choreograf, tanečný pedagóg (85. výročie narodenia)

Ján Barto

herec, inšpicient (95. výročie narodenia)

Peter Rašev

herec (70. výročie narodenia)

Viera Kunzová

korepetítorka (80 rokov)

Štefan Šafárik

herec (80 rokov)

Raymond Hirth

architekt, scénograf (95. výročie narodenia)

Viera Prokešová

operetná speváčka, tanečnica (95. výročie narodenia)

Zdeněk Říha ml.

bábkoherec, režisér (80 rokov)

Aleš Votava

scénograf, pedagóg (60. výročie narodenia)

Ján Mistrík

herec (80 rokov)

Igor Wasserberger

hudobný kritik, publicista (85 rokov)

Peter Scherhaufer

režisér, pedagóg (80. výročie narodenia)

Emil Šuba

bábkoherec (95. výročie narodenia)

Gregor Roletzký

hudobný skladateľ, režisér (90. výročie narodenia)

Ľudovít Moravčík

herec (85. výročie narodenia)

Patrik Lančarič

režisér (50 rokov)

Alexandra Braxatorisová

dramaturgička, prekladateľka, libretistka (85. výročie narodenia)

Peter Marcin

inšpicient, herec (80. výročie narodenia)

Albert Marenčin

scenárista (100. výročie narodenia)

Jakub Grajchman

dramatik (200. výročie narodenia)

Boris Nahálka

tanečník, choreograf (55 rokov)

Štefan Munk

operný spevák, herec, režisér (115. výročie narodenia)

Anastázia Velíšková

bábkoherečka (90. výročie narodenia)

Magda Radvániová

kostýmová výtvarníčka (115. výročie narodenia)

Anna Jochmanová

šepkárka (90 rokov)

Viera Dubačová

bábkoherečka, režisérka, zakladateľka Divadla z Pasáže, Banská Bystrica (60 rokov)

Jozef Cút

herec (95. výročie narodenia)

Anna Poláková

operná speváčka (100. výročie narodenia)

Jozef Stražan st.

kočovný bábkar (110. výročie narodenia)

Michal Hraška

bábkoherec (90. výročie narodenia)

Miroslav Válek

básnik, prekladateľ, minister kultúry (95. výročie narodenia)

Imrich Godin

operný spevák, vokálny pedagóg (115. výročie narodenia)

Miloš Janoušek

dramatik (70 rokov)

Peter Staník

herec (75. výročie narodenia)

Bibiána Lanczová

tanečná pedagogička (50 rokov)

Ján Vilikovský

prekladateľ (85 rokov)

Ján Móry

hudobný skladateľ (130. výročie narodenia)

Blanka Juhaňáková

zbormajsterka (60 rokov)

Slavo Záhradník

herec (85. výročie narodenia)

Mária Glocková

dramaturgička, hudobná kritička, redaktorka, publicistka, pedagogička (70 rokov)

Miloš Jurkovič

pedagóg, rektor Vysokej školy múzických umení (1985 – 1994), (85 rokov)

Zuzana Kvasničková

divadelná teoretička (80 rokov)

Petr Veleta

tanečník (70 rokov)

Anna Kútiková

bábkoherečka, rozhlasová hlásateľka (75 rokov)

Hamlet

Letné shakespearovské slávnosti

Igor Dibák

hudobný skladateľ, redaktor, pedagóg (75 rokov)

Peter Breiner

hudobný skladateľ (65 rokov)

Milan Čech

scénograf (85. výročie narodenia)

Štefan Bučko

herec, recitátor, pedagóg (65 rokov)

Zlatica Gillová

herečka (90 rokov)

Iveta Matyášová

operná speváčka (55 rokov)

František Hájek

český operný spevák, člen opery Slovenského národného divadla, Bratislava, (125. výročie narodenia)

O prvom rozprávkarovi

Bábkové divadlo na Rázcestí

Monika Potokárová

herečka (30. výročie narodenia)

Antónia Miklíková

herečka (55 rokov)

Zuzana Bakošová-Hlavenková

teatrologička (75. výročie narodenia)

István Pőthe

herec (75 rokov)

Štefan Hudák

scénograf (80. výročie narodenia)

Anna Šulajová

herečka (70 rokov)

Pavol Števček

literárny vedec, riaditeľ Ústavu umeleckej kritiky a divadelnej dokumentácie (90. výročie narodenia)

Henrieta Mickovičová

herečka (55 rokov)

Noc bláznov

Divadlo Jonáša Záborského v Prešove

Branislav Bystriansky

herec (50 rokov)

Zuzana Cigánová

herečka (75 rokov)

Pavol Maskalik

herec (80 rokov)

Dana Košická

herečka (55 rokov)

Ján Borodáč

herec, režisér, umelecký šéf Slovenského národného divadla, Bratislava (1929 — 1931; 1932 — 1938; 1939 — 1945), dekan Divadelnej fakulty VŠMU (1953 — 1958), vysokoškolský pedagóg (zomrel 18. 2. 1964), (130. výročie narodenia)

Ján Roháč

režisér, scenárista (90. výročie narodenia)

Dobrý ročník (Classe di ferro)

Divadlo J. G. Tajovského

Ondrej Béreš

tanečník, divadelný fotograf (nedožitých 90 rokov)

Igor Stravinskij

hudobný skladateľ (140. výročie narodenia)

Tibor Huszár

fotograf (70. výročie narodenia)

Červená kalina

Divadlo Alexandra Duchnoviča

Albín Medúz

herec (70 rokov)

Ladislav Kucko

operný spevák, pedagóg (110. výročie narodenia)

František Perger

scénograf (85 rokov)

Ján Poničan

básnik, dramatik, prekladateľ (120. výročie narodenia)

Gréta Švercelová

operná speváčka (75 rokov)

Miloš Wasserbauer

operný režisér, vysokoškolský pedagóg (115. výročie narodenia)

Gabriel Rapoš

dramaturg, divadelný publicista (105. výročie narodenia)

Jozef Klein

bábkoherec, spevák (85 rokov)

Emília Došeková

herečka (85. výročie narodenia)

Miloš Horanský

režisér, básnik (90 rokov)

Ben Jonson

anglický dramatik (450. výročie narodenia)

Miroslava Vallová

prekladateľka, riaditeľka Literárneho informačného centra (2012 — 2021), (70 rokov)

Máj

Divadlo Ludus

Anna Strnadová

herečka (70 rokov)

Ján Bureš

bábkoherec (80 rokov)

Mária Kráľovičová

herečka (95 rokov)

Terra Apathy

Divadlo Pôtoň

Stanislav Matis

operný spevák (60 rokov)

Ján Hanzo

kultúrny pracovník, riaditeľ Divadla Jonáša Záborského, Prešov (2004 —), (50 rokov)

Pavol Socháň

dramatik, fotograf (160. výročie narodenia)

Rozumu zbavení

​​​​​​​FolkLab

Nebojsa

Slovenské národné divadlo

Dracula

Divadlo Aréna

Vyhodiť si z kopýtka

Divadlo J.G. Tajovského

Želmíra Kačková

herečka (90 rokov)

Spravodliví

Slovenské komorné divadlo Martin

Miroslav Brož

hudobný skladateľ, dirigent (100. výročie narodenia)

Stano a Zlá noha

Divadlo Ludus

Ján Francisci

básnik, spisovateľ, prekladateľ, publicista, herec a organizátor divadelného života (zomrel 7. 3. 1905), (200. výročie narodenia)

Táňa Lapinová

tanečná pedagogička (60 rokov)

Denisa Šlepkovská

operná speváčka (55 rokov)

Božidara Turzonovová

herečka, vysokoškolská pedagogička (80 rokov)

Terézia Ursínyová

muzikologička, recenzentka, publicistka (80 rokov)

Szidi Tobias

herečka, speváčka (55 rokov)

Ján Jaborník

dramaturg, teatrológ, divadelný historik, vysokoškolský pedagóg, vedúci pracovník Divadelného ústavu, Bratislava, (80. výročie narodenia)

Idioti

Štátne divadlo Košice

Marta Nitranová

operná speváčka (80. výročie narodenia)

Niekoľko skíc k vlastnej samovražde

​​​​​​​Divadlo NA PERÓNE

Emil Nedielka

divadelný manažér, riaditeľ Divadla Jána Palárika v Trnave (1996 — 2018), (nedožitých 75 rokov)

Ivan Stropkovský

herec (80 rokov)

Pavol Weiss

publicista, dramatik (60 rokov)

Tomáš Janovic

básnik, textár (85 rokov)

Zoči voči Szemtől szemben

Divadlo Astorka Korzo ´90

Roman Anderle

scénograf (50 rokov)

Rudo Kratochvíl

bábkoherec, herec (65 rokov)

24

Slovenské národné divadlo

Ján Bzdúch

herec, scénograf, režisér (100. výročie narodenia)

Zuzana Mistríková

scenáristka, dramaturgička (55 rokov)

