Publikácie Divadelného ústavu

JAVISKOVÉ OSUDY

Karol Mišovic

Detail publikácie

Vydavateľ
Divadelný ústav, Bratislava
Edícia
Slovenské divadlo
Rok vydania
2016
Počet strán
512
Rozmer
175 x 240 mm, pevná väzba
Jazyk
SK
ISBN
978-80-8190-004-4
Cena
vypredané

Mária Prechovská, Eva Kristinová, Viera Strnisková, Zdena Gruberová a Eva Poláková patria medzi najvýraznejšie zjavy slovenského herectva 20. storočia. Všetky boli po dlhé roky výraznými členkami činohry Slovenského národného divadla a mali zásadný význam v budovaní SND ako najreprezentatívnejšej slovenskej divadelnej scény. Každá svojou osobnosťou, hereckým štýlom a výrazovými prostriedkami prinášala na javisko originalitu a špecifickosť. Ich herecká typológia, spôsob herectva, spolupráca s kľúčovými divadelnými režisérmi ich vyzdvihovala na piedestál slovenského herectva.

I keď menované herečky patria medzi najzaujímavejšie zjavy slovenského dramatického umenia druhej polovice 20. storočia, nedá sa obísť pôsobenie ich kolegýň. Kultúrnu hodnotu najvýznamnejších z toho radu herečiek sa usiluje naznačiť úvodná štúdia venovaná genéze slovenského ženského herectva od jej profesionálnych počiatkov v dvadsiatych rokoch 20. storočia až po prelomový rok 1989. Kapitola pomenúva vývin ženského herectva, jeho formovanie a nevyhnutné spoločenské a dobové kontexty, ktoré vplývali na modelovanie divadelného umenia.

Lektorovali: PhDr. Andrej Maťašík, PhD., prof. PhDr. Vladimír Štefko, CSc.

Návrh obálky, dizajn a zalomenie: Martin Mistrík (zelenaluka.sk)

Úryvok z knihy

Divadelné herectvo je umením okamihu a odchádza spolu s hercom. Ak po spisovateľovi ostane báseň či román, po hudobnom skladateľovi symfónia a po architektovi séria stavieb, hercovo úsilie, žiaľ, pretrvá len v pamäti priamych svedkov. To robí z herectva, a divadla vôbec, najefemérnejšie povolanie zo všetkých deviatich antických múz.

Späť na všetky publikácie
A
A
A
.