Milan Tomášik (1981, Bojnice)

Tanec študoval na Konzervatóriu Jána Levoslava Bellu v Banskej Bystrici a na Hudobnej a tanečnej fakulte VŠMU v Bratislave. V rámci ImPulsTanz – Vienna International Dance Festival získal v roku 2001 štipendijný pobyt danceWEB a zúčastnil sa turné s holandskou skupinou MAPA (Moving Academy for Performing Arts). Na Slovensku do roku 2004 spolupracoval s mladými progresívnymi slovenskými tvorcami – Katarínou Mojžišovou, Evou Klimáčkovou a Tomášom Krivošíkom. Absolvoval štúdium na P.A.R.T.S. (Performing Arts Research and Training Studios) – prestížnej medzinárodnej tanečnej škole v Bruseli.

Počas pôsobenia v zoskupení Les SlovaKs Dance Collective v Bruseli spolupracoval aj so skupinou EN-KNAP v Ľubľane. Začiatky jeho pôsobenia v Slovinsku sa spájajú s menami významných choreografov ako Iztok Kovač – EN-KNAP company, Maja Delak a Mala Kline, Snježana Premuš či Alexander Gottfarb.

Na objednávku Divadla Štúdio tanca v Banskej Bystrici vytvoril celovečernú inscenáciu Veselosti minulosti (2012). V spolupráci so Stanislavom Dobákom uviedli dokumentárny tanečný film Off-Beat live a spolu s Magdalenou Reiter a Anjou Golob je autorom duetu Solo For Two Voices (2017) na motívy básne Letter of Testimony (Carta de Creencia) Octavia Paza. Na festivale Cortoindanza 2015 (Cagliari Taliansko) získal špeciálne ocenenie za hudobný výskum a výrazovú silu choreografického jazyka v sólovej inscenácii Off-Beat.

Milan Tomášik je spoluzakladateľom a aktívnym členom zoskupenia Les SlovaKs Dance Collective so sídlom v Bruseli, ktoré sa vo svete prezentovalo svojou kolektívnou tvorbou, konkrétne projektmi Opening Night (2007), Journey Home (2009), The Concert (2010), Fragments (2012).

V roku 2014 založil tanečné zoskupenie Milan Tomášik & Co, pre ktoré vytvoril choreografiu do inscenácie Hunting Season. Inscenácia bola ocenená dvomi cenami za najlepší svetelný dizajn v rámci festivalov Kiosk – festival iného slovenského divadla a tanca a Gibanica festival. Je autorom choreografie aj do úspešnej inscenácie pre štyroch tanečníkov Silver Blue. Zatiaľ poslednú choreografiu pre dané tanečné zoskupenie predstavuje projekt Fight Bright.

Trilógiu sólových inscenácií z poslednej dekády Within a Off-Beat uzavrel koprodukčným projektom Tabačky Košice a Carkarjevho domu v Ľubľane Solo 2016.

Svoje pedagogické aktivity rozvinul do série seminárov s názvom Happy Feet určených pre profesionálne skupiny, festivaly a tanečné akadémie. Paralelne s nimi dodnes vedie aj workshopy Playful Presence organizované v mnohých krajinách Európy, v Číne, v Demokratickej republike Kongo a v Mexiku.

Svoje skúsenosti odovzdáva aj vo svojej pedagogickej činnosti pre profesionálne skupiny, ako sú En-Knap, PTL (Slovinsko), Divadlo Štúdio tanca (Slovensko), Divadlo elledanse (Slovensko), La Raffinerie, Jet (Belgicko), Statens Scenekunstskole (Dánsko), DOCH (Švédsko) a SEAD (Rakúsko). Je pravidelným lektorom letných workshopov a festivalov v Deltebre (Španielsko), na Syrose (Grécko) a v Berlíne (Nemecko).