Svätopluk Malachovský

operný spevák, herec, scenárista (50 rokov)

matter

GAFFA

Jan Pivec

český herec pôsobiaci na Slovensku (115. výročie narodenia)

Emília Vášáryová

herečka, vysokoškolská pedagogička (80 rokov)

Irena Schanerová

kostýmová výtvarníčka (100. výročie narodenia)

peneLopa

​​​​​​​Bábkové divadlo na Rázcestí

Miloslav Jaroš

bábkarský výtvarník a technológ (65 rokov)

Halpern a Johnson

Divadlo Astorka Korzo ´90

Janka Gabčová

operná speváčka, vysokoškolská pedagogička (115. výročie narodenia)

Júlia Korpášová

operetná a muzikálová speváčka (85 rokov)

Alena Macháčová

tanečnica, baletná majsterka, pedagogička klasického tanca (70 rokov)

Finále sveta (hudobná komédia)

Divadlo Jána Palárika v Trnave

Tibor Bártfay

sochár, scénograf (100. výročie narodenia)

Aleš Fuchs

český teatrológ, spoluzakladateľ a redaktor časopisu Film a divadlo (90 rokov)

Extáza / Obrazy o nej

Štátne divadlo Košice - Balet

Ľudovít Hradský

scénograf (120. výročie narodenia)

Jaroslava Čajková

recitátorka, vysokoškolská pedagogička, šéfredaktorka časopisu Javisko (2005 — 2013) a zodpovedná redaktorka (2016 — 2018), (65 rokov)

Kveta Stražanová

herečka (80 rokov)

Zuzana Talpová

herečka, bábkarská výtvarníčka a režisérka (90. výročie narodenia)

Tisícdeväťsto

Divadlo Nová scéna

Ivan Zvarík

operný spevák (55 rokov)

A rozhodnutie daj nám dnes

Divadlo Yarmat

Lubomír Čížek

český muzikológ pôsobiaci na Slovensku (90. výročie narodenia)

Kreutzerova sonáta / Čia vina?

Mestské divadlo Žilina

Muž mojej ženy

Spišské divadlo

Jaroslav Blaho

teatrológ, operný kritik, divadelný historik, dramaturg, riaditeľ Divadla Jozefa Gregora Tajovského, Zvolen (1978 — 1980), riaditeľ Divadelného ústavu, Bratislava (1991 — 1994); (80. výročie narodenia)

Barbara Brathová

recenzentka (55 rokov)

Oidipus

Štátne divadlo Košice

Drahoslava Královcová

operná speváčka (95. výročie narodenia)

Kristína Lučková

tanečnica (60 rokov)

František Gervai

dramaturg, prekladateľ, herec Tatra revue (100. výročie narodenia)

Vladimír Rohoň

herec (75 rokov)

Zoltán (Zolo) Lenský

operetný spevák, herec (95. výročie narodenia)

Eva Šmáliková

operná speváčka (95 rokov)

Kutlochy

Divadlo Andreja Bagara v Nitre

József Havasi

operný spevák (75 rokov)

Ján Palárik

dramatik (200. výročie narodenia)

Juraj Ďurdiak

herec, operný spevák, riaditeľ Divadla Nová scéna (2011 — 2015), (70 rokov)

Zita Hudcová-Frešová

operná speváčka (110. výročie narodenia)

Gabriela Palotásová (um. meno Gabi Palotás)

herečka (115. výročie narodenia)

Láska som ja

Štúdio 12 a Divadlo iks

Magdaléna Fellmayerová

korepetítorka (75 rokov)

František Lipták

scénograf, ilustrátor (60 rokov)

Anna Sedlačková

choreografka, tanečnica, vysokoškolská pedagogička (60 rokov)

Roman Rjachovský

scénograf (85 rokov)

Jana Wild

teatrologička, vysokoškolská pedagogička (60 rokov)

SAMI

Štúdio 12 a Divadlo Panoptikum

Naďa Kotršová

herečka, prekladateľka (95. výročie narodenia)

Vladimír Predmerský

dramaturg, režisér, divadelný kritik, historik bábkového divadla (90 rokov)

Jurij Petrovič Zagrebeľskij

herec, režisér, umelecký šéf Ukrajinského národného divadla v Prešove (1949 — 1953), (125. výročie narodenia)

Emil Kosír

herec (85. výročie narodenia)

Miroslav Šmíd

dirigent (90. výročie narodenia)

Ladislav Stražan

bábkar, štvrtá generácia pokračovateľov tradície kočovných bábkarov (70 rokov)

Zuzana Kronerová

herečka, vysokoškolská pedagogička (70 rokov)

Arna Pekárková

herečka (125. výročie narodenia)

Daniel Rapant

historik, divadelný kritik (125. výročie narodenia)

Miro Košický

režisér, herec, dlhoročný umelecký šéf súboru a riaditeľ Spišského divadla (1992 — 1993 a 2007), (75. výročie narodenia)

Terézia Szabová-Kornošová

bábkoherečka (90 rokov)

Cukrová vata

Divadlo NUDE

Božena Štěpánová-Kubátová

operná speváčka (125. výročie narodenia)

Domov

Štúdio 12

Darina Sečanská

šepkárka (75 rokov)

Posledná barónka

Astorka Korzo´90

Ladislav Fecko

herec, operný a operetný spevák (95. výročie narodenia)

Marián Marko

herec, riaditeľ Divadla Andreja Duchnoviča v Prešove (1999 — ), (60 rokov)

Lajos Ottó Horváth

herec, režisér, dramaturg (75. výročie narodenia)

Šesť postáv hľadá autora

Divadlo Alexandra Duchnoviča

Banícke vdovy

Divadlo Jonáša Záborského

Jolana Krišková-Koronská

operná a operetná speváčka (90 rokov)

Bohuslav Tvrdý

český dirigent pôsobiaci na Slovensku (125. výročie narodenia)

Vladimír Čížik

hudobný kritik, muzikológ (90. výročie narodenia)

Oto Lackovič

herec (95. výročie narodenia)

Josef Starosta

český tanečník, choreograf (90 rokov)

Mária Jakubová

šepkárka (95. výročie narodenia)

Ľubica Jarjabková

kostýmová výtvarníčka (70 rokov)

Ivan Martinka

bábkoherec, bábkarský výtvarník a technológ (50 rokov)

Tibor Andrašovan

hudobný skladateľ, dramaturg, dirigent (105. výročie narodenia)

Perníková chalúpka

Spišské divadlo

Vojtech Kocian

operný spevák (85 rokov)

František Šubert

operný spevák (110. výročie narodenia)

Tibor Ferko

dramaturg, prekladateľ (90 rokov)

OkololO

Bratislavské bábkové divadlo

Leonce a Lena

Slovenské komorné divadlo Martin

Gejza Dusík

hudobný skladateľ (115. výročie narodenia)

Mária Sisáková

herečka (80. výročie narodenia)

Oľga Rúfusová

herečka, režisérka (90. výročie narodenia)

Marína Miloslava Hodžová

ochotníčka, osvetová pracovníčka (180. výročie narodenia)

C R ASH

GAFFA

Jozef Raninec

operný spevák, vysokoškolský pedagóg, riaditeľ umeleckého súboru Lúčnica (1978 — 1989), (85 rokov)

Salemské bosorky

Slovenské národné divadlo

Gabriela Beňačková

operná speváčka (75 rokov)

Pavol Blaho

publicista, ochotník, organizátor kultúrneho života (155. výročie narodenia)

Róbert Laurinec

bábkoherec (60 rokov)

Michal Dočolomanský

herec (80. výročie narodenia)

Websterovci: Lili a ukradnutá sieť

Divadlo P. O. Hviezdoslava

Otec, Matka, Chlast

Divadlo Thália

Helena Gmucová-Záhradníková

operná speváčka (100. výročie narodenia)

Špina

Slovenské národné divadlo

Neistota

Divadlo K

Marie Dobromilová

tanečnica, baletná majsterka (130. výročie narodenia)

František Caban

operný spevák (85. výročie narodenia)

Anna Grusková

teatrologička, dramatička, režisérka (60 rokov)

Svetlana Sarvašová

herečka, umelecká šéfka Divadla Jozefa Gregora Tajovského, Zvolen (2009 — 2010), (60 rokov)

Pál Bocsárszki

herec (80 rokov)

Danica Pilzová

baletka, tanečná pedagogička, riaditeľka Tanečného konzervatória a Tanečného konzervatória Evy Jaczovej (1990 — 2001), riaditeľka Súkromného tanečného konzervatória Dušana Nebylu (2004 — 2007), (80 rokov)

Lubor Kvaček

tanečník (50 rokov)

Jozef Miloslav Hurban

národný dejateľ, spisovateľ, divadelný organizátor (205. výročie narodenia)

Vlasta Hudecová

vokálna pedagogička (85 rokov)

