PQ 2023

Pražské Quadriennale 2023 

15. ročník PQ sa mení na performatívny festival, ktorý sa nesie v téme RARE. Ide v nej najmä o ľudský kontakt, o priame a skutočné stretnutie tvárou v tvár, ktoré je zrazu tak VZÁCNE, UNIKÁTNE A JEDINEČNÉ. Práve na tejto ľudskej, osobnej, jednoduchej, zraniteľnej, intímnej úrovni sa rodí umenie.

PQ 2023 by chcelo vytvoriť priestor na zdieľanie UNIKÁTNEHO umenia, JEDINEČNÉ a OSOBITNÉ scénografie prameniace z inšpirácie materiálmi, originálnymi umeleckými postupmi a inováciami, ktoré sú ovplyvnené prostredím, lokalitou a géniom loci, v ktorom vznikajú. V súčasnej situácii plnej neistoty a obrovských zmien PQ vyzýva divadelných umelcov, aby sa  pomocou svojej JEDINEČNEJ kreativity podelili o svoje predstavy o postpandemickom svete, divadle, kultúre a o ďalšej vízii budúcnosti.

Vďaka tomu to bude UNIKÁTNY okamih, v ktorom sa naplno využije predstavivosť a tvorivé schopnosti vytvárať prostredie, ktoré prinesú nový život nielen na PQ 2023, ale budú aj naďalej rezonovať. Potom, ako boli ľudia tak dlho ochudobnení o možnosť stretávania, chcú organizátori uchopiť PQ 2023 ako VZÁCNU príležitosť k úniku z virtuálneho prostredia do prostredia reálneho a plne sa zamerať na JEDINEČNÚ schopnosť scénografie vytvoriť skutočný, plne imerzívny a hmatateľný zážitok.

 

Domov je teplo – Hľadáme ho, tvoríme, žijeme ním

Slovenská expozícia meniaca sa v čase a priestore. Nájdeme svoj domov a vytvoríme si ho z hmoty, ktorú dôkladne pozmeníme? 

Kocka bola kedysi celistvá. Od vrcholu po vrchol bol jej objem vyplnený hmotou. Rozprestieralo sa v nej všadeprítomné ticho a bezčasie. Toto ticho však nebolo večné. Kocku objavil neďaleký život a prenikol do jej chladnej a pevnej hmoty. Kocka pocítila prvotné teplo. Nepriala si, aby v nej teplo zaniklo, a preto sa k životu v sebe správala vďačne a prívetivo. Dovolila mu tvoriť zákutia, priestory, v ktorých by sa mohol hýbať a meniť sa. Dovolila mu ťažiť a uberať zo seba samej. Kúsok po kúsku, dutina za dutinou, sa kocke podarilo stať sa domovom. Rozprávalo sa v nej teplom, dýchalo sa v nej teplom, milovalo sa teplom. Každý jej dar rozširoval vnútro. Obeta vytvárala nové priestory. Až sa materská hmota začala pomaly strácať. Kocka zanikala a život pribúdal. A keď raz bude prázdnoty príliš mnoho, kocka zanikne a jej milovaný život ju bude verne nasledovať.

Autori pavilónu

DOXA architekti s. r. o. – Ing. arch. Tomáš Boroš, ArtD.; Ing. arch. Pavel Bakajsa; Ing. arch. Ondrej Jurčo; Ing. arch. Maroš Mitro; a sochár Mgr. art. Michal Machciník ArtD.

 

Performance – Divadlo Na Peróne

Koncept a dramaturgia: Peter Kočiš

Choreografia, réžia a zvuková nahrávka: Jana Wernerová

Kostýmy: Daša Krištofovičová

Zvukový dizajn: Miro Tóth

Básne: Jakub Groch (cyklus Turgenev)

Účinkujú: Janka Balková, Zuzana Gibarti-Dancáková, Katarína Hudačková, Peter Kočiš, Jakub Muranský, Zuzana Smetáčková, Stanislava Spišiaková, Anna Suráková, Jana Wernerová,

 

Projekt realizuje: INDIVIDUMdesign s.r.o.

Slovenský pavilón bude umiestnený v Holešovickej tržnici na adrese Bubenské nábřeží 306, Praha 7, v Hale č. 13, v časti s číslom 10.

Výstava trvá od 8. júna do 18. júna 2023. 

Fotogalériu nájdete tu (autorka fotografií je Michaela Feuereislová): https://www.theatre.sk/fotogaleria/slovensky_narodny_den_na_pq_2023 

 

Vizualizácie

 

 

 

Dokumenty
A
A
A
.