 

Charakteristika tvorby:

Milan Tomášik sa vycibrenou muzikalitou štýlovo vyhranil už na počiatku svojej tanečnej tvorby. Výnimočnou kvalitou jeho choreografií je cit pre transkripciu hudobnej formy do tanečného pohybu. Vplyv na jeho umelecké formovanie malo pôsobenie v tanečnej skupine Les SlovaKs, ktorú tvorila mozaika výrazných tanečných osobností (Peter Jaško, Milan Herich, Anton Lachký, Martin Kilvády). Tomášik do tvorby zoskupenia vnášal detailne vycizelovaný pohyb, fluentne oscilujúci medzi intelektuálnosťou súčasného tanca, folklórnou rytmizáciou a rozsahom pohybu v technike klasického tanca.

V centre Tomášikovho záujmu je pátranie po zmysle a zdroji tanca v antropologickom ponímaní. Tejto téme sa naplno venoval aj vo svojej sólovej inscenácii Off-Beat (2011). Pri jeho príprave nadviazal spoluprácu so súborom Cortesia, ktorý sa zaoberá renesančnou hudbou a tancom. Táto spolupráca mu umožnila rozvinúť záujem o štúdium vzťahu hudby a tanca v historickom kontexte do komplexného múzického výskumu. V inscenácii Off-Beat Tomášik nastoľuje pravidlá pre hru kontrastov a prepojení barokovej estetiky a súčasného vizuálneho eklektizmu. Spája štylizovanú estetiku barokovej dvorskej etikety s prirodzenosťou civilného prejavu. Ponúka tak divákom galériu tanečných skíc, ich vzájomných pohybových prienikov a prepojení. Dramaturgia poskytuje prehľadnú štruktúru pre kombinácie umenia – ponoru do aristokratickej dvorskej histórie a osobných skúseností, konfrontujúc ich s najsúčasnejšími výrazovými tanečnými prvkami. Inscenácia vytvára archeológiu gest a v celej dĺžke inscenácie špirálovo zachytáva ich evolúciu. Scénografia prvej časti vytvára z veľkých čiernych plastových kolies a visiacich bielych gúľ absurdné aranžmán pre tanečníka v štylizovanom barokovom kostýme. Tomášik neskôr s nadrozmernými kolesami manipuluje, priznajúc námahu a použitie hrubej sily. Po zmene kostýmu na nohavice a akúsi papierovú sukňu či plášť sa zásadne mení hudobná štylizácia a novovzniknutý priestor ticha zapĺňajú civilné neštylizované zvuky namáhavého dychu, ktoré vystrieda súčasná hudba. Paradox tejto zmeny sa odvíja z nečakanej logiky precíznych a originálnych pohybových väzieb. Tie dopĺňa využitie širokého diapazónu dynamického kontrastu v tanci, prvky civilného pohybu implementované do choreografie a interakcia s divákmi. Kontrast, či už vizuálny, interpretačný alebo estetický, sa na maximálnu hranicu znásoboval aj vďaka reprodukovanej hudbe (hudobná réžia barokových skladieb a súčasnej hudby: Janez Krstnik a Sašo Kalan), ktorú v bratislavskom predvedení naživo dopĺňal súbor barokovej hudby Il Cuore Barocco (Ján Kružliak, Peter Zelenka / husle, Martin Gedeon, Tomáš Kardoš / viola d.g., Metod Podolský / kontrabas, Jana Dzurňáková / čembalo).

Milan Tomášik sa v polarite kontrastov pohybuje s ľahkosťou, hravosťou a prirodzenosťou. Táto jeho tvorivá kvalita sa ešte výraznejšie prejavila v ďalšom sólovom projekte Solo 2016. Ľahkosť je v choreografii sóla všadeprítomným výrazným elementom a charakterizuje nielen formu jeho pohybového jazyka, ale je príznačnou aj pre autorov spôsob myslenia – jeho náhľad na osobné, intímne témy. Zároveň determinuje Tomášikov pohyb aj v medzipriestore vyhrotených polarít, či už fyzických alebo ideologických. Delikátnosť jeho pohybových väzieb je často vystavaná na jemnom a intelektuálnom zmysle pre humor.