Ako sa hus vyparádila

Divadlo Jána Palárika v Trnave

Juraj Viliam Schöffer

český dirigent, hudobný skladateľ pôsobiaci na Slovensku (125. výročie narodenia)

Jitka Zerhauová

operná speváčka (65 rokov)

Juraj Kukura

herec, riaditeľ Divadla Aréna, Bratislava (2002 — ) (75 rokov)

Árpád Pólos

herec (65 rokov)

Július Paluš

herec, bábkoherec (90. výročie narodenia)

Kaderníčky

Mestské divadlo Žilina

Libor Vaculík

tanečník, choreograf (65 rokov)

Oľga Lichardová

herečka, dramatička, osvetová pracovníčka (105. výročie narodenia)

Hana Sarvašová

herečka (95. výročie narodenia)

Martin Horňák

herec (70. výročie narodenia)

Viktor Šulc

režisér, umelecký šéf českej činohry Slovenského národného divadla, Bratislava (1932 — 1937), (125. výročie narodenia)

Emil Paulovič

akademický maliar, scénograf (100. výročie narodenia)

Harún a more príbehov

Štátne divadlo Košice

Platon Baker

režisér, dramaturg (70. výročie narodenia)

Ivan Kollár

inšpicient, herec (85 rokov)

Jurij Pavlovič Plavnik

tanečník, choreograf, umelecký šéf baletu Štátnej opery v Banskej Bystrici (1995 — 1997), (zomrel 24. 11. 2014), (70. výročie narodenia)

Marianna Mackurová

bábkoherečka (50 rokov)

Igor Latta

herec (75 rokov)

Alena Štefková

metodička amatérskeho divadla, osvetová pracovníčka, bábkoherečka (75 rokov)

Ivan Krivosudský

herec (95. výročie narodenia)

Milan Tomášek

režisér (95. výročie narodenia)

Imrich Jakubek

operný spevák (100. výročie narodenia)

Viliam Roháček

herec (90. výročie narodenia)

Dedina

Gaffa o.z.

Ľudovít Fulla

maliar, scénický výtvarník (120. výročie narodenia)

Umenie padať

Divadlo P. O. Hviezdoslava

Juraj Vaculík

dramaturg, umelecký šéf Divadla Korzo ´90, Bratislava (1991), (55 rokov)

Ženský zákon

Divadlo Jozefa Gregora Tajovského

Gáspár Bugár

herec (90. výročie narodenia)

Vladimír Štefko

teatrológ, publicista, vysokoškolský pedagóg (80 rokov)

Ahasver

Spišské divadlo

Láska k blížnemu

Divadlo Alexandra Duchnoviča

Mária Potemrová

muzikologička, hudobná kritička, pedagogička (100. výročie narodenia)

Anton by bol nadšený!

T3 – kultúrny prostriedok

Július Kowalski

hudobný skladateľ, dirigent, zbormajster (110. výročie narodenia)

Elektrický anjel

Mladá Nová scéna

Tomáš Rosický

režisér, dramatik (80. výročie narodenia)

Skupinová terapia

Divadlo SKRAT

Eleonóra Jakubcová

operná speváčka (80 rokov)

Jana Juráňová

dramatička, prekladateľka, divadelná a literárna kritička, publicistka, spisovateľka (65 rokov)

Pavučina

Divadlo Jána Palárika v Trnave

Jan Přeučil

český herec pôsobiaci na Slovensku, vysokoškolský pedagóg (85 rokov)

František Grissa

herec (100. výročie narodenia)

Alfréd Gabauer

hudobný kritik, muzikológ (85 rokov)

Jana Lengová

hudobná kritička, muzikologička (70 rokov)

Šimon Svitok

operný spevák, umelecký šéf Štátnej opery v Banskej Bystrici (2011 — ), (50 rokov)

Vnorená

Odivo

Oľga Hoffmannová

bábkoherečka (70 rokov)

Peklo – to som ja

Divadlo P. O. Hviezdoslava

Elena Dikošová

herečka, riaditeľka Mestského divadla Žilina (1992 — 2003), (55 rokov)

Bedřich Svatoň

režisér, dramatik (100. výročie narodenia)

Dni a noci vášne

Divadlo Astorka Korzo´90

Ján Turan

básnik, prekladateľ, umelecký šéf (1971 — 1974) a zastupujúci riaditeľ Poetickej scény (1972 — 1976), umelecký šéf súboru (1978 — 1980) a riaditeľ Štátneho bábkového divadla, Bratislava (1977 — 1980), (90. výročie narodenia)

Kornel Földvári

dramaturg, prekladateľ, literárny a divadelný kritik, publicista, riaditeľ Divadelného štúdia Bratislava (1969 — 1970), (90. výročie narodenia)

Sex pre pokročilých

Divadlo Nová scéna

Anton Kúrňava

operný spevák (75 rokov)

Anton Baláž

herec (95. výročie narodenia)

Grace a Gloria

Divadlo Thália

Peter Čanecký

scénograf, vysokoškolský pedagóg (65 rokov)

Arpád Göncz

dramatik, prezident Maďarskej republiky (1990 — 2000), (zomrel 6. 10. 2015), (100. výročie narodenia)

Zuzana Tlučková

herečka (60 rokov)

Magda Kokyová st.

herečka (75 rokov)

Šimon Jurovský

hudobný skladateľ, dirigent, umelecký šéf opery Slovenského národného divadla, Bratislava (1956 — 1963), (zomrel 8. 11. 1963), (110. výročie narodenia)

Jozef Ciller

scénograf, vysokoškolský pedagóg (80 rokov)

Pavol Andraško

scénograf (50 rokov)

Alojz Baránek

maliar, scénograf (zomrel 30. 12. 2016), (90. výročie narodenia)

Ivica Liszkayová

vysokoškolská pedagogička, publicistka (60 rokov)

František Hudek

operetný spevák, príležitostný režisér (100. výročie narodenia)

Zuzana Marczellová

muzikologička, hudobná kritička (85 rokov)

Jonáš Záborský

dramatik (210. výročie narodenia)

Tamara Brummerová

operná speváčka (70 rokov)

Ľudovít Brezinský

(vlastným menom Ľudovít Földy), štátny intendant Slovenského národného divadla, Bratislava (1940 — 1945), kultúrno-osvetový pracovník (zomrel 1. 3. 1994), (115. výročie narodenia)

Péter Kolár

dramaturg, umelecký šéf a riaditeľ Divadla Thália, Košice (1990 — 1996 a 1999 — 2011), (75. výročie narodenia)

Daniela Hivešová-Šilanová

dramatička, dramaturgička (zomrela 26. 8. 2008), (70. výročie narodenia)

Miloš Lučka

tanečník (60 rokov)

Prevádzači

Divadlo DPM

Jaroslav Vrzala

herec (95. výročie narodenia)

O sliepke, ktorá sa nevzdala

Bábkové divadlo na Rázcestí

Eva Mária Chalupová

herečka (80 rokov)

Marián Varga

hudobný skladateľ, klavirista (75. výročie narodenia)

Sen noci svätojánskej

Slovenské komorné divadlo Martin

Láska, sex a dane

Divadlo Andreja Bagara v Nitre

Helena Čertíková

vysokoškolská pedagogička (70 rokov)

Elena Lembovičová

operná speváčka (110. výročie narodenia)

Ivan Gontko

bábkoherec, dramaturg, zakladateľ tradičného bábkového divadla Tyjátr (60 rokov)

Stanislav Mičinec

dramaturg, teatrológ, pracovník Divadelného ústavu (85. výročie narodenia)

Ľudovít Ozábal

herec (100. výročie narodenia)

Júlia Hrdá

herečka (110. výročie narodenia)

Judita Hansman

herečka (55 rokov)

Božena Lenčová

bábkoherečka, dramatička, prekladateľka (85 rokov)

Putovné uško

Bábkové divadlo na Rázcestí

Generácia Z – Krása nevídaná

Divadlo P. O. Hviezdoslava

Kým prídu Stouni...

Slovenské národné divadlo

Malý sobík

Divadlo Kontra

Štefan Nosáľ

tanečník, choreograf, vysokoškolský pedagóg (95. výročie narodenia)

Adrenalín

GunaGu

Ladislav Čavojský

divadelný historik a kritik (90. výročie narodenia)

Marek Piaček

hudobný skladateľ (50 rokov)

Ingrid Timková

herečka, vysokoškolská pedagogička, režisérka (55 rokov)

Martin Zbořil

scénograf (75. výročie narodenia)

Milan Polák

teatrológ, redaktor (90 rokov)

Juraj Šeregij

herec, režisér (115. výročie narodenia)

Milada Želenská

česká herečka pôsobiaca na Slovensku (125. výročie narodenia)

Molière

dramatik (400. výročie narodenia)

Juraj Benčík

herec, bábkoherec, mím, klaun, zakladateľ prvej súkromnej školy pohybového divadla Kaukliar (55 rokov)

Július Pántik

herec, vysokoškolský pedagóg (100. výročie narodenia)

Helena Horváthová

operetná speváčka (80 rokov)

Beatrica Bočová

herečka (95 rokov)

Neznášam ťa!

