Jaro Viňarský (1978, Vranov nad Topľou)

Tanečník, choreograf a performer, zakladateľ o.z. SKOK! Jaro Viňarský študoval v rokoch 1996 – 2001 odbor choreografia baletu na VŠMU v Bratislave a neskôr pokračoval v štúdiu choreografie tanca na Akadémii múzických umení v Prahe.

V rokoch 1998 – 2000 bol členom profesionálneho Divadla Štúdio tanca v Banskej Bystrici. V tomto období interpretačne spolupracoval s mnohými zahraničnými choreografmi, napríklad so Simonem Sandronim, Julyenom Hamiltonom, Irene Stamou a Freyom Faustom. Následne presunul ťažisko svojej práce do Prahy.

Za svoj prvý sólový projekt Sorton získal v roku 2001 druhú cenu na Medzinárodnej choreografickej súťaži Jarmily Jeřábkovej v Prahe. V tom istom roku založil s Tomášom Krivošíkom tanečné zoskupenie duWAdance, s ktorým pripravili úspešné projekty Vnútorné práva a v roku 2002 Malé podobenstvo. V roku 2003 mal premiéru ich spoločný večer zostavený z dvoch sólových projektov Uletená pieseňNikdy nezaliaty čaj, za ktoré získali v roku 2003 v Prahe druhú cenu na Medzinárodnej choreografickej súťaži Jarmily Jeřábkovej. V roku 2006 získal v Českej republike za svoj sólový projekt Posledný krok pred prestížne ocenenie Cena SAZKY v kategórii Objav v tanci, a to spolu s Cenou diváka na Českej tanečnej platforme. V spolupráci s Grotowského inštitútom vytvoril v roku 2007 mužské kvarteto Paisyn.

Od roku 2004 úzko spolupracuje s francúzsko-belgickou tanečnicou a choreografkou Karine Ponties. Výsledkom ich vzájomne inšpiratívneho tvorivého vzťahu sú napríklad projekty Mi Non Sabir (2004), Holeulone, ktoré získalo belgickú cenu kritiky za najlepšie tanečné predstavenie v roku 2007, Havran (2008) a Humus Vertebra (2009).

Jaro Viňarský je držiteľom prestížnej ceny The New York Dance and Performance Awards / The Bessies 2013 v kategórii „Outstanding Performer“ za projekt The Painted Bird / Bastard v choreografii slovenského umelca žijúceho v New Yorku, Pavla Zuštiaka. Ako interpret a spolutvorca pôsobil v bulharsko-slovenskom projekte Kalbo (2011) v réžii Petara Todorova. S českou režisérkou Petrou Tejnorovou vytvoril niekoľko výnimočných a umelecky progresívnych inscenácií (LIFEshow, My Funny Games, Midsummer Night´s Dream atď.). Ich zatiaľ posledný spoločný projekt, You Are Here, je akýmsi fyzickým sprievodcom prítomnosťou a ľudskými vzťahmi a v roku 2017 You Are Here získalo Cenu diváka na Českej tanečnej platforme. V roku 2011 založil občianske združenie SKOK! zamerané na propagáciu slovenského súčasného tanca a jeho sprístupnenie pre širokú verejnosť formou teoretických prednášok, workshopov a ďalších aktivít. Úzko spolupracuje so Stanicou Žilina-Záriečie a so Záhradou – Centrom nezávislej kultúry v Banskej Bystrici. V súčasnosti sa popri choreografickej tvorbe venuje vedeniu tvorivých tanečných dielní, určených pre profesionálnych tanečníkov a najmä pre neprofesionálnych tanečníkov a ľudí iných profesií.

 

Charakteristika tvorby:

Jaro Viňarský nachádza impulzy pre svoju tvorbu v komplexných intelektuálnych, neraz aktuálne provokatívnych témach. S ľahkosťou jemu vlastnou ich pretavuje do fyzického jazyka. Vznešené filozofické názory v jeho choreografiách komunikujú s divákmi vášnivým jazykom odhalených svalov a šliach vo vypätých a preexponovaných polohách. Zraniteľnosť a takmer neobmedzený potenciál tela výnimočne prepája s intelektuálnym podtextom inscenácií. Telo v jeho choreografiách a interpretácii často krásu ducha a tela zosobňuje v nekompromisnej nahote. Fyzickú a psychickú obnaženosť následne konfrontuje s filozofickými definíciami, aby nakoniec vytvorili navzájom neoddeliteľnú súčasť. Pre Viňarského je typická iskrivá a provokačná ľahkosť a hravosť tanečného prejavu, rafinovaný zmysel pre humor a nadhľad pri práci s mnohovrstevnými intelektuálnymi témami. Pri vytváraní tanečného libreta sa vyhýba dodatočným komentárom, choreografie sústreďuje na nosnú tému, ktorú zasadzuje do kontextu surovosti bytia a krehkosti nehy.

Úzka a dlhoročná spolupráca Jara Viňarského s francúzsko-belgickou tanečnicou a choreografkou Karine Ponties nadobudla inscenačnú podobu v Posledný krok pred / The Last Step Before, ktorá mala premiéru v roku 2004 v Duncan Centre v Prahe.

