Slovenské divadlo

Teatrologické publikácie o slovenskom divadle patria k základným umenovedným prácam v oblasti slovenského divadla. Diela popredných teoretikov, ale i tvorivých umelcov mapujú slovenskú divadelnú históriu aj súčasnosť.

decorative shape
JEDNA REPUBLIKA – JEDNO DIVADLO? DIALÓG SLOVENSKEJ A ČESKEJ ČINOHRY 1918 – 1992

Eva Kyselová

JEDNA REPUBLIKA – JEDNO DIVADLO? DIALÓG SLOVENSKEJ A ČESKEJ ČINOHRY 1918 – 1992

Monografia Evy Kyselovej Jedna republika – jedno divadlo? Dialóg slovenskej a českej činohry 1918 – ...

decorative shape
THEATRE.SK. MADE IN SLOVAKIA  (2. vydanie)

THEATRE.SK. MADE IN SLOVAKIA (2. vydanie)

Reprezentatívna publikácia v anglickom jazyku oboznámi čitateľov so súčasným slovenským div

decorative shape
SÚČASNÝ TANEC/CONTEMPORARY DANCE. MADE IN SLOVAKIA (2. vydanie)

Eva Gajdošová

SÚČASNÝ TANEC/CONTEMPORARY DANCE. MADE IN SLOVAKIA (2. vydanie)

Dvojjazyčný katalóg Súčasný tanec / Contemporary Dance. Made in Slovakia, ktorý zostavila a a

decorative shape
JAVISKOVÉ OSUDY

Karol Mišovic

JAVISKOVÉ OSUDY

Mária Prechovská, Eva Kristinová, Viera Strnisková, Zdena Gruberová a Eva Poláková patria med

decorative shape
BÁBKARSKÁ BYSTRICA FESTIVAL VŠETKÝCH VEĽKOSTÍ/ BÁBKARSKÁ BYSTRICA THE FESTIVAL OF ALL SIZES

BÁBKARSKÁ BYSTRICA FESTIVAL VŠETKÝCH VEĽKOSTÍ/ BÁBKARSKÁ BYSTRICA THE FESTIVAL OF ALL SIZES

Odborná publikácia Bábkarská Bystrica, festival všetkých veľkostí zachytáva to najpodstatne

A
A
A
.