Divadlo Thália

Katarína Orbánová

herečka (70 rokov)

Richard Stanke

herec (55 rokov)

Petronela Valentová

herečka (70 rokov)

Milan Drotár

herec (85. výročie narodenia)

Eva Hadrabová

operná speváčka (120. výročie narodenia)

Arnošt Garlaty

herec (105. výročie narodenia)

Anton Kožák

operný spevák (70 rokov)

Ladislav Kočan

herec, režisér, dramatik (70 rokov)

Gabriela Žemlová

bábkoherečka (80 rokov)

Ľubomír Mindoš

herec, umelecký šéf Divadla Alexandra Duchnoviča v Prešove (2015 —), vysokoškolský pedagóg (60 rokov)

Rudolf Thrun

herec, režisér, osvetový pracovník (95. výročie narodenia)

Eva Večerová

herečka, vysokoškolská pedagogička (70 rokov)

Andrej Turčan

režisér (75 rokov)

Lýdia Urbančíková

muzikologička (80 rokov)

Anna Hrušovská

operná speváčka, vokálna pedagogička (110. výročie narodenia)

Andrej Kucharský

operný spevák (90. výročie narodenia)

Alena Skokanová

herečka (80. výročie narodenia)

Teodor Zvara

bábkarský technológ, režisér (115. výročie narodenia)

Elena Kušnierová

operetná a muzikálová speváčka, pedagogička (70 rokov)

Štefan Babjak ml.

sólista opery (55 rokov)

Katarína Hegedüsová

dramaturgička, bývalá riaditeľka Bábkového divadla v Košiciach (1992 — 2002, 2003 — 2009), (70 rokov)

Július Vašek

herec (95. výročie narodenia)

Katarína Belnayová-Bílková

prekladateľka (80 rokov)

Lubomír Havlák st.

český sólista opery (100. výročie narodenia)

Oľga Hlaváčková

herečka (100. výročie narodenia)

Margita Rybáriková

šepkárka (95 rokov)

Danuša Pelcrová

členka spevoherného zboru, herečka (75 rokov)

Zora Jevčinová

herečka, inšpicientka (85 rokov)

Nelly Bakošová

sólistka opery (120. výročie narodenia)

Vítězslav Boček

herec (120. výročie narodenia)

Eva Landlová

herečka (90 rokov)

Viktória Stracenská

operná speváčka, vokálna pedagogička (80 rokov)

Drahoš Želenský

herec, režisér, spoluriaditeľ Východoslovenského národného divadla v Košiciach a riaditeľ Národného divadla v Prahe (125. výročie narodenia)

Edita Gruberová

sólistka opery, kráľovná belcanta, prima donna assoluta (nedožitých 75 rokov)

Krehkosť – ONLINE

Divadlo NUDE

Gejza Vámoš

prozaik (120. výročie narodenia)

Leopold Fiala

divadelný publicista (100. výročie narodenia)

Peter Zagar

hudobný skladateľ (60 rokov)

Alícia Alonso

choreografka (100. výročie narodenia)

Oleg Dlouhý

dramaturg, teatrológ, vedúci pracovník Divadelného ústavu (70. výročie narodenia)

Karol Elbert

hudobný skladateľ (110. výročie narodenia)

Štefan Mišovic

herec (100. výročie narodenia)

Bohumil Bezouška

režisér, herec (100. výročie narodenia)

Postaraj sa!

Divadlo Jozefa Gregora Tajovského

Anton Ulický

režisér (85 rokov)

Jaroslav Chundela

herec, režisér (85. výročie narodenia)

Anton Korenči

herec (90. výročie narodenia)

Jozef Tkáč

sólista baletu (85 rokov)

Karel Zavřel

sólista opery (130. výročie narodenia)

Michal Babiak

teatrológ, režisér, pedagóg (60 rokov)

Anna Hlaváčová

divadelná teoretička (55 rokov)

Zuzka Lonská

speváčka Tatra revue (85 rokov)

Emil Prieložný

sólista spevohry (100. výročie narodenia)

Stanislav Kmeť

riaditeľ Krajského bábkového divadla v Banskej Bystrici (1960 — 1977), (105. výročie narodenia)

Pavla Kováčová

spisovateľka, dramatička (90. výročie narodenia)

Emília Jakubisová

bábkarská a kostýmová výtvarníčka (70 rokov)

Dušan Mitana

spisovateľ (75. výročie narodenia)

Jaroslav Rihák

režisér (70 rokov)

Skupinová terapia - Zrušené

Divadlo SKRAT

Margita Hlavatovičová

herečka, tanečnica, šepkárka (95 rokov)

Zuzana Hrčková

divadelná teoretička (60 rokov)

Igor Bázlik

hudobný skladateľ (80 rokov)

Viola Thirringová

herečka (80 rokov)

Nino Rotta

hudobný skladateľ (110. výročie narodenia)

Bronislav Križan

herec (80. výročie narodenia)

Ema Lackovičová

herečka (105. výročie narodenia)

Stanislav Fečo

sólista baletu (50 rokov)

Marianna Grznárová

prozaička, autorka, prekladateľka (80 rokov)

Peter Koppal

sólista opery (70 rokov)

Vladimír Oktavec

herec (70 rokov)

Ružena Struhárová

herečka (90 rokov)

Alexander Karšay

hudobný publicista, recenzent (100. výročie narodenia)

Zlatica Vincentová

tanečnica (90. výročie narodenia)

Stefan Zweig

spisovateľ (140. výročie narodenia)

Margita Česányiová

sólistka opery (110. výročie narodenia)

Viera Gálová

bábkoherečka (95 rokov)

Zdenka Bokesová

hudobná kritička (110. výročie narodenia)

János Quittner

choreograf (80 rokov)

Zdenko Mikula

hudobný skladateľ (105. výročie narodenia)

Nádej zomiera posledná

Divadlo Andreja Bagara v Nitre

Martin Hvišč

dramaturg (50 rokov)

Jozef Bžoch

literárny kritik, prekladateľ (95. výročie narodenia)

Milan Zuna

dirigent (140. výročie narodenia)

Wolfdieter Maurer

rakúsky dirigent, dirigent Opery Slovenského národného divadla, Bratislava (1999 — 2001), (80 rokov)

Marianna Kysučanová

bábkoherečka (75 rokov)

Roman Hübner

operný spevák (130. výročie narodenia)

Peter Schneider

sólista opery (60 rokov)

György Vamos

choreograf (75 rokov)

Helverova noc

František O. Bernatík

tanečník, choreograf (95. výročie narodenia)

Guľový blesk

Spišské divadlo

František Dibarbora

herec (105. výročie narodenia)

Eva Kiššová

šepkárka (80 rokov)

Anna Grissová

herečka (100. výročie narodenia)

Ľubomír Šárik

dramaturg (70 rokov)

Jana Ravingerová

herečka (80 rokov)

História lásky

Divadlo Panoptikum

Dagmar Lakčevičová

herečka (55 rokov)

Paula Vogel

dramatička (70 rokov)

Koloman von Pataky

operný spevák (125. výročie narodenia)

František Kovár

herec, pedagóg (75 rokov)

Martin Gregor

herec, režisér (115. výročie narodenia)

Matka

Slovenské národné divadlo

Vilma Jamnická

herečka (115. výročie narodenia)

Tri sestry

Slovenské komorné divadlo v Martine

Ludmila Šomorjaiová

sólistka opery (85 rokov)

Vladimír Libovický

baletný majster (115. výročie narodenia)

Tatiana Masníková

dramaturgička, režisérka, riaditeľka Mestského divadla ACTORES Rožňava (od 1994), (60 rokov)

Alexander Móži

muzikológ (85. výročie narodenia)

Marek Hollý

scénický výtvarník (50 rokov)

Vladimír Jedľovský

herec (70 rokov)

Mária Kupcová

baletná majsterka (55 rokov)

Marián Servátka

prekladateľ (70 rokov)

Friedrich Haider

rakúsky dirigent, riaditeľ Opery Slovenského národného divadla, Bratislava (2012 — 2016), (60 rokov)

Spev kohúta

Radošinské naivné divadlo

Luskáčik

Staré divadlo Karola Spišáka v Nitre

József Konrád

režisér (100. výročie narodenia)

Zdeněk Hořínek

český divadelný teoretik, dramaturg (90. výročie narodenia)

Emil Lehuta

divadelný a filmový kritik, prekladateľ (90. výročie narodenia)

Štefan Senko

sólista spevohry (85. výročie narodenia)

Monológy a dialógy - Zrušené

Divadlo Jána Palárika v Trnave

Igor Čillík

herec (80. výročie narodenia)

Michal Kožuch st.

herec (100. výročie narodenia)

Zoltán Leskovec

operný spevák (95. výročie narodenia)

