Ivan Petrovický

13. jún 1933 – 9. september 2009

Ivan Petrovický sa narodil v Žiline, v krásnom meste plnom príhodných možností pre rozvoj umeleckého ducha. Už ako malý túži mať vlastné bábkové divadlo, aby v ňom mohol robiť principála a byť ten „dobrý šaško, ktorý bodkuje“. Neskôr sa k tomuto snu priblíži, keď si za svoju alma mater vyberie Vysokú školu múzických umení, kde je promovaný za divadelného režiséra.

S réžiou začína ako poslucháč ešte v divadle Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene, kde pôsobí jednu divadelnú sezónu. Režíruje tu svoje absolventské predstavenie – hru Ilju Prachařa Intermezzo. Jeho ďalšie tvorivé kroky sú úzko spojené s martinským divadlom, v ktorom pôsobí od roku 1958 až do roku 1987. Divadlo formuje ako režisér a buduje ako riaditeľ niekoľko desaťročí. Práve tu sa Ivan Petrovický stáva režisérskou osobnosťou. V Martine spozná i svoju budúcu manželku Elenu Fagulovú, dcéru tety Viery Bálinthovej. Petrovického divadlo je príťažlivé, živé, plné jasných a zrozumiteľných výpovedí. Prednosťami jeho režijnej práce je rešpektovanie špecifického dramatického textu a zachovanie jeho poetiky. Charakterizuje ho neustále hľadanie a experimentovanie v konfrontácii s objavnou dramaturgiou, skúsenosťami, omylmi i výhrami, ktoré sú v súlade s jeho vlastnou poetikou.

Vrcholné obdobie jeho režijnej tvorby je na začiatku osemdesiatych rokov, keď sa naplno prejaví jeho všestranný talent a prezentuje sa ako tvorca mnohých divadelných tónov. Okrem divadelnej tvorby sa venuje tvorbe televíznych inscenácií, dokumentov, filmov a seriálov. Vytvorí vyše 150 hier a dramatizácií prozaických predlôh slovenskej realistickej 

a medzivojnovej literatúry, hry zo súčasnej slovenskej drámy a z klasickej svetovej drámy.

Svoje tvorivé sily odovzdáva divadlu ako riaditeľ Divadla SNP, neskôr Slovenského národného divadla a napokon Divadla Andreja Bagara. Má vízie, vie organizovať a má silu prijímať nové výzvy. Do povedomia divadelnej obce sa zapíše ako režisér významných inscenácií, ako človek, ktorý dáva šance potenciálnym umelcom nájsť svoje miesto pod slnkom.

Ivan Petrovický, človek na správnom mieste, milovník života v celej jeho kráse. Neúnavný hľadač poznatkov, ktorý prechodí všetky kúty zeme, kým nájde svoj životný cieľ – vzdoruje osudu a činí dobro pre dobro veci samej.

Zuzana Šnircová

 

Kurátorky Katarína Kunová, Zuzana Šnircová 

Grafické riešenie Viera Burešová 

Divadelný ústav Bratislava © 2013

 

A
A
A
.