V projekte Solo 2016 Tomášik koncentruje všetky svoje doterajšie skúsenosti z tanečnej tvorby do témy návratu ku koreňom tanca. Výskum, ktorý bol súčasťou tvorivého procesu, sa začal v roku 2015 a prebiehal každý deň počas 365 dní všade tam, kde sa umelec nachádzal. Na všetkých týchto miestach sa uskutočnil tréning na vybranú hudbu, ktorá autora obklopovala, alebo ku ktorej mal osobitý vzťah. Otvoril tak konflikt vzťahu medzi hudbou, ku ktorej inklinuje, a hudobnými druhmi, ktoré sú mu ľahostajné. Tento rozpor Tomášik uchopil cez zvukové vrstvenie, na ktorom úzko spolupracoval s renomovanými skladateľmi a muzikológmi. V inscenácii Solo 2016 Tomášik po prvý raz zahrnul do tvorivého procesu prácu asistenta choreografa (Špela Vodeb). Ten vnáša do autorovej tvorby iný, objektivizujúci pohľad na Tomášikovu doterajšiu prácu. Solo 2016 je osobným a zároveň univerzálnym dokumentárnym záznamom tanečníka, ktorý prostredníctvom série rôznych emocionálnych stavov hovorí o intimite, smútku, dôvere, nádeji, kráse a hrôze. Tanečný pohyb je v tejto inscenácii niťou, ktorá spája minulosť s budúcnosťou a zároveň ich prepája s momentom, v ktorom sa všetko mení. Telo, ako basso continuo, neustále prechádza priestorom a časom, odolávajúc tlakom, ktoré násilne zasahujú do nášho intímneho priestoru. Prerušovanie a frázovanie hudobných štýlov a období rozširuje hranice definície reality a funguje aj ako rozšírenie tela do vesmíru. Diktuje zmenu svalového napätia, vytvára rytmus – ako stopy pohybu v čase. Hranica medzi presvetľujúcim a absorbujúcim svetlom balansuje na tenkej čiare medzi prítomnosťou a vyblednutím, medzi miznutím a tečúcim životom mimo a vo vnútri uzavretého priestoru nášho bytia. Solo 2016 je odrazom momentu, ktorý je ťažko definovateľný a napriek tomu nadčasový, ktorý prichádza a zároveň je už preč. Človek ho nemá silu chytiť, privlastniť si ho či komentovať. Môže sa ním len kochať.

Osobná výpoveď sólovej tvorby Milana Tomášika nachádza svoj pendant v choreografickej práci pre tanečné zoskupenie Milan Tomášik & Co. Po tanečnej inscenácii Hunting Season vytvoril Tomášik projekt Silver Blue. Zatiaľ posledná tanečná inscenácia Fight Bright tvorí akúsi konklúziu jeho skupinových choreografií pre tanečné zoskupenie Milan Tomášik & Co. Koncentruje a rozohráva v nej principiálne témy predchádzajúcich choreografií. Tomášik sa v projekte opätovne venuje téme vzájomného vzťahu hudby a pohybu, ich prepojeniam, autonómnosti a koexistencii v čase a priestore. Hudobník Simon Thierrée je v tejto výskumno-tvorivej práci pre Tomášika vynikajúcim partnerom pre citlivé nastavenie hudobnej partitúry vo vzťahu k choreografickej štruktúre. Fragmentarizácia hudobného motívu a pohybovej frázy vytvára v choreografii tangenty súznenia. Následne sa hudobný a tanečný motív samostatne a paralelne rozvíjajú a varírujú v rámci svojich špecifických kvalít a možností. Pulzácia vo vzájomnom vzťahu priestoru, hudby a pohybu vytvára osobitú dynamiku inscenácie. Tomášik tu originálne a premyslene využíva scénografické prvky – kovové misky. Tie slúžia jednak na vymedzenie priestorovej štruktúry jednotlivých častí inscenácie, ako rekvizita pre diferenciáciu vzťahov medzi tanečníkmi, alebo sú zdrojom špecifických zvukov. Prelínanie a prepájanie jednotlivých častí choreografie sa často odohráva cez spomalený vrchol oblúka akcie. Vzdušnosť v tanečnej partnerskej spolupráci prináša do takmer akrobaticky neobmedzeného fyzického prejavu prvky intimity a krehkosti vzťahov. Tanečníci sa skôr dotýkajú vzduchu obklopujúceho ich partnerov, pohybujú sa v medzipriestore fyzického kontaktu, senzuálneho vnímania a reflexie partnera. Tanec je dynamizovaný neustálou prítomnosťou láskavého humoru v komunikácii medzi tanečníkmi. Ten je zachovaný aj pri konfrontačných scénach, ktoré témy napätia skôr otvárajú, ako definujú.