Viňarský v nej rozohráva hru podvolenia sa a vzdorovania gravitácii, varírovania možností fyzikálnych zákonitostí. Gravitácia je pre sny a túžby potrebou, prekážkou a nevyhnutnosťou zároveň. Kolmica Jara Viňarského sa vzpiera ukotveniu a ocitá sa na hrane vyosenia. Je cestou k vzlietnutiu, k jadru vlastnej osobnosti. Vychýlenia osi tela a jej podchytenie v páde ponúkajú dramatický príbeh identifikácie, pomenovania pevného bodu. Rozhodnutie odpútať sa je zachytené v okamihu pred realizáciou, s vedomím, že druhýkrát to už nebude to isté. Scénu tvorí svetelný kužeľ, tanečník v červenom kostýme v objatí tmy, do ktorej prenikajú výskoky a dramatické gestá. Viňarský skúma jedinečný moment, ktorý síce nie je zadefinovaný, ešte nemá svoju históriu, ale už dáva tušiť silu nasledujúcich konzekvencií. Špirálu dráh pohybu choreograf akceleruje v zastavení, komponuje zlomy, v ktorých sa pokúša o uchopenie, zvrat a kontrolu nad nasledujúcim krokom. Možnosti sú obmedzené fyzikálnymi zákonmi a aj našou ľudskosťou. Archimedovský pevný bod pre pohnutie Zemou mizne v tme, do ktorej tanečník vykročí. Sólo je špecifické svojím originálnym svetelným dizajnom. Český svetelný dizajnér Pavel Kotlík v spolupráci s Viňarským vytvárajú čo najtesnejšie prepojenie svetla a pohybu, pričom tma je ukotvujúcim dramaturgickým elementom a zároveň priestorom pre ilúzie.

Sólový projekt Jara Viňarského Figúry blázna / Fool´s figures je nejasným a zdanlivo vágnym príbehom blázna. Jeho obraz je predstavený v premenlivosti mnohopodobenstva. Protikladom a zároveň identifikátorom blázna je postava kráľa, v ktorej sa akoby náhodou vo svojom stave exponovanej duševnej nerovnováhy ocitá. Viňarského blázon nie je predobrazom šialenca v psychiatrickej liečebni, ale blázna v nás, o ktorom vieme a jeho pomätenosť vedome držíme pod kontrolou. Jaro Viňarský opakovane vstupuje na neistú pôdu improvizácie v dynamickej, neustále sa premieňajúcej práci. Ani jedna z repríz uvedenej inscenácie nie je rovnaká. Mení sa hudba, svetlá, premieňa sa scéna. Viňarský vždy nanovo experimentuje s hranicami vlastného pohybového slovníka. Blázon sa v interpretácii Viňarského vzpiera chyteniu, analýze a zadefinovaniu. Štverá sa po rebríku na vežu/trón, balansuje na jej/jeho vrchole, je pripútaný reťazou a ako šialený pes ho obieha. Ak dôjde k jeho ukotveniu do zmierenej podoby, bude to moment, keď možno požiadať o audienciu kráľa.

Figúry blázna je inscenáciou o urputnom a vedomom prekračovaní vnútorných hraníc normálnosti.

Performancia – duet ANIMALINSIDE, vychádzajúca z rovnomennej literárnej predlohy maďarského spisovateľa Lászlóa Krásznahorkaia a obrazu nemeckého maliara Maxa Neumanna, je živelným fyzickým obrazom o zvierati v človeku. Je o úsilí uchopiť slobodný a natívny vnútorný svet emócií a inštinktov. ANIMALINSIDE je zobrazením porozumenia dvoch ľudí, ktorí zdieľajú akceptáciu moci v sebe samých, moci silnejšej než skrotenie, ktorému sa musia podrobiť. Táto viera v hlbšiu moc je temnou mágiou v hre sublimácie, no zároveň ide o vieru v schopnosť tela hovoriť úprimne o slobode. Suita príbehov podobných básňam je prerozprávaná postavou, ktorá dokáže rozšíriť rozmer seba samej v čase a priestore, čím sa drasticky posúva jej vzťah k materiálnemu svetu. V napätom momente sa mení a ovplyvňuje svet, ktorý v danej chvíli obsiahne. Ako paradox sa vo vyhrotenej situácii objavuje jej trpiteľský, démonický vzťah k ľuďom. Pomaly sa pohybujúce nahé telá sú len vrcholcom šialeného vnútorného napätia, ktoré sa uvoľní až vo verbalizovaní všeobjímajúcej ničoty. Tá expanduje do súhry a zároveň do súboja dvoch entít, premenlivo polarizovaných a v konfrontácii stimulujúcich svoju identitu. Neuchopiteľnosť vzťahu prináša lásku a vzápätí sa znovu vracia k moci. Zabávačský prestrih odľahčenej a banálnej interakcie s divákmi sprítomňuje mytologickú mágiu dovtedajšieho diania a dráma hľadania majstra sa premiestňuje medzi divákov. Na záver sa mnohovýznamový boj o nadvládu stáva normou a status quo.

