Ján Boor

5. marec 1915 – 20. október 2002

Študoval na gymnáziu v Skalici a neskôr francúzštinu a nemčinu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. V rokoch 1937 – 1939 bol na študijnom pobyte vo Viedni a Grenobli. Bol stredoškolským profesorom v Tisovci a Liptovskom Sv. Mikuláši. Počas Slovenského národného povstania bol redaktorom povstaleckého denníka Bojovník. V povojnových rokoch pracoval v Matici slovenskej, kde systematicky publikoval najmä v Slovenských pohľadoch. Významnou bola aj jeho práca v UNESCO a účasť na dvoch generálnych konferenciách koncom 40. rokov v Paríži.

Od roku 1952 vyučoval na Filozofickej fakulte UK, kde prednášal západné literatúry. V roku 1956 prešiel na Divadelnú fakultu Vysokej školy múzických umení v Bratislave, kde pôsobil ako pedagóg a akademický funkcionár až do odchodu na dôchodok (1984). Svoj vedecký záujem koncentroval najmä na svetové divadlo ale aj na teóriu divadla. Preložil pre potreby študentov dielo Léona Moussinaca Divadlo od počiatku po naše dni (1965), ktoré doplnil bohatým poznámkovým materiálom.

Je autorom knižných publikácií O západných realistochDialektika dejín divadlaDráma proti útlakuDráma a divadlo sveta. Systematicky sa vo svojich vedeckých štúdiách venoval vrcholným zjavom európskej a svetovej kultúry, drámy, hudby. Postavy z veľkých drám svetovej klasiky ho inšpirovali k vlastnej dramatickej tvorbe. Prezentoval ju v diele Zábavky s nesmrteľnými(1970).

Slovenskú prekladovú literatúru a tiež repertoár slovenských profesionálnych divadiel obohatil prekladmi klasických, zväčša dramatických diel. Prekladal z francúzštiny, z angličtiny a z nemčiny. Preložil tiež Maeterlinckovo libreto k Debussyho opere Pelléas a Mélisanda (1958).

Ako pedagóg vychoval niekoľko generácií teatrológov, dramaturgov a hercov profesionálnych divadiel. Jeho celoživotná vedecká a ľudská aktivita zásadne prispela k vysokej úrovni slovenského profesionálneho divadelníctva.

Martin Timko

 

Kurátor Martin Timko 

Grafické riešenie Viera Burešová 

Divadelný ústav Bratislava © 2015

 

A
A
A
.