PQ 2023

Víťazným projektom súťaže na slovenskú expozíciu na Pražskom Quadriennale 2023 sa stalo dielo s pracovným názvom Byť plnom v čase prázdna

 

Vyhlasovateľ súťaže Divadelný ústav v spolupráci s Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky vybral víťazný projekt slovenskej expozície, ktorý bude reprezentovať krajinu na Výstave krajín a regiónov v rámci 15. ročníka Pražského Quadriennale scénografie a divadelného priestoru. Výstava sa bude konať v termíne 8. – 18. 6. 2023 v Prahe (Pražská tržnica v Holešoviciach).

 

Víťazom súťaže sa stalo dielo realizované tímom pod vedením Ing. arch. Tomáša Boroša, ArtD. s pracovným názvom Byť plnom v čase prázdna. Víťazný projekt získal najviac bodov a porota sa jednohlasne zhodla v názore, že uvedené dielo splnilo všetky stanovené kritériá súťaže.

 

Projekty posudzovala odborná porota v zložení: prof. Mgr. Jozef Ciller, scénograf, pedagóg scénografie na Vysokej škole múzických umení v Bratislave; prof. Mgr. Peter Čanecký, kostýmový výtvarník, vedúci Katedry scénografie na VŠMU v Bratislave a predseda občianskeho združenia profesionálnych scénografov a technikov PRO SCENA – SLOVENSKÁ SCÉNOGRAFICKÁ SPOLOČNOSŤ; Mgr. Mária Rišková, nezávislá odborníčka v oblastiach dizajn, multimédiá a kultúrne dedičstvo; Zuzana Pacáková, MA, umelecká riaditeľka a kurátorka medzinárodného festivalu Biela noc na Slovensku; Mgr. Marek Adamov, riaditeľ kultúrnych centier Stanica Žilina-Záriečie a Nová synagóga; Mgr. Barbara Brathová, kunsthistorička, zástupkyňa Ministerstva kultúry Slovenskej republiky; Mgr. art. Vladislava Fekete, ArtD., riaditeľka Divadelného ústavu.

A
A
A
.