Slovenské divadlo

Teatrologické publikácie o slovenskom divadle patria k základným umenovedným prácam v oblasti slovenského divadla. Diela popredných teoretikov, ale i tvorivých umelcov mapujú slovenskú divadelnú históriu aj súčasnosť.

decorative shape
Divadelná tvár Ľudovíta Štúra

Juliana Beňová

Divadelná tvár Ľudovíta Štúra

Publikácia Divadelná tvár Ľudovíta Štúra odhaľuje Štúrov vzťah k dráme a k ochotníckemu

decorative shape
Odraz obrazu/Reflection of an Image - Milan Čorba

Odraz obrazu/Reflection of an Image - Milan Čorba

Katalóg k priestorovej inštalácii Borisa Kudličku Milan Čorba. Odraz obrazu v rámci Pražské

decorative shape
Teatrálny svet 1839 - 1939 / The theatrical world

Anna Grusková

Teatrálny svet 1839 - 1939 / The theatrical world

Aj v tom najmenšom mestečku či dedine na území dnešného Slovenska sa našli Romeovia i Júlie

decorative shape
Divadelný život Prešova. Od počiatkov do polovice 20. storočia

Peter Himič

Divadelný život Prešova. Od počiatkov do polovice 20. storočia

Peter Himič vo svojej práci zachytáva najvýznamnejšie udalosti divadelného života Prešova od

decorative shape
Hra o svätej Dorote

Mišo Kováč Adamov

Hra o svätej Dorote

Publikácia odborníka na slovenské ľudové divadlo, Miša Kováča Adamova vznikla na základe sy

decorative shape
Súborné dielo II. Divadelné súvislosti

Stanislav Vrbka

Súborné dielo II. Divadelné súvislosti

Druhý zväzok súborného diela Stanislava Vrbku. Popri divadelných kritikách sa Stanislav Vrbka

decorative shape
Silueta generácie. Osobnosti činohry SND

Ladislav Lajcha

Silueta generácie. Osobnosti činohry SND

Slovenská národná knižnica - Národný biografický ústav udelil Cenu Jozefa Miloslava Hurbana

decorative shape
Dejiny slovenskej drámy 20. storočia

Vladimír Štefko a kolektív autorov

Dejiny slovenskej drámy 20. storočia

Vladimír Štefko získal Cenu ministra kultúry za rok 2012 za výnimočný prínos v oblasti divad

A
A
A
.