Tvorba Milana Tomášika je príznačná vytváraním sofistikovaných vzťahov medzi hudbou a tanečným pohybom, intelektuálnou tematickou vrstevnatosťou a názorovým nadhľadom, včleňovaním delikátnej kvality gesta a tanečných prvkov do technicky náročných pohybových sekvencií, ako aj originálne pulzujúcou dynamikou tanečnej inscenácie.

 

Autorská tvorba:

2000 – Zluftu, autorská spolupráca s Katarínou Zagorski Mojžišovou. Premiéra: Divadlo Aréna, Bratislava

2000 – Doctor Faustus Lights the Lights, Ensemble We Are We, réžia: Eva Weissmann, choreografia: Milan Tomášik, Premiéra: Divadlo Archa, Praha

2002 – Sextet, réžia: Peter Jaško, kolektívna choreografická tvorba a interpretácia: Matej Bohuš, Tomáš Danielis, Milan Herich, Peter Jaško, Anton Lachký, Milan Tomášik. Premiéra: Medzinárodný festival Bratislava v pohybe, Bratislava

2002 – BUNCH OF WALLFLOWERS, réžia: Jackie Gray, choreografia a interpretácia: Milan Tomášik, Jackie Gray. Premiéra: WUK, Viedeň

2003 – Nene Mir Musa, Ensemble We Are We, réžia: Eva Weissmann, choreografia: Milan Tomášik, Premiéra: Odyssee - Festival, Theater & Freie Szene, Freiburg

2003 - 7 minút dookola (7 minutes round), Rosas Performing Space / P.A.R.T.S., réžia a choreografia: Milan Tomášik. Premiéra: Rosas Performing Space / P.A.R.T.S., Brusel

2004 – Sapro-Agapé, duWAdance, réžia: Tomáš Krivošík, choreografia: Milan Tomášik, Tomáš Krivošík, Stanislava Vlčeková, Lucia Kašiarová, Eva Klimáčková. Premiéra: ROXY Galerie NoD, Praha

2005 – Mozart-Hype as I Wanna Be show, EN-KNAP, réžia: Iztok Kovač – company EN-KNAP, choreografia: Iztok Kovač, autorská spolupráca: Milan Tomášik. Premiéra: Cankarjev dom, Ľubľana

2005 – Gallery of Dead Women, EN-KNAP, autorská spolupráca s Majou Delak a Malou Kline. Premiéra: Cankarjev dom, Ľubľana

2006 – Within, Plesni Teater, Ľubľana, réžia a choreografia: Milan Tomášik. Premiéra: Plesni Teater, Ľubľana

2007 – You, Zavod Exodos Ľubľana, réžia: Snježana Premuš, choreografia: Milan Tomášik. Premiéra: Plesni Teater, Ľubľana

2007 – Winter Tales, Muzeum on ECLAP, réžia: Barbara Novakovič Kolenc, choreografia: Milan Tomášik. Premiéra: Festival Ľubľana

2007 – Opening Night, kolektívna tvorba Les SlovaKs Dance Collective. Premiéra: Mercat de les Flors, Barcelona

2008 – Baga-Basta, Plesni Teater Ľubľana, réžia: Alexander Gottfarb, choreografia: Milan Tomášik. Premiéra: Plesni Teater Ľubľana

2008 – 3NITI, Flota, Murska Sobota, réžia: Alexander Gottfarb, choreografia: Milan Tomášik. Premiéra: Plesni Teater Ľubľana