Pavol Lukáč

sólista baletu, choreograf, bývalý riaditeľ Krajského bábkového divadla v Banskej Bystrici (90 rokov)

Ljuboslav Majera

režisér, pedagóg (70 rokov)

Eugen Libezňuk

herec (60 rokov)

Viola Némethová

herečka (85 rokov)

Naše fotky

Mestské divadlo Žilina

Adriana Ballová

herečka (50 rokov)

Nebezpečné známosti

Divadlo Jonáša Záborského

Stanislav Mjartan

sólista opery, pedagóg (90. výročie narodenia)

Udri pastiera

Divadlo VIOLA

Werther

Štátne divadlo Košice – Opera

Ján Chalupka

dramatik (230. výročie narodenia)

Rudolf Geri

dirigent, režisér, umelecký riaditeľ Teatra Wüstenrot, Bratislava (65 rokov)

Dušan Jamrich

herec, bývalý generálny riaditeľ Slovenského národného divadla, Bratislava (1991 — 1996, 1999 — 2005), (75 rokov)

Emil Spišák

režisér, bývalý riaditeľ Spišského divadla v Spišskej Novej Vsi (2007 — 2020), pedagóg (65 rokov)

Oľga Gallová

sólistka spevohry (90. výročie narodenia)

12 stoličiek

Divadlo Alexandra Duchnoviča

A Loop for Two/ Slučka pre dvoch

Divadlo P. O. Hviezdoslava

Kopny! Buchny! Ric!

Divadlo P. O. Hviezdoslava

Jan Pirner

choreograf (80. výročie narodenia)

Teodor Šebo-Martinský

hudobný skladateľ (110. výročie narodenia)

JOZEF A JEHO ZÁZRAČNÝ PLÁŠŤ

Divadlo Andreja Bagara

Boris Slovák

choreograf, režisér (95. výročie narodenia)

Gabriela Béderová

tanečnica, pedagogička (60 rokov)

Lucia Piussi

herečka, hudobníčka (50 rokov)

Zuzana Piussi

herečka, režisérka, dokumentaristka (50 rokov)

Hana Hegerová

herečka, šansoniérka (90. výročie narodenia)

Jozef Pokorný

osvetový pracovník, riaditeľ Revue Bratislava — Poetická scéna (85. výročie narodenia)

Elfriede Jelinek

rakúska spisovateľka, dramatička (75 rokov)

Štefan Hoza

sólista opery, prekladateľ, libretista, pedagóg (115. výročie narodenia)

Ministry of Loneliness

Asfd divadlo ašttnnkorazd fildj

Vincent Šikula

spisovateľ (85. výročie narodenia)

József Kiss Péntek

režisér, bývalý riaditeľ Jókaiho divadla v Komárne (70 rokov)

Štefan Rajko

herec (60 rokov)

Nina Vangeli

choreografka, tanečná teoretička (75 rokov)

Martin Zatovič

herec (50 rokov)

Šťastie je líška

Bábkové divadlo na Rázcestí

LILIOM

Štátne divadlo Košice

Vlasta Pačajová

sólistka baletu, šepkárka (85 rokov)

Alois Mrštík

spisovateľ, dramatik (160. výročie narodenia)

Grobiani

Divadlo Thália

NAVEKYAMEN (Stand-uP StanaP.)

Štátne divadlo Košice

Martin Ťapák

režisér, herec, tanečník, choreograf (95. výročie narodenia)

Michal Mikeš

sólista baletu (60 rokov)

Jozef Kundlák

sólista opery (65 rokov)

Darina Žuravlevová

vokálna pedagogička (115. výročie narodenia)

Lajos Bajcsi

herec (60 rokov)

Ľubomír Feldek

básnik, dramatik, prekladateľ (85 rokov)

Marta Lesná

prekladateľka (90. výročie narodenia)

Juraj Paška

herec (100. výročie narodenia)

Peter Debnár

herec, režisér (80. výročie narodenia)

Mária Jedľovská

herečka (70 rokov)

Štefan Babjak st.

sólista opery (90. výročie narodenia)

Dana Trnčíková

herečka (80 rokov)

Kornélia Miklášová

tanečnica (70 rokov)

Naďa Hejná

herečka (115. výročie narodenia)

Andrej Rimko

herec (90. výročie narodenia)

Václav Havel

český dramatik, bývalý prezident Československej socialistickej republiky a Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky (85. výročie narodenia)

Ján Švec

herec (90 rokov)

Robert Wilson

americký režisér, dramatik, experimentátor (80 rokov)

Michal Ničík

hudobný skladateľ (50 rokov)

Konvália

Divadlo Ludus

Gejza Ďurjak

režisér (85 rokov)

František Malatinec

sólista opery (65 rokov)

Čakanie na Godota

Divadlo Jozefa Gregora Tajovského

POMALÝ SVET ROBERTA CASTLEA

Divadlo Jána Palárika

Juraj Dvorský

scénický výtvarník (65 rokov)

Čestmír Pechr

propagačný grafik, scénický výtvarník (95. výročie narodenia)

Xénia Kubová-Gracová

herečka, pedagogička (85 rokov)

ROBERTO DEVEREUX

Štátne divadlo Košice – Opera

Michal Valúšek

bábkoherec (90 rokov)

Štefan Németh-Šamorínsky

hudobný skladateľ (125. výročie narodenia)

Mário Radačovský

tanečník, choreograf (50 rokov)

Ondrej Rajniak

režisér (100. výročie narodenia)

LAZARUS

Divadlo Aréna

Gabriel Bidovský

sólista baletu (85 rokov)

Lidka Schmidová

teoretička tanca (115. výročie narodenia)

ALEA IACTA

Divadlo Stoka

OD ZEME

FolkLab

Zuzana Jariabková

herečka (80 rokov)

Marína Čeretková

spisovateľka, dramatička (90. výročie narodenia)

Peter Dvorský

sólista opery, umelecký šéf Opery Štátneho divadla Košice (2006 — 2010) a riaditeľ Opery Slovenského národného divadla, Bratislava (2010 — 2012) (70 rokov)

Zuzana Mináčová

umelecká fotografka (90 rokov)

Glengarry Glen Ross

Slovenské národné divadlo

BESY

Štátne divadlo Košice

Kráľova reč

Divadlo Jonáša Záborského

S P E E C H

GAFFA

Mikuláš Onufrák

herec, umelecký šéf (80. výročie narodenia)

Michal Šteinhíbel

spisovateľ, dramatik (120. výročie narodenia)

Vojvodkyňa z Chicaga

Štátne divadlo Košice

Alena Bodingerová

dramaturgička, scenáristka (60 rokov)

Alžbeta Milková

bábkoherečka (70 rokov)

František Štefan Greguš

herec, režisér, dramatik (110. výročie narodenia)

Matej Andráš

prekladateľ (100. výročie narodenia)

Oto Krivánek

režisér, herec (90. výročie narodenia)

József Simándy

operný spevák (105. výročie narodenia)

Igor Lembovič

režisér, scenárista (90. výročie narodenia)

NUREYEV

Štátne divadlo Košice

JÁNOŠÍK

Divadlo Nová scéna

Ľudmila Machatsová

hlasová pedagogička (75 rokov)

Alena Lelková

režisérka (50 rokov)

Janko Blaho

sólista opery, pedagóg (120. výročie narodenia)

Ivan Bukovčan

dramatik, scenárista (100. výročie narodenia)

Štefan Márton

sólista spevohry a opery (110. výročie narodenia)

Divadlo na konci sveta

Bábkové divadlo na rázcestí

Magda Husáková-Lokvencová

režisérka, herečka (105. výročie narodenia)

Ľudovít Nemky

riaditeľ Západoslovenského bábkového divadla, Nitra (1960 — 1964), (95. výročie narodenia)

Jozef Konder

sólista opery (95. výročie narodenia)

Jolana Fogašová

sólistka opery (50 rokov)

Imrich Strelka

herec (95. výročie narodenia)

Borodáč alebo Tri sestry

Štátne divadlo Košice

Marián Kleis

herec (95. výročie narodenia)

Pavol Sobota

dramatik, satirik, publicista (90. výročie narodenia)

Ivica Neshybová

sólistka opery (65 rokov)

Maria Slotíková

operná speváčka (105. výročie narodenia)

Anna Komorová

bábkoherečka (70 rokov)

Éva Bandor

herečka (50 rokov)

Eva Malatincová

sólistka opery, vokálna pedagogička (65 rokov)

Alica Illyová

sólistka baletu, pedagogička (100. výročie narodenia)

Alexander Moyzes

hudobný skladateľ, pedagóg (115. výročie narodenia)

Revízor

Divadlo Jozefa Gregora Tajovského

Cyber Cyrano

Bábkové divadlo na rázcestí

Jaroslav Gažovič

herec (70 rokov)

Ján Sládeček

dramaturg, režisér, divadelný teoretik, pedagóg (70 rokov)