Viňarský vo svojej tvorbe posvätil telo na komplexný vyjadrovací prvok, komunikátor vznešených humánnych ideí, prekérnych aj jednoznačných filozofických náhľadov, banálnych ľudských zlyhaní, zaváhaní, rozkošných banalít, drásavého osobného utrpenia a bolesti, iritujúcej sexuality a očarujúcej telesnosti. Viňarský sa neustále pohybuje na hrane telesných možností ľudského tela, úprimnosti osobnej spovede, šarmantného manipulátorstva a polarizovanej emocionality.

 

Autorská tvorba:

2001 – Sorton, duWAdance, réžia a choreografia: Jaro Viňarský. Premiéra: Alfred ve dvoře, Praha

2001 – Vnútorné práva, duWAdance, autorská spolupráca s Tomášom Krivošíkom. Premiéra: Alfred ve dvoře, Praha

2002 – Malé podobenstvo, duWAdance, réžia a choreografia: Jaro Viňarský. Premiéra: Alfred ve dvoře, Praha

2003 – Nikdy nezaliaty čaj, duWAdance, réžia a choreografia: Jaro Viňarský. Premiéra: Duncan Centre, Praha

2004 – Posledný krok pred, SKOK!, réžia a choreografia: Jaro Viňarský. Premiéra: Duncan Centre, Praha

2004 – Mi Non Sabir, SKOK!, réžia a choreografia: Jaro Viňarský. Premiéra: Duncan Centre, Praha

2007 – Paisyn, The Grotowski institute, réžia a choreografia: Jaro Viňarský. Premiéra: The Grotowski institute, Vroclav

2007 – Holeulone, Dame de Pic / Cie Karine Ponties, réžia: Karine Ponties, choreografia: Jaro Viňarský. Premiéra: Théâtre Les Tanneurs, Brusel 

2008 – Havran, Dame de Pic / Cie Karine Ponties, réžia: Karine Ponties, choreografia: Jaro Viňarský. Premiéra: Théâtre Les Tanneurs, Brusel

2008 – Butticula: Figúry blázna, SKOK!, réžia a choreografia: Jaro Viňarský. Premiéra: Kultúrne centrum Stanica Žilina-Záriečie, Žilina

2009 – Humus Vertebra, Dame de Pic / Cie Karine Ponties, réžia: Karine Ponties, choreografia: Jaro Viňarský. Premiéra: Théâtre Les Tanneurs, Brusel

2010 – 3x (A), Divadlo z Pasáže, réžia a choreografia: Jaro Viňarský. Premiéra: Divadlo z Pasáže, Banská Bystrica

2010 – Helver a tí ostatní, SKOK!, Záhrada – Centrum nezávislej kultúry, autorská spolupráca s Vierou Dubačovou. Premiéra: Medzinárodný festival divadla so sociálnym presahom Akcent 2010, Banská Bystrica

2011 – Kalbo, Plovdiv State Puppet Theatre, réžia Petar Todorov, choreografia: Jaro Viňarský. Premiéra: Plovdiv State Puppet Theatre, Plovdiv

2011 – My Funny Games, KALD, réžia: Petra Tejnorová, choreografia: Jaro Viňarský. Premiéra: Divadlo Disk, Praha

2012 – ANIMALINSIDE, SKOK!, idea, réžia a choreografia: Jaro Viňarský, choreografická spolupráca: Marek Menšík. Premiéra: Záhrada – Centrum nezávislej kultúry, Banská Bystrica

2013 – LIFEshow, réžia: Petra Tejnorová, choreografia: Jaro Viňarský. Premiéra: site specific project / v rôznych častiach Prahy, v Olomouci, na festivale Fringe v Štokholme, aj v ArtsDepot v Londýne

2014 – Midsummer Night´s Dream, HaDivadlo, Brno, réžia: Petra Tejnorová, choreografia: Jaro Viňarský. Premiéra: HaDivadlo, Brno

2016 – You Are Here, SKOK!, Michal Somoš, Tanec Praha, réžia: Petra Tejnorová, choreografia: Jaro Viňarský. Premiéra: Ponec – divadlo pro tanec, Praha

2018 – Bohovanie, Príchod Godota o. z., réžia a choreografia: Jaro Viňarský. Premiéra: Arteatro, Bratislava

2019 – Love, Príchod Godota o. z., réžia a choreografia: Jaro Viňarský. Premiéra: A4 – priestor pre súčasnú kultúru, Bratislava

 

 

Video z inscenácií:

Posledný krok pred, 2004

Autor videozostrihu: Jaro Viňarský

archív SKOK!

Video nájdete na tomto linku: www.vimeo.com/30961113

 

Butticula: Figúry blázna, 2008

Autor videozostrihu: Jaro Viňarský

archív SKOK!

Video nájdete na tomto linku: www.vimeo.com/30961485

 

ANIMALINSIDE, 2012

Autor videozostrihu: Peter Kotrha

archív SKOK!

Video nájdete na tomto linku: www.youtube.com/watch?v=vTM2KZ1H4r4

 

A
A
A
.