2009 – Journey Home, kolektívna tvorba Les SlovaKs Dance Collective. Premiéra: Kaaitheater, Brusel

2010 – The Concert, kolektívna tvorba Les SlovaKs Dance Collective. Premiéra: Kaaitheater, Brusel – Jet Herfst Festival, Brusel

2010 – Displaced BodyAksioma, réžia: Jelena Milovanović, choreografia: Milan Tomášik. Premiéra: Inštitút pre súčasné umenie, Ľubľana

2011 – Off-Beat, PHILEAS PRODUCTIONS, Belgicko, Plesni Teater, Ljubljana, Muzeum Institute (Slovinsko), réžia a choreografia: Milan Tomášik. Premiéra: Plesni Teater, Ľubľana

2012 – Veselosti minulosti, Divadlo Štúdio tanca, Banská Bystrica, réžia a choreografia: Milan Tomášik. Premiéra: Divadlo Štúdio tanca, Banská Bystrica

2012 – Fragments, kolektívna tvorba Les SlovaKs Dance Collective. Premiéra: Europäisches Zentrum der Künste Hellerau, Drážďany

2012 – Neponovljiva pesem, KUD Cortesia, choreografia: Milan Tomášik. Premiéra: festival KONCERTU SREDNJEVEŠKE IN RENESANČNE GLASBE, Mestské múzeum, Ľubľana

2014 – Off-Beat live, dokumentárny tanečný film v spolupráci so Stanislavom Dobákom

2014 – Hunting Season, Milan Tomášik & Co, réžia a choreografia: Milan Tomášik. Premiéra: Spanish Fighters Cultural Center, Ľubľana

2015 – Silver Blue, Milan Tomášik & Co, réžia a choreografia: Milan Tomášik. Premiéra: Dance Theater Ľubľana

2015 – Electric Folie, Akadémia SEAD, Salzburg, réžia a choreografia: Milan Tomášik. Premiéra: Theater SEAD, Salzburg

2016 – Solo 2016, KUD Cortesia, réžia a choreografia: Milan Tomášik, asistent choreografa: Špela Vodeb. Premiéra: Tabačka Kulturfabrik, Košice

2016 – Waves, Akadémia SEAD, Salzburg, réžia a choreografia: Milan Tomášik. Premiéra: Theater SEAD, Salzburg

2017 – Solo for Two Voices, zavod Mirabelka – DDP, autorská spolupráca s Magdalenou Reiter a Anjou Golob. Premiéra: Cankarjev dom, Plesni Teater, Ľubľana

2017 – In-Tension, AHK/MTD – Amsterdam University of the Arts, réžia a choreografia: Milan Tomášik. Premiéra: Theater Amsterdam University of the Arts, Amsterdam

2018 – Fight Bright, Milan Tomášik & Co, réžia a choreografia: Milan Tomášik. Premiéra: Cankarjev dom, Ľubľana

2018 – Intrecciato, MoDem collective, réžia a choreografia: Milan Tomášik. Premiéra: Scenario Pubblico Catania, Sicília

2019 – Echo, Akadémia SEAD, Salzburg, réžia a choreografia: Milan Tomášik, Premiéra: Theater SEAD, Salzburg

2019 – Pokrm, tri4 o. z., réžia: Jakub Mudrák, choreografia: Milan Tomášik. Premiéra: Divadlo Štúdio tanca, Banská Bystrica

 

 

Video z inscenácií:

Off Beat, 2014

Autor videozostrihu: Stanislav Dobák

archív Milana Tomášika

Video nájdete na tomto linku: www.youtube.com/watch?v=nS-00iHKHBw

 

SOLO 2016, 2016

Autor videozostrihu: Hana Bi

archív Milana Tomášika

Video nájdete na tomto linku: www.vimeo.com/191331186

 

Fight Bright, 2018

Autor videozostrihu: Stanislav Dobák

archív Milana Tomášika

Video nájdete na tomto linku: www.vimeo.com/290645712

 

A
A
A
.