Mariana Cibulková

inšpicientka, šepkárka, príležitostná herečka (55 rokov)

Ján Veneni

herec (80 rokov)

Jozef Kot

spisovateľ, prekladateľ (85 rokov)

Emanuel Schikaneder

libretista (270. výročie narodenia)

František Vychodil

sólista baletu, choreograf (90. výročie narodenia)

Anton Lysonek

herec (100. výročie narodenia)

Zdeněk Dřínovský

český režisér (70 rokov)

Ivan Teren

režisér, riaditeľ Slovenského národného divadla, Bratislava (1952 — 1955), (100. výročie narodenia)

Magdaléna Adamová

herečka (65 rokov)

Viera Hlôšková-Peťková

bábkoherečka (70 rokov)

Jana Valášková

sólistka opery (65 rokov)

Juraj Haluzický

zbormajster (110. výročie narodenia)

SPAĽOVAČKA

GAFFA

Michal Gazdík

herec (70 rokov)

Ján Pelech

herec (95. výročie narodenia)

Blaho Uhlár

režisér (70 rokov)

Marta Drottnerová

tanečnica (80 rokov)

Margita Šefčovičová

herečka (85. výročie narodenia)

Aurélia Gurková

asistentka réžie (80. výročie narodenia)

Martina Sedláková-Bicáková

tanečnica (55 rokov)

Július Satinský

herec (80. výročie narodenia)

Rudolf Skukálek

básnik, dramatik (90. výročie narodenia)

Helena Bezáková

kostýmová výtvarníčka (85 rokov)

Roman Féder

herec (55 rokov)

Jozef Hodorovský

herec (100. výročie narodenia)

Ladislav Hyža

režisér (80. výročie narodenia)

Nikola Nikolajev Gjuzelev

operný spevák (85. výročie narodenia)

Ivan Parík

hudobný skladateľ (85. výročie narodenia)

Karol Spišák

režisér, riaditeľ Starého divadla Nitra (1999 — 2007) (80. výročie narodenia)

Július Bulla

herec (100. výročie narodenia)

Jozef Ábel

sólista opery (80 rokov)

Bohumil Čegan

tanečník, choreograf, umelecký šéf baletu (100. výročie narodenia)

Rudolf Mrlian

teatrológ (105. výročie narodenia)

Marianna Bárdiová

hudobná muzikologička, kritička, publicistka (70 rokov)

INBETWEEN

Zuzana Frištiková - BOD.Y o.z., Koprodukcia Tabačka Kulturfabrik, ME-SA, spolek

Marián Zednikovič

herec (70. výročie narodenia)

Oľga Hanáková

sólistka opery (95. výročie narodenia)

Michal Palovčík

hudobný vedec, operný kritik, publicista (100. výročie narodenia)

Juraj Dacko

novinár, dramaturg (90 rokov)

Júlia Čunderlíková

herečka (95 rokov)

Stefan Canev

bulharský dramatik (85 rokov)

Ján Mildner

herec (100. výročie narodenia)

Pavel Unger

hudobný kritik (70 rokov)

Marián Hadraba

sólista opery (50 rokov)

Louise Elisabeth Hudson

austrálska operná speváčka, sólistka opery Slovenského národného divadla, Bratislava (55. výročie narodenia)

Charles Louis Ambroise Thomas

autor (210. výročie narodenia)

Oľga Hromadová

sólistka opery (60 rokov)

Helena Sudická

herečka (90 rokov)

Eva Gabajová

sólistka baletu (90 rokov)

Štefan Margita

sólista opery (65 rokov)

Miroslav Zéda

režisér (95 rokov)

György Érsek

herec (85 rokov)

Eugen Šoltís

sólista baletu (65 rokov)

František Livora

sólista opery (85 rokov)

Miro Procházka st.

novinár, publicista, prekladateľ (100. výročie narodenia)

Milka Zimková

herečka (70 rokov)

Darina Kárová

dramaturgička (70 rokov)

Elena Petrovická

herečka (80 rokov)

Daniela Kapitáňová

režisérka (65 rokov)

Ľudovít Rajter

dirigent, hudobný skladateľ, pedagóg (115. výročie narodenia)

Juraj Martvoň

sólista opery (100. výročie narodenia)

Ján Cikker

hudobný skladateľ, pedagóg (110. výročie narodenia)

Eva Kvietiková

herečka (85 rokov)

Zora Kolínska

herečka (80. výročie narodenia)

Peter Batthyany

herec (55 rokov)

József Rózsár

herec (100. výročie narodenia)

Magdaléna Hajóssyová

sólistka opery (75 rokov)

Vlastimil Harapes

sólista baletu (75 rokov)

Braňo Hochel

dramatik, prekladateľ (70. výročie narodenia)

Ivan Vašica

hudobný skladateľ (85. výročie narodenia)

Dalibor Jenis

sólista opery (55 rokov)

Zánik západu

DPOH a AntiTeatro

Viera Richterová

herečka (75 rokov)

Jana Staňová-Brodová

choreografka (65 rokov)

Juraj Hrubant

operný spevák, umelecký šéf a riaditeľ opery Slovenského národného divadla Bratislava (85. výročie narodenia)

Otto Haas

režisér (100. výročie narodenia)

István Kondé

herec (75 rokov)

Erika Lišková

sólová tanečnica (55 rokov)

František Zvarík

herec, sólista opery (100. výročie narodenia)

László Benkó

herec (70 rokov)

Gabriela Nováková

bábkoherečka (75 rokov)

František Dadej

herec (105. výročie narodenia)

Vladimír Oleríny

prekladateľ (100. výročie narodenia)

Juraj Sarvaš

herec (90 rokov)

Karol Švantner

herec (90 rokov)

Jana Jurčová

tanečnica (50. výročie narodenia)

Nikoleta Stehlíková

sólistka baletu (50 rokov)

Vojtech Adamec

dirigent, hudobný skladateľ, pedagóg (95. výročie narodenia)

Ivan Krasko

básnik, prozaik, prekladateľ (145. výročie narodenia)

Eva Lucká

sólistka opery (60 rokov)

Ivan Rajniak

herec (90. výročie narodenia)

Emil Figel

bývalý riaditeľ Štátneho divadla Košice (85 rokov)

Gejza Gyürke

bábkoherec (75 rokov)

Zbyněk Kolář

scénograf (95. výročie narodenia)

Dekameron/ Silent Generation

Peter Mazalán a kol.

Hunger

Debris Company

Zuzanka, neplač

Túlavé divadlo

Jánošík (straty a nálezy)

Divadlo Concordia

Jana Bílková

tanečnica (55 rokov)

Gian-Carlo Menotti

hudobný skladateľ (110. výročie narodenia)

Csaba Szekeress

sólista baletu, choreograf, pedagóg (90. výročie narodenia)

Anna Ferencziová

bábkoherečka (65 rokov)

Cyril Ducko

herec (95. výročie narodenia)

Jindřich Láznička

sólista spevohry, herec (120. výročie narodenia)

Nelly Danková

choreografka (70 rokov)

Mizantrop

Divadlo Jána Palárika v Trnave

Štúr

Spišské divadlo

Igor Vejsada

choreograf (65 rokov)

Anna Labancová

inšpicientka, herečka (80 rokov)

Vladimír Harvan

koncertný majster (60 rokov)

Sex noci svätojánskej

Mestské divadlo Trenčín

Ján Stražan

kočovný bábkar (165. výročie narodenia)

Roľa

Divadlo NUDE

Edward II.

Divadlo iks

Štefan Antalík

tanečník, pedagóg, choreograf (90. výročie narodenia)

Katarína Čillíková

sólistka spevohry (70 rokov)

Ani mak (Klimax)

Divadlo Alexandra Duchnoviča

Július Antalík

tanečník, pedagóg (90. výročie narodenia)

Shift

Divadlo DPM

Ernő Siposs

herec (100. výročie narodenia)

Čaj a apokalypsa

Slovenské národné divadlo

Svetozár Sprušanský

režisér, dramaturg (50 rokov)

Anómia 21 - 4. časť

Mestské divadlo Pavla Országha Hviezdoslava

Emília Čížová

herečka (75 rokov)

Ferlinghetti alebo Lunapark v hlave

Divadlo Jána Palárika v Trnave

Je dôležité správne meno

Spišské divadlo

Trúda Boudová-Tašká

sólistka baletu, pedagogička (95. výročie narodenia)

Dušan Skokan

herec (80. výročie narodenia)

Peter Opálený

režisér (75 rokov)

My, ľud!

