Ján Ozábal

25. október 1914 – 27. október 1981

Výstava vznikla pri príležitosti 100. výročia narodenia Jána Ozábala, prvého riaditeľa Štátneho bábkového divadla v Bratislave, autora a prekladateľa hier, režiséra a organizátora slovenského bábkarstva.

„Profesionálne bábkové divadlo je veľmi mladé a pri svojom zrode nemalo dosť školených profesionálov z vysokej školy. Preto som sa doň dostal podobne ako ostatní – z radov amatérov. Láska k bábkovému divadlu bola vo mne už od detstva a zostala i v učiteľských rokoch, ako aj po oslobodení, keď som pracoval ako vedúci Krajskej poradne ĽUT. 

No a v roku 1957 dostala moja láska najväčšiu príležitosť – poverili ma riadením ŠBD...“

 

(jmš: Veľké trampoty s „malými hercami“. In: Večerník, 31. 10. 1964)

 

Divadelný ústav Bratislava © 2014 

Kurátorka Ivica Ozábalová 

Grafické riešenie Viera Burešová

 

A
A
A
.