Divadlo Na Peróne

Peter Macko

herec (100. výročie narodenia)

Géza Hizsnyan

publicista, recenzent (65 rokov)

Vlado Černý

herec, riaditeľ Divadla ASTORKA Korzo ’90, Bratislava (70 rokov)

Pavel Vokoun

sólista baletu (65. výročie narodenia)

Anómia 21 - 3. časť

Mestské divadlo Pavla Országha Hviezdoslava

UTOPIA/DYSTOPIA

A4 - priestor súčasnej kultúry

Scény zo života režiséra (Ingmara Bergmana)

Slovenské národné divadlo

Magdaléna Thierová

choreografka (65 rokov)

Zlomatka

Divadlo Jána Palárika v Trnave

Gejza Spišák

sólista opery (95 rokov)

Ladislav Obuch

dramaturg, prekladateľ (95. výročie narodenia)

ZEM BEZ MÁM

Svetozár SPRUŠANSKÝ – Peter ZAGAR – Peter ULIČNÝ

Tatiana Roháčeková

korepetítorka (70 rokov)

Jozef Staník

sólista opery, hlasový pedagóg (110. výročie narodenia)

Ľadvina

Divadlo Aréna

Oskár Elschek

muzikológ (90 rokov)

Demokratka Erža

Anna Grusková a kol.

Anómia 21 - 2. časť

Mestské divadlo Pavla Országha Hviezdoslava

Prego

Divadlo Stoka

Kto sa bojí zombie?

Divadlo Actores

Josef Hurt

český herec, režisér, scénický výtvarník, riaditeľ divadiel (140. výročie narodenia)

D1 - (pracovný názov)

Slovenské komorné divadlo Martin

Hilda Kramolišová

sólistka baletu (90. výročie narodenia)

Mauglí

Bratislavské bábkové divadlo

Jozef Budský

režisér, herec, pedagóg (110. výročie narodenia)

Anton Trón

herec (95. výročie narodenia)

Peter Mikulík

režisér (80 rokov)

Ignác Vincek-Hochštetský

herec, scénický výtvarník (120. výročie narodenia)

Margita Skyvová

speváčka, pedagogička (90 rokov)

Karol Vlach

sólista spevohry, riaditeľ spevohry Novej scény v Bratislave (1977 — 1982), (95. výročie narodenia)

Vladimír Šimáček

herec, režisér, šéf činohry Slovenského národného divadla, Bratislava (1924), (130. výročie narodenia)

Marcel Nemec

herec (50 rokov)

Ján Klimo

režisér, herec (100. výročie narodenia)

Magda Paveleková

herečka (90. výročie narodenia)

Mikuláš Simko

herec (100. výročie narodenia)

Marie Minářová

operná speváčka (125. výročie narodenia)

Anómia 21 - 1.časť

Mestské divadlo Pavla Országha Hviezdoslava

Jozef Benedik

sólista spevohry (70 rokov)

Adriana Kohútková

sólistka opery (55 rokov)

Peter Kováčik

dramatik, prozaik (85 rokov)

Miloslav Blahynka

muzikológ (60. výročie narodenia)

Ivan Hryc-Duda

dramatik, prvý riaditeľ Ukrajinského divadla v Prešove (110. výročie narodenia)

Anna Celláryová

herečka (90 rokov)

Budkáčik a Dubkáčik

Bratislavské bábkové divadlo

Soňa Valentová

herečka (75 rokov)

Viliam Pauliny-Tóth

básnik, prozaik, dramatik (195. výročie narodenia)

Autonomy

A4 - priestor súčasnej kultúry

Pán Strom

Radošinské naivné divadlo

Elena Kittnarová

sólistka opery (90. výročie narodenia)

Milan Hojdys

tanečník, choreograf, režisér (95. výročie narodenia)

Marcela Grecmanová

tanečnica (80 rokov)

Ján Kroner

herec (65 rokov)

Peter Machajdík

hudobný skladateľ (60 rokov)

Alžbeta Michálková

sólistka opery (75 rokov)

MEETnight

Divadlo Astorka - Štúdio A2 Nové župné divadlo

Dagmar Inštitorisová

teatrologička (60 rokov)

The Death of Mr. T

GAFFA

Peter Oswald

sólista opery (75 rokov)

Ivan Konsulov

operný spevák (75 rokov)

Druhá smrť Jany z Arcu

Nové divadlo

Zmrzlina

Spišské divadlo

Miloš Ruppeldt

zbormajster, prekladateľ, publicista (140. výročie narodenia)

Profesor

Divadlo Actores

Lásky SHOCK

Divadlo z Pasáže

Ivan Kmeco

bábkoherec (60. výročie narodenia)

Oľga Zarembová

bábkoherečka (85. výročie narodenia)

René Hubert Slezák

tanečník (90. výročie narodenia)

Alojz Kramár

herec (105. výročie narodenia)

Ladislav Füleky

bábkoherec, režisér (95. výročie narodenia)

Nina Hazuchová

sólistka opery (95. výročie narodenia)

Mikuláš Schneider-Trnavský

hudobný skladateľ (140. výročie narodenia)

Anton Baláž

sólista spevohry (90. výročie narodenia)

Ivana Kubicová

tanečnica (75 rokov)

Kým nastane ticho

Divadlo Andreja Bagara Nitra

Chaplin - ONLINE/OFFLINE

Bábkové divadlo v Košiciach

Tri gaštanové kone

DPOH a Trieska v oku

Viera Drietomská

sólistka opery (60 rokov)

Milan Fiabáne

dramaturg, herec (90. výročie narodenia)

Karol Wlachovský

prekladateľ, dramaturg (80 rokov)

Ján Zajac-Dolný

organizátor ochotníckeho bábkarstva (110. výročie narodenia)

Rudo alebo ...

Divadlo Astorka Korzo´90

Iveta Vaculová

bábkoherečka (55 rokov)

Dušan Lenci

herec (80. výročie narodenia)

Čepiec

Divadlo Jozefa Gregora Tajovského

Jaroslav Moravčík

choreograf (60 rokov)

Oľga Golovková

sólistka opery (95 rokov)

Ladislav Stražan

bábkar (95. výročie narodenia)

Etela Kucmanová

herečka (70 rokov)

Dospelosť

Prešovské národné divadlo

Mária (Marica) Mikulová

pedagogička (70 rokov)

Tichý dom

Jókaiho divadlo v Komárne

Karol Baláž

herec (100. výročie narodenia)

Martin Kováč

tanečník (50 rokov)

Netrpezlivosť srdca

Štátne divadlo Košice

Zdeněk Pavel

scénický a kostýmový výtvarník (95 rokov)

Anna Gürtlerová

herečka (65 rokov)

Jozef Korba

herec (100. výročie narodenia)

Eugen Senaj

herec (120. výročie narodenia)

Maja Velšicová

herečka (85 rokov)

Mária Svobodová

herečka, tanečnica, speváčka (110. výročie narodenia)

Roberto Devereux - ONLINE

Štátne divadlo Košice

Václav Jiřikovský

herec, režisér, riaditeľ Slovenského národného divadla, Bratislava (130. výročie narodenia)

Dukla, údolie smrti - ONLINE/OFFLINE

Dezorzovo lútkové divadlo

Doma, som miláčik!

Divadlo Jonáša Záborského Prešov

Eliška Nosálová

herečka (90 rokov)

Ladislav Miškovič

sólista spevohry (80 rokov)

Gita Mazalová

herečka (90. výročie narodenia)

Božena Berkyová

operná speváčka (55 rokov)

Gyula Harangozó ml.

sólista baletu (65 rokov)

Marián Vanek

scénický výtvarník, karikaturista (80 rokov)

Štefan Oľha

dramatik, dramaturg (85. výročie narodenia)

Juraj Romančík

sólista spevohry, herec (65. výročie narodenia)

Juraj Velčovský

hudobný skladateľ, vedúci tanečného orchestra (85. výročie narodenia)

Jan Škoda

herec (125. výročie narodenia)

Jozef Vavro

umelecký fotograf (80. výročie narodenia)

Juraj Hatrík

skladateľ (80 rokov)

Katarína Revallová

dramaturgička (75 rokov)

Jana Melichárková

dramaturgička (80 rokov)

Beáta Drotárová

herečka (70 rokov)

Jaroslav Líbal

hudobník, dirigent (125. výročie narodenia)

Swing Heil! - ONLINE

Divadlo Pôtoň a Horácke divadlo Jihlava

Jaroslava Sedlářová

sólistka opery (90. výročie narodenia)

Karol Kállay

fotograf (95. výročie narodenia)

Darina Turňová

zbormajsterka (75. výročie narodenia)

Eva Fifiková

dramaturgička, autorka, scenáristka (70 rokov)

Egon Gnoth

hudobný skladateľ (75 rokov)

Milan P. Šago

herec (70 rokov)

Tomáš Plaszky

bábkoherec, dramatik (75 rokov)

Eva Urbanová

sólistka opery (60 rokov)

Katarína Kolníková

herečka (100. výročie narodenia)

Béla Bugár

herec (90. výročie narodenia)

Žofia Tóthová

sólistka baletu (85. výročie narodenia)

Július Gyermek

režisér, libretista, prekladateľ (90 rokov)

Tamara Isičenko-Slabejová

sólistka baletu (95. výročie narodenia)

Búračka - ONLINE

Spišské divadlo

Ingrid Filanová

herečka (65 rokov)

Vladimír Kostovič

herec (95. výročie narodenia)

Jan Goga

tanečník (85. výročie narodenia)

Emília Jurčíková

sólistka spevohry (85 rokov)

Daniela Pápayová

bábkoherečka, kultúrna pracovníčka (70 rokov)

Igor Ciel

režisér, pedagóg (90. výročie narodenia)

Charon - ONLINE

Divadlo Pôtoň

Jozef Feľbaba

režisér, herec Ukrajinského národného divadla v Prešove (100. výročie narodenia)

Karel Smažík

operný spevák, režisér (115. výročie narodenia)

Miroslav Bázlik

hudobný skladateľ (90 rokov)

Dagmar Kákošová

herečka (90 rokov)

Norbert Bodnár

hudobný skladateľ (65 rokov)

Elena Zahoráková

choreografka, pedagogička (70 rokov)

Ešte väčšia potreba - ONLINE

Tomáš Procházka a kol.

Ilona Gombos

herečka (85 rokov)

Ján Ďurovčík

choreograf (50 rokov)

Niekto príde - ONLINE

Mestské divadlo Žilina

Roman Skřepek

dirigent, zbormajster, kritik, pedagóg (90. výročie narodenia)

Zemiak - ONLINE

Asfd divadlo

Jozef Abafi

bábkoherec (55 rokov)

Milena Fejérová

bábkoherečka (60 rokov)

Astéria Augustovičová-Kuffelová

herečka (90. výročie narodenia)

Pavol Simko

herec (95. výročie narodenia)

Tatjana Ruppeldtová

novinárka, prekladateľka (100. výročie narodenia)

Enrico Manni ml.

sólista opery (70 rokov)

Ferdinand Ledvina

dirigent (135. výročie narodenia)

Ľubomír Uličný

sólista baletu (60 rokov)

Ľudmila Várossová

scénická a kostýmová výtvarníčka (65 rokov)

Ladislav Ballek

spisovateľ, dramatik (80. výročie narodenia)

Marija Havran

scénická výtvarníčka (55 rokov)

Bedřich Kramosil

režisér, sólista opery (100. výročie narodenia)

Gabriela Záhradníková

sólistka baletu, pedagogička (75 rokov)

Eliška Slancová

sólistka baletu (100. výročie narodenia)

Dagmar Rúfusová

herečka (60 rokov)

Anton Šulík

herec (90. výročie narodenia)

Júlia Hudecová

bábkoherečka (60 rokov)

Ľudmila Dutková

herečka (50 rokov)

Irén Pévaová/Irén Péva

herečka (80 rokov)

František Bokes

hudobný historik, publicista (115. výročie narodenia)

Rudolf Latečka-Repický

herec (110. výročie narodenia)

Oľga Schrameková

bábkoherečka (60 rokov)

Marek Maďarič

dramaturg, dramatik, bývalý minister kultúry SR (55 rokov)

Elena Lacková

dramatička, prozaička, spisovateľka (100. výročie narodenia)

Tatiana Kulíšková

herečka (60 rokov)

Zimná cesta (Winterreise) - Online

Štátne divadlo Košice

Jozef Čierny

herec (110. výročie narodenia)

Slavo Drozd

herec (90. výročie narodenia)

Štefan Kršňák

herec (85. výročie narodenia)

Vlado Müller

herec (85. výročie narodenia)

Josef Peršl

sólista opery, režisér (150. výročie narodenia)

Ladislav Kupkovič

hudobný skladateľ, pedagóg (85. výročie narodenia)

Brutto - Online

Divadlo NUDE

Frída Bachletová

herečka (120. výročie narodenia)

Vladimír Godár

hudobný skladateľ, pedagóg (65 rokov)

Marta Krásová

sólistka opery (120. výročie narodenia)

Jozef Vlk

režisér, hudobný skladateľ, performer (60 rokov)

Josef Křepela

tanečník, sólista operety, herec, režisér (125. výročie narodenia)

Gustáv Valach

herec (100. výročie narodenia)

Pavol Topoľský

herečka (60 rokov)

Mária Šmihlová

bábkoherečka (80. výročie narodenia)

Zuzana Frenglová

herečka (60 rokov)

Zdeněk Sychra

sólista spevohry (85. výročie narodenia)

Jozef Mokoš

dramaturg, dramatik, prekladateľ, pedagóg (80 rokov)

Franjo Hvastija

sólista opery, pedagóg (110. výročie narodenia)

Branislav Koreň

herec (100. výročie narodenia)

Sergej Larin

sólista baletu (65. výročie narodenia)

Peter Niňaj

dirigent, hudobný skladateľ (60 rokov)

Rastislav Letenaj

choreograf, pedagóg (65 rokov)

Eva Kleinová

kostýmová výtvarníčka (55 rokov)

Juraj Szabados

hudobný skladateľ (80. výročie narodenia)

Alžbeta Cielová

herečka, pedagogička (90 rokov)

Andrej Pachinger

bábkoherec, pedagóg (75 rokov)

Rudolf Nurejev - ZRUŠENÉ

Štátne divadlo Košice

Emília Lokvencová

herečka (95. výročie narodenia)

Gejza Slameň

herec (115. výročie narodenia)

Mária Turňová

sólistka opery (75 rokov)

Miroslav Čangalović

operný spevák (100. výročie narodenia)

Tibor Vokoun

herec (65 rokov)

Lenka Barilíková

herečka (50 rokov)

Peter Maťo

herec, recenzent, divadelný teoretik (60 rokov)

Doktor Faust - televízny prenos

Staré divadlo Karola Spišáka v Nitre

Anna Pokorná

herečka (90. výročie narodenia)

Anna Simková

herečka (90. výročie narodenia)

Mária Žilíková-Herodeková

bábkarská výtvarníčka (65 rokov)

Júlia Verébová

sólistka baletu (80. výročie narodenia)

Róbert Šudík

herec, pedagóg (65 rokov)

Výstup - ONLINE

Divadlo Nová scéna

Ján Štrasser

dramaturg, textár, básnik, prekladateľ (75 rokov)

Jozef Cíger Hronský

dramatik, prozaik (125. výročie narodenia)

Ján Hrmo

bábkoherec (75 rokov)

Dušan Vicen

režisér, dramatik (55 rokov)

Andrej Navara

teatrológ (75. výročie narodenia)

Marka Medvecká

sólistka opery, pedagogička (105. výročie narodenia)

Zuzana Skopálová

herečka (55 rokov)

Svetozár Štúr

dirigent, hudobný skladateľ (70 rokov)

Mária Legéňová

herečka-elévka, šepkárka (90. výročie narodenia)

Marta Ličková

prekladateľka (95. výročie narodenia)

Károly Korognai

herec, režisér, umelecký šéf Divadla Thália v Košiciach (2007 — 2011) - (60 rokov)

Milan Ševčík

tanečník, pedagóg (85 rokov)

Ján Hanák

scénograf (90. výročie narodenia)

Leopold Haverl

herec (85. výročie narodenia)

István Németh

herec (65 rokov)

Karol D. Horváth

dramaturg, režisér, herec, autor (60 rokov)

Michal Pavlíček

hudobný skladateľ (65 rokov)

Dušan Nebyla

sólista baletu (75. výročie narodenia)

Anna Petrécsová/Anni Petrécs

herečka (75 rokov)

Věra Strelcová-Zachová

sólista opery (115. výročie narodenia)

Jozef Gašparík

ochotník, kníhkupec (160. výročie narodenia)

Božena Polónyiová

sólistka spevohry (75 rokov)

Jozef Puškáš

publicista, prozaik, scenárista (70 rokov)

Samuel Jurkovič

ochotnícky divadelník, kronikár (225. výročie narodenia)

Oto Opršal

scénograf, maliar, grafik (95. výročie narodenia)

Mikuláš Kočan

básnik, prozaik, dramatik (75 rokov)

Oto Katuša

režisér (90. výročie narodenia)

Štefan Hudec

sólista opery (80 rokov)

Igor Rusnák

dramatik, dramaturg, divadelný kritik (nedožitých 80 rokov)

Jozef Mistrík

jazykovedec, pedagóg (100. výročie narodenia)

Marta Vlková

korepetítorka (70 rokov)

Rastislav Ballek

režisér (50 rokov)

Mária Drozdová

herečka (65 rokov)

Gabo Dušík

hudobný skladateľ (60 rokov)

Borodáč alebo Tri sestry - ONLINE

Štátne divadlo Košice

Valentin Kozmenko-Delinde

režisér (70 rokov)

Karel Rint

herec (135. výročie narodenia)

Franek Chmiel

režisér (90. výročie narodenia)

Elena Holéczyová

výtvarníčka, dramatička, ochotníčka (115. výročie narodenia)

Ľubica Orgonášová

sólista opery